บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 65

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศักดิ์พลวิชญ์ 65 สัก-พน-วิด Sak Phon Wit ชาย -
กฤษฎิ์ภูมิพัฒน์ 65 กริด-พูม-พัด Krit Phum Phat ชาย ความฉลาดที่ทำให้เกิดความเจริญในแผ่นดิน
ฐิติพงศ์ภรณ์ 65 ถิ-ติ-พง-พอน Thi Ti Phong Phon หญิง -
ฐิติก์พัสตร์ 65 ทิ-ติ-พัด Thi Ti Phat หญิง ผู้ครอบคลุมความตั้งหมั่น, ผู้นุ่งห่มความตั้งมั่น
ปิยณัฐพศุตม์ 65 ปิ-ยะ-นัด-พะ-สุด Pi Ya Nat Pha Sut ชาย ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์ที่มีอำนาจสูงสุด
สันติ์เพ็ชญ์ 65 สัน-เพ็ด San Phet ชาย ผู้รู้หมด, ผู้รู้ทั่ว
สุทธิ์พิรัชย์ 65 สุด-พิ-รัด Sut Phi Rat ชาย ชัยชนะอันกล้าหาญและขาวสะอาด
ศรันย์ปวีร์ 65 สะ-รัน-ปะ-วี Sa Ran Pa Wi ชาย ผู้กล้าหาญยิ่งอันเป็นที่พึ่ง
จิณห์ภัคนันธ์ 65 จิน-พัก-คะ-นัน Chin Phak Kha Nan หญิง ผู้ยินดีในโชคที่ประพฤติดีแล้ว
สุคนธ์ฐกาญจน์ 65 สุ-คน-ทะ-กาน Su Khon Tha Kan หญิง -
กฤษฎ์พิสิษฐ์ 65 กริด-สะ-พิ-สิด Krit Sa Phi Sit ชาย ข้าวกล้าที่ดีเลิศ
จิรัชพิสิษฐ์ 65 จิ-รัด-พิ-สิด Chi Rat Phi Sit ชาย ผู้เกิดมามั่นคงและเป็นเลิศ
จิรัสฎ์พงศ์ 65 จิ-หรัด-พง Chi Rat Phong ชาย ตระกูลที่ยืนยงตลอดกาล
จิรัสย์พงษ์ 65 จิ-หรัด-พง Chi Rat Phong ชาย ตระกูลที่ยืนยงตลอดกาล
กัญจณ์วริษฐ์ 65 กัน-จะ-วะ-ริด Kan Cha Wa Rit ชาย ชายผู้ประเสริฐยิ่งดั่งทอง
ณพิชญ์สิษฐ์ 65 นะ-พิด-สิด Na Phit Sit ชาย ผู้งดงามดังนักปราชญ์
วิบูลย์ศิลป์ 65 วิ-บูน-สิน Wi Bun Sin ชาย -
ศักย์วริษฐ์ 65 สัก-วะ-ริด Sak Wa Rit ชาย อำนาจอันประเสริฐ
ศิษฐ์ณพิชญ์ 65 สิด-นะ-พิด Sit Na Phit ชาย นักปราชญ์ผู้รูปงาม
เศรษฐ์สัณห์ 65 เสด-สัน Set San ชาย ผู้เรียบร้อยและประเสริฐสุด
เศรษฐหิรัณย์ 65 เสด-ถะ-หิ-รัน Set Tha Hi Ran ชาย ผู้ร่ำรวยอันประเสริฐยิ่ง
สุวรรณสิฏฐ์ 65 สุ-วัน-นะ-สิด Su Wan Na Sit ชาย ทองที่ดีที่สุด
หิรัณย์เศรษฐ 65 หิ-รัน-เสด Hi Ran Set ชาย ผู้ร่ำรวยอันประเสริฐยิ่ง
พงศ์พิรัชย์ 65 พง-พิ-รัด Phong Phi Rat ชาย ผู้มีชัยชนะอันแกล้วกล้าของตระกูล
พิชญ์ศราพงศ์ 65 พิด-สะ-รา-พง Phit Sa Ra Phong ชาย เชื้อสายอันเที่ยงตรงทางความรู้, ตระกูลที่มีธนูเป็นความรู้
อัณณพิสิษฐ์ 65 อัน-นะ-พิ-สิด An Na Phi Sit ชาย แม่น้ำแห่งความร่ำรวย
กวินท์ลาวัณย์ 65 กวิน-ลา-วัน Kawin La Wan หญิง งดงามดุจผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักประพันธ์
ทิพพ์อนังคณ์ 65 ทิบ-อะ-นัง Thip A Nang หญิง ผู้ไม่มัวหมองจากสวรรค์
ธิฏฐ์กันต์ธร 65 ทิด-กัน-ทอน Thit Kan Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่รักอันน่ารักยิ่ง
ปัฐน์มณีกานต์ 65 ปัด-มะ-นี-กาน Pat Ma Ni Kan หญิง ผู้น่ารักและมีค่าในการพูด
กัญญ์ณัฏฐ์ณดา 65 กัน-นัด-นะ-ดา Kan Nat Na Da หญิง หญิงสาวผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
กิตติ์พิพัฒน์ 65 กิด-พิ-พัด Kit Phi Phat ชาย มีความเจริญและมีชื่อเสียง
เกียรตินิวัฒน์ 65 เกียด-นิ-วัด Kiat Ni Wat ชาย ผู้เจริญในเกียรติ
จีรัชญ์พัฒน์ 65 จี-รัด-ชะ-พัด Chi Rat Cha Phat ชาย ผู้เจริญในความรู้ตลอดกาล
ชัยธีรณัฏฐ์ 65 ชัย-ที-ระ-นัด Chai Thi Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ได้รับชัยชนะ
เตชินท์วิพัฒน์ 65 เต-ชิน-วิ-พัด Te Chin Wi Phat ชาย มีอำนาจและความเจริญยิ่ง
พันทวีทรัพย์ 65 พัน-ทะ-วี-ซับ Phan Tha Wi Sap ชาย -
ยชญ์วิวรรธน์ 65 ยด-วิ-วัด Yot Wi Wat ชาย การบูชาความเจริญรุ่งเรือง
อริญชย์วิธน์ 65 อะ-ริน-ชะ-วิด A Rin Cha Wit ชาย ผู้มีความรู้ที่ชนะซึ่งศัตรู
กิตติ์ภูมิ์นนท์ 65 กิด-พู-นน Kit Phu Non ชาย ความสุขในแผ่นดินอันมีเกียรติ์,ความยินดีในเกียรติ์ที่มีผู้นิยม
จิณณ์วลัญชณ์ 65 จิน-วะ-รัน Chin Wa Ran ชาย ผู้ได้รับการใช้สอยที่ประพฤติดี
ณัฏฐ์ณกิตติ์ 65 นัด-นะ-กิด Nat Na Kit ชาย ผู้ได้รับการสรรเสริญความรู้ดังนักปราชญ์
ทัพพ์ชาครีย์ 65 ทับ-ชา-คี Thap Cha Khi ชาย ผู้มีความเพียรพยายามเป็นทรัพย์สมบัติ
ณัฏฐ์กัญจน์ 65 นัด-ถะ-กัน Nat Tha Kan หญิง นักปราชญ์ทอง
เกตน์อิสรีย์ 65 เกด-อิด-รี Ket It Ri หญิง บ้านเรือนที่เป็นใหญ่
คีรินทร์พัชญ์ 65 คี-ริน-พัด Khi Rin Phat หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคงดุจภูเขาใหญ่
นันทน์ณัฏฐ์ 65 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุข
จิณณ์วลัญชน์ 65 จิน-วะ-ลัน Chin Wa Lan หญิง การใช้สอยที่ประพฤติดีแล้ว
จิตร์ภัฏสรณ์ 65 จิด-พัด-สอน Chit Phat Son หญิง ผู้เป็นที่พึ่งของบ่าวและจิตใจงดงาม
จินต์ณฐนันท์ 65 จิน-นะ-ทะ-นัน Chin Na Tha Nan หญิง ความคิดและความยินดีของนักปราชญ์