บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 63

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จัณษ์นิภาวงศ์ 63 จัน-นิ-พา-วง Chan Ni Pha Wong หญิง -
กัณฑ์วิทัศน์กร 63 กัน-วิ-ทัด-กอน Kan Wi That Kon ชาย ส่วนที่เป็นเหตุแห่งความเห็นที่ดี
กันย์ติพัฒน์ 63 กัน-ติ-พัด Kan Ti Phat ชาย ผู้มีความเจริญ 3 ประการ
ประดิษฐ์ศักดิ์ 63 ประ-ดิด-สัก Pra Dit Sak ชาย -
พงศ์พิณันป์ 63 พง-พิ-นัน Phong Phi Nan ชาย ผู้ยินดียิ่งในวงศ์ตระกูล
พิรุฬห์คณุตม์ 63 พิ-รุน-คะ-นุด Phi Run Kha Nut ชาย -
กัณฑ์พิพัฒน์ 63 กัน-พิ-พัด Kan Phi Phat ชาย ผู้เจริญยิ่งเป็นบทตอน
ฐิติกุลธิวัฒน์ 63 ทิ-ติ-กุน-ทิ-วัด Thi Ti Kun Thi Wat ชาย มีความเจริญอันยิ่งใหญ่ของตระกูลที่มั่นคง
กัญญ์วรนิษฐ์ 63 กัน-ญะ-วอ-ระ-นิด Kan Ya Wo Ra Nit หญิง หญิงสาวผู้ประสบความสำเร็จในสิ่งประเสริฐ
จันทลักษณ์สอน 63 จัน-ทะ-ลัก-สอน Chan Tha Lak Son หญิง ผู้มีลักษณะของแสงจันทร์อันเป็นที่พึ่ง
นัฐฐ์พิพัฒ 63 นัด-ถะ-พิ-พัด Nat Tha Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
จิรัฏฐวัฒน์ 63 จิ-รัด-ทะ-วัด Chi Rat Tha Wat ชาย ผู้เจริญมั่นคงตลอดกาล
เชษฐพิพรรธน์ 63 เชด-พิ-พัด Chet Phi Phat ชาย ผู้เป็นใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองมาก
สิฏฐ์วินท์ 63 สิด-ตะ-วิน Sit Ta Win ชาย ผู้มีความดีเลิศ, ผู้มีความประเสริฐ
สิทธิ์ภิพัฒน์ 63 สิด-พิ-พัด Sit Phi Phat ชาย ผู้เจริญที่มีอำนาจ
ณชวินทร์วัฒน์ 63 นะ-ชะ-วิน-วัด Na Cha Win Wat ชาย ที่แห่งความเร็วในความเจริญ
เหนืออภิวัฒน์ 63 เหนือ-อะ-พิ-วัด Nuea A Phi Wat ชาย -
อัตถ์ธนัฏฐ์ 63 อัด-ทะ-นัด At Tha Nat ชาย ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่ต้องการ
ตินห์ศรัณย์ 63 ติน-สะ-รัน Tin Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งอันแข็งแกร่ง
ฐาปนันทณัฏฐ์ 63 ถา-ปะ-นัน-ทะ-นัด Tha Pa Nan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความสุขเป็นที่ตั้ง
ฐิติไววิทย์ 63 ทิ-ติ-วัย-วิด Thi Ti Wai Wit ชาย ความเจริญอันมั่นคง, ความรู้ที่รวดเร็วและมั่นคง
ศรัณฐ์วินท์ 63 สะ-รัน-วิน Sa Ran Win ชาย ผู้มีความเป็นที่พึ่ง
เศษฐพิพัฒน์ 63 เสด-ทะ-พิ-พัด Set Tha Phi Phat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นเลิศอย่างยอดเยี่ยม
ฌิณณัฐธวัฒน์ 63 ชิน-นัด-ทะ-วัด Chin Nat Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญด้วยทรัพย์อย่างมั่นคง
กัญญ์สินีณัฐ 63 กัน-สิ-นี-นัด Kan Si Ni Nat หญิง นักปราชญ์ที่เป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ งดงาม และมีทรัพย์
กาญจนงค์นิษฐ์ 63 กาน-จะ-นง-นิด Kan Cha Nong Nit หญิง หญิงที่มีคุณค่าดุจดั่งทองเนื้อบริสุทธิ์
ณัญฐาศ์มกานต์ 63 นัน-ถา-กาน Nan Tha Kan หญิง -
สุนัฏธีกาญจน์ 63 สุ-นัด-ที-กาน Su Nat Thi Kan หญิง -
กัญจนีณัฏฐ์ 63 กัน-จะ-นี-นัด Kan Cha Ni Nat หญิง ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทองคำ
กันต์ญาณัฏฐ์ 63 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat หญิง ผู้มีความรู้มั่นคงและน่ารัก
กันย์กรรณจ์ชญา 63 กัน-กัน-ยา Kan Kan Ya หญิง ความรู้ของหญิงสาว
กัญญ์ณพัชญ์ฤดี 63 กัน-นะ-พัด-รึ-ดี Kan Na Phat Rue Di หญิง หญิงที่ยินดีในการวางตัวให้อยู่ในกรอบ
ณัฏฐ์คณุฒน์ 63 นัด-คะ-นุด Nat Kha Nut หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐกว่าใคร
ตรีลักษณารีย์ 63 ตรี-ลัก-สะ-นา-รี Tri Lak Sa Na Ri หญิง ลักษณะแห่งความเจริญ 3 ประการ
กัลย์ณภัสณริน 63 กัน-นะ-พัด-นะ-ริน Kan Na Phat Na Rin หญิง หญิงผู้เป็นใหญ่และมีแสงสว่างแห่งปัญญา
ณัฏฐ์คณุตน์ 63 นัด-คะ-นุด Nat Kha Nut หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
กรวิศว์ศักดิ์ 63 กอน-วิด-สัก Kon Wit Sak ชาย ผู้สร้างอำนาจทั้งปวง
เจตน์ธนะพนต์ 63 เจ-ทะ-นะ-พน Che Tha Na Phon ชาย ผู้คิดมีทรัพย์
ดลอัศม์วัชร์ 63 ดน-อัด-วัด Don At Wat ชาย -
ธีร์พิพัชร์ 63 ที-พิ-พัด Thi Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีเพชรวิเศษ
พงษ์ประพันธ์ 63 พง-ประ-พัน Phong Pra Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายในงานประพันธ์
พิเศษ์สิทธิ์ 63 พิ-เส-สิด Phi Se Sit ชาย ผู้มีสิทธิพิเศษ
สุรินทร์โรจน์ 63 สุ-ริน-โรด Su Rin Rot ชาย -
เกษมชยันต์นนท์ 63 กะ-เสม-ชะ-ยัน-นน Ka Sem Cha Yan Non ชาย เป็นที่ชื่นชอบของคนในความเป็นผู้ชนะอันมีความสุข
จิรันดร์พงศ์ 63 จิ-รัน-พง Chi Ran Phong ชาย ตระกูลที่อยู่ยั่งยืนนาน
เจตน์นันทภาคย์ 63 เจด-นัน-ทะ-พาก Chet Nan Tha Phak ชาย มีโชคและความสุขดังตั้งใจ
เดชวริทธิ์พงศ์ 63 เดด-วะ-ริด-พง Det Wa Rit Phong ชาย ตระกูลผู้มีความสำเร็จด้วยอำนาจอันประเสริฐ
ทัพพ์นริศร์ 63 ทับ-นะ-ริด Thap Na Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีทรัพย์สมบัติ
ธันย์พศุตม์ 63 ทัน-พะ-สุด Than Pha Sut ชาย ผู้มีอำนาจสูงสุดที่โชคดี
พงศ์เมธพนธ์ 63 พง-เม-ทะ-พน Phong Me Tha Phon ชาย ผู้ผูกพันความรู้ของตระกูล