บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 65

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิรัสฎ์พงศ์ 65 จิ-หรัด-พง Chi Rat Phong ชาย ตระกูลที่ยืนยงตลอดกาล
กัญจณ์วริษฐ์ 65 กัน-จะ-วะ-ริด Kan Cha Wa Rit ชาย ชายผู้ประเสริฐยิ่งดั่งทอง
คณิศร์ณพิชญ์ 65 คะ-นิด-นะ-พิด Kha Nit Na Phit หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่คน
กฤษณ์ณัฐพัชร์ 65 กริด-นัด-ถะ-พัด Krit Nat Tha Phat ชาย พระกฤษณะที่มีความรู้ดุจเพชร
จิณห์ภัคนันธ์ 65 จิน-พัก-คะ-นัน Chin Phak Kha Nan หญิง ผู้ยินดีในโชคที่ประพฤติดีแล้ว
กัญญ์ณัฏฐ์ณภา 65 กัน-นัด-นะ-พา Kan Nat Na Pha หญิง หญิงสาวที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาเหมือนนักปราชญ์
พัณณ์พัชรางค์ 65 พัน-พัด-ชะ-ราง Phan Phat Cha Rang หญิง ผู้มีรูปร่างเข้มแข็งผิวพรรณดี
กัญจน์ณัฏฐ์ 65 กัน-นัด Kan Nat ชาย นักปราชญ์ที่งดงามเหมือนทองคำ
จิณห์ระพีร์ 65 จิน-ระ-พี Chin Ra Phi หญิง ผู้ประพฤติดีและรุ่งเรือง
จิตร์ภัฏสรณ์ 65 จิด-พัด-สอน Chit Phat Son หญิง ผู้เป็นที่พึ่งของบ่าวและจิตใจงดงาม
พรรณ์จารีย์ 65 พัน-จา-รี Phan Cha Ri หญิง ผู้ประพฤติดีและงดงาม
ธัศมิ์ภัชสรณ์ 65 ทัด-พัด-สอน That Phat Son หญิง -
รัศมิ์ภัชสรณ์ 65 รัด-พัด-สอน Rat Phat Son หญิง ผู้เป็นที่พึ่งในการจำแนกแสงสว่าง
ศุพัสฐ์ศจี 65 สุ-พัด-สะ-จี Su Phat Sa Chi หญิง พระอินทร์ผู้ประเสริฐ
จิณณ์ประวีร์ 65 จิน-ประ-วี Chin Pra Wi หญิง ผู้กล้าหาญที่ประพฤติดีแล้ว
พิชญ์รมณีย์ 65 พิด-รม-มะ-นี Phit Rom Ma Ni หญิง ความงามของนักปราชญ์
พัชญ์ฐนันทน์ 65 พัด-นัน Phat Nan หญิง -
ณัฏฐ์ชพัชร์ 65 นัด-ชะ-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้มีคุณค่าดังเพชรที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กฤษฎ์พิสิษฐ์ 65 กริด-สะ-พิ-สิด Krit Sa Phi Sit ชาย ข้าวกล้าที่ดีเลิศ
กฤษฎิ์ภูมิพัฒน์ 65 กริด-พูม-พัด Krit Phum Phat ชาย ความฉลาดที่ทำให้เกิดความเจริญในแผ่นดิน
กิตติ์พิพัฒน์ 65 กิด-พิ-พัด Kit Phi Phat ชาย มีความเจริญและมีชื่อเสียง
เกียรตินิวัฒน์ 65 เกียด-นิ-วัด Kiat Ni Wat ชาย ผู้เจริญในเกียรติ
ฐิติพงศ์ภรณ์ 65 ถิ-ติ-พง-พอน Thi Ti Phong Phon หญิง -
พงศ์ณพรรฐ์ 65 พง-นะ-พัด Phong Na Phat ชาย ผู้เจริญมากในวงษ์ตระกูล
พัตร์ศรัณย์ 65 พัด-สะ-รัน Phat Sa Ran หญิง -
ศักย์วริษฐ์ 65 สัก-วะ-ริด Sak Wa Rit ชาย อำนาจอันประเสริฐ
ณัฏฐ์ณกิตติ์ 65 นัด-นะ-กิด Nat Na Kit ชาย ผู้ได้รับการสรรเสริญความรู้ดังนักปราชญ์
จิรัชพิสิษฐ์ 65 จิ-รัด-พิ-สิด Chi Rat Phi Sit ชาย ผู้เกิดมามั่นคงและเป็นเลิศ
จีรัชญ์พัฒน์ 65 จี-รัด-ชะ-พัด Chi Rat Cha Phat ชาย ผู้เจริญในความรู้ตลอดกาล
ชัยธีรณัฏฐ์ 65 ชัย-ที-ระ-นัด Chai Thi Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ได้รับชัยชนะ
ณพิชญ์สิษฐ์ 65 นะ-พิด-สิด Na Phit Sit ชาย ผู้งดงามดังนักปราชญ์
ณัฏฐ์พัฒน์ 65 นัด-พัด Nat Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มั่นคงดุจเพชร
เตชินท์วิพัฒน์ 65 เต-ชิน-วิ-พัด Te Chin Wi Phat ชาย มีอำนาจและความเจริญยิ่ง
ปิยณัฐพศุตม์ 65 ปิ-ยะ-นัด-พะ-สุด Pi Ya Nat Pha Sut ชาย ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์ที่มีอำนาจสูงสุด
ศิษฐ์ณพิชญ์ 65 สิด-นะ-พิด Sit Na Phit ชาย นักปราชญ์ผู้รูปงาม
เศรษฐ์สัณห์ 65 เสด-สัน Set San ชาย ผู้เรียบร้อยและประเสริฐสุด
เศรษฐหิรัณย์ 65 เสด-ถะ-หิ-รัน Set Tha Hi Ran ชาย ผู้ร่ำรวยอันประเสริฐยิ่ง
สุวรรณสิฏฐ์ 65 สุ-วัน-นะ-สิด Su Wan Na Sit ชาย ทองที่ดีที่สุด
หิรัณย์เศรษฐ 65 หิ-รัน-เสด Hi Ran Set ชาย ผู้ร่ำรวยอันประเสริฐยิ่ง
จิณณ์วลัญชณ์ 65 จิน-วะ-รัน Chin Wa Ran ชาย ผู้ได้รับการใช้สอยที่ประพฤติดี
พัฒน์ศรัญย์ 65 พัด-สะ-รัน Phat Sa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความรู้เที่ยงตรงที่มีความรุ่งเรือง
อัณณพิสิษฐ์ 65 อัน-นะ-พิ-สิด An Na Phi Sit ชาย แม่น้ำแห่งความร่ำรวย
ณัฐฌาพิพัฒน์ 65 นัด-ชา-พิ-พัด Nat Cha Phi Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ณัฏฐ์ชัยอมร 65 นัด-ชัย-อะ-มอน Nat Chai A Mon ชาย นักปราชญ์ผู้ไม่เคยแพ้ต่อชัยชนะ
ปัณณ์ธณัฏฐ์ 65 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้
คณเครือวัลย์ 65 คะ-นะ-เครือ-วัน Kha Na Khruea Wan หญิง -
จิณณ์วลัญชน์ 65 จิน-วะ-ลัน Chin Wa Lan หญิง การใช้สอยที่ประพฤติดีแล้ว
จินต์ณฐนันท์ 65 จิน-นะ-ทะ-นัน Chin Na Tha Nan หญิง ความคิดและความยินดีของนักปราชญ์
ฐรัญชน์สันต์ 65 ถะ-รัน-สัน Tha Ran San ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความยินดีอันมั่นคงในความเงียบสงบ, ผู้รักในความเงียบสงบ
ฐิติ์ณัฏฐิญา 65 ถิ-นัด-ถิ-ยา Thi Nat Thi Ya หญิง ผู้มีความรู้อันมั่นคงดุจนักปราชญ์, ผู้มีความรู้ดังปราชญ์เป็นที่ตั้ง