บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 54

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เจียมศักดิ์ 54 เจียม-สัก Chiam Sak ชาย ผู้ที่เจียมตนในอำนาจ
บุญจีระศักดิ์ 54 บุน-จี-ระ-สัก Bun Chi Ra Sak ชาย อำนาจของความดีที่ยั่งยืน
ปิยศักดิ์ชัย 54 ปิ-ยะ-สัก-ชัย Pi Ya Sak Chai ชาย -
สะคราญทิพย์ 54 สะ-คราน-ทิบ Sa Khran Thip หญิง -
ปพัสตร์พิชชา 54 ปะ-พัด-พิด-ชา Pa Phat Phit Cha หญิง ความรู้ที่ห่มติดกาย (เต็มไปด้วยความรู้)
ศศิชลพินทุ์ 54 สะ-สิ-ชน-พิน Sa Si Chon Phin หญิง หยาดน้ำจากดวงจันทร์
กาญจน์วรหทัย 54 กาน-วอ-ระ-หะ-ทัย Kan Wo Ra Ha Thai หญิง ดวงใจที่ประเสริฐเหมือนทองคำ
ขวัญศิรินทร์ 54 ขวัน-สิ-ริน Khwan Si Rin หญิง -
จักร์กริศน์ 54 จัก-กะ-กริด Chak Ka Krit ชาย จักรและกริช
จันทร์แสงฉาย 54 จัน-แสง-ฉาย Chan Saeng Chai หญิง -
จิรัตน์สิริ 54 จิ-รัด-สิ-หริ Chi Rat Si Ri หญิง -
ฉัตรธิษณ์ณิชา 54 ฉัด-ทิด-นิ-ชา Chat Thit Ni Cha หญิง ร่มเงาความฉลาดอันบริสุทธิ์
โรจน์ศักดิ์ 54 โรด-สัก Rot Sak ชาย รุ่งเรืองด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์
วงษ์จันทร์ฑา 54 วง-จัน-ทา Wong Chan Tha หญิง -
วรัญจน์ศิญา 54 วะ-รัน-จะ-สิ-ยา Wa Ran Cha Si Ya หญิง ผู้เป็นเลิศที่ได้รับการยกย่องว่าประเสริฐ
สิรินลญากรณ์ 54 สิ-ริน-ละ-ยา-กอน Si Rin La Ya Kon หญิง ผู้สร้างความรู้ให้บรรเจิดและดีงาม
กาญจน์กฤษฏิ์ 54 กาน-จะ-กริด Kan Cha Krit ชาย ผู้มีความรู้ดังทองคำ
จินตสุรีย์ 54 จิน-ตะ-สุ-รี Chin Ta Su Ri หญิง ดวงอาทิตย์แห่งจินตนาการ
ศญาไรวินทร์ 54 สะ-ยา-รัย-วิน Sa Ya Rai Win หญิง หญิงผู้มีทรัพย์สิน
สิรินทร์ฐิชา 54 สิ-ริน-ทิ-ชา Si Rin Thi Cha หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่เกิดมาพร้อมความเจริญ
สิรินทวรัชญ์ 54 สิ-ริน-ทะ-วะ-รัด Si Rin Tha Wa Rat หญิง ผู้ทีความเจริญอันประเสริฐยิ่งใหญ่
สิรินทร์วรัช 54 สิ-ริน-วะ-รัด Si Rin Wa Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ประเสริฐสุด
ฑัยห์นรียา 54 ไท-นะ-รี-ยา Thai Na Ri Ya หญิง สตรีผู้ชอบทำความดี
ดลนภัสรวีร์ 54 ดน-นะ-พัด-ระ-วี Don Na Phat Ra Wi หญิง บันดาลพระอาทิตย์บนฟากฟ้า
ทรรศนีย์ยา 54 ทัด-สะ-นี-ยา That Sa Ni Ya หญิง -
บุศย์รินทร์ 54 บุด-ริน But Rin หญิง -
ประสาธน์ศรี 54 ประ-สาด-สี Pra Sat Si หญิง -
พิมพ์ลตัส 54 พิม-ละ-ตัด Phim La Tat หญิง -
พิศราพันธ์ 54 พิด-รา-พัน Phit Ra Phan หญิง -
รสรินทิพย์ 54 รด-ริน-ทิบ Rot Rin Thip หญิง -
ศยาไรวินท์ 54 สะ-ยา-ไร-วิน Sa Ya Rai Win หญิง ผู้มีทรัพย์และที่อยู่
ศรีนครินทร์ 54 สี-นะ-คะ-ริน Si Na Kha Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในนครที่งดงาม
ศังข์วิมลิน 54 สัง-วิ-มะ-ลิน Sang Wi Ma Lin หญิง ผู้ปราศจากมลทินดังหอยสังข์
ศิริดาวัลย์ 54 สิ-หริ-ดา-วัน Si Ri Da Wan หญิง -
ศิรินทิพย์ 54 สิ-ริน-ทิบ Si Rin Thip หญิง งดงามดั่งเทพเทวดา
สไพทิพย์ 54 สะ-พัย-ทิบ Sa Phai Thip หญิง -
สมพรทิพย์ 54 สม-พอน-ทิบ Som Phon Thip หญิง -
สร้อยรัตน์ดา 54 ซ่อย-รัด-ดา Soi Rat Da หญิง -
สายเกียรติ์ 54 สาย-เกียด Sai Kiat หญิง -
สิรินทิพย์ 54 สิ-ริน-ทิบ Si Rin Thip หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่
สีตีมัรยัม 54 สี-ตี-มัน-ยัม Si Ti Man Yam หญิง -
สีรีนิตย์ 54 สี-รี-นิด Si Ri Nit หญิง -
สุตงศ์รัตน์ 54 สุ-ตง-รัด Su Tong Rat หญิง ผู้มีดวงแก้วและไม้เครื่องเรือน
สุนทร์ธยาน์ 54 สุน-ทะ-ยา Sun Tha Ya หญิง ผู้รู้จักพินิจความดี
สุพรรณรัตน์ 54 สุ-พัน-รัด Su Phan Rat หญิง แก้วทอง
เสาว์นีย์ 54 เสา-นี Sao Ni หญิง -
เสาว์พัตน์ 54 เสา-พัด Sao Phat หญิง -
หอมหมื่นลี้ 54 หอม-หมื่น-ลี้ Hom Muen Li หญิง หอมมาก
ทิพย์นิธิศ 54 ทิบ-นิ-ทิด Thip Ni Thit หญิง เจ้าแห่งขุมทรัพย์อันวิเศษ
ขวัญวิโรจน์ 54 ขวัน-วิ-โรด Khwan Wi Rot ชาย ความแจ่มใสอันเป็นสิริมงคล