บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 50

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กิตติ์ธัญชัย 50 กิด-ทัน-ชัย Kit Than Chai ชาย มีเกียรติยศ มีโชค มีชัยชนะ
ซัตปาลซิงห์ 50 ซัด-ปาน-ซิง Sat Pan Sing ชาย -
กัลยนิษฐ์ 50 กัน-ยะ-นิด Kan Ya Nit หญิง หญิงผู้ประสบความสำเร็จ
เกศชรินรัตณ์ 50 เกด-ชะ-ริน-รัด-ตะ Ket Cha Rin Rat Ta หญิง -
จันทราลักษณ์ 50 จัน-ทรา-ลัก Chan Thra Lak หญิง -
เดือนลักษณ์ 50 เดือน-ลัก Duean Lak หญิง -
ธนัษฐิการณ์ 50 ทะ-นัด-ถิ-กาน Tha Nat Thi Kan หญิง ผู้เป็นที่รักยิ่งในทรัพย์
ศิริณกาญจน์ 50 สิ-หริ-นะ-กาน Si Ri Na Kan หญิง ทองคำที่เป็นยอดแห่งหนี้
กนิษฐรินทร์ 50 กะ-นิด-ถะ-ริน Ka Nit Tha Rin หญิง สตรีผู้ยิ่งใหญ่
กฤษณ์ณิชกานต์ 50 กริด-นิด-ชะ-กาน Krit Nit Cha Kan หญิง ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์ของพระกฤษณะ
คณิศร์ฐิตา 50 คะ-นิด-ถิ-ตา Kha Nit Thi Ta หญิง ผู้คงมั่นในการเป็นผู้นำของหมู่คน
กาญจน์ณภัทร์ 50 กาน-จะ-นะ-พัด Kan Cha Na Phat ชาย ผู้ประเสริฐด้วยความรู้ดุจทองคำ
กานติ์จิรัฐ 50 กาน-จิ-รัด Kan Chi Rat ชาย ผู้ที่มีความรักมั่นคงตลอดกาลภ
จักรีวิทย์ 50 จัก-กรี-วิด Chak Kri Wit ชาย ผู้มีความรู้เกี่ยวกับอาวุธ, ผู้มีความรู้เป็นอาวุธ
ชัยนครินทร์ 50 ชัย-นะ-คะ-ริน Chai Na Kha Rin ชาย เจ้าเมืองผู้มีชัย
คณินธิปรัชต์ 50 คะ-นิน-ทิ-ปะ-รัด Kha Nin Thi Pa Rat ชาย ผู้มีเงินที่ยิ่งใหญ่ในหมู่ครูอาจารย์
ทัยประดิษฐ์ 50 ทัย-ประ-ดิด Thai Pra Dit หญิง -
สิรินทร์ณิชา 50 สิ-ริน-นิ-ชา Si Rin Ni Cha ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญอันบริสุทธิ์
กันยศิษย์ 50 กัน-ยะ-สิด Kan Ya Sit ชาย ศิษย์ราศีกันย์
กุลพิพิทย์ 50 กุน-ละ-พิ-พิด Kun La Phi Phit ชาย เชื้อสายผู้มีความรู้อันวิเศษ
เกรียงศักดิ์ 50 เกรียง-สัก Kriang Sak ชาย ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่
เกียรติดำรงค์ 50 เกียด-ดัม-รง Kiat Dam Rong ชาย -
เกียรติ์ภูมิ 50 เกียด-พูม Kiat Phum ชาย เกียรติของแผ่นดิน
ครองทรัพย์ 50 ครอง-ซับ Khrong Sap ชาย มีทรัพย์
ณรงค์ศักดิ์ 50 นะ-รง-สัก Na Rong Sak ชาย ผู้มีความสามารถในการรบ
ดำรงค์เกียรติ 50 ดัม-รง-เกียด Dam Rong Kiat ชาย -
ธำรงค์ศักดิ์ 50 ทัม-รง-สัก Tham Rong Sak ชาย รักษาอำนาจไว้
ปกรณ์เกรียติ 50 ปะ-กอน-เกรีย-ติ Pa Kon Kria Ti ชาย -
ปกรณ์เกียรติ 50 ปะ-กอน-เกียด Pa Kon Kiat ชาย พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง
ประยูรศักดิ์ 50 ประ-ยูน-สัก Pra Yun Sak ชาย ฐานะของตระกูล
ผดุงเกียรติ์ 50 ผะ-ดุง-เกียด Pha Dung Kiat ชาย รักษาเกียรติ
ผลิตลักษณ์ 50 ผะ-หลิด-ลัก Pha Lit Lak ชาย สร้างลักษณะที่ดี
พงษ์รินทร์ 50 พง-ริน Phong Rin ชาย -
พฤทธิ์พงษ์ 50 พริด-พง Phrit Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญ
รัฐติพงศ์ 50 รัด-ติ-พง Rat Ti Phong ชาย -
เรืองสิทธิ์ 50 เรือง-สิด Rueang Sit ชาย สำเร็จและแตกฉาน
วงค์สิทธิ์ 50 วง-สิด Wong Sit ชาย -
วิสุทธิพงษ์ 50 วิ-สุด-ทิ-พง Wi Sut Thi Phong ชาย -
ศักดิ์ณรงค์ 50 สัก-นะ-รง Sak Na Rong ชาย -
ศักดิ์ประยุทธ 50 สัก-ประ-ยุด Sak Pra Yut ชาย ผู้ที่กระทำการรบด้วยความสามารถ
สมเกียรติ์ 50 สม-เกียด Som Kiat ชาย -
แสงประสิทธิ์ 50 แสง-ประ-สิด Saeng Pra Sit ชาย -
อังคราสิทธิ์ 50 อัง-คะ-รา-สิด Ang Kha Ra Sit ชาย -
ภักตร์พสิฐ 50 พัก-พะ-สิด Phak Pha Sit ชาย ผู้มีใบหน้าแห่งความร่ำรวย
ทิตต์กันต์ธร 50 ทิด-กัน-ทอน Thit Kan Thon ชาย ผู้ทรงไว้อันเป็นที่รักแห่งความรุ่งเรือง
ธีร์ทองธรรม 50 ที-ทอง-ทัม Thi Thong Tham ชาย นักปราชญ์ที่อยู่ในความดีและมีชีวิตที่ร่ำรวย
กันย์สินี 50 กัน-สิ-นี Kan Si Ni หญิง สาวงามผู้ไร้โรค, สาวงามผู้สามารถ
ชยาน์ภัสร์ 50 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat หญิง ผู้ที่มีความรอบรู้อย่างแจ่มแจ้ง
ทันย์สินี 50 ทัน-สิ-นี Than Si Ni หญิง หญิงสาวผู้โชคดี
ทิพย์วิรุฬ 50 ทิบ-วิ-รุน Thip Wi Run หญิง -