บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 46

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กายจนภสิษฐ 46 กาย-จะ-หนบ-สิด Kai Cha Nop Sit ชาย -
กัลญาณัศน์ 46 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงผู้บริสุทธิ์และเกิดมาเพื่อความรู้
จินดาลักษณ์ 46 จิน-ดา-ลัก Chin Da Lak หญิง ผู้มีลักษณะดั่งแก้วมณี
ธัญญาลักษณ์ 46 ทัน-ยา-ลัก Than Ya Lak หญิง ลักษณะของผู้มีโชคลาภที่รุ่งเรือง
กฤษณ์เตชินท์ 46 กริด-สะ-เต-ชิน Krit Sa Te Chin ชาย ผู้มีเดชอำนาจยิ่งใหญ่ด้วยพระกฤษณะ
กนิษฐเนตร์ 46 กะ-นิด-ทะ-เนด Ka Nit Tha Net หญิง ดวงตาของน้อง
ทองประดิษฐ์ 46 ทอง-ประ-ดิด Thong Pra Dit หญิง -
นารีลักษณ์ 46 นา-รี-ลัก Na Ri Lak หญิง ผู้ลักษณะดั่งสตรี
นิสาลักษณ์ 46 นิ-สา-ลัก Ni Sa Lak หญิง -
วิติลักษณ์ 46 วิ-ติ-ลัก Wi Ti Lak หญิง ผู้มีทรัพย์, ผู้มีลาภ
วนิดาลักษณ์ 46 วะ-นิ-ดา-ลัก Wa Ni Da Lak หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
สุทธิลักษณ์ 46 สุด-ทิ-ลัก Sut Thi Lak หญิง ผู้มีรูปร่างอันสะอาดหมดจด
ดิษยาวรรณ์ 46 ดิด-ยา-วัน Dit Ya Wan หญิง สีที่เป็นมงคล
ทัศย์ญาณี 46 ทัด-สะ-ยา-นี That Sa Ya Ni หญิง -
นริศราพรรณ 46 นะ-ริด-รา-พัน Na Rit Ra Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณดีกว่าคนอื่น
พันธสิริณา 46 พัน-ทะ-สิ-หริ-นา Phan Tha Si Ri Na หญิง -
พัสตราภรณ์ 46 พัด-สะ-ตรา-พอน Phat Sa Tra Phon หญิง -
วนิดาพัฒน์ 46 วะ-นิ-ดา-พัด Wa Ni Da Phat ไม่ระบุ หญิงผู้มีความเจริญ
ศัณทนีย์ 46 สัน-ทะ-นี San Tha Ni หญิง การเปรียบเทียบ
ศิริณนญาพร 46 สิ-หริ-นน-ยา-พอน Si Ri Non Ya Phon หญิง -
สินวราภรณ์ 46 สิน-วะ-รา-พอน Sin Wa Ra Phon หญิง -
จักณพรรดิ์ 46 จัก-นะ-พัน-ระ Chak Na Phan Ra ชาย พระราชาธิราช
ชาญณรงค์ใจดง 46 ชาน-นะ-รง-จัย-ดง Chan Na Rong Chai Dong ชาย -
กนิษฐพงษ์ 46 กะ-นิด-ถะ-พง Ka Nit Tha Phong ชาย น้องสุดท้องของเชื้อสาย
กฤตพิพัฒน์ 46 กริด-ตะ-พิ-พัด Krit Ta Phi Phat ชาย กระทำความเจริญสำเร็จแล้ว
กายนิวัฒน์ 46 กาย-นิ-วัด Kai Ni Wat ชาย -
ฐิติพงศ์ 46 ถิ-ติ-พง Thi Ti Phong ชาย สกุลที่มั่นคงมั่งคั่ง
ฐิติศักดิ์ 46 ถิ-ติ-สัก Thi Ti Sak ชาย อำนาจ, ความสามารถมั่นคง
นวุฒธิพงษ์ 46 นะ-วุด-ทิ-พง Na Wut Thi Phong ชาย ที่แห่งวงศ์ตระกูลที่มีความรู้
พัฒนศักดิ์ 46 พัด-ทะ-นะ-สัก Phat Tha Na Sak ชาย ควมเจริญและความสามารถ
วิษณุศักดิ์ 46 วิด-สะ-นุ-สัก Wit Sa Nu Sak ชาย -
ศักดิ์กวรรณ 46 สัก-กะ-วัน Sak Ka Wan ชาย ช่ำชอง, เชี่ยวชาญ
ศักดิพัฒน์ 46 สัก-ดิ-พัด Sak Di Phat ชาย -
เอกวรวัฒน์ 46 เอก-วอน-วัด Ek Won Wat ชาย -
เธียรปกรณ์ 46 เทีย-ระ-ปะ-กอน Thia Ra Pa Kon ชาย ผู้มีความรู้ดุจหนังสือ
กนกณิชรัญชน์ 46 กะ-หนก-นิด-รัน Ka Nok Nit Ran หญิง ยินดีในทองคำอันบริสุทธิ์
กวินณรัตน์ 46 กะ-วิน-นะ-รัด Ka Win Na Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความรู้ที่ดีงาม
จันทร์มณี 46 จัน-มะ-นี Chan Ma Ni หญิง แก้วจันทร์
จินต์ภรณ์ 46 จิน-พอน Chin Phon หญิง ค้ำจุนความคิด
จิรัฐิติกาล 46 จิ-รัด-ติ-กาน Chi Rat Ti Kan หญิง เวลาที่ยั่งยืน, เวลาที่ตั้งอยู่นาน
จีระรัตณ์ 46 จี-ระ-รัด-ตะ Chi Ra Rat Ta หญิง -
ชัชวัฒน์วรา 46 ชัด-ชะ-วัด-วะ-รา Chat Cha Wat Wa Ra หญิง นักรบที่มีความเจริญและประเสริฐ
ฐิติมาตย์ 46 ถิ-ติ-มาด Thi Ti Mat หญิง -
ณัชธิดารัตน์ 46 นัด-ชะ-ทิ-ดา-รัด Nat Cha Thi Da Rat หญิง นักปราชญ์สาวผู้มีค่ายิ่งดั่งดวงแก้ว
ณัฐฌยาน์ 46 นัด-ชะ-ยา Nat Cha Ya หญิง ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ตัณฑุลีย์ 46 ตัน-ดุ-ลี Tan Du Li หญิง บานไม่รู้โรย
นัฐยากรณ์ 46 นัด-ถะ-ยา-กอน Nat Tha Ya Kon หญิง -
นุตประวีณ์ 46 นุด-ประ-วี Nut Pra Wi หญิง นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย
ปวีณารัตน์ 46 ปะ-วี-นา-รัด Pa Wi Na Rat หญิง -
ปิ่นพรรณราย 46 ปิ่น-พัน-นะ-ราย Pin Phan Na Rai หญิง -