บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 59

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤชน์พสิษฐ์ 59 กริด-พะ-สิด Krit Pha Sit ชาย ปัญญาเฉียบแหลมมาก
กฤษฏิ์อานันท์ 59 กริด-อา-นัน Krit A Nan ชาย -
เสริฐติพงศ์ 59 เสิด-ติ-พง Soet Ti Phong ชาย -
กฤษณ์พิรัชย์ 59 กริด-พิ-รัด Krit Phi Rat ชาย พระกฤษณะผู้มีชัยและเป็นวีรบุรุษ
เพ็ญศรัณย์ 59 เพ็น-สะ-รัน Phen Sa Ran หญิง -
ลักษณ์ชยาภรณ์ 59 ลัก-ชะ-ยา-พอน Lak Cha Ya Phon หญิง เครื่องประดับของผู้มีลักษณะรอบรู้
ศักร์พรรษวุฒิ 59 สัก-กะ-พัด-วุด Sak Ka Phat Wut ชาย -
กัญญาพัคฐ์ศร 59 กัน-ยา-พัก-สร Kan Ya Phak Son หญิง หญิงผู้มีสิริมงคล, หญิงที่มีความมั่งคั่ง
เกรียรติศักดิ์ 59 เกรีย-ระ-ติ-สัก Kria Ra Ti Sak ชาย -
จรินทร์ศักดิ์ 59 จะ-ริน-สัก Cha Rin Sak ชาย อำนาจของผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักเดินทาง
ชนวีร์ศักดิ์ 59 ชน-วี-สัก Chon Wi Sak ชาย คนที่มีอำนาจและความกล้าหาญ
พงศ์วรินทร์ 59 พง-วะ-ริน Phong Wa Rin ชาย -
พยนต์ศักดิ์ 59 พะ-ยน-สัก Pha Yon Sak ชาย -
เวียงสวรรค์ 59 เวียง-สะ-หวัน Wiang Sa Wan ชาย -
ศักดิ์วิเชียร 59 สัก-วิ-เชียน Sak Wi Chian ชาย -
ประจักษ์วินท์ 59 ประ-จัก-วิน Pra Chak Win ชาย ผู้มีความรู้แจ้ง
พัสวีพิชญ์ 59 พัด-สะ-วี-พิด Phat Sa Wi Phit หญิง ผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์
สิรินทรทิพย์ 59 สิ-ริน-ทิบ Si Rin Thip หญิง -
พลอยพิชญาภัส 59 พลอย-พิด-ชะ-ยา-พัด Phloi Phit Cha Ya Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างในความรู้ที่มีค่าดุจพลอย
เจตน์สฤษฏิ์ 59 เจด-สะ-หริด Chet Sa Rit ชาย สร้างเจตนา, สร้างความคิดอ่าน
ชนม์สวัสดิ์ 59 ชน-สะ-หวัด Chon Sa Wat ชาย เกิดมาเจริญรุ่งเรือง
ยอพิสิษฐ์ 59 ยอ-พิ-สิด Yo Phi Sit ชาย -
ศรัณย์รัชต์ 59 สะ-รัน-รัด Sa Ran Rat ชาย ผู้มีเงินเป็นที่พึ่ง
สิทธิ์พันธ์ 59 สิด-พัน Sit Phan ชาย -
ทัศไนยวัชร์ 59 ทัก-สะ-นัย-ยะ-วัด Thak Sa Nai Ya Wat ชาย เพชรที่น่าดู
สรัญฐชัยย์ 59 สะ-รัน-ทะ-ชัย Sa Ran Tha Chai ชาย ผู้มีชัยเป็นที่พึ่ง
สิปประศรัญย์ 59 สิบ-ประ-สะ-รัน Sip Pra Sa Ran ชาย ผู้มีศิลปะเป็นที่พึ่ง
กัญจน์ทิพย์ 59 กัน-ทิบ Kan Thip หญิง ทองทิพย์
กัญนลินทิพย์ 59 กัน-นะ-ลิน-ทิบ Kan Na Lin Thip หญิง หญิงสาวที่บริสุทธิ์ดุจดอกบัวสวรรค์
กิตติ์วรวิชญ์ 59 กิด-วอ-ระ-วิด Kit Wo Ra Wit ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐและมีชื่อเสียง
กุลจิราณัฏฐ์ 59 กุน-ละ-จิ-รา-นัด Kun La Chi Ra Nat ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์ที่มีอายุยืน
กุลวิรัลพัชร์ 59 กุน-ละ-วิ-รัน-พัด Kun La Wi Ran Phat หญิง วงศ์ตระกูลที่มีค่ายิ่งดุจเพชร
เกียรติพันธ์ 59 เกียด-พัน Kiat Phan ชาย -
เขมนิจจารีย์ 59 เข-มะ-นิด-จา-รี Khe Ma Nit Cha Ri หญิง ความสุขและความเจริญที่แท้จริง
จันทร์ทิพย์ 59 จัน-ทิบ Chan Thip หญิง มีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ
จันทร์เพียน 59 จัน-เพียน Chan Phian หญิง จันทร์ที่ส่องแสงแห่งความพยายาม
จิตต์ไพจิตร 59 จิด-พัย-จิด Chit Phai Chit หญิง ความคิดที่งดงาม
จิระพรพัฒน์ 59 จิ-ระ-พอน-พัด Chi Ra Phon Phat ชาย ยั่งยืนในความเจริญอันประเสริฐ
จิรันด์พัทธ์ 59 จิ-รัน-พัด Chi Ran Phat หญิง ผู้มีความเจริญที่อยู่ยั่งยืนนาน
เจือระพรรณ์ 59 เจือ-ระ-พัน-ระ Chuea Ra Phan Ra หญิง -
ชรินทร์ทิพย์ 59 ชะ-ริน-ทิบ Cha Rin Thip หญิง ยอดเป็นดีวิเศษ
ชวินทร์วิทย์ 59 ชะ-วิน-วิด Cha Win Wit ชาย เจ้าแห่งความเร็วในวิชาความรู้
ณัฏฐ์ธนชัย 59 นัด-ทะ-นะ-ชัย Nat Tha Na Chai ชาย นักปราชญ์ผู้ชนะด้วยทรัพย์
ตรัยบวรพจน์ 59 ตรัย-บะ-วอ-ระ-พด Trai Ba Wo Ra Phot ชาย คำพูดอันประเสริฐ 3 ประการ
ทิพย์ชรินทร์ 59 ทิบ-พะ-ริน Thip Pha Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ของเทวดา
ปารย์พิรัชญ์ 59 ปาน-พิ-รัด-ชะ Pan Phi Rat Cha ชาย -
ปุณย์จรีย์ 59 ปุน-จะ-รี Pun Cha Ri หญิง -
พรรณวรินภรณ์ 59 พัน-วะ-ริน-พอน Phan Wa Rin Phon หญิง -
พฤนท์นิชนันท์ 59 พริน-นิด-นัน Phrin Nit Nan หญิง ผู้มีความสุขมาก
พัชญ์ธินันท์ 59 พัด-ทิ-นัน Phat Thi Nan หญิง -