บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 63

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จัณษ์นิภาวงศ์ 63 จัน-นิ-พา-วง Chan Ni Pha Wong หญิง -
กัณฑ์วิทัศน์กร 63 กัน-วิ-ทัด-กอน Kan Wi That Kon ชาย ส่วนที่เป็นเหตุแห่งความเห็นที่ดี
ประดิษฐ์ศักดิ์ 63 ประ-ดิด-สัก Pra Dit Sak ชาย -
พิรุฬห์คณุตม์ 63 พิ-รุน-คะ-นุด Phi Run Kha Nut ชาย -
เสฐียรพงศ์ 63 สะ-เถียน-พง Sa Thian Phong ชาย -
ณัญฐาศ์มกานต์ 63 นัน-ถา-กาน Nan Tha Kan หญิง -
พงศ์พิณันป์ 63 พง-พิ-นัน Phong Phi Nan ชาย ผู้ยินดียิ่งในวงศ์ตระกูล
ชนนสรณ์พงศ์ 63 ชน-นะ-สอ-ระ-พง Chon Na So Ra Phong ชาย เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่งของปวงชน
ณพัฒน์ศักย์ 63 นะ-พัด-สัก Na Phat Sak ชาย -
ณักษ์ธนัฏฐ์ 63 นัก-ทะ-นัด Nak Tha Nat ชาย ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่ก้าวไปข้างหน้า
ศรณ์รังสรรค์ 63 สน-รัง-สัน Son Rang San ชาย -
พิมพ์ลักษณ์ 63 พิม-ลัก Phim Lak หญิง ลักษณะของพระจันทร์ทรงกลด
กัลย์ณภัสณริน 63 กัน-นะ-พัด-นะ-ริน Kan Na Phat Na Rin หญิง หญิงผู้เป็นใหญ่และมีแสงสว่างแห่งปัญญา
ณัฏฐ์สุภรณ์ 63 นัด-สุ-พอน Nat Su Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ค้ำจุนสิ่งดี
พัณณ์สุนันท์ 63 พัน-สุ-นัน Phan Su Nan หญิง ผู้น่าพอใจในความดีของชนชั้น
ศุพัสฐ์ธนัน 63 สุ-พัด-ทะ-นัน Su Phat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
ปัณณ์ศิริวรรณ 63 ปัน-สิ-ริ-วัน Pan Si Ri Wan หญิง ผู้มีเชื่อสายอันเป็นมงคลและความรู้
พีระสิรีฐ์ 63 พี-ระ-สิ-รี Phi Ra Si Ri หญิง นักรบผู้เจริญ, ผู้กล้าหาญที่ได้รับโชค
กรวิศว์ศักดิ์ 63 กอน-วิด-สัก Kon Wit Sak ชาย ผู้สร้างอำนาจทั้งปวง
ชรีย์รัศมิ์ 63 ชะ-รี-รัด Cha Ri Rat หญิง รัศมีของผู้ประสบความสำเร็จ
บุญวศัลย์ศยา 63 บุน-วะ-สัน-ยา Bun Wa San Ya หญิง อยู่อย่างไม่มีทุกข์โศกเพราะความดี
พงษ์ประพันธ์ 63 พง-ประ-พัน Phong Pra Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายในงานประพันธ์
พัจนกาญจนสินี 63 พัด-นะ-กาน-จน-สิ-นี Phat Na Kan Chon Si Ni หญิง -
พัทธ์ศิกาญจน์ 63 พัด-สิ-กาน Phat Si Kan หญิง -
พิชญ์สุรีย์ 63 พิด-สุ-รี Phit Su Ri หญิง -
พิมพ์สิริมน 63 พิม-สิ-หริ-มน Phim Si Ri Mon หญิง ผู้มีใจที่เป็นมงคลอันเป็นแบบอย่าง
รัศม์ศรินทร์ 63 รัด-สะ-ริน Rat Sa Rin หญิง -
แสงศสิพิมพ์ 63 แสง-สะ-สิ-พิม Saeng Sa Si Phim หญิง -
เกษมชยันต์นนท์ 63 กะ-เสม-ชะ-ยัน-นน Ka Sem Cha Yan Non ชาย เป็นที่ชื่นชอบของคนในความเป็นผู้ชนะอันมีความสุข
เกษมธันย์จรัส 63 กะ-เสม-ทัน-จะ-หรัด Ka Sem Than Cha Rat หญิง รุ่งเรืองด้วยโชคอันมีความสุข
จิรันดร์พงศ์ 63 จิ-รัน-พง Chi Ran Phong ชาย ตระกูลที่อยู่ยั่งยืนนาน
เดชวริทธิ์พงศ์ 63 เดด-วะ-ริด-พง Det Wa Rit Phong ชาย ตระกูลผู้มีความสำเร็จด้วยอำนาจอันประเสริฐ
พงศ์เมธพนธ์ 63 พง-เม-ทะ-พน Phong Me Tha Phon ชาย ผู้ผูกพันความรู้ของตระกูล
มนัสวิวรรธน์ 63 มะ-นัด-วิ-วัด Ma Nat Wi Wat หญิง ความเจริญรุ่งเรืองสมดังใจ
พีรสิตาพักตร์ 63 พี-ระ-สิ-ตา-พัก Phi Ra Si Ta Phak หญิง ผู้กล้าหาญที่มีใบหน้าชวนมอง
เชษฐพิพรรธน์ 63 เชด-พิ-พัด Chet Phi Phat ชาย ผู้เป็นใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองมาก
ดลอัศม์วัชร์ 63 ดน-อัด-วัด Don At Wat ชาย -
ทัศน์ศรัณย์ 63 ทัด-สะ-รัน That Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ามอง
พิเศษ์สิทธิ์ 63 พิ-เส-สิด Phi Se Sit ชาย ผู้มีสิทธิพิเศษ
ยศวร์พัฒน์ 63 ยด-พัด Yot Phat ชาย ผู้เจริญด้วยอำนาจสูงสุด
ศรัณย์พัทธ์ 63 สะ-รัน-พัด Sa Ran Phat ชาย ผูกพันด้วยผู้เป็นที่พึ่ง
สิฏฐ์วินท์ 63 สิด-ตะ-วิน Sit Ta Win ชาย ผู้มีความดีเลิศ, ผู้มีความประเสริฐ
สิทธิ์ภิพัฒน์ 63 สิด-พิ-พัด Sit Phi Phat ชาย ผู้เจริญที่มีอำนาจ
สุรินทร์โรจน์ 63 สุ-ริน-โรด Su Rin Rot ชาย -
เหนืออภิวัฒน์ 63 เหนือ-อะ-พิ-วัด Nuea A Phi Wat ชาย -
ตินห์ศรัณย์ 63 ติน-สะ-รัน Tin Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งอันแข็งแกร่ง
ทัพพ์นริศร์ 63 ทับ-นะ-ริด Thap Na Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีทรัพย์สมบัติ
ธนัตถ์ศรันย์ 63 ทะ-นัด-สะ-รัน Tha Nat Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งพิงอันสำเร็จด้วยทรัพย์
ธันย์พศุตม์ 63 ทัน-พะ-สุด Than Pha Sut ชาย ผู้มีอำนาจสูงสุดที่โชคดี
ศรัณฐ์วินท์ 63 สะ-รัน-วิน Sa Ran Win ชาย ผู้มีความเป็นที่พึ่ง