บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 56

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วิจักษณ์ภูเนศ 56 วิ-จัก-กะ-พู-เนด Wi Chak Ka Phu Net ชาย -
กฤษณ์ติพัฒน์ 56 กริด-ติ-พัด Krit Ti Phat ชาย ผู้ประเสริฐด้วยการกระทำ
วิสิฐศักดิ์ 56 วิ-สิด-สัก Wi Sit Sak ชาย ผู้มีอำนาจที่ดียิ่ง, ผู้มีอำนาจที่ประเสริฐ
กิตติณัฐพงษ์ 56 กิด-ติ-นัด-ถะ-พง Kit Ti Nat Tha Phong ชาย วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กฤษฏ์การัณย์ 56 กริด-กา-รัน Krit Ka Ran ชาย ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับข้าวกล้า
ก้องพิสิษฐ์ 56 ก้อง-พิ-สิด Kong Phi Sit ชาย เลื่องลือเป็นอย่างดี
กัญญภัสสราภรณ์ 56 กัน-ยะ-พัด-สะ-รา-พอน Kan Ya Phat Sa Ra Phon หญิง หญิงผู้รุ่งเรืองดุจแสงสว่างจากเครื่องประดับ
จักร์พิสิฐ 56 จัก-กะ-พิ-สิด Chak Ka Phi Sit ชาย การหมุนเวียนอันประเสริฐ
พงษ์ศิษฐ์ 56 พง-สิด Phong Sit ชาย เชื้อสายผู้มีปัญญา
ภาคย์ศิษฏ์ 56 พาก-สิด Phak Sit ชาย -
เสฏฐศักย์ 56 เสด-ทะ-สัก Set Tha Sak ชาย ผู้ที่ได้รับพลังงานอันประเสริฐ
กรศรัณย์ชัย 56 กอน-สะ-รัน-ชัย Kon Sa Ran Chai ชาย ผู้สร้างชัยชนะอันเป็นที่พึ่ง
กฤษฏ์วรรธน์ 56 กริด-สะ-วัด Krit Sa Wat ชาย ต้นกล้าแห่งความเจริญ
ยรรณ์ยงศ์ 56 ยัน-ยง Yan Yong ชาย ความงามความกล้าหาญ
สฤษฏ์พงศ์ 56 สะ-หริด-พง Sa Rit Phong ชาย ตระกูลของผู้สร้าง
กรณ์ศรัณย์ 56 กอน-สะ-รัน Kon Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งอันพึงกระทำ
ณัฏฐ์กฤษณ์ 56 นัด-ถะ-กริด Nat Tha Krit ชาย พระกฤษณะผู้รอบรู้
พงศ์สัณห์ 56 พง-สัน Phong San ชาย เชื้อสายผู้สุภาพเรียบร้อย
กิจศิริศักดิ์ 56 กิด-สิ-หริ-สัก Kit Si Ri Sak ชาย ผู้มีอำนาจและหน้าที่อันงดงาม
ทิพย์ศักดิ์ 56 ทิบ-สัก Thip Sak ชาย ผู้ได้รับอำนาจจากเทวดา
บันลือศักดิ์ 56 บัน-ลือ-สัก Ban Lue Sak ชาย -
ประสิทธิพงศ์ 56 ประ-สิด-ทิ-พง Pra Sit Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความสำเร็จ
พงศ์พันธ์ 56 พง-พัน Phong Phan ชาย พี่น้องที่สืบสายสกุลเดียวกัน
พงษ์พัศน์ 56 พง-พัด Phong Phat ชาย เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูลวงศ์
พงษ์เพ็ชร์ 56 พง-เพ็ด Phong Phet ชาย -
พักร์สินทร์ 56 พัก-สิน Phak Sin ชาย ใบหน้าของผู้เป็นใหญ่
พันธ์ศักดิ์ 56 พัน-สัก Phan Sak ชาย มีความสามารถมาก
มนต์สวรรค์ 56 มน-สะ-หวัน Mon Sa Wan ชาย -
รัตน์ธิพงษ์ 56 รัด-ทิ-พง Rat Thi Phong ชาย -
วงศ์วรรธน์ 56 วง-วัด Wong Wat ชาย ตระกูลผู้เจริญ
วงศ์สถิตย์ 56 วง-สะ-ถิด Wong Sa Thit ชาย -
วิสิทธิศักดิ์ 56 วิ-สิด-ทิ-สัก Wi Sit Thi Sak ชาย -
ศักดิ์ติพงษ์ 56 สัก-ติ-พง Sak Ti Phong ชาย -
ศักดิ์พันธ์ 56 สัก-พัน Sak Phan ชาย ผู้ผูกพันธ์กับอำนาจ
ศักย์วิวัศ 56 สัก-วิ-วัด Sak Wi Wat ชาย พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากความแน่วแน่และมั่นคง
สุธีป์ศักดิ์ 56 สุ-ที-สัก Su Thi Sak ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญาและความสามารถ
กานต์ศรันย์ 56 กาน-สะ-รัน Kan Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ารัก
พงศ์ทัพพ์ 56 พง-ทับ Phong Thap ชาย ผู้เป็นสมบัติของตระกูล
พรรณาสวรรค์ 56 พัน-นา-สะ-หวัน Phan Na Sa Wan หญิง -
กัลย์ณญาพัชร 56 กัน-ละ-นะ-ยา-พัด Kan La Na Ya Phat หญิง หญิงที่มีความรู้มาก
กาญจน์นิภาวรรณ 56 กาน-นิ-พา-วัน Kan Ni Pha Wan หญิง วงศ์ตระกูลที่เสมอด้วยทองคำ หมายถึงวงศ์ตระกูลที่ร่ำรวย
พัชร์มณิการ์ 56 พัด-มะ-นิ-กา Phat Ma Ni Ka หญิง ผู้ชำนาญเรื่องแก้วและเพชร
กานต์ณพัจน์ 56 กาน-นะ-พัด Kan Na Phat หญิง ดีงามด้วยความรู้ดุจทองคำ
มณฑกาญน์สินี 56 มน-ทะ-กาน-สิ-นี Mon Tha Kan Si Ni หญิง หญิงที่ประดับตนด้วยทองคำ
เจตพิสิษฐ์ 56 เจด-พิ-สิด Chet Phi Sit ชาย ผู้ที่มีความคิดเป็นเลิศ
ชัชวิสิฏฐ์ 56 ชัด-วิ-สิด Chat Wi Sit ชาย นักรบผู้ยอดเยี่ยม
ณัฐพิศุทธิ์ 56 นัด-ถะ-พิ-สุด Nat Tha Phi Sut ชาย ผู้มีความงามดุจนักปราชญ์
ธัญพิลิษฐ์ 56 ทัน-พิ-ลิด Than Phi Lit ชาย -
พัสศรัณย์ 56 พัด-สะ-รัน Phat Sa Ran ชาย ดั่งฝนอันเป็นที่พึ่ง
ภัทร์ศรัณย์ 56 พัด-ทะ-ระ-สะ-รัน Phat Tha Ra Sa Ran ชาย -