บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 45

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภัทษลัลฎาค์ 45 พัด-สะ-ลัน-ดา Phat Sa Lan Da หญิง -
กชธญารัศมิ์ 45 กด-ชะ-ทะ-ยา-รัด Kot Cha Tha Ya Rat หญิง ดอกบัวที่มีแสงสว่างแห่งความกรุณา
กีรติ์ศิมา 45 กี-ระ-สิ-มา Ki Ra Si Ma หญิง -
ขาวพงษ์ปวน 45 ขาว-พง-ปวน Khao Phong Puan หญิง -
จิตประสงค์ 45 จิด-ประ-สง Chit Pra Song หญิง -
สกาวทิพย์ 45 สะ-กาว-ทิบ Sa Kao Thip หญิง -
หญิงทิพย์ 45 หยิง-ทิบ Ying Thip หญิง หญิงผู้มาจากสวรรค์
พัชรธารักษ์ 45 พัด-ชะ-ระ-ทา-รัก Phat Cha Ra Tha Rak หญิง เพชรในทะเลที่ถูกรักษาไว้
กนิษฐาปกรณ์ 45 กะ-นิด-ถา-ปะ-กอน Ka Nit Tha Pa Kon ได้ทั้งชายและหญิง -
ทองวรัษฐ์ 45 ทอง-วะ-รัด Thong Wa Rat ชาย -
วรรณศักดิ์ 45 วัน-นะ-สัก Wan Na Sak ชาย -
วัฒนะพงษ์ 45 วัด-ทะ-นะ-พง Wat Tha Na Phong ชาย -
ศักดิ์ราวุฒิ 45 สัก-รา-วุด Sak Ra Wut ชาย -
อัครดิษฐ์ 45 อัก-คะ-ระ-ดิด Ak Kha Ra Dit ชาย -
กฤชพสิษฐ์ 45 กริด-พะ-สิด Krit Pha Sit ชาย ปัญญาเฉียบแหลมมาก
กฤษฎิ์ชาณัฐ 45 กริด-ชา-นัด Krit Cha Nat ชาย -
กฤษณ์พีรัช 45 กริด-พี-รัด Krit Phi Rat ชาย ผู้เกิดมากล้าหาญเหมือนพระกฤษณะ
สุวิจักขณ์ 45 สุ-วิ-จัก Su Wi Chak ชาย ผู้เฉียบแหลมยิ่ง, ผู้ฉลาดยิ่ง
หิรัญกฤษฎิ์ 45 หิ-รัน-กริด Hi Ran Krit ชาย ผู้ฉลาดในเรื่องเงินทอง
อังคลักษณ์ 45 อัง-คะ-ลัก Ang Kha Lak ชาย -
ศิรัชฌกรณ์ 45 สิ-รัด-ชะ-กอน Si Rat Cha Kon ชาย ผู้ที่เกิดมาสูงส่ง
เกณฑสิณฐ์ 45 เก-นะ-ทะ-สิน Ke Na Tha Sin ชาย -
ณัฏฐคเณศ 45 นัด-ถะ-คะ-เนด Nat Tha Kha Net ชาย -
สุขุมพัฒน์ 45 สุ-ขุม-พัด Su Khum Phat ชาย -
กนิษฐ์ชามน 45 กะ-นิด-ชา-มน Ka Nit Cha Mon หญิง -
เจษฎาวัฒน์ 45 เจด-สะ-ดา-วัด Chet Sa Da Wat ชาย กฏระเบียบของผู้เป็นใหญ่, ผู้กำหนดกฏหมาย
ฉัฐเมศร์ 45 ฉัด-เมด Chat Met ชาย -
ชยเศรษฐ์ 45 ชะ-ยะ-เสด Cha Ya Set ชาย ชัยชนะอันประเสริฐ
ไชยเชษฐ์ 45 ชัย-เชด Chai Chet ชาย ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่ดีกว่า
ฌานณุวิชศ์ 45 ชาน-นุ-วิด Chan Nu Wit ชาย -
ญาณเศรษฐ์ 45 ยาน-เสด Yan Set ชาย -
ณัฐเมศร์ 45 นัด-ถะ-เมด Nat Tha Met ชาย -
ธนะเมศฐ์ 45 ทะ-นะ-เมด Tha Na Met ชาย -
ธีระเชษฐ์ 45 ที-ระ-เชด Thi Ra Chet ชาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักปราชญ์
ปิยะดิษฐ์ 45 ปิ-ยะ-ดิด Pi Ya Dit ชาย -
พสุพัฒน์ 45 พะ-สุ-พัด Pha Su Phat ชาย -
พีณัสม์ 45 พี-นัด Phi Nat ชาย -
พีรเชษฐ์ 45 พี-ระ-เชด Phi Ra Chet ชาย -
เพชรสุพรรณ 45 เพ็ด-ชะ-สุ-พัน Phet Cha Su Phan ชาย -
ไพรสนฑ์ 45 พัย-ระ-สน Phai Ra Son ชาย -
ภูริทศิษฐ์ 45 พู-ริด-สิด Phu Rit Sit ชาย -
ศรัณวิชญ์ 45 สะ-รัน-วิด Sa Ran Wit ชาย -
ศศิวัฒน์ 45 สะ-สิ-วัด Sa Si Wat ชาย -
ศิริเชษฐ์ 45 สิ-หริ-เชด Si Ri Chet ชาย -
ศุภเสฏฐ์ 45 สุบ-พะ-เสด Sup Pha Set ชาย -
เศวตวัฒน์ 45 สะ-เหวด-วัด Sa Wet Wat ชาย -
สายยัณต์ 45 สาย-ยัน Sai Yan ชาย -
สิริเชษฐ์ 45 สิ-หริ-เชด Si Ri Chet ชาย -
สุประดิษฐ์ 45 สุ-ประ-ดิด Su Pra Dit ชาย -
สุวิวัฒน์ 45 สุ-วิ-วัด Su Wi Wat ชาย -