บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 46

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กายจนภสิษฐ 46 กาย-จะ-หนบ-สิด Kai Cha Nop Sit ชาย -
ชกรประวิษณุ์ 46 ชะ-กอน-ประ-วิด Cha Kon Pra Wit ชาย ผู้เกิดมารู้ในสิ่งอันประเสริฐ, นักปราชญ์
โชคประเสริฐ 46 โชก-ประ-เสิด Chok Pra Soet ชาย โชคดีมาก
ศุภักษณ์ชัย 46 สุ-พัก-ชัย Su Phak Chai ชาย -
ทองประดิษฐ์ 46 ทอง-ประ-ดิด Thong Pra Dit หญิง -
วิษณุพงศ์ 46 วิด-สะ-นุ-พง Wit Sa Nu Phong ชาย -
กฤษฎิ์วรวิช 46 กริด-สะ-วอ-ระ-วิด Krit Sa Wo Ra Wit ชาย ผู้ฉลาดในความรู้ที่ประเสริฐ
เจษฏาวงศ์ 46 เจด-สะ-ตา-วง Chet Sa Ta Wong ชาย เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ที่สุด
กฤษณ์เตชินท์ 46 กริด-สะ-เต-ชิน Krit Sa Te Chin ชาย ผู้มีเดชอำนาจยิ่งใหญ่ด้วยพระกฤษณะ
พีร์ชฎาภัทร 46 พี-ชะ-ดา-พัด Phi Cha Da Phat ไม่ระบุ ผู้สูงส่งและเจริญ
ศักดิพัฒน์ 46 สัก-ดิ-พัด Sak Di Phat ชาย -
ดิศานุวัฒน์ 46 ดิ-สา-นุ-วัด Di Sa Nu Wat ชาย -
พิสันฐ์ 46 พิ-สัน Phi San ชาย -
พิสิฐชัย 46 พิ-สิด-ชัย Phi Sit Chai ชาย -
พิสินฐ์ 46 พิ-สิน Phi Sin ชาย -
ไพสรรณ์ 46 พัย-สัน Phai San ชาย -
รัฐสาสน์ 46 รัด-ทะ-สาด Rat Tha Sat ชาย -
รัฐสิทธิ์ 46 รัด-ทะ-สิด Rat Tha Sit ชาย -
ศิวศิษฎ์ 46 สิ-วะ-สิด Si Wa Sit ชาย -
หริณโรจน์ 46 หะ-ริ-นะ-โรด Ha Ri Na Rot ชาย นัยต์ตางามดั่งตากวาง
กรัณย์ยศ 46 กะ-รัน-ยด Ka Ran Yot ชาย -
ทัศนลักษณ์ 46 ทัด-สะ-นะ-ลัก That Sa Na Lak ชาย -
นัฎฐ์สกล 46 นัด-กน Nat Kon ชาย -
ปณัฐพงศ์ 46 ปะ-หนัด-พง Pa Nat Phong ชาย -
ฐิติมาตย์ 46 ถิ-ติ-มาด Thi Ti Mat หญิง -
นาฏนพัทธ์ 46 นา-ตน-พัด Na Ton Phat หญิง -
ปวีณารัตน์ 46 ปะ-วี-นา-รัด Pa Wi Na Rat หญิง -
ปิ่นพรรณราย 46 ปิ่น-พัน-นะ-ราย Pin Phan Na Rai หญิง -
พัชรินทรณ์ 46 พัด-ชะ-ริ-นะ-ทอน Phat Cha Ri Na Thon หญิง -
พัฒน์มณี 46 พัด-มะ-นี Phat Ma Ni หญิง -
พันธสิริณา 46 พัน-ทะ-สิ-หริ-นา Phan Tha Si Ri Na หญิง -
พัสตราภรณ์ 46 พัด-สะ-ตรา-พอน Phat Sa Tra Phon หญิง -
มณฑน์พิชญา 46 มน-พิด-ชะ-ยา Mon Phit Cha Ya หญิง -
มัทธณาวีร์ 46 มัน-ทะ-นา-วี Man Tha Na Wi หญิง -
รัตน์มะณี 46 รัด-มะ-นี Rat Ma Ni หญิง -
วรุณทิพย์ 46 วะ-รุน-ทิบ Wa Run Thip หญิง -
วิจิตรภรณ์ 46 วิ-จิด-พอน Wi Chit Phon หญิง -
ศิริณนญาพร 46 สิ-หริ-นน-ยา-พอน Si Ri Non Ya Phon หญิง -
สินวราภรณ์ 46 สิน-วะ-รา-พอน Sin Wa Ra Phon หญิง -
อรุณทิพย์ 46 อะ-รุน-ทิบ A Run Thip หญิง -
กัญจน์ณพร 46 กัน-นะ-พอน Kan Na Phon หญิง ความรู้ที่ประเสริฐเหมือนทองคำ
กัญญ์ณพัตร 46 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat หญิง หญิงที่ประพฤติดีและมีความรู้
ณัชย์ธนภัค 46 นัด-ทะ-นะ-พัก Nat Tha Na Phak หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นเจ้าแสงสว่างแห่งทรัพย์
ธัญณลักษม์ 46 ทัน-นะ-ลัก Than Na Lak หญิง -
ธัณญพักตร์ 46 ทัน-ยะ-พัก Than Ya Phak หญิง ผู้มีใบหน้างามดั่งข้าวเปลือก
กัญชฎารัศม์ 46 กัน-ชะ-ดา-รัด Kan Cha Da Rat หญิง สตรีที่มีแสงสว่างสูงสุด
ฉลวยพรรณ 46 ฉะ-หลวย-พัน Cha Luai Phan หญิง -
บุฐยวีร์ 46 บุด-ยะ-วี But Ya Wi หญิง -
ประไพภรณ์ 46 ประ-พัย-พอน Pra Phai Phon หญิง -
ปัจฉิมาภรณ์ 46 ปัด-ฉิ-มา-พอน Pat Chi Ma Phon หญิง -