บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 55

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ประกรณ์ศักดิ์ 55 ประ-กอน-สัก Pra Kon Sak ชาย -
พงศ์พัฒนากุล 55 พง-พัด-ทะ-นา-กุน Phong Phat Tha Na Kun ชาย -
พิทักษ์ณรงค์ 55 พิ-ทัก-นะ-รง Phi Thak Na Rong ชาย -
ลักษณ์ศักดิ์ 55 ลัก-สัก Lak Sak ชาย ลักษณะของอำนาจ
กฤษฏิณัฏฐ์ 55 กริด-ติ-นัด Krit Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ฉลาด
เศรษฐลักษณ์ 55 เสด-ถะ-ลัก Set Tha Lak ชาย ผู้มีลักษณะที่ยอดเยี่ยม
เศรษฐศักย์ 55 เสด-ถะ-สัก Set Tha Sak ชาย -
เจตน์สฤษฎิ์ 55 เจด-สะ-หริด Chet Sa Rit ชาย สร้างเจตนา, สร้างความคิดอ่าน
ธรรศประเสริฐ 55 ทัด-ประ-เสิด That Pra Soet ชาย -
ธัญวิสิษฐ์ 55 ทัน-วิ-สิด Than Wi Sit ชาย ผู้โชคดีอย่างวิเศษ
ประดิษฐสุวรรณ 55 ประ-ดิด-สุ-วัน Pra Dit Su Wan ชาย -
โพธิเศรษฐ์ 55 โพ-ทิ-เสด Pho Thi Set ชาย เยี่ยมโดยปัญญา
วิชญ์วิสิฐ 55 วิด-วิ-สิด Wit Wi Sit ชาย ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
เศรษฐสิทธิ์ 55 เสด-ถะ-สิด Set Tha Sit ชาย มหาเศรษฐีผู้ประสบความสำเร็จ
อิศรานุวัฒน์ 55 อิ-สะ-รา-นุ-วัด I Sa Ra Nu Wat ชาย ผู้สร้างความเจริญอันยิ่งใหญ่
ญาณาวิสิฎฐ์ 55 ยา-นา-วิ-สิด Ya Na Wi Sit ชาย ผู้ประเสริฐด้วยความรู้
นิฐิวัสส์ 55 นิ-ทิ-วัด Ni Thi Wat ชาย ปีแห่งความมั่นคงตลอดไป
เสฏฐศิลป์ 55 เสด-ทะ-สิน Set Tha Sin ชาย ผู้มีศิลปะอันประเสริฐ
คมน์พิสิฐ 55 คม-พิ-สิด Khom Phi Sit ชาย การไปถึงสิ่งประเสริฐ
ธัชพิสิษฐ์ 55 ทัด-พิ-สิด That Phi Sit ชาย ผู้มีความโดดเด่นดีเลิศ
พงศ์พิเชษฐ 55 พง-พิ-เชด Phong Phi Chet ชาย ผู้ประเสริฐสุดของตระกูล
พิเชษฐศักดิ์ 55 พิ-เชด-สัก Phi Chet Sak ชาย ผู้มีความสามารถประเสริฐสุด
คณุตม์ชศักดิ์ 55 คะ-นุด-ชะ-สัก Kha Nut Cha Sak ชาย ผู้มีชื่อเสียงเกิดมาดีเลิศเหนือกลุ่มคน
พัฒณสิจฐ์ 55 พัด-ทะ-นะ-สิด Phat Tha Na Sit ชาย ผู้พัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด
จิณห์นิภางค์ 55 จิน-นิ-พาง Chin Ni Phang หญิง -
ณัฎฐ์พงษ์ 55 นัด-พง Nat Phong ชาย ผู้เกิดมาในดงนักปราชญ์
ธณัฏฐ์ยศ 55 ทะ-นัด-ยด Tha Nat Yot ชาย นักปราชญ์ผู้มีสมบัติและเกียรติยศ
นัฐศรันย์ 55 นัด-ถะ-สัน Nat Tha San ชาย -
พงศ์พัฒน์ 55 พง-พัด Phong Phat ชาย ดำรงเชื้อสาย
พัฒน์พงศ์ 55 พัด-พง Phat Phong ชาย -
ฐันญวัสส์ 55 ทัน-ยะ-วัด Than Ya Wat ชาย ฝนความรู้อันมั่นคง
ธรรศณัฏฐ์ 55 ทัด-สะ-นัด That Sa Nat ชาย ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พิลาศลักษณ์ 55 พิ-ลาด-ลัก Phi Lat Lak หญิง -
พิลาสลักษณ์ 55 พิ-ลาด-ลัก Phi Lat Lak หญิง -
กันย์ชญาพรรณ 55 กัน-ชะ-ยา-พัน Kan Cha Ya Phan หญิง หญิงผู้มีปัญญาและผิวพรรณดี
เฌอกมลพรรณ์ 55 เชอ-กะ-มน-พัน Choe Ka Mon Phan หญิง ผู้มีผิวสวยดุจต้นไม้และดอกบัว
ชญาณ์พิมพ์ 55 ชะ-ยา-พิม Cha Ya Phim หญิง แบบอย่างแห่งความรู้
ตรีชฎารัศมิ์ 55 ตรี-ชะ-ดา-รัด Tri Cha Da Rat หญิง รัศมีจากชฎาทั้งสาม
ทิพย์ฐิตยา 55 ทิบ-ถิด-ยา Thip Thit Ya หญิง -
นิรัตติยาภรณ์ 55 นิ-รัด-ติ-ยา-พอน Ni Rat Ti Ya Phon หญิง -
ปรัศนีอาภรณ์ 55 ปรัด-สะ-นี-อา-พอน Prat Sa Ni A Phon หญิง -
พัชร์ณัฏฐา 55 พัด-นัด-ถา Phat Nat Tha หญิง ผู้มีปัญญาและรอบรู้ประดุจเพชร
สุพัฒน์ศรี 55 สุ-พัด-สี Su Phat Si หญิง -
อัมไพรวรรณ 55 อัม-พรัย-วัน Am Phrai Wan หญิง -
เฌอธิร์พัฐ 55 เชอ-ทิ-พัด Choe Thi Phat หญิง ต้นไม้ของปราชญ์ผู้มีความสามารถ
ฐาณิชพิมพ์ 55 ถา-นิด-ชะ-พิม Tha Nit Cha Phim หญิง ผู้เป็นแบบอย่างที่บริสุทธิ์มั่นคง
ณพิชวรัณย์ 55 นะ-พิด-ชะ-วะ-รัน Na Phit Cha Wa Ran หญิง ผู้ดุจป่าอันประเสริฐด้วยวิชาความรู้
ณัฏฐ์พิชญา 55 นัด-พิด-ชะ-ยา Nat Phit Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้รู้วิชา
ณัฏฐิญาภรณ์ 55 นัด-ถิ-ยา-พอน Nat Thi Ya Phon หญิง ผู้เต็มไปด้วยความรู้ดังนักปราชญ์
พิชญาณัฏฐ์ 55 พิด-ชะ-ยา-นัด Phit Cha Ya Nat หญิง ความรู้ของนักปราชญ์