บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 56

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วิจักษณ์ภูเนศ 56 วิ-จัก-กะ-พู-เนด Wi Chak Ka Phu Net ชาย -
กุลพัฒน์สิริ 56 กุน-ละ-พัด-สิ-หริ Kun La Phat Si Ri หญิง เชื้อสายผู้เจริญและเป็นมงคลยิ่ง
วิสิฐศักดิ์ 56 วิ-สิด-สัก Wi Sit Sak ชาย ผู้มีอำนาจที่ดียิ่ง, ผู้มีอำนาจที่ประเสริฐ
ธัญพิลิษฐ์ 56 ทัน-พิ-ลิด Than Phi Lit ชาย -
สุวิญณพัฒน์ 56 สุ-วิน-นะ-พัด Su Win Na Phat ชาย -
หิรัณยสุทธิ์ 56 หิ-รัน-ยะ-สุด Hi Ran Ya Sut ชาย ทองแท้
เสฏฐนิตย์ 56 เสด-ทะ-นิด Set Tha Nit ชาย ผู้มีความประเสริฐตลอดกาล
กฤษฏ์การัณย์ 56 กริด-กา-รัน Krit Ka Ran ชาย ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับข้าวกล้า
จักร์พิสิฐ 56 จัก-กะ-พิ-สิด Chak Ka Phi Sit ชาย การหมุนเวียนอันประเสริฐ
ชัชวิสิฏฐ์ 56 ชัด-วิ-สิด Chat Wi Sit ชาย นักรบผู้ยอดเยี่ยม
ภาคย์ศิษฏ์ 56 พาก-สิด Phak Sit ชาย -
เศรษฐสัณห์ 56 เสด-ถะ-สัน Set Tha San ชาย ผู้ประเสริฐสุดและเรียบร้อย
เสฏฐศักย์ 56 เสด-ทะ-สัก Set Tha Sak ชาย ผู้ที่ได้รับพลังงานอันประเสริฐ
สิษฐสรัญญ์ 56 สิด-ทะ-สะ-รัน Sit Tha Sa Ran ชาย ผู้มำอำนาจเป็นที่พึ่ง
สิษฐศรัญญ์ 56 สิด-ทะ-สะ-รัน Sit Tha Sa Ran ชาย ผู้มีอำนาจเป็นที่พึ่ง
กวินทิพวัฒน์ 56 กะ-วิน-ทิบ-วัด Ka Win Thip Wat ชาย -
เกียรติวัฒน์ 56 เกียด-วัด Kiat Wat ชาย ผู้เจริญในเกียรติ
จิณณ์พัชร์ 56 จิน-พัด Chin Phat ชาย ผู้เข้มแข็งและประพฤติดี
จิระเอกพัฒน์ 56 จิ-ระ-เอก-พัด Chi Ra Ek Phat ชาย ผู้เจริญเป็นที่หนึ่งตลอดกาล
ณัฐวิโรจน์ 56 นัด-ถะ-วิ-โรด Nat Tha Wi Rot ชาย นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
พนไพฑูรย์ 56 พน-พัย-ทูน Phon Phai Thun ชาย -
ยิ่งพิพัฒน์ 56 ยิ่ง-พิ-พัด Ying Phi Phat ชาย -
ณัฏฐ์ณธีร 56 นัด-นะ-ที Nat Na Thi ชาย ที่มีนักปราชญ์
ธรภูมิณัฏฐ์ 56 ทะ-ระ-พูม-นัด Tha Ra Phum Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ทรงปัญญากว้างไกล
ธีรพิพัฒน์ 56 ที-ระ-พิ-พัด Thi Ra Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
จิรัสม์ฐิตา 56 จิ-หรัด-ถิ-ตา Chi Rat Thi Ta หญิง ผู้มีความมั่นคงตลอดกาลและไม่เหมือนใคร
อัมศิรัฐธ์ 56 อัม-สิ-รัด Am Si Rat หญิง -
กรศรัณย์ชัย 56 กอน-สะ-รัน-ชัย Kon Sa Ran Chai ชาย ผู้สร้างชัยชนะอันเป็นที่พึ่ง
กฤษฏ์วรรธน์ 56 กริด-สะ-วัด Krit Sa Wat ชาย ต้นกล้าแห่งความเจริญ
จักรพลวัฒน์ 56 จัก-พน-วัด Chak Phon Wat ชาย ผู้เจริญในกำลังของแว่นแคว้น
ณรงค์วรรธน์ 56 นะ-รง-วัด Na Rong Wat ชาย ผู้มีการพัฒนาในการรบ
พัสศรัณย์ 56 พัด-สะ-รัน Phat Sa Ran ชาย ดั่งฝนอันเป็นที่พึ่ง
ภัทร์ศรัณย์ 56 พัด-ทะ-ระ-สะ-รัน Phat Tha Ra Sa Ran ชาย -
ยรรณ์ยงศ์ 56 ยัน-ยง Yan Yong ชาย ความงามความกล้าหาญ
สฤษฏ์พงศ์ 56 สะ-หริด-พง Sa Rit Phong ชาย ตระกูลของผู้สร้าง
หทัยปณัฏฐ์ 56 หะ-ทัย-ปะ-หนัด Ha Thai Pa Nat ได้ทั้งชายและหญิง หัวใจนักปราชญ์
กรณ์ศรัณย์ 56 กอน-สะ-รัน Kon Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งอันพึงกระทำ
ณัฏฐ์กฤษณ์ 56 นัด-ถะ-กริด Nat Tha Krit ชาย พระกฤษณะผู้รอบรู้
กัญญ์ณพักตร์ 56 กัน-นะ-พัก Kan Na Phak หญิง สาวที่มีปัญญาเป็นโชค
กาญจน์นิภาวรรณ 56 กาน-นิ-พา-วัน Kan Ni Pha Wan หญิง วงศ์ตระกูลที่เสมอด้วยทองคำ หมายถึงวงศ์ตระกูลที่ร่ำรวย
รินทร์มณีประภา 56 ริน-มะ-นี-ปะ-ภา Rin Ma Ni Pa Pha หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่คือพระอินทร์
ณัฐชนันท์พร 56 นัด-ชะ-นัน-พอน Nat Cha Nan Phon หญิง ความยินดีที่เกิดจากพรของนักปราชญ์
ทิพย์ชญาภรณ์ 56 ทิบ-ชะ-ยา-พอน Thip Cha Ya Phon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ที่เก่งกาจ
ทิพย์อาภรณ์ 56 ทิบ-อา-พอน Thip A Phon หญิง -
พรพรรณินทร์ 56 พอน-พัน-นิน Phon Phan Nin หญิง -
มณฑ์ทรัพย์ 56 มน-ซับ Mon Sap ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ประดับด้วยทรัพย์
ฐิติปารณีย์ 56 ทิ-ติ-ปา-ระ-นี Thi Ti Pa Ra Ni หญิง ผู้ทำให้สำเร็จด้วยความมั่น
ณพรรธน์พรม 56 นะ-พัด-พม Na Phat Phom หญิง ผู้ประพรมไว้ด้วยความเจริญ
ธรณ์ภัทรนันท์ 56 ทะ-ระ-พัด-ทะ-ระ-นัน Tha Ra Phat Tha Ra Nan หญิง ยินดีในความดีงาม(เจริญ)ของแผ่นดิน(โลก)
ธัญญ์วรรณพร 56 ทัน-วัน-นะ-พอน Than Wan Na Phon หญิง ผู้ประเสริฐด้วยผิวพรรณและมีโชค