บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 51

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
โชคชัยวัฒน์ 51 โชก-ชัย-วัด Chok Chai Wat ชาย เจริญในโชคและชัยชนะ
จิรัฐกิตติ์ 51 จิ-รัด-ถะ-กิด Chi Rat Tha Kit ชาย ดำรงมั่นอยู่ในเกียรติและความรู้
กรณ์นรินทร์ 51 กอน-นะ-ริน Kon Na Rin ชาย การกระทำของพระเจ้าแผ่นดิน
กันยะพัฒน์ 51 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat ชาย หญิงผู้มีความเจริญงอกงาม
กัลพัทธสิณี 51 กัน-พัด-ทะ-สิ-นี Kan Phat Tha Si Ni หญิง -
วุณธิไกรย์ 51 วุ-นะ-ทิ-กรัย Wu Na Thi Krai ชาย -
ศักดิ์ศรณ์ 51 สัก-สน Sak Son ชาย -
ณกันต์ธีร์ 51 นะ-กัน-ที Na Kan Thi ชาย นักปราชญ์ผู้มีความน่ารัก
ธีรัฐภาคย์ 51 ที-รัด-ทะ-พาก Thi Rat Tha Phak ชาย นักปราชญ์ผู้มีสิริมงคลอุดมโชคของประเทศ
นิพิฐปกรณ์ 51 นิ-พิด-ปะ-กอน Ni Phit Pa Kon ชาย ผู้มีหลักการที่มั่นคง
กรณ์วรรธน์ 51 กอน-วัด Kon Wat ชาย ผู้เจริญในการกระทำ
ณรงค์รัตศ์ 51 นะ-รง-รัด-ตะ Na Rong Rat Ta ชาย -
ณรงค์วัฒน์ 51 นะ-รง-วัด Na Rong Wat ชาย ผู้มีการพัฒนาในการรบ
ปกรณ์พันธ์ 51 ปะ-กอน-พัน Pa Kon Phan ชาย -
ศรัณย์ธนกร 51 สะ-รัน-ทะ-กอน Sa Ran Tha Kon ชาย สร้างทรัพย์และเป็นที่พึ่ง
กฤตย์พัฒน์ 51 กริด-ตะ-พัด Krit Ta Phat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรืองในการกระทำ
กตัณณ์กิตติ์ 51 กะ-ตัน-กิด Ka Tan Kit ชาย -
กันดิศพัฒน์ 51 กัน-ดิด-สะ-พัด Kan Dit Sa Phat ชาย เจ้าแห่งความรักและเจริญ
กิตฏิพันธ์ 51 กิด-ติ-พัน Kit Ti Phan ชาย เชื้อสายมีชื่อเสียง
กิตติณัฏฐ์ 51 กิด-ติ-นัด Kit Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ขุนน์พัฒน์ 51 ขุน-พัด Khun Phat ชาย นายอากร
คณัฐพัฒน์ 51 คะ-นัด-พัด Kha Nat Phat ชาย ความเจริญและมั่นคงของหมู่คณะ
คมฐิพัฒน์ 51 คม-ถิ-พัด Khom Thi Phat ชาย การมาถึงของความเจริญที่มั่นคง
โชคพิพัฒน์ 51 โชก-พิ-พัด Chok Phi Phat ชาย เจริญในโชค
ฐานันทศักดิ์ 51 ถา-นัน-ทะ-สัก Tha Nan Tha Sak ชาย ผู้มีฐานะอำนาจที่น่ายินดี
ณณงค์ศักดิ์ 51 นะ-นง-สัก Na Nong Sak ชาย -
ณัฏฐกิตติ์ 51 นัด-ถะ-กิด Nat Tha Kit ชาย เกียรติของนักปราชญ์
ณัฐชนพงศ์ 51 นัด-ถะ-ชน-พง Nat Tha Chon Phong ชาย วงศ์ตระกูลของผู้ที่เป็นนักปราชญ์
ทัศษณะพงศ์ 51 ทัด-สะ-นะ-พง That Sa Na Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีความคิด
สุพัฒนพงษ์ 51 สุ-พัด-ทะ-นะ-พง Su Phat Tha Na Phong ชาย -
ณัฏฐ์ขจิต 51 นัด-ขะ-จิด Nat Kha Chit ชาย นักปราชญ์ผู้งดงาม
ฐาน์คณุฒน์ 51 ถา-คะ-นุด Tha Kha Nut ชาย ผู้ประเสริฐและมั่นคงกว่าคนทั้งหลาย
ณัฐฏ์ทิโชค 51 นัด-ทิ-โชก Nat Thi Chok ชาย นักปราชญ์ผู้มีโชคสองชั้น
ณัฏฐ์ธกิจ 51 นัด-ทะ-กิด Nat Tha Kit ชาย นักปราชญ์ผู้เก่งเรื่องการงาน
ภัทรศิริกาจน์ 51 พัด-ทะ-ระ-สิ-หริ-ก่า Phat Tha Ra Si Ri Ka หญิง -
สุพันธรักษ์ 51 สุ-พัน-ทะ-รัก Su Phan Tha Rak หญิง -
อังประสิทธิ์ 51 อัง-ประ-สิด Ang Pra Sit หญิง -
จรรยพัฒน์ 51 จัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat ชาย เจริญด้วยความประพฤติ
เจตน์สฤษฎ์ 51 เจด-สะ-หริด Chet Sa Rit ชาย สร้างเจตนาสร้างความคิด
เจตพลิฐร์ 51 เจด-พลิด Chet Phlit ชาย เจ้าแห่งพลังความคิด
เฉลิมพัฒน์ 51 ฉะ-เหลิม-พัด Cha Helim Phat ชาย มีความเจริญเป็นยอด
ชรินทร์ธรณ์ 51 ชะ-ริน-ทอน Cha Rin Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งการประดับ
ชัยวิวัฒน์ 51 ชัย-วิ-วัด Chai Wi Wat ชาย ชัยชนะอันประเสริฐ
ชามินณพัฒน์ 51 ชา-มิน-นะ-พัด Cha Min Na Phat ชาย ผู้มีความสมบูรณ์ งอกงามในความรู้
โชติศิวัฒน์ 51 โชด-สิ-วัด Chot Si Wat ชาย เจริญรุ่งเรือง
ฐิติพันธุ์ 51 ถิ-ติ-พัน Thi Ti Phan ชาย วงศ์ตระกูลที่มั่นคง
ณวิบูลธิษณ์ 51 นะ-วิ-บูน-ทิด Na Wi Bun Thit ชาย -
ณัทฐเสฎฐ์ 51 นัด-ทะ-เสด Nat Tha Set ชาย ผู้ประเสริฐดังนักปราชญ์
ณัฎฐวัธน์ 51 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
ณัฎฐวิทย์ 51 นัด-ถะ-วิด Nat Tha Wit ชาย ปราชญ์ผู้รอบรู้