บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 50

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ซัตปาลซิงห์ 50 ซัด-ปาน-ซิง Sat Pan Sing ชาย -
พงษ์รินทร์ 50 พง-ริน Phong Rin ชาย -
รัฐติพงศ์ 50 รัด-ติ-พง Rat Ti Phong ชาย -
วิสุทธิพงษ์ 50 วิ-สุด-ทิ-พง Wi Sut Thi Phong ชาย -
สมเกียรติ์ 50 สม-เกียด Som Kiat ชาย -
แสงประสิทธิ์ 50 แสง-ประ-สิด Saeng Pra Sit ชาย -
วงค์สิทธิ์ 50 วง-สิด Wong Sit ชาย -
ศักดิ์ณรงค์ 50 สัก-นะ-รง Sak Na Rong ชาย -
อังคราสิทธิ์ 50 อัง-คะ-รา-สิด Ang Kha Ra Sit ชาย -
ฐิกันยาพัชร 50 ถิ-กัน-ยา-พัด Thi Kan Ya Phat หญิง หญิงสาวที่มั่นคงเหมือนเพชร
พิทักสันติ์ 50 พิ-ทัก-สัน Phi Thak San ชาย -
สุพัฒนศักด์ 50 สุ-พัด-ทะ-นะ-สัก-กะ Su Phat Tha Na Sak Ka ชาย -
สิรินทร์ณิชา 50 สิ-ริน-นิ-ชา Si Rin Ni Cha ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญอันบริสุทธิ์
จีระศิทธิ์ 50 จี-ระ-สิด Chi Ra Sit ชาย ประสบความสำเร็จตลอดกาล
จีระสิทธิ์ 50 จี-ระ-สิด Chi Ra Sit ชาย ประสบความสำเร็จตลอดกาล
เจษฏาวิทย์ 50 เจด-ตา-วิด Chet Ta Wit ชาย ผู้มีความเจริญทางความรู้สูงสุด
ฐานเศรษฐ์ 50 ถาน-เสด Than Set ชาย -
ทรัพย์สิน 50 ซับ-สิน Sap Sin ชาย -
เทพประสิทธิ์ 50 เทบ-ประ-สิด Thep Pra Sit ชาย -
นนท์ทสิทธิ์ 50 นน-สิด Non Sit ชาย -
นัฐสุธีร์ 50 นัด-ถะ-สุ-ที Nat Tha Su Thi ชาย -
ปราณพิศุทธิ์ 50 ปราน-พิ-สุด Pran Phi Sut ชาย -
ไพรสนธิ์ 50 พรัย-สน Phrai Son ชาย -
ไพรสิทธิ์ 50 พรัย-สิด Phrai Sit ชาย -
วีระสิทธิ์ 50 วี-ระ-สิด Wi Ra Sit ชาย -
ศานต์ภิสิทธิ 50 สาน-พิ-สิด-ทิ San Phi Sit Thi ชาย -
ศิลปศาสตร์ 50 สิน-ละ-ปะ-สาด Sin La Pa Sat ชาย -
ศิวะชะเนตร์ 50 สิ-วะ-ชะ-เหนด Si Wa Cha Net ชาย -
สนั่นศิลป์ 50 สะ-หนั่น-สิน Sa Nan Sin ชาย -
สริยวัฒน์ 50 สิ-ยะ-วัด Si Ya Wat ชาย -
สิทธิพันธ์ 50 สิด-ทิ-พัน Sit Thi Phan ชาย -
สิทธิ์สยาม 50 สิด-สะ-หยาม Sit Sa Yam ชาย -
สินทรัพย์ 50 สิน-ซับ Sin Sap ชาย -
สุดใจซ้อนสุด 50 สุด-จัย-ซ้อน-สุด Sut Chai Son Sut ชาย -
สุวิทย์ชัย 50 สุ-วิด-ชัย Su Wit Chai ชาย -
เสริมวิทย์ 50 เสิม-วิด Soem Wit ชาย -
หวันสอแหละ 50 หวัน-สอ-แหละ Wan So Lae ชาย -
อฐิษวัฒน์ 50 อะ-ถิด-วัด A Thit Wat ชาย -
อธิศพัฒน์ 50 อะ-ทิ-สะ-พัด A Thi Sa Phat ชาย -
กฤตัชญ์พงศ์ 50 กริ-ตัด-พง Kri Tat Phong ชาย ตระกูลของผู้มีความกตัญญู
พันธ์กฤษณ์ 50 พัน-กริด Phan Krit ชาย -
มนต์สันต์ 50 มน-สัน Mon San ชาย -
ยศวรรศน์ 50 ยด-สะ-วัด Yot Sa Wat ชาย -
วงศ์พัทธ์ 50 วง-พัด Wong Phat ชาย -
สวัจฉัตว์ 50 สะ-วัด-ฉัด Sa Wat Chat ชาย ความบริสุทธิ์ใสกระจ่าง
หลักทรัพย์ 50 หลัก-ซับ Lak Sap ชาย -
กณพพชรพรหม 50 กน-พบ-ชอน-พรม Kon Phop Chon Phrom ชาย -
จักรกริศวร์ 50 จัก-กริด Chak Krit ชาย ผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ในการหมุนเวียน
จิรเสฏฐ์ 50 จิ-ระ-เสด Chi Ra Set ชาย ผู้ประเสริฐตลอดกาล
จิรายุพงศ์ 50 จิ-รา-ยุ-พง Chi Ra Yu Phong ชาย เชื้อสายผู้มีอายุยืน