บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ดีมาก
พอใช้
ไม่ควรใช้
ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนมกราคม 2565
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
จันทร์ที่ 03 มกราคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
มฤตยู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 04 มกราคม 2565 4
ปลอด
0
อุบาศ
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.30
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 05 มกราคม 2565 0
โลกาวินาศ
5
ธงชัย
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.50
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 07 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.80
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.10
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 11 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
3
ลอย
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.80
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 12 มกราคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลทิน
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.80
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 18 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.70
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 19 มกราคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.50
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 25 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
พิลา
3
ลอย
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.30
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 26 มกราคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.00
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอังคารห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนกุมภาพันธ์ 2565
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
อังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินศูร
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.70
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.50
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 03 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
5
ธงชัย
0
ทักทิน
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.50
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทินศูร
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.10
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.70
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 5
อธิบดี
0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.70
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.50
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลกรรณี
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.50
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.80
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทินกาล
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.10
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 5
อธิบดี
5
อธิบดี
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.50
เกิดอังคารห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนมีนาคม 2565
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
อังคารที่ 01 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.70
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 02 มีนาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.50
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
3
ลอย
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2565 4
ปลอด
0
อุบาศ
0
กาลกรรณี
4
ปลอด
0
มหาสูญ
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.00
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 07 มีนาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
วินาศ
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 08 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.80
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 09 มีนาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.70
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.40
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 15 มีนาคม 2565 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 16 มีนาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.60
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.10
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.30
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทักทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.50
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 22 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.80
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 23 มีนาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 29 มีนาคม 2565 4
ปลอด
5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 30 มีนาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.60
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.10
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนเมษายน 2565
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
ศุกร์ที่ 01 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.60
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 04 เมษายน 2565 5
อธิบดี
5
ธงชัย
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.90
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 05 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วันบอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.30
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 06 เมษายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
กาลสูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.60
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
0
จม
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 08 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 12 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.70
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 13 เมษายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.80
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 19 เมษายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.40
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 20 เมษายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.60
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทักทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.00
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.60
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 26 เมษายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.40
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 27 เมษายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
พิลา
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 4
ปลอด
5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.30
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนพฤษภาคม 2565
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
จันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.30
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 03 พฤษภาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 04 พฤษภาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
5
ฟู
0
มหาสูญ
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.70
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.60
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.10
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 0
โลกาวินาศ
0
อุบาศ
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
5
ธงชัย
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
มฤตยู
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.70
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.30
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.10
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วันบอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.70
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.40
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.10
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.60
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.10
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทรธึก
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดพุธห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนมิถุนายน 2565
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
พุธที่ 01 มิถุนายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 07 มิถุนายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
พิลา
3
ลอย
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 08 มิถุนายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.70
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทินศูร
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 15 มิถุนายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 22 มิถุนายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.10
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.70
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 29 มิถุนายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.60
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนกรกฎาคม 2565
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
ศุกร์ที่ 01 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.70
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 04 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
0
มหาสูญ
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 05 กรกฎาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 06 กรกฎาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทินศูร
3
ลอย
4
ปลอด
0
ตติยะ
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.40
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 07 กรกฎาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 08 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.70
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 5
อธิบดี
0
โลกาวินาศ
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.40
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.60
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลกรรณี
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.70
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
0
มหาสูญ
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.50
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทินกาล
3
ลอย
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.80
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.00
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.70
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.70
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 5
อธิบดี
5
อธิบดี
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.90
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.60
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.10
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนสิงหาคม 2565
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
จันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
0
จม
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 02 สิงหาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 03 สิงหาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.60
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 09 สิงหาคม 2565 5
อธิบดี
0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.30
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 10 สิงหาคม 2565 5
ธงชัย
5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.80
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 0
โลกาวินาศ
0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 17 สิงหาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
กาลสูร
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.60
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินศูร
0
จม
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.70
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 24 สิงหาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.70
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 0
โลกาวินาศ
5
อธิบดี
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.60
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
วันบอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.10
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 31 สิงหาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
กาลสูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนกันยายน 2565
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 01 กันยายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 02 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.30
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 05 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 06 กันยายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 07 กันยายน 2565 5
ธงชัย
0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2565 0
โลกาวินาศ
5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 09 กันยายน 2565 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
0
วันบอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.90
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.00
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 13 กันยายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
0
ตติยะ
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.70
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 14 กันยายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.00
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.90
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 20 กันยายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทินกาล
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.70
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 21 กันยายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 4
ปลอด
5
อธิบดี
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
มฤตยู
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 27 กันยายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.30
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 28 กันยายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทรธึก
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.60
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนตุลาคม 2565
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
จันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วันบอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 04 ตุลาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.40
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 05 ตุลาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.40
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.00
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 12 ตุลาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.40
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.70
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 19 ตุลาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทักทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.70
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.40
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 26 ตุลาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.60
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
0
จม
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.00
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.60
เกิดอังคารห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนพฤศจิกายน 2565
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
อังคารที่ 01 พฤศจิกายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
พิลา
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.40
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 02 พฤศจิกายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.70
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทินศูร
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.40
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 09 พฤศจิกายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.40
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.30
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.70
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.90
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลกรรณี
0
จม
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.80
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วินาศ
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.10
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.30
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.40
เกิดเสาร์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนธันวาคม 2565
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.80
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 05 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
0
อุบาศ
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 06 ธันวาคม 2565 5
อธิบดี
5
ธงชัย
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.90
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 07 ธันวาคม 2565 5
ธงชัย
0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.40
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.30
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.10
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.30
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 14 ธันวาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
วินาศ
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.40
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
3
ลอย
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.70
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.70
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 21 ธันวาคม 2565 5
ธงชัย
5
อธิบดี
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.10
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทักทิน
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 28 ธันวาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดเสาร์ห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.60
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
20 อันดับฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลที่ดีที่สุดปี 2565
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
ศุกร์ที่ 08 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.10
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.10
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
พุธที่ 21 ธันวาคม 2565 5
ธงชัย
5
อธิบดี
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
อังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.90
เกิดพุธห้ามใช้
อังคารที่ 06 ธันวาคม 2565 5
อธิบดี
5
ธงชัย
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.90
เกิดพุธห้ามใช้
จันทร์ที่ 04 เมษายน 2565 5
อธิบดี
5
ธงชัย
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.90
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 5
อธิบดี
5
อธิบดี
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.90
เกิดพุธห้ามใช้
พุธที่ 10 สิงหาคม 2565 5
ธงชัย
5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.80
เกิดเสาร์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลกรรณี
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.70
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.70
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
อังคารที่ 12 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.70
เกิดพุธห้ามใช้
พฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.70
เกิดจันทร์ห้ามใช้
จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.70
เกิดอังคารห้ามใช้
อังคารที่ 01 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.70
เกิดพุธห้ามใช้
จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.70
เกิดอังคารห้ามใช้
ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.70
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
อังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.70
เกิดพุธห้ามใช้