บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 50

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ลัลน์ลภัฏ 50 ลัน-ละ-พัด Lan La Phat หญิง ทหารหญิงที่สวยงาม
วรรณวรัตม์ 50 วัน-วะ-รัด Wan Wa Rat หญิง ผู้มีเชื้อสายอันประเสริฐสุด
วรรณวรัมพร 50 วัน-วะ-รัม-พอน Wan Wa Ram Phon หญิง ผู้มีเชื้อสายประเสริฐดังสวรรค์
พัสธัญกรณ์ 50 พัด-สะ-ทัน-กอน Phat Sa Than Kon หญิง -
ปกรณ์เกรียติ 50 ปะ-กอน-เกรีย-ติ Pa Kon Kria Ti ชาย -
ปราณพิศุทธิ์ 50 ปราน-พิ-สุด Pran Phi Sut ชาย -
พันธ์กฤษณ์ 50 พัน-กริด Phan Krit ชาย -
รัฐติพงศ์ 50 รัด-ติ-พง Rat Ti Phong ชาย -
จฏวัจน์กร 50 จด-วัด-กอน Chot Wat Kon ชาย -
ชัยนิวัฒน์ 50 ชัย-นิ-วัด Chai Ni Wat ชาย -
ฐานเศรษฐ์ 50 ถาน-เสด Than Set ชาย -
นัฐสุธีร์ 50 นัด-ถะ-สุ-ที Nat Tha Su Thi ชาย -
วัฒน์ธนชัย 50 วัด-ทะ-นะ-ชัย Wat Tha Na Chai ชาย -
วุฒินิรันดร์ 50 วุด-ทิ-นิ-รัน Wut Thi Ni Ran ชาย -
ศักดิ์ณรงค์ 50 สัก-นะ-รง Sak Na Rong ชาย -
สริยวัฒน์ 50 สิ-ยะ-วัด Si Ya Wat ชาย -
อฐิษวัฒน์ 50 อะ-ถิด-วัด A Thit Wat ชาย -
เกศชรินรัตณ์ 50 เกด-ชะ-ริน-รัด-ตะ Ket Cha Rin Rat Ta หญิง -
จันทราลักษณ์ 50 จัน-ทรา-ลัก Chan Thra Lak หญิง -
กณพพชรพรหม 50 กน-พบ-ชอน-พรม Kon Phop Chon Phrom ชาย -
พงศ์ณรงค์ 50 พง-นะ-รง Phong Na Rong ชาย -
ศศเศรษฐโชค 50 สด-เสด-โชก Sot Set Chok ชาย -
ศิวศิษฐ์ 50 สิ-วะ-สิด Si Wa Sit ชาย -
สิรเศรษฐ์ 50 สิน-เสด Sin Set ชาย -
สุวรรณ์ชัย 50 สุ-วัน-ชัย Su Wan Chai ชาย -
เกียรติดำรงค์ 50 เกียด-ดัม-รง Kiat Dam Rong ชาย -
เฉลิมโรจน์ 50 ฉะ-เหลิม-โรด Cha Helim Rot ชาย -
เฉลิมศิลป์ 50 ฉะ-เหลิม-สิน Cha Helim Sin ชาย -
ชุมพลยะยวง 50 ชุม-พน-ยะ-ยวง Chum Phon Ya Yuang ชาย -
ซัตปาลซิงห์ 50 ซัด-ปาน-ซิง Sat Pan Sing ชาย -
ดำรงค์เกียรติ 50 ดัม-รง-เกียด Dam Rong Kiat ชาย -
ทรัพย์สิน 50 ซับ-สิน Sap Sin ชาย -
เทพประสิทธิ์ 50 เทบ-ประ-สิด Thep Pra Sit ชาย -
พงษ์รินทร์ 50 พง-ริน Phong Rin ชาย -
พรทมพิริยะ 50 พอน-ทม-พิ-ริ-ยะ Phon Thom Phi Ri Ya ชาย -
ไพรนิตย์ 50 พรัย-นิด Phrai Nit ชาย -
ไพรสนธิ์ 50 พรัย-สน Phrai Son ชาย -
ไพรสิทธิ์ 50 พรัย-สิด Phrai Sit ชาย -
ยศวรรศน์ 50 ยด-สะ-วัด Yot Sa Wat ชาย -
รัชช์ชาพงศ์ 50 รัด-ชะ-ชา-พง Rat Cha Cha Phong ชาย -
วงค์สิทธิ์ 50 วง-สิด Wong Sit ชาย -
วงศ์พัทธ์ 50 วง-พัด Wong Phat ชาย -
วิสุทธิพงษ์ 50 วิ-สุด-ทิ-พง Wi Sut Thi Phong ชาย -
วีระสิทธิ์ 50 วี-ระ-สิด Wi Ra Sit ชาย -
ศิลปศาสตร์ 50 สิน-ละ-ปะ-สาด Sin La Pa Sat ชาย -
ศิวะชะเนตร์ 50 สิ-วะ-ชะ-เหนด Si Wa Cha Net ชาย -
สนั่นศิลป์ 50 สะ-หนั่น-สิน Sa Nan Sin ชาย -
สมเกียรติ์ 50 สม-เกียด Som Kiat ชาย -
สิทธิ์สยาม 50 สิด-สะ-หยาม Sit Sa Yam ชาย -
สินทรัพย์ 50 สิน-ซับ Sin Sap ชาย -