บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 59

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤชน์พสิษฐ์ 59 กริด-พะ-สิด Krit Pha Sit ชาย ปัญญาเฉียบแหลมมาก
ประจักษ์วินท์ 59 ประ-จัก-วิน Pra Chak Win ชาย ผู้มีความรู้แจ้ง
กัญจน์บุรินทร์ 59 กัน-จะ-บุ-ริน Kan Cha Bu Rin ชาย ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองทองคำ
กาญจน์พัชรชวาล 59 กาน-จะ-พัด-ชะ-ระ-ชะ-วาน Kan Cha Phat Cha Ra Cha Wan ชาย ทองเพชรที่โชติช่วง
กาญจน์พัชรปพน 59 กาน-จะ-พัด-ชะ-ระ-ปะ-พน Kan Cha Phat Cha Ra Pa Phon ชาย เพชรทองอันบริสุทธิ์
กิตติ์วรวิชญ์ 59 กิด-วอ-ระ-วิด Kit Wo Ra Wit ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐและมีชื่อเสียง
จรินทร์ศักดิ์ 59 จะ-ริน-สัก Cha Rin Sak ชาย อำนาจของผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักเดินทาง
ฉัตรตรีลักษณ์ 59 ฉัด-ตรี-ลัก Chat Tri Lak หญิง ลักษณะ 3 ประการของร่มเงา
ชนวีร์ศักดิ์ 59 ชน-วี-สัก Chon Wi Sak ชาย คนที่มีอำนาจและความกล้าหาญ
ศักดิ์วิเชียร 59 สัก-วิ-เชียน Sak Wi Chian ชาย -
ศิรณิฐกาญจน์ 59 สิ-ระ-นิด-กาน Si Ra Nit Kan หญิง -
กันจณัฐวินท์ 59 กัน-จะ-นัด-ทะ-วิน Kan Cha Nat Tha Win ชาย นักปราชญ์ผู้มีความงดงามเหมือนทองคำ
กรวิทย์พงศ์ 59 กอน-วิด-พง Kon Wit Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีความรู้เป็นเครื่องนำทาง
กฤษฏิ์อานันท์ 59 กริด-อา-นัน Krit A Nan ชาย -
เกรียรติศักดิ์ 59 เกรีย-ระ-ติ-สัก Kria Ra Ti Sak ชาย -
เกียรติพันธ์ 59 เกียด-พัน Kiat Phan ชาย -
ปกรณ์นิสิทธิ์ 59 ปะ-กอน-นิ-สิด Pa Kon Ni Sit ชาย หนังสือที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ
พงศ์วรินทร์ 59 พง-วะ-ริน Phong Wa Rin ชาย -
พยนต์ศักดิ์ 59 พะ-ยน-สัก Pha Yon Sak ชาย -
กฤตพัฒน์วินท์ 59 กริด-ตะ-พัด-ทะ-วิน Krit Ta Phat Tha Win ชาย ผู้สร้างความเจริญ
เสริฐติพงศ์ 59 เสิด-ติ-พง Soet Ti Phong ชาย -
กันต์ภัสสรณ์ 59 กัน-พัด-สอน Kan Phat Son หญิง หญิงสาวที่เป็นแสงสว่างและเป็นที่พึ่ง
จิระพรพัฒน์ 59 จิ-ระ-พอน-พัด Chi Ra Phon Phat ชาย ยั่งยืนในความเจริญอันประเสริฐ
เจตน์สฤษฏิ์ 59 เจด-สะ-หริด Chet Sa Rit ชาย สร้างเจตนา, สร้างความคิดอ่าน
ชนม์สวัสดิ์ 59 ชน-สะ-หวัด Chon Sa Wat ชาย เกิดมาเจริญรุ่งเรือง
ชวินทร์วิทย์ 59 ชะ-วิน-วิด Cha Win Wit ชาย เจ้าแห่งความเร็วในวิชาความรู้
วันไพบูลย์ 59 วัน-พัย-บูน Wan Phai Bun ชาย วันที่เต็มเปี่ยม, ป่าที่อุดมสมบูรณ์
ไอยประพนธ์ 59 อัย-ยะ-ประ-พน Aiya Ya Pra Phon ชาย ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
จิตชวัลวิทย์ 59 จิด-ชะ-วัน-วิด Chit Cha Wan Wit ชาย มีความรู้ความรุ่งเรืองดังใจ
จินต์วริทธิ์ 59 จิน-วะ-ริด Chin Wa Rit ชาย ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐดังใจคิด
ชยันต์โรจน์ 59 ชะ-ยัน-โรด Cha Yan Rot ชาย ผู้รุ่งเรืองที่เป็นผู้ชนะ
ชยินทร์เวธน์ 59 จะ-ยิน-เวด Cha Yin Wet ชาย เจ้าแห่งชัยชนะที่มีปัญญาเฉียบแหลม
ทรัพย์ศุภสิน 59 ซับ-สุ-พะ-สิน Sap Su Pha Sin ชาย มีเงินทองอันดีงามเป็นทรัพย์สมบัติ
ทัศไนยวัชร์ 59 ทัก-สะ-นัย-ยะ-วัด Thak Sa Nai Ya Wat ชาย เพชรที่น่าดู
ณัฐชยพันธุ์ 59 นัด-ชะ-ยะ-พัน Nat Cha Ya Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งชัยชนะของนักปราชญ์
เนธิศธวัสส์ 59 เน-ทิด-ทะ-วัด Ne Thit Tha Wat ชาย ผู้ยืนยงที่เป็นเจ้าแห่งสมบัติ
เนธิศศรัณย์ 59 เน-ทิด-สะ-รัน Ne Thit Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งอันเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์
เนธิศศรันย์ 59 เน-ทิด-สะ-รัน Ne Thit Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งอันเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์
ฐานันท์วินท์ 59 ถา-นัน-วิน Tha Nan Win ชาย ผู้มีความยินดีอันมั่นคง
เตมีย์วินท์ 59 เต-มี-วิน Te Mi Win ชาย ผู้เป็นที่ยินดีของคนทั้งหลาย
พัฒนประสิทธิ์ 59 พัด-ทะ-นะ-ประ-สิด Phat Tha Na Pra Sit ชาย ผู้ที่ทำให้เกิดความเจริญ
กวินรัฎฐ์กมล 59 กะ-วิน-รัด-กะ-มน Ka Win Rat Ka Mon หญิง ประเทศที่ดีและเป็นดั่งดวงใจ
กัญจน์ณรัตน์ 59 กัน-จะ-นะ-รัด Kan Cha Na Rat หญิง ทองและดวงแก้วแห่งความรู้
เข็มมณีรัตน์ 59 เข็ม-มะ-นี-รัด Khem Ma Ni Rat หญิง เข็มที่ทำจากแก้วมณี
กวินท์รัศมิ์ 59 กวิน-รัด Kawin Rat หญิง รัศมีแห่งผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักประพันธ์
กัญจน์ทิพย์ 59 กัน-ทิบ Kan Thip หญิง ทองทิพย์
กัญนลินทิพย์ 59 กัน-นะ-ลิน-ทิบ Kan Na Lin Thip หญิง หญิงสาวที่บริสุทธิ์ดุจดอกบัวสวรรค์
กัลย์จรัสธิดา 59 กัน-ละ-จะ-หรัด-ทิ-ดา Kan La Cha Rat Thi Da หญิง ลูกสาวที่รุ่งเรืองและบริสุทธิ์
กาญจน์ยรัตน์ 59 กาน-จะ-ยะ-รัด Kan Cha Ya Rat หญิง ดวงแก้วที่น่ารัก
กาญจน์วัลย์ 59 กาน-จะ-วัน Kan Cha Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายจากทองคำ