บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 55

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ประกรณ์ศักดิ์ 55 ประ-กอน-สัก Pra Kon Sak ชาย -
พงศ์พัฒนากุล 55 พง-พัด-ทะ-นา-กุน Phong Phat Tha Na Kun ชาย -
พิทักษ์ณรงค์ 55 พิ-ทัก-นะ-รง Phi Thak Na Rong ชาย -
ลักษณ์ศักดิ์ 55 ลัก-สัก Lak Sak ชาย ลักษณะของอำนาจ
กรนิษฐ์ศิริ 55 กอน-นิด-สิ-หริ Kon Nit Si Ri หญิง ผู้สร้างความสำเร็จอันงดงาม
อนงค์ลักษณ์ 55 อะ-นง-ลัก A Nong Lak หญิง -
เกียรติพงศ์ 55 เกียด-พง Kiat Phong ชาย เชื้อสายผู้ได้รับการสรรเสริญ
เกียรติศักดิ์ 55 เกียด-ติ-สัก Kiat Ti Sak ชาย เกียรติตามฐานะ
เกียรติสกนธ์ 55 เกียด-สะ-กน Kiat Sa Kon ชาย -
คริสโตเฟอร์ 55 คริด-โต-เฟอ Khrit To Foe ชาย -
บรรลือศักดิ์ 55 บัน-ลือ-สัก Ban Lue Sak ชาย -
พงษ์นรินทร์ 55 พง-นะ-ริน Phong Na Rin ชาย ตระกูลเจ้าเมือง
พินัยศักดิ์ 55 พิ-นัย-สัก Phi Nai Sak ชาย -
พีรธัชพงศ์ 55 พี-ระ-ทัด-พง Phi Ra That Phong ชาย -
เพียรศักดิ์ 55 เพียน-สัก Phian Sak ชาย -
มงคลสวัสดิ์ 55 มง-คน-สะ-หวัด Mong Khon Sa Wat ชาย มีความดีงาม
วงษ์วินันท์ 55 วง-วิ-นัน Wong Wi Nan ชาย -
ศักดิ์นิตย์ 55 สัก-นิด Sak Nit ชาย -
สถิตย์พงษ์ 55 สะ-ถิด-พง Sa Thit Phong ชาย -
สุทธิ์เกียรติ 55 สุด-เกียด Sut Kiat ชาย -
เสถียรศักดิ์ 55 สะ-เถียน-สัก Sa Thian Sak ชาย -
กรรณ์ติณพัฒน 55 กัน-ติน-นะ-พัด-ทะ-นะ Kan Tin Na Phat Tha Na ชาย หูและหญ้าที่เจริญงอกงาม
กัณฑ์ณวิทย์ 55 กัน-นะ-วิด Kan Na Wit ชาย ผู้มีส่วนเกี่ยวกับวิชาความรู้
กันต์ชวนากรณ์ 55 กัน-วะ-นา-กอน Kan Wa Na Kon ชาย ผู้พอใจในการกระทำที่ฉลาด
กัลย์ปุณภัทร์ 55 กัน-ละ-ปุน-พัด Kan La Pun Phat ชาย -
กิตติ์พิภัทร์ 55 กิด-พิ-พัด Kit Phi Phat ชาย มีความเจริญและมีชื่อเสียง
กิตติ์วรานนท์ 55 กิด-วะ-รา-นน Kit Wa Ra Non ชาย ผู้มีความยินดีในชื่อเสียงอันประเสริฐ
แก้วเจียรนัย 55 แก้ว-เจีย-ระ-นัย Kaeo Chia Ra Nai ชาย แก้วที่ถูกเจียรนัย
จักรประพันธ์ 55 จัก-ประ-พัน Chak Pra Phan ชาย การเขียนเกี่ยวกับจักร
นิธิเกียรติ์ 55 นิ-ทิ-เกียด Ni Thi Kiat ชาย ขุมทรัพย์แห่งชื่อเสียง
ทัศน์ลักษณ์ 55 ทัด-สะ-ลัก That Sa Lak หญิง ลักษณะที่ปรากฏให้เห็น
ณัฐนภัสสร์ 55 นัด-ถะ-นะ-พัด Nat Tha Na Phat หญิง ผู้เจริญด้วยปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ตรีชฎารัศมิ์ 55 ตรี-ชะ-ดา-รัด Tri Cha Da Rat หญิง รัศมีจากชฎาทั้งสาม
ธณัฏฐ์ยศ 55 ทะ-นัด-ยด Tha Nat Yot หญิง -
ปรัศนีอาภรณ์ 55 ปรัด-สะ-นี-อา-พอน Prat Sa Ni A Phon หญิง -
วิศฐิรัตน์ 55 วิด-สะ-ถิ-รัด Wit Sa Thi Rat หญิง -
สุพัฒน์ศรี 55 สุ-พัด-สี Su Phat Si หญิง -
หทัยณัฏฐภัทร 55 หะ-ทัย-นัด-ทะ-พัด Ha Thai Nat Tha Phat หญิง ผู้มีใจประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ฐานีย์สธน 55 ถา-นี-สะ-ทน Tha Ni Sa Thon หญิง ผู้ร่ำรวยที่พึงตั้งมั่น
ณภัทร์ศราภรณ์ 55 นะ-พัด-สะ-รา-พอน Na Phat Sa Ra Phon หญิง ผู้ประดับด้วยมงคลในความดีงาม
ทัพพ์สรณ์ 55 ทับ-สอน Thap Son หญิง ผู้มีทรัพย์สมบัติเป็นที่พึ่ง
จำเริญทรัพย์ 55 จัม-เริน-ซับ Cham Roen Sap ชาย ผู้มีความเจริญในทรัพย์
จิรพิพัฒน์ 55 จิ-ระ-พิ-พัด Chi Ra Phi Phat ชาย ผู้เจริญตลอดกาล
เจตน์สฤษฎิ์ 55 เจด-สะ-หริด Chet Sa Rit ชาย สร้างเจตนา, สร้างความคิดอ่าน
ชัยพิพัฒน์ 55 ชัย-พิ-พัด Chai Phi Phat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรืองยิ่งด้วยชัยชนะ
ชัยยะสิทธิ์ 55 ชัย-ยะ-สิด Chai Ya Sit ชาย สำเร็จด้วยชัยชนะ
ไชย์วัฒน์ 55 ชัย-วัด Chai Wat ชาย เจริญกว่า
ณัฏฐวิทย์ 55 นัด-ถะ-วิด Nat Tha Wit ชาย ปราชญ์ผู้รอบรู้
ทรัพย์หิรัญ 55 ซับ-หิ-รัน Sap Hi Ran ชาย -
ธรรศประเสริฐ 55 ทัด-ประ-เสิด That Pra Soet ชาย -