บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วธิษณา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วธิษณา
ชื่อ วธิษณา ความหมาย แปลว่า ผู้ฉลาดหลักแหลมเป็นพิเศษ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-ทิด-สะ-นา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Thit Sa Na
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วธิษณา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วธิษณา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วธิษณา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วธิษณา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ วธิษณา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วธิษณา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วธิษณา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วธิษณา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วธิษณา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วธิษณา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ฉัตรวรินทร์ 49 ฉัด-วะ-ริน Chat Wa Rin ไม่ระบุ ร่มเงาที่เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
อิงวรินทร์ 45 อิง-วะ-ริน Ing Wa Rin หญิง ดั่งผู้เป็นใหญ่
วธารญู 21 วะ-ทาน-ยู Wa Than Yu ชาย -
วยาลักขณ์ 42 วะ-ยา-ลัก Wa Ya Lak หญิง ผู้มีร่างกายแข็งแรง, ผู้มีกำลัง
วชิรสุดา 26 วะ-ชิ-ระ-สุ-ดา Wa Chi Ra Su Da หญิง -
ศิวเสกข์ 38 สิ-วะ-เสก Si Wa Sek ไม่ระบุ -
ชนันวรัช 32 ชะ-นัน-วะ-รัด Cha Nan Wa Rat ไม่ระบุ ผู้ที่มีสิ่งอันประเสริฐ
ณัฏฐวดี 41 นัด-ถะ-วะ-ดี Nat Tha Wa Di หญิง -
เพ็ญวรินทร์ 55 เพ็น-วะ-ริน Phen Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐที่บริบูรณ์
บุญชวนะ 24 บุน-ชะ-วะ-นะ Bun Cha Wa Na ชาย ผู้มีเชาว์ปัญญาในการทำความดี
วศิภา 19 วะ-สิ-พา Wa Si Pha หญิง อำนาจแห่งแสงสว่าง
สุรัชสวดี 39 สุ-รัด-สะ-วะ-ดี Su Rat Sa Wa Di หญิง ชื่อแม่น้ำที่นับถือของพวกฮินดูเดิม นามพระแม่เจ้าแห่งคำพูดและวิชา, ผู้เป็นมเหสีพระพรหม
วราวรรณ 30 วะ-รา-วัน Wa Ra Wan หญิง -
สุวมาลย์ 43 สุ-วะ-มาน Su Wa Man หญิง -
เกวลียากร 36 เก-วะ-ลี-ยา-กอน Ke Wa Li Ya Kon หญิง ผู้กระทำให้เกิดความรู้สูงสุด
วรานันทน์ 40 วะ-รา-นัน Wa Ra Nan ชาย ยินดีในสิ่งประเสริฐ
วรา 11 วะ-รา Wa Ra หญิง ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ
วณิกเกียรติ์ 54 วะ-นิก-เกียด Wa Nik Kiat ชาย เลื่องชื่อในการค้า
ยุวะลี 32 ยุ-วะ-ลี Yu Wa Li ไม่ระบุ -
วรีรัตน์ 42 วะ-รี-รัด Wa Ri Rat หญิง แก้วเปรียบแม่น้ำ
กุลวรี 25 กุน-ละ-วะ-รี Kun La Wa Ri ไม่ระบุ เชื้อสายผู้ประเสริฐ
วฑัญญู 23 วะ-ทัน-ยู Wa Than Yu ชาย ผู้ใจบุญสุนทาน
วราถรณ์ 30 วะ-รา-ถน Wa Ra Thon หญิง -
ปวรา 13 ปะ-วะ-รา Pa Wa Ra ชาย ผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ
ภูวนนท์ 29 พู-วะ-นน Phu Wa Non ไม่ระบุ พอใจในแผ่นดิน
ชีวรัตน์ 40 ชี-วะ-รัด Chi Wa Rat หญิง ผู้ยินดีในความเป็นอยู่
ปรียาวดี 36 ปรี-ยา-วะ-ดี Pri Ya Wa Di หญิง หญิงอันเป็นที่รัก
สุถาวดี 24 สุ-ถา-วะ-ดี Su Tha Wa Di หญิง -
ภูวรัตน์ 34 พู-วะ-รัด Phu Wa Rat ชาย -
กัณฑวรา 24 กัน-ทะ-วะ-รา Kan Tha Wa Ra หญิง ส่วนที่ประเสริฐ
วชิรศักดิ์ 42 วะ-ชิ-ระ-สัก Wa Chi Ra Sak ชาย -
วสันต์พรรษ 54 วะ-สัน-พัด Wa San Phat ชาย ปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ
นวพันธุ์ 42 นะ-วะ-พัน Na Wa Phan ชาย ปีใหม่
นุชวดี 22 นุด-วะ-ดี Nut Wa Di หญิง -
กิติยวดี 34 กิ-ติ-ยะ-วะ-ดี Ki Ti Ya Wa Di หญิง หญิงผู้มีชื่อเสียง
วรางค์ธีรา 42 วะ-ราง-ที-รา Wa Rang Thi Ra หญิง ปราชญ์ผู้ประเสริฐ
เชาวจิตร 28 เชา-วะ-จิ-ตะ-ระ Chao Wa Chi Ta Ra ไม่ระบุ -
ลวณากร 23 ละ-วะ-นา-กอน La Wa Na Kon ชาย ขุมทรัพย์แห่งความงามสง่า
วะเรศ 23 วะ-เรด Wa Ret หญิง -
นวดล 18 นะ-วะ-ดน Na Wa Don ไม่ระบุ -