บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วรินรมัย อาทิตย์ 40 วะ-ริน-ระ-มัย Wa Rin Ra Mai หญิง หญิงที่น่ายินดีและประเสริฐยิ่ง
วรินภร อาทิตย์ 24 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐเป็นเครื่องค้ำจุน
วรินทร์รดี อาทิตย์ 45 วะ-ริน-ระ-ดี Wa Rin Ra Di หญิง ผู้ยินดีในความเป็นยอดของความประเสริฐ
วรินทร์ธาร อาทิตย์ 42 วะ-ริน-ทาน Wa Rin Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
วรินทร์ธร อาทิตย์ 41 วะ-ริน-ทอน Wa Rin Thon หญิง ผู้ทรงความยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
วรินท์พร อาทิตย์ 41 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง เจ้าแห่งความประเสริฐด้วยคุณงามความดี
วริทธ์ธร อาทิตย์ 36 วะ-ริด-ทอน Wa Rit Thon หญิง ผู้ประสบความสำเร็จอันประเสริฐ
วริฏฐ์อรชา อาทิตย์ 54 วะ-ริด-ออน-ชา Wa Rit On Cha หญิง ผู้เกิดมาเป็นหญิงงามกล้าหาญและน่ารัก
วริญากร อาทิตย์ 24 วะ-ริ-ยา-กอน Wa Ri Ya Kon หญิง ผู้มีการสร้างสรรค์ด้วยภูมิความรู้อันประเสริฐ
วริญชย์ภิญญาณ์ อาทิตย์ 65 วะ-ริน-ชะ-พิน-ยา Wa Rin Cha Phin Ya หญิง ผู้มีความรู้อันรอบรู้ในการชนะศัตรูอันประเสริฐ
วราฤชา อาทิตย์ 15 วะ-รา-รึ-ชา Wa Ra Rue Cha หญิง ธรรมเนียมอันประเสริฐ
วราญ อาทิตย์ 15 วะ-ราน Wa Ran ชาย อำนาจอันประเสริฐ
วรางคภรณ์ อาทิตย์ 36 วะ-ราง-คะ-พอน Wa Rang Kha Phon หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันสวยงามและประเสริฐ
วรางค์ธีรา อาทิตย์ 42 วะ-ราง-ที-รา Wa Rang Thi Ra หญิง ปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรัตม์วดี อาทิตย์ 45 วะ-รัด-วะ-ดี Wa Rat Wa Di หญิง ผู้มีความประเสริฐสุด
วรัตม์พล อาทิตย์ 45 วะ-รัด-พน Wa Rat Phon ชาย ผู้มีกำลังอันประเสริฐ
วรัตถ์ธยาน์ อาทิตย์ 54 วะ-รัด-ทะ-ยา Wa Rat Tha Ya หญิง ผู้มุ่งหมายอันประเสริฐในการพิจารณาด้วยปัญญา
วรัณรัตน์ อาทิตย์ 44 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง แก้วอันประเสริฐ
วรัฏฐ์ปพน อาทิตย์ 56 วะ-รัด-ปะ-พน Wa Rat Pa Phon ชาย ผู้บริสุทธิ์และประเสริฐนาน
วรัญพิพัฒน์ อาทิตย์ 59 วะ-รัน-พิ-พัด Wa Ran Phi Phat ชาย ผู้มีความก้าวหน้าในการรู้สิ่งประเสริฐ
วรัญพิชญ์ อาทิตย์ 45 วะ-รัน-พิด Wa Ran Phit ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
วรัญญ์รัตน์ อาทิตย์ 56 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง ผู้เป็นดวงแก้วแห่งความรู้อันประเสริฐ
วรัญญ์ภูรี อาทิตย์ 45 วะ-รัน-พู-รี Wa Ran Phu Ri หญิง ผู้มีปัญญาที่กว้างไกลและความรอบรู้อันประเสริฐ
วรัญญ์นารา อาทิตย์ 42 วะ-รัน-นา-รา Wa Ran Na Ra หญิง ผู้มีรัศมีอันรุ่งเรืองที่รู้ความประเสริฐ
วรัญช์รัตน์ อาทิตย์ 54 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง คุณค่าการเกิดมาในการรู้สิ่งประเสริฐ
วรัญช์พัชร์ อาทิตย์ 56 วะ-รัน-พัด Wa Ran Phat หญิง ผู้มีคุณค่าและความยินดี, เพชรที่น่ายินดี
วรัชยานนท์ อาทิตย์ 45 วะ-รัด-ชะ-ยา-นน Wa Rat Cha Ya Non หญิง ผู้เป็นที่ชื่นชอบของชนที่มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรัชญานนท์ อาทิตย์ 41 วะ-รัด-ชะ-ยา-นน Wa Rat Cha Ya Non หญิง ผู้เป็นที่ชื่นชอบของคนที่เป็นคนมีความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์มณฑ์ อาทิตย์ 51 วะ-รัด-มน Wa Rat Mon หญิง ผู้งามและรู้สิ่งประเสริฐ
วรัชญ์พร อาทิตย์ 41 วะ-รัด-พอน Wa Rat Phon หญิง ผู้มีความรู้เป็นพรอันประเสริฐ
วรัชญ์ปารณีย์ อาทิตย์ 65 วะ-รัด-ปา-ระ-นี Wa Rat Pa Ra Ni หญิง ผู้ทำความสำเร็จในความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์ธารี อาทิตย์ 45 วะ-รัด-ทา-รี Wa Rat Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์ฉัตร อาทิตย์ 45 วะ-รัด-ฉัด Wa Rat Chat หญิง ผู้อยู่ใต้ร่มเงาความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์กนก อาทิตย์ 36 วะ-รัด-กะ-หนก Wa Rat Ka Nok หญิง ผู้มีคุณค่าที่มีความรู้อันประเสริฐ
วรัชฌ์นัน อาทิตย์ 44 วะ-รัด-นัน Wa Rat Nan หญิง ผู้มีความสุขอันยิ่งใหญ่ด้วยจิตเพ่งพินิจอันประเสริฐ
วรรมย์ อาทิตย์ 36 วอ-ระ-รม Wo Ra Rom ชาย ผู้มีความสุขในความประเสริฐ
วรรธณ อาทิตย์ 23 วัน-ทะ-นะ Wan Tha Na ชาย เจริญรุ่งเรือง
วรรทยา อาทิตย์ 24 วัน-ทะ-ยา Wan Tha Ya หญิง ผู้น่านับถือ
วรรถกาล อาทิตย์ 23 วัน-ทะ-กาน Wan Tha Kan ชาย เวลาที่ไปสู่ความเป็นเลิศ
วรรณอมลิน อาทิตย์ 45 วัน-อัม-มะ-ลิน Wan Am Ma Lin หญิง ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
วรรณ์อมล อาทิตย์ 45 วัน-อะ-มน Wan A Mon หญิง ผู้มีผิวพรรณที่ไร้มลทิน
วรรณอนงค์ อาทิตย์ 45 วัน-อะ-นง Wan A Nong หญิง หญิงสาวผู้มีชนชั้น
วรรณ์วีรยา อาทิตย์ 54 วัน-วี-ระ-ยา Wan Wi Ra Ya หญิง ชนชั้นผู้มีความเพียร
วรรณวริยา อาทิตย์ 42 วัน-วะ-ริ-ยา Wan Wa Ri Ya หญิง ผู้เป็นชนชั้นที่ประเสริฐกว่าผู้อื่น
วรรณวรัมพร อาทิตย์ 50 วัน-วะ-รัม-พอน Wan Wa Ram Phon หญิง ผู้มีเชื้อสายประเสริฐดังสวรรค์
วรรณวรัตม์ อาทิตย์ 50 วัน-วะ-รัด Wan Wa Rat หญิง ผู้มีเชื้อสายอันประเสริฐสุด
วรรณวรณัฏฐ์ อาทิตย์ 65 วัน-วอ-ระ-นัด Wan Wo Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีชนชั้นอันประเสริฐ
วรรณ์วดี อาทิตย์ 42 วัน-วะ-ดี Wan Wa Di หญิง ผู้มีผิวพรรณงาม
วรรณรมัย อาทิตย์ 40 วัน-ระ-มัย Wan Ra Mai หญิง ผู้อยู่ในชนชั้นอันน่ายินดี
วรรณนรินทร์ อาทิตย์ 51 วัน-นะ-ริน Wan Na Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ของคนที่มีชนชั้น
วรรณ์นพนันท์ อาทิตย์ 65 วัน-นบ-พะ-นัน Wan Nop Pha Nan ชาย ผู้มีความสุขใหม่ในชนชั้น
วรรณธนัตถ์ อาทิตย์ 45 วัน-ทะ-นัด Wan Tha Nat ชาย ผู้สำเร็จด้วยทรัพย์อันงดงาม
วรรณฐิตา อาทิตย์ 36 วัน-ทิ-ตา Wan Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่นทางเชื้อสาย
วรภูรี อาทิตย์ 24 วอ-ระ-พู-รี Wo Ra Phu Ri หญิง แผ่นดินอันประเสริฐ
วรภาณี อาทิตย์ 24 วอ-ระ-พา-นี Wo Ra Pha Ni หญิง สตรีผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ, สตรีผู้มีคำพูดอันประเสริฐ
วรภวัต อาทิตย์ 24 วอ-ระ-พะ-วัด Wo Ra Pha Wat ชาย ผู้ประเสริฐและเจริญ
วรภรรณ อาทิตย์ 24 วอ-ระ-พัน Wo Ra Phan หญิง ผู้ค้ำจุนความประเสริฐ
วรพัทธ์ อาทิตย์ 36 วอ-ระ-พัด Wo Ra Phat ชาย ผู้ผูกพันความประเสริฐ
วรพชร อาทิตย์ 24 วอ-ระ-พะ-ชะ-ระ Wo Ra Pha Cha Ra ชาย เพชรอันประเสริฐ
วรปวิช อาทิตย์ 24 วอ-ระ-ปะ-วิด Wo Ra Pa Wit ชาย ผู้สร้างความประเสริฐ
วรทาชา อาทิตย์ 15 วอ-ระ-ทา-ชา Wo Ra Tha Cha หญิง ผู้เกิดมาให้สิ่งประเสริฐ
วรทพร อาทิตย์ 23 วะ-ระ-ทะ-พอน Wa Ra Tha Phon หญิง ผู้นำความประเสริฐยิ่ง
วรตา อาทิตย์ 14 วอ-ระ-ตา Wo Ra Ta หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
วรณัฎฐ์ อาทิตย์ 42 วอ-ระ-นัด Wo Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรชาภา อาทิตย์ 15 วอ-ระ-ชา-พา Wo Ra Cha Pha หญิง ผู้มีรัศมีทีเกิดมาประเสริฐ
วรชพร อาทิตย์ 24 วะ-ระ-ชะ-พอน Wa Ra Cha Phon หญิง เกิดพรอันประเสริฐ, เกิดพรอันวิเศษ
วรงค์ธวัล อาทิตย์ 45 วะ-รง-ทะ-วัน Wa Rong Tha Wan ชาย ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์
วรกฤช อาทิตย์ 14 วอ-ระ-กิด Wo Ra Kit ชาย ผู้เฉียบแหลมอันยอดเยี่ยม
วรกรรณ อาทิตย์ 24 วอ-ระ-กัน Wo Ra Kan ชาย ผู้มีหูอันประเสริฐ
วยาลักขณ์ อาทิตย์ 42 วะ-ยา-ลัก Wa Ya Lak หญิง ผู้มีร่างกายแข็งแรง, ผู้มีกำลัง
วนิชชานันท์ อาทิตย์ 44 วะ-นิด-ชา-นัน Wa Nit Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขที่เกิดมาเป็นพ่อค้า
วนิชกรณ์ อาทิตย์ 36 วะ-นิด-ชะ-กอน Wa Nit Cha Kon ชาย ผู้สร้างการค้าขาย ,ผู้ชำนาญการค้า
วนันชากรณ์ อาทิตย์ 42 วะ-นัด-ชา-กอน Wa Nat Cha Kon หญิง การสร้างให้เกิดสิ่งที่เป็นป่า
วนัฐชวัล อาทิตย์ 42 วะ-นัด-ชะ-วัน Wa Nat Cha Wan หญิง ผู้มีเงินตราอันรุ่งเรืองเท่าป่า
วนัชภรณ์ อาทิตย์ 36 วะ-นัด-พอน Wa Nat Phon หญิง ผู้ประดับด้วยกิริยางามอย่างต่อเนื่อง
วธนธาร อาทิตย์ 24 วะ-ทะ-นะ-ทาน Wa Tha Na Than ชาย ผู้เจริญดุจสายน้ำ
วทัญโญ อาทิตย์ 23 วะ-ทัน-โย Wa Than Yo ชาย ผู้รู้คำพูด
วชิราวิทย์ อาทิตย์ 45 วะ-ชิ-รา-วิด Wa Chi Ra Wit ชาย มีความรอบรู้รวดเร็วดังสายฟ้า
วชิรอัณณ์ อาทิตย์ 45 วะ-ชิ-ระ-อัน Wa Chi Ra An ชาย แม่น้ำสายฟ้า
วชิรวิญญู์ อาทิตย์ 45 วะ-ชิ-ระ-วิน Wa Chi Ra Win ชาย ผู้รู้แจ้งดุจสายฟ้า
วชิรวัณณ์ อาทิตย์ 45 วะ-ชิ-ระ-วัน Wa Chi Ra Wan ชาย ผู้สรรเสริญสายฟ้า
วชราภา อาทิตย์ 15 วะ-ชะ-รา-ภา Wa Cha Ra Pha ชาย รัศมีแห่งสายฟ้า,รัศมีเพชร
ลีลนันต์ อาทิตย์ 45 ลี-ละ-นัน Li La Nan หญิง ผู้มีท่าทางสวยงามมากๆ
ลีนาวัฒน์ อาทิตย์ 46 ลี-นา-วัด Li Na Wat ได้ทั้งชายและหญิง ความเจริญจากการสร้างของสกุล
ลินลาภา อาทิตย์ 24 ลิน-ลา-พา Lin La Pha หญิง ผู้มีรัศมีอันนวยนาดน่าดู
ลัลลยล อาทิตย์ 36 ลัน-ละ-ยน Lan La Yon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้น่ารักน่ามอง
ลัลลภาพร อาทิตย์ 36 ลัน-ละ-พา-พอน Lan La Pha Phon หญิง สาวสวยผู้มีลาภอันประเสริฐ
ลัลน์ลภัฏ อาทิตย์ 50 ลัน-ละ-พัด Lan La Phat หญิง ทหารหญิงที่สวยงาม
ลัลน์ลภณ อาทิตย์ 42 ลัน-ละ-พน Lan La Phon ชาย ผู้มีลาภที่น่ารักน่าเอ็นดู
ลัลน์รัตน์ อาทิตย์ 55 ลัน-รัด Lan Rat หญิง ดวงแก้วที่น่ารัก
ลัลน์ภัทรา อาทิตย์ 41 ลัน-พัด-ทะ-รา Lan Phat Tha Ra หญิง ผู้ดีงามและน่ารัก
ลัลนภดา อาทิตย์ 24 ลัน-นะ-พะ-ดา Lan Na Pha Da หญิง ผู้รุ่งเรืองและงดงาม
ลัลนพาณี อาทิตย์ 42 ลัน-นะ-พา-นี Lan Na Pha Ni หญิง เจ้าแห่งวาจาที่น่ารัก
ลัลน์พร อาทิตย์ 42 ลัน-พอน Lan Phon หญิง ผู้ประเสริฐและน่ารัก
ลัลน์ปานตา อาทิตย์ 42 ลัด-ปาน-ตา Lat Pan Ta หญิง ผู้เป็นแก้วตาดวงใจที่น่ารัก
ลัลน์ปพน อาทิตย์ 45 ลัด-ปะ-พน Lat Pa Phon ชาย ผู้บริสุทธิ์ที่น่ารัก
ลัลนนลิน อาทิตย์ 41 ลัน-นะ-นะ-ลิน Lan Na Na Lin หญิง ผู้งามน่ารักดังดอกบัว
ลัลน์ดรุณ อาทิตย์ 41 ลัน-ดะ-รุน Lan Da Run หญิง ผู้งดงามน่ารักดังเด็กแรกรุ่น
ลัลน์ณภัทร์ อาทิตย์ 54 ลัน-นะ-พัด Lan Na Phat หญิง สาวสวยที่ดีงามด้วยความรู้
ลัลนชา อาทิตย์ 24 ลัน-นะ-ชา Lan Na Cha หญิง ผู้เกิดมางดงาม
ลัลธร อาทิตย์ 24 ลัน-ทอน Lan Thon หญิง ผู้ทรงความงาม
ลัลฐมล อาทิตย์ 36 ลัน-ทะ-มน Lan Tha Mon หญิง ตำหนิที่รองรับความงาม
ลัทธมนต์ธร อาทิตย์ 45 ลัด-ทะ-มน-ทอน Lat Tha Mon Thon หญิง ผู้ทรงมนต์แห่งความงาม
ลออธารณ์ อาทิตย์ 41 ละ-ออ-ทาน La O Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความงามผุดผ่อง
ลลิลฤทธิ์ อาทิตย์ 41 ละ-ลิน-ริด La Lin Rit ชาย ผู้มีอำนาจที่มีท่าทีน่ารัก
ลลิตญา อาทิตย์ 24 ละ-ลิด-ตะ-ยา La Lit Ta Ya หญิง ผู้มีความรู้อันน่ารัก
ลลิฐธิชา อาทิตย์ 36 ละ-ลิด-ทิ-ชา La Lit Thi Cha หญิง เกิดจากความงามความน่ารัก
ลลลพัชญ์ อาทิตย์ 45 ลัน-ละ-พัด Lan La Phat หญิง ผู้อยู่ในกรอบอันน่ารัก, ปราชญ์ผู้น่ารัก
ลลลนา อาทิตย์ 24 ลัน-ละ-นา Lan La Na หญิง ผู้เป็นสาวงาม
ลลภา อาทิตย์ 14 ลัน-ละ-พา Lan La Pha หญิง ผู้มีรัศมีน่ารัก
ลลน์ธิช อาทิตย์ 36 ลัน-ทิด Lan Thit ชาย ผู้เกิดจากความน่ารัก
ลภาภิดา อาทิตย์ 15 ละ-พา-พิ-ดา La Pha Phi Da หญิง ความยิ่งใหญ่ในลาภ,ผู้มีลาภที่ยิ่งใหญ่
ลภย์ธนัน อาทิตย์ 42 ละ-พะ-ทะ-นัน La Pha Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่มีลาภ
ลภณพร อาทิตย์ 24 ละ-พัน-พอน La Phan Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐเป็นลาภ
ฤทัยณัฐ์ อาทิตย์ 41 รึ-ทัย-นัด Rue Thai Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นเจ้าหัวใจ
ฤทัยคุณ อาทิตย์ 24 รึ-ทัย-คุน Rue Thai Khun หญิง ความดีในดวงใจ
ฤชุภร อาทิตย์ 9 รึ-ชุ-พอน Rue Chu Phon หญิง ผู้ทรงความซื่อสัตย์
ฤชภภร อาทิตย์ 9 ริด-ชะ-พะ-พอน Rit Cha Pha Phon หญิง ผู้รักษาธรรมเนียมที่มีรัศมีค้ำจุน
ฤชภกร อาทิตย์ 9 ริด-พะ-กอน Rit Pha Kon ชาย ผู้รักษาธรรมเนียมที่มีรัศมีแห่งการกระทำ
โรจพัชร์ อาทิตย์ 41 โรด-พัด Rot Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรที่รุ่งเรือง
โรจ อาทิตย์ 14 โรด Rot ชาย ผู้มีความรุ่งเรือง
เรืองวรินทร์ อาทิตย์ 54 เรือง-วะ-ริน Rueang Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐและรุ่งเรือง
เรื่องรำไพ อาทิตย์ 44 เรือง-รำ-พัย Rueang Ram Phai หญิง งามและเรืองรอง
เรืองปารย์ อาทิตย์ 45 เรือง-ปาน Rueang Pan ชาย ผู้เหมาะสมที่แตกฉาน,ผู้เหมาะสมที่สุกสว่าง
เริงวรัชญ์ อาทิตย์ 41 เริง-วะ-รัด Roeng Wa Rat ชาย ผู้รู้อันประเสริฐและมีสุข
ชนัญพัชร์ อาทิตย์ 42 ชะ-นัน-พัด Cha Nan Phat หญิง ผู้มีเพชรและปัญญา
ณัชชปพัชร์ อาทิตย์ 42 นัด-ชะ-ปะ-พัด Nat Cha Pa Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
พัชรนัชญ์ อาทิตย์ 42 พัด-ชะ-ระ-นัด Phat Cha Ra Nat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ปพัชร อาทิตย์ 56 นัด-ปะ-พัด Nat Pa Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ธรีทิพย์ อาทิตย์ 45 ทะ-รี-ทิบ Tha Ri Thip หญิง เสน่ห์ของเทวดา
ปัญญวิชณ์ อาทิตย์ 40 ปัน-ยะ-วิด Pan Ya Wit ชาย ผู้มีความรู้และปัญญา
มิญช์ณณิชา อาทิตย์ 41 มิน-นะ-นิ-ชา Min Na Ni Cha หญิง ผู้เป็นเมล็ดพันธ์ความรู้อันบริสุทธิ์
กรฉม อาทิตย์ 15 กอน-ฉม Kon Chom หญิง ผู้สร้างเครื่องหอม
โชตินรินทร์ อาทิตย์ 45 โชด-นะ-ริน Chot Na Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่รุ่งเรือง
วรธณัท อาทิตย์ 24 วอ-ระ-ทะ-นัด Wo Ra Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยมหาศาล, ผู้ให้ทรัพย์ที่ประเสริฐ
ปัญธณัท อาทิตย์ 24 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฏฐ์ธณภัทร์ อาทิตย์ 64 นัด-ทะ-นะ-พัด Nat Tha Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้เจริญยิ่งทรัพย์
ธัญน์ญรัช อาทิตย์ 40 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง ผู้สูงส่งและโชคดี
ลัลล์ญรัช อาทิตย์ 45 ลัน-ยะ-รัด Lan Ya Rat หญิง ผู้น่ารักและโชคดี
พจน์ชรัช อาทิตย์ 40 พด-ชะ-รัด Phot Cha Rat ได้ทั้งชายและหญิง คำพูดของผู้สูงส่ง
ธัญวพัชญ์ อาทิตย์ 45 ทัน-วะ-พัด Than Wa Phat หญิง ผู้ประเสริฐดั่งเพชร
อัญชน์วรัช อาทิตย์ 46 อัน-ชะ-วะ-รัด An Cha Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งที่ประเสริฐสุด
วรัชชรินทร์ อาทิตย์ 45 วะ-รัด-ชะ-ริน Wa Rat Cha Rin หญิง เจ้าแห่งความทั้งปวง
รัชตณัช อาทิตย์ 24 รัด-ตะ-นัด Rat Ta Nat ชาย ปราชญ์ผู้มั่งมี
ทักชฎา อาทิตย์ 14 ทัก-ชะ-ดา Thak Cha Da หญิง ผู้สูงส่ง
ธันวณัชช์ อาทิตย์ 41 ทัน-วะ-นัด Than Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีโชค
ธันวรัชย์ อาทิตย์ 46 ทัน-วะ-รัด Than Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งที่โชคดี
ธันวนัยน์ อาทิตย์ 50 ทัน-วะ-นัย Than Wa Nai ชาย ผู้มีดวงตาแห่งโชค
วรัณทพัทธ์ อาทิตย์ 46 วะ-รัน-ทะ-พัด Wa Ran Tha Phat หญิง ผู้ซึ่งได้รับการปกป้อง
ธัณย์ทวรัณ อาทิตย์ 50 ทัน-ทะ-วะ-รัน Than Tha Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ซึ่งรุ่งเรือง, ผู้ซึ่งมั่งมี
วรันท์พัชร์ อาทิตย์ 56 วะ-รัน-พัด Wa Ran Phat หญิง ผู้เป็นดั่งเพชรที่ได้รับการปกป้อง
นันธลินี อาทิตย์ 40 นัน-ทะ-ลิ-นี Nan Tha Li Ni หญิง หญิงสาวผู้มีความสุข
พิชญ์ชวัล อาทิตย์ 45 พิด-ชะ-วัน Phit Cha Wan หญิง เจริญด้วยความรู้
นัฐธรตี อาทิตย์ 36 นัด-ทะ-ระ-ตี Nat Tha Ra Ti หญิง ปราชญ์ผู้มีรัก
ฐิติชดา อาทิตย์ 24 ทิ-ติ-ชะ-ดา Thi Ti Cha Da หญิง ผู้มีชีวิตดั่งหงษ์
ญาธิภา อาทิตย์ 15 ยา-ทิ-พา Ya Thi Pha หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
พีรพัชร์ อาทิตย์ 46 พี-ระ-พัด Phi Ra Phat ชาย เพชรของผู้กล้า, เพชรแห่งความกล้าหาญ
ลัลนลิณ อาทิตย์ 36 ลัน-นะ-ลิน Lan Na Lin หญิง หญิงผู้มีความงดงาม
อินทิตา อาทิตย์ 24 อิน-ทิ-ตา In Thi Ta หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
เมธานินท์ อาทิตย์ 36 เม-ทา-นิน Me Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ปิ่นเกล้า อาทิตย์ 24 ปิ่น-เก้า Pin Kao ชาย ผู้อยู่เหนือหัว
นิติพนธ์ อาทิตย์ 42 นิ-ติ-พน Ni Ti Phon ชาย บทกลอนที่มีแบบแผน
เพียงจันทร์ อาทิตย์ 56 เพียง-จัน Phiang Chan หญิง เทียบได้กับพระจันทร์
ธณณท์ อาทิตย์ 24 ทะ-นน Tha Non ชาย ผู้มีความสุข
ณิชชดา อาทิตย์ 15 นิด-ชะ-ดา Nit Cha Da หญิง ผู้สูงส่งตลอดกาล
ปาลยุท อาทิตย์ 19 ปา-ละ-ยุด Pa La Yut ชาย การรักษาและการแข่งขัน
นัฎชลดา อาทิตย์ 24 นัด-ชะ-ละ-ดา Nat Cha La Da หญิง น้ำที่สูงส่ง
ภัทชนัช อาทิตย์ 19 พัด-ชะ-นัด Phat Cha Nat ชาย ผู้เกิดมาเจริญ
ธนัญกิตติพัชญ์ อาทิตย์ 59 ทะ-นัน-กิด-ติ-พัด Tha Nan Kit Ti Phat ชาย เพชรแห่งทรัพย์และชื่อเสียง
วริฏฐ์นิพา อาทิตย์ 59 วะ-ริด-นิ-พา Wa Rit Ni Pha หญิง แสงสว่างอันประเสริฐยิ่ง
เวทวริทธิ์ อาทิตย์ 41 เวด-วะ-ริด Wet Wa Rit ชาย ผู้มีความรู้ความสำเร็จ
พนวรรธน์ อาทิตย์ 45 พะ-นะ-วัด Pha Na Wat ชาย ป่าดงพงไพรที่เต็มไปด้วยความเจริญ
วิทัญญา อาทิตย์ 24 วิ-ทัน-ยา Wi Than Ya หญิง ผู้ที่มีโชคดีอย่างวิเศษ
พิตรนรินทร์ อาทิตย์ 51 พิด-นะ-ริน Phit Na Rin หญิง มีทรัพย์ยิ่งใหญ่
ภวรัณชน์ อาทิตย์ 36 พะ-วัน-รัน Pha Wan Ran หญิง ผู้เกิดมามีความสุข
กัณภัทรรัตน์ อาทิตย์ 45 กัน-พัด-ทะ-ระ-รัด Kan Phat Tha Ra Rat หญิง ผู้มีหูที่ประเสริฐดั่งดวงแก้ว
ฉัฐชรัตน์ อาทิตย์ 45 ฉัด-ชะ-รัด Chat Cha Rat หญิง ร่มเงาที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
อันณรัตน์ อาทิตย์ 45 อัน-นะ-รัด An Na Rat หญิง ที่ที่มีค่ายิ่ง, ดวงแก้วที่มีค่ายิ่ง
ลิณธิภรณ์ อาทิตย์ 42 ลิน-ทิ-พอน Lin Thi Phon หญิง ผู้น่ารักที่มีความรู้เป็นอาภรณ์
ณลตา อาทิตย์ 15 นะ-ละ-ตา Na La Ta หญิง ที่ที่ผูกพัน
พิมพ์พณิชฎา อาทิตย์ 59 พิม-พะ-นิด-ดา Phim Pha Nit Da หญิง ต้นแบบแห่งความสูงส่งและมั่งคั่ง
รินท์ลิตาพัช อาทิตย์ 51 ริน-ลิ-ตา-พัด Rin Li Ta Phat หญิง เพชรของผู้เป็นใหญ่
ลิรินทร์ธิมา อาทิตย์ 51 ลิ-ริน-ทิ-มา Li Rin Thi Ma หญิง ผู้มีปัญญาและยิ่งใหญ่
กัลญาวีร์ อาทิตย์ 42 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้กล้าหาญ
พุทธิ์พิพัธ อาทิตย์ 55 พุด-พิ-พัด Phut Phi Phat ชาย ผู้เจริญและน่าเลื่อมใส
ณัฏฐ์พิพัธ อาทิตย์ 64 นัด-พิ-พัด Nat Phi Phat ชาย ปราชญ์ผู้เจริญ
พุทธิพัชร์ อาทิตย์ 45 พุด-ทิ-พัด Phut Thi Phat ชาย เพชรที่น่าหลงใหล
ฉัตตาพัฒน์ อาทิตย์ 45 ฉัด-ตา-พัด Chat Ta Phat ชาย ร่มเงาแห่งความเจริญ
ณินัทธิ์ทยา อาทิตย์ 46 นิ-นัด-ทะ-ยา Ni Nat Tha Ya หญิง หัวใจที่ผูกพันตลอดกาล
ณิชลดา อาทิตย์ 19 นิด-ละ-ดา Nit La Da หญิง เชื่อสายที่มั่นคงตลอดกาล
ลัญฉกร อาทิตย์ 24 ลัน-ฉะ-กอน Lan Cha Kon ชาย ตราที่ใช้ตีหรือประทับ
นิชนันทน์ อาทิตย์ 40 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขตลอดกาล
ฉัฐธนนท์ อาทิตย์ 42 ฉัด-ทะ-นน Chat Tha Non ชาย ร่มเงาแห่งความสุข
พัชชนนท์ อาทิตย์ 36 พัด-ชะ-นน Phat Cha Non ชาย เพชรแห่งความสุข
ธัชชนันท์ อาทิตย์ 36 ทัด-ชะ-นัน That Cha Nan ชาย ธงแห่งความสุข
กุลวิรัลพัชร์ อาทิตย์ 59 กุน-วิ-รัน-พัด Kun Wi Ran Phat หญิง วงศ์ตระกูลที่มีค่ายิ่งดุจเพชร
อัชฌาชัจจ์ อาทิตย์ 45 อัด-ชา-ชัด At Cha Chat หญิง -
พิมพ์พินิท อาทิตย์ 56 พิม-พิ-นิด Phim Phi Nit หญิง ผู้เป็นแบบอย่างที่แท้จริง
อวัณชลินทร์ อาทิตย์ 52 อะ-วัน-ชะ-ลิน A Wan Cha Lin หญิง -
พิชิตชา อาทิตย์ 24 พิ-ชิด-ชา Phi Chit Cha หญิง ผู้พิชิต
พลอยเพชรัตน์ อาทิตย์ 65 พลอย-เพด-ชะ-รัด Phloi Phet Cha Rat หญิง ดวงแก้วทั้งสาม
เอวาลิลณ์ อาทิตย์ 45 เอ-วา-ลิน E Wa Lin หญิง ลมหายใจที่สวยงามของชีวิต
พิพัฒน์พล อาทิตย์ 55 พิ-พัด-พน Phi Phat Phon ชาย กำลังแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ฉัตรอารีย์ อาทิตย์ 51 ฉัด-อา-รี Chat A Ri หญิง ร่มเงาแห่งความเอื้อเฟื้อ
รัณนิพัฒน์ อาทิตย์ 51 รัน-นิ-พัด Ran Ni Phat หญิง ผู้เจริญอย่างนิรันดร์
ฌาร์ริญณ์ อาทิตย์ 45 ชา-ริน Cha Rin หญิง ต้นไม้ของผู้เป็นใหญ่
พิชญ์ชญานีย์ อาทิตย์ 63 พิด-ชะ-ยา-นี Phit Cha Ya Ni หญิง ปราชญ์หญิงผู้มีความรู้
มัญชุทัต อาทิตย์ 24 มัน-ชุ-ทัด Man Chu That ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้ความงดงาม
วรันณ์ฐิตา อาทิตย์ 50 วะ-รัน-ทิ-ตา Wa Ran Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่นในความเป็นเลิศ
รัฐวรินทร์ อาทิตย์ 50 รัด-ทะ-วะ-ริน Rat Tha Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่เหนือแว่นแคว้น
พิชญ์พินิช อาทิตย์ 50 พิด-พิ-นิด Phit Phi Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นนักปราชญ์ตลอดกาล
ธารกร อาทิตย์ 14 ทา-ระ-กอน Tha Ra Kon ชาย บ่อเกิดของสายน้ำ
ณัฏฐมณฑน์ อาทิตย์ 54 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง เครื่องประดับของนักปราชญ์
รัตนจันทร์ อาทิตย์ 45 รัด-ตะ-นะ-จัน Rat Ta Na Chan หญิง ดวงแก้วและจันทรา
ชนม์ณกรณ์ อาทิตย์ 45 ชน-นะ-กอน Chon Na Kon หญิง การเกิด, บ่อเกิด
ธมลณัฏฐ์ อาทิตย์ 51 ทะ-มน-นัด Tha Mon Nat หญิง ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ปิยะพิณิช อาทิตย์ 41 ปิ-ยะ-พิ-นิด Pi Ya Phi Nit หญิง ผู้มีรักอันบริสุทธิ์
รันชภัค อาทิตย์ 24 รัน-ชะ-พัก Ran Cha Phak ชาย ผู้มีโชค, ผู้มีความเจริญ
ภัคทนัน อาทิตย์ 24 พัก-ทะ-นัน Phak Tha Nan ชาย ผู้เจริญยิ่งในทรัพย์
ธัญชรัช อาทิตย์ 24 ทัน-ชะ-รัด Than Cha Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สูงส่งและมั่งมี
ภัคภัท อาทิตย์ 15 พัก-คะ-พัด Phak Kha Phat ชาย ผู้ประเสริฐและเจริญยิ่ง
ภัณกร อาทิตย์ 15 พัน-กอน Phan Kon ชาย ผู้ใช้คำพูดที่สร้างสรรค์
นิภาพัฒน์ อาทิตย์ 40 นิ-พา-พัด Ni Pha Phat หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
พินธุ์พิชา อาทิตย์ 46 พิน-พิ-ชา Phin Phi Cha หญิง ปราชญ์ผู้มีเสียงอันไพเราะ
พิชาณัฏฐ์ อาทิตย์ 51 พิ-ชา-นัด Phi Cha Nat หญิง นักปราชญ์
ลัลลพัช อาทิตย์ 36 ลัด-ละ-พัด Lat La Phat หญิง ผู้น่ารักและเจริญ
ชณันชิดา อาทิตย์ 24 ชะ-นัน-ชิ-ดา Cha Nan Chi Da หญิง ผู้ชนะคนอื่น
วัชฏาภรณ์ อาทิตย์ 41 วัด-ชะ-ตา-พอน Wat Cha Ta Phon หญิง เครื่องประดับอันสูงส่ง
รัชณีภรณ์ อาทิตย์ 41 รัด-ชะ-นี-พอน Rat Cha Ni Phon หญิง เครื่องประดับในความมืด
ธัชพิชัย อาทิตย์ 36 ทัด-พิ-ชัย That Phi Chai ชาย ผู้มีชัยชนะที่โดดเด่น.
ฐิรวัธน์ อาทิตย์ 45 ถิ-ระ-วัด Thi Ra Wat ชาย เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
อัญธิญาน์ อาทิตย์ 41 อัน-ทิ-ยา An Thi Ya หญิง ผู้มีปัญญาที่แตกต่าง
อัญธิกานต์ อาทิตย์ 41 อัน-ทิ-กาน An Thi Kan หญิง หญิงงามในยามกลางคืน
ณิชชาพัณณ์ อาทิตย์ 45 นิด-ชา-พัน Nit Cha Phan หญิง ผูกพันกับความบริสุทธิ์
ณิชพัณณ์ อาทิตย์ 42 นิด-ชะ-พัน Nit Cha Phan หญิง ผูกพันกับความบริสุทธิ์
อัครนันท์ อาทิตย์ 42 อัก-คะ-ระ-นัน Ak Kha Ra Nan ชาย ผู้มีความสุขและเป็นเลิศ
คชยุธ อาทิตย์ 19 คะ-ชะ-ยุด Kha Cha Yut ชาย ผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ชรัลธร อาทิตย์ 24 ชะ-ลัน-ทอน Cha Lan Thon ชาย ผู้เทียบเท่ามหาเทพ
เซีย อาทิตย์ 24 เซีย Sia หญิง สง่างาม(รากศัพท์จากภาษาละติน)
นนทิกาญจน์ อาทิตย์ 41 นน-ทิ-กาน Non Thi Kan หญิง ผู้ที่มีความสุขและมีทรัพย์
ธีรยา อาทิตย์ 24 ที-ระ-ยา Thi Ra Ya หญิง ผู้ฉลาดรอบรู้
พรกมล อาทิตย์ 24 พอน-กะ-มน Phon Ka Mon หญิง จิตใจที่ประเสริฐ
กานต์ฐพิชญ์ อาทิตย์ 55 กาน-ถะ-พิด Kan Tha Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคงในสิ่งอันเป็นที่รัก
อรุณวิชญ์ อาทิตย์ 41 อะ-รุน-วิด A Run Wit ชาย แสงของนักปราชญ์
ธัญวัลย์ อาทิตย์ 45 ทัน-ยะ-วัน Than Ya Wan หญิง ผู้เกิดในตระกูลที่รุ่งเรือง
ธวัลฉัตร์ อาทิตย์ 45 ทะ-วัน-ฉัด Tha Wan Chat หญิง ร่มเงาอันบริสุทธิ์
ธนันณิยา อาทิตย์ 36 ทะ-นัน-นิ-ยา Tha Nan Ni Ya หญิง ผู้มีทรัพย์เป็นของตน
ฏีติญาร์ อาทิตย์ 41 ตี-ติ-ยา Ti Ti Ya หญิง ผู้มีความรู้อย่างไร้ที่ติ
ติวรัชฏ์ อาทิตย์ 41 ติ-วะ-รัด Ti Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งอย่างไม่มีที่ติ
ธนัญทิกา อาทิตย์ 24 ทะ-นัน-ทิ-กา Tha Nan Thi Ka หญิง ผู้มีทรัพย์
อริชาภัช อาทิตย์ 24 อะ-ริ-ชา-พัด A Ri Cha Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรอบรู้
ชนทัช อาทิตย์ 14 ชะ-นะ-ทัด Cha Na That ชาย ผู้ให้แก่คนทั้งหลาย
ปัญชวัช อาทิตย์ 24 ปัน-ชะ-วัด Pan Cha Wat ชาย ผู้มีปัญญาว่องไว
ณัชชวัท อาทิตย์ 24 นัด-ชะ-วัด Nat Cha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้คล่องแคล่ว
ธัญญ์นวิน อาทิตย์ 45 ทัน-นะ-วิน Than Na Win ชาย ผู้ประสบแต่ความโชคดี
ลรินญา อาทิตย์ 24 ละ-ริน-ยา La Rin Ya หญิง ผู้มีความรู้ มีความงดงาม
ธนภรภัทร อาทิตย์ 24 ทะ-นะ-พอน-พัด Tha Na Phon Phat หญิง ผู้ค้ำจุนสมบัติอันประเสริฐ
ชญภพ อาทิตย์ 15 ชะ-ยะ-พบ Cha Ya Phop ชาย แผ่นดินแห่งชัยชนะ
ภครัช อาทิตย์ 15 พะ-คะ-รัด Pha Kha Rat ชาย ผู้เจริญและสูงส่ง
ภัทธนิน อาทิตย์ 24 พัด-ทะ-นิน Phat Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญในทรัพย์สมบัติ
นัทลิตา อาทิตย์ 24 นัด-ลิ-ตา Nat Li Ta หญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
จักธนัฐพันธ์ อาทิตย์ 63 จัก-ทะ-นัด-พัน Chak Tha Nat Phan ชาย ผู้มีเชื่อสายของนักปราชญ์
จรัณฐณัฏฐ์ อาทิตย์ 64 จะ-รัน-ทะ-นัด Cha Ran Tha Nat ชาย การเดินทางของนักปราชญ์
จัญญพัชร อาทิตย์ 36 จัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้มีกิริยาที่ดีดุจเพชร
จัญญนัฐ อาทิตย์ 36 จัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี
ธัญญนนท์ อาทิตย์ 36 ทัน-ยะ-นน Than Ya Non ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขด้วยลาภ
ณัฐฌปวีร์ อาทิตย์ 51 นัด-ชะ-ปะ-วี Nat Cha Pa Wi หญิง นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ณัฐพิพัฒน์ อาทิตย์ 59 นัด-พิ-พัด Nat Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญดีงาม
ณัฐวิวัฒน์ อาทิตย์ 55 นัด-วิ-วัด Nat Wi Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญดีงาม
ณัฐณพัชร์ อาทิตย์ 50 นัด-นะ-พัด Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีค่าดุจเพชร
พิมพ์ชนิยา อาทิตย์ 54 พิม-ชะ-นิ-ยา Phim Cha Ni Ya หญิง ผู้มีตนเองเป็นต้นแบบ
พิมพ์ชนริน อาทิตย์ 54 พิม-ชะ-นะ-ริน Phim Cha Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่เป็นต้นแบบแห่งชัยชนะ
พิมพ์ชณัฐ อาทิตย์ 54 พิม-ชะ-นัด Phim Cha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นต้นแบบ
พิมพ์ชยุพา อาทิตย์ 54 พิม-ชะ-ยุ-พา Phim Cha Yu Pha หญิง หญิงสาวผู้เป็นต้นแบบ
อัฐพิชญ์ อาทิตย์ 46 อัด-ทะ-พิด At Tha Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
เริงจิณณ์ อาทิตย์ 41 เริง-จิน Roeng Chin หญิง ผู้ประพฤติดีแล้วด้วยความสุข
รุตนิรันดร์ อาทิตย์ 44 รุด-นิ-รัน Rut Ni Ran ชาย เสียงตลอดกาล, ยินดีตลอดไป
รุจวิภู อาทิตย์ 24 รุด-วิ-พู Rut Wi Phu ชาย ผู้เป็นเจ้าอันรุ่งเรือง
รุจวรงค์ อาทิตย์ 36 รุด-วะ-รง Rut Wa Rong ชาย ผู้มีเมตตาจิตที่รุ่งเรือง
ริลัลล์ธิชา อาทิตย์ 50 ริ-ลัน-ทิ-ชา Ri Lan Thi Cha หญิง เกิดจากความงามแต่แรกเริ่ม
รินรณา อาทิตย์ 23 ริน-ระ-นา Rin Ra Na หญิง เสียงน้ำไหล
รินทร์ภพ อาทิตย์ 36 ริน-ทะ-พบ Rin Tha Phop ชาย เจ้าแห่งโลก
รินทร์นิระพี อาทิตย์ 59 ริน-นิ-ระ-พี Rin Ni Ra Phi หญิง ตะวันที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล
รินทร์ธนัน อาทิตย์ 45 ริน-ทะ-นัน Rin Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่
รินคำรินทร์ อาทิตย์ 45 ริน-คำ-ริน Rin Kham Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่พูดไปเรื่อยๆ
รัตย์ธมน อาทิตย์ 42 รัด-ทะ-มน Rat Tha Mon หญิง ผู้สวยงามแม้กลางคืน
รัตน์อมรินทร์ อาทิตย์ 63 รัด-อัม-มะ-ริน Rat Am Ma Rin หญิง แก้วของพระอินทร์
รัตนลดา อาทิตย์ 24 รัด-ตะ-นะ-ละ-ดา Rat Ta Na La Da หญิง สายอันมีคุณค่ายิ่ง
รัตน์ปวัน อาทิตย์ 42 รัด-ปะ-วัน Rat Pa Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
รัตน์นารา อาทิตย์ 36 รัด-นา-รา Rat Na Ra หญิง รัศมีรุ่งเรืองดังแก้ว
รัตนชนก อาทิตย์ 24 รัด-ตะ-นะ-ชะ-นก Rat Ta Na Cha Nok หญิง ผู้กำเนิดความมีคุณค่า,พ่อแก้ว
รัตนฉัตร์ อาทิตย์ 41 รัด-ตะ-นะ-ฉัด Rat Ta Na Chat หญิง ใต้ร่มเงาอันมีคุณค่า, ฉัตรแก้ว
รัตติยาภรณ์ อาทิตย์ 46 รัด-ติ-ยา-พอน Rat Ti Ya Phon หญิง ผู้ประดับด้วยกลางคืน
รัตติยากรณ์ อาทิตย์ 46 รัด-ติ-ยา-กอน Rat Ti Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดตอนกลางคืน, ผู้ชำนาญยามราตรี
รัณธิชา อาทิตย์ 24 รัน-ทิ-ชา Ran Thi Cha หญิง ผู้เกิดจากความยินดี
รัณธนัชฌ์ อาทิตย์ 42 รัน-ทะ-นัด Ran Tha Nat ชาย ผู้มีกริยาดีในการแสวงหาทรัพย์
รัฐอาชว์ อาทิตย์ 41 รัด-ทะ-อาด Rat Tha At ชาย ผู้ซื่อตรงแห่งรัฐ
รัฐวิรัล อาทิตย์ 41 รัด-วิ-รัน Rat Wi Ran หญิง ผู้หายากยิ่งในประเทศ
รัฐรณพีร์ อาทิตย์ 54 รัด-รน-นะ-พี Rat Ron Na Phi หญิง ผู้กล้าในการรบของรัฐ
รัฐนีรัมพร อาทิตย์ 54 รัด-ทะ-นี-รัม-พอน Rat Tha Ni Ram Phon หญิง น้ำ ฟ้า และประเทศ