บริการดูดวงและตั้งชื่อดีนามมงคล
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี
สามารถดูได้ 1 ปี ตั้งแต่วันเกิดปีปัจจุบัน-ปีถัดไป
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ
ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿99*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
มอบชื่อที่เป็นมงคลกับชะตากำเนิดและนามสกุลของคุณสูงสุด 300 รายชื่อให้คุณเลือก ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ

฿299*

ตั้งดวงวันที่ 01 ธันวาคม 2563 ตามวันหวยออก
อัตตะ
3
หินะ
4
ธานัง
5
ปิตา
6
มาตา
7
โภคา
1
มัชฌิมา
2
ตะนุ
1
กดุมภะ
2
สหัชชะ
3
พันธุ
4
ปุตตะ
5
อริ
6
ปัตนิ
7
มรณะ
1
สุภะ
2
กัมมะ
3
ลาภะ
4
พยายะ
5
ทาสา
6
ทาสี
7
5
8
11
14
17
13
16

อาตมะ
5
ทาสา
3
สิทธิโชค
1
โภคทรัพย์
6
โจร
4
อุบาทว์
2
อุปถัมภ์
7
อัตตะ
4
สักกะ
6
ญาติ
1
ลาภัง
3
เคหัง
5
นาวัง
7
ภริยัง
2
ตั้งเลขจากภพ ธานัง เพื่อทายหวย
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
ตั้งเลขจากภพ ลาภะ เพื่อทายหวย
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
ตั้งเลขจากภพ สิทธิโชค เพื่อทายหวย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
เลขเด็ดงวดประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2563
เลขชุดปกติ : 50 05 57 75 52 25 07 70 02 20 72 27 49 94 46 64 41 14 96 69 91 19 61 16 13 31 18 81 63 36 68 86 38 83
เลขชุดปกติ(เรียงตามสถิติ) : 75 ออก 8 ครั้ง 68 ออก 8 ครั้ง 19 ออก 9 ครั้ง 36 ออก 9 ครั้ง 41 ออก 9 ครั้ง 16 ออก 10 ครั้ง 49 ออก 10 ครั้ง 13 ออก 11 ครั้ง 31 ออก 11 ครั้ง 83 ออก 11 ครั้ง 20 ออก 11 ครั้ง 38 ออก 11 ครั้ง 27 ออก 12 ครั้ง 46 ออก 12 ครั้ง 18 ออก 12 ครั้ง 70 ออก 12 ครั้ง 96 ออก 12 ครั้ง 63 ออก 12 ครั้ง 02 ออก 13 ครั้ง 57 ออก 13 ครั้ง 81 ออก 14 ครั้ง 14 ออก 14 ครั้ง 61 ออก 14 ครั้ง 07 ออก 14 ครั้ง 05 ออก 15 ครั้ง 72 ออก 15 ครั้ง 69 ออก 16 ครั้ง 94 ออก 16 ครั้ง 86 ออก 16 ครั้ง 52 ออก 16 ครั้ง 50 ออก 16 ครั้ง 91 ออก 18 ครั้ง 25 ออก 18 ครั้ง 64 ออก 20 ครั้ง
เลขชุดหวยเบิ้ล : 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
เลขชุดหวยเบิล(เรียงตามสถิติ) : 99 ออก 5 ครั้ง 00 ออก 11 ครั้ง 55 ออก 12 ครั้ง 44 ออก 13 ครั้ง 66 ออก 13 ครั้ง 33 ออก 14 ครั้ง 88 ออก 15 ครั้ง 22 ออก 18 ครั้ง 77 ออก 18 ครั้ง 11 ออก 20 ครั้ง
สถิติการทายหวย
ทายถูก
273
ผลลัพธ์
94 84
ทายผิด
364