บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 51

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิตรสรพงษ์ 51 จิด-สอน-พง Chit Son Phong ชาย -
เจตน์พงศ์ 51 เจด-พง Chet Phong ชาย ความคิดความตั้งใจของวงศ์สกุล
รุจน์พงศ์ 51 รุด-พง Rut Phong ชาย -
กัญจนพิทักษ์ 51 กัน-จะ-นะ-พิ-ทัก Kan Cha Na Phi Thak ชาย ผู้คุ้มครองดูแลทอง
จุลจักรพงษ์ 51 จุน-จัก-พง Chun Chak Phong ชาย ตระกูลของเจ้าชาย
เฉลิมศักย์ 51 ฉะ-เหลิม-สัก Cha Helim Sak ชาย ฉลองอำนาจ
กษิดิ์ภัสส์ 51 กะ-สิ-พัด Ka Si Phat ชาย แสงสว่างในแผ่นดิน
กันดิศพัฒน์ 51 กัน-ดิด-สะ-พัด Kan Dit Sa Phat ชาย เจ้าแห่งความรักและเจริญ
กิตติศัพย์ 51 กิด-ติ-สับ Kit Ti Sap ชาย ชื่อเสียง, เสียงสรรเสริญ, เสียงเล่าลือ, คำชื่นชม
ทัศษณะพงศ์ 51 ทัด-สะ-นะ-พง That Sa Na Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีความคิด
เปี่ยมพงศ์ 51 เปี่ยม-พง Piam Phong ชาย ตระกูลแห่งความบริบูรณ์
เปี่ยมศักดิ์ 51 เปี่ยม-สัก Piam Sak ชาย -
พงศ์นิมิตร 51 พง-นิ-มิด Phong Ni Mit ชาย -
พงศ์พิศณุ 51 พง-พิด-สะ-นุ Phong Phit Sa Nu ชาย ตระกูลของพระนารายณ์
พงศ์อภิลาศ 51 พง-อะ-พิ-ลาด Phong A Phi Lat ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความวิเศษงดงาม
พงษ์วิทย์ 51 พง-วิด Phong Wit ชาย ผู้มีเชื่อสายแห่งความรู้
พงษ์ศิลป์ 51 พง-สิน Phong Sin ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งงานศิลป์
พร้อมพงศ์ 51 พร้อม-พง Phrom Phong ชาย ตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม
พิริยพงษ์ 51 พิ-ริ-ยะ-พง Phi Ri Ya Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีความเพียร
ภัควิรุฬห์ธร 51 พัก-วิ-รุน-ทอน Phak Wi Run Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงามในโชคดี
มูฮัมมัดริษกี 51 มู-ฮัม-มัด-ริด-กี Mu Ham Mat Rit Ki ชาย -
รังส์ศิพล 51 รัง-สิ-พน Rang Si Phon ชาย แสงสว่างแห่งพละกำลัง
เศรษฐพัฒก์ 51 เสด-ถะ-พัด Set Tha Phat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นเลิศ
สมบัติศักดิ์ 51 สม-บัด-สัก Som Bat Sak ชาย -
สมิทธิพงศ์ 51 สะ-มิด-ทิ-พง Sa Mit Thi Phong ชาย -
สีสองเมือง 51 สี-สอง-เมือง Si Song Mueang ชาย ชื่อวันแห่งนึงในจังหวัดลำพูน (วัดศรีสองเมือง)
สุพัฒนพงษ์ 51 สุ-พัด-ทะ-นะ-พง Su Phat Tha Na Phong ชาย -
สุริยะพงษ์ 51 สุ-ริ-ยะ-พง Su Ri Ya Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระอาทิตย์
อินทรพิทักษ์ 51 อิน-ทะ-ระ-พิ-ทัก In Tha Ra Phi Thak ชาย -
อิสระพงศ์ 51 อิด-สะ-หระ-พง It Sa Ra Phong ชาย เชื้อสายของผู้รักอิสระ
กมลหิรัณย์ 51 กะ-มน-หิ-รัน Ka Mon Hi Ran ชาย ผู้ร่ำรวยเงินทองด้วยหัวใจ
พัธนะพงศ์ 51 พัด-ทะ-นะ-พง Phat Tha Na Phong ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองแห่งวงศ์ตระกูล
กัลพัทธสิณี 51 กัน-พัด-ทะ-สิ-นี Kan Phat Tha Si Ni หญิง -
มณีศิตางศุ์ 51 มะ-นี-สิ-ตาง Ma Ni Si Tang หญิง จันทร์งามดั่งแก้วมณี
จักรภัทรพงศ์ 51 จัก-พัด-พง Chak Phat Phong ชาย เชื้อสายผู้หมุนเวียนความประเสริฐ
ณัฐชนพงศ์ 51 นัด-ถะ-ชน-พง Nat Tha Chon Phong ชาย วงศ์ตระกูลของผู้ที่เป็นนักปราชญ์
พงศ์รัตน์ 51 พง-รัด Phong Rat ชาย -
พงษ์พจน์ 51 พง-พด Phong Phot ชาย -
พงษ์สันต์ 51 พง-สัน Phong San ชาย -
พรหมพักตร์ 51 พรม-มะ-พัก Phrom Ma Phak ชาย ใบหน้าของพรหม
มหัคฆพันธ์ 51 มะ-หัก-พัน Ma Hak Phan ชาย -
รัสพงศ์ภัทร 51 หรัด-พง-พัด Rat Phong Phat ชาย -
วรพงศ์ปพน 51 วอ-ระ-พง-ปะ-พน Wo Ra Phong Pa Phon ชาย วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐและบริสุทธิ์
ศรัณยพงษ์ 51 สะ-รัน-ยะ-พง Sa Ran Ya Phong ชาย ตระกูลอันเป็นที่พึ่ง ผู้เป็นที่พึ่งแห่งตระกูล
ธนัชญ์พงษ์ 51 ทะ-นัด-พง Tha Nat Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายที่รอบรู้เรื่องการเงิน
พงศ์วรงค์ 51 พง-วะ-รง Phong Wa Rong ชาย ผู้ประเสริฐสุดของตระกูล
พงศ์ศรณ์ 51 พง-สอน Phong Son ชาย ที่พึ่งของตระกูล
พงศ์สรณ์ 51 พง-สอน Phong Son ชาย ที่พึ่งของตระกูล
ธัญพรรษกรณ์ 51 ทัน-พัด-กอน Than Phat Kon หญิง ผู้กระทำให้เกิดสายฝนอันประเสริฐ
กฤษณสุวรรรณ์ 51 กริด-นะ-สุ-วัน Krit Na Su Wan ชาย -