บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 45

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กสิณพจน์ 45 กะ-สิน-พด Ka Sin Phot ชาย การเพ่งเพื่อให้มีสมาธิในการพูด
จิณห์ติภัค 45 จิน-ติ-พัก Chin Ti Phak ชาย ผู้มีความดีเป็นเครื่องหมาย, ผู้มีโชคลาภเป็นสัญญลักษณ์
กฤชพสิษฐ์ 45 กริด-พะ-สิด Krit Pha Sit ชาย ปัญญาเฉียบแหลมมาก
กฤษณ์พีรัช 45 กริด-พี-รัด Krit Phi Rat ชาย ผู้เกิดมากล้าหาญเหมือนพระกฤษณะ
เกศินีภรณ์ 45 เก-สิ-นี-พอน Ke Si Ni Phon หญิง หญิงผู้ค้ำจุนและมีผมงาม
ภัทษลัลฎาค์ 45 พัด-สะ-ลัน-ดา Phat Sa Lan Da หญิง -
กัญจาพัฒน์ 45 กัน-จา-พัด Kan Cha Phat ชาย ผู้เจริญเหมือนทองคำ
จักราพัฒน์ 45 จัก-รา-พัด Chak Ra Phat ชาย ความเจริญที่หมุนเวียน
การณ์ปริชญ์ 45 กาน-ปะ-ริด Kan Pa Rit ชาย ผู้รอบรู้ลักษณะ,ผู้รอบรู้เค้ามูล
กนกวรรณศิริ 45 กะ-หนก-วัน-สิ-หริ Ka Nok Wan Si Ri หญิง ผู้มีผิวพรรณงามดั่งทอง
กฤษฎิ์ชลธ์ 45 กริด-ชน-ละ Krit Chon La ได้ทั้งชายและหญิง -
กฤษฎิ์ชาณัฐ 45 กริด-ชา-นัด Krit Cha Nat ชาย -
กวินลักษณ์ 45 กะ-วิน-ลัก Ka Win Lak หญิง ผู้มีลักษณะดี
กัลญาธัศณ์ 45 กัน-ยา-ทัด Kan Ya That ได้ทั้งชายและหญิง -
กิจติวัฒน์ 45 กิด-ติ-วัด Kit Ti Wat ชาย เจริญด้วยเกียรติ
ขนิษฐ์ศรา 45 ขะ-หนิด-สะ-รา Kha Nit Sa Ra หญิง ศรของน้องสาว, หญิงสาวผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
จิตรกัณฐ์ 45 จิด-กัน Chit Kan ชาย นกพิราบ
นรีลักษณ์ 45 นะ-รี-ลัก Na Ri Lak หญิง -
ลักษณ์คนึง 45 ลัก-คะ-นึง Lak Kha Nueng หญิง -
ลักษณ์ธีรา 45 ลัก-ที-รา Lak Thi Ra หญิง ลักษณะของนักปราชญ์
สุวรรณ์ทอง 45 สุ-วัน-ทอง Su Wan Thong หญิง -
สุวิจักขณ์ 45 สุ-วิ-จัก Su Wi Chak ชาย ผู้เฉียบแหลมยิ่ง, ผู้ฉลาดยิ่ง
หทัยกาณจน์ 45 หะ-ทัย-กาน Ha Thai Kan หญิง ใจดั่งทองคำ
หิรัญกฤษฎิ์ 45 หิ-รัน-กริด Hi Ran Krit ชาย ผู้ฉลาดในเรื่องเงินทอง
ศิรัชฌกรณ์ 45 สิ-รัด-ชะ-กอน Si Rat Cha Kon ชาย ผู้ที่เกิดมาสูงส่ง
กนิษฐาปกรณ์ 45 กะ-นิด-ถา-ปะ-กอน Ka Nit Tha Pa Kon ได้ทั้งชายและหญิง -
กมลศิษฐ์ 45 กะ-มน-สิด Ka Mon Sit ชาย ใจงาม
กรัณย์วุฒิ 45 กะ-รัน-วุด Ka Ran Wut ชาย ผู้รู้ในสิ่งที่พึงกระทำ
กฤติณัฏฐ์ 45 กริด-ติ-นัด Krit Ti Nat ชาย นักปราชญ์ที่มีเกียรติ
กฤษฏิพงศ์ 45 กริด-ติ-พง Krit Ti Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
กวินพัฒน์ 45 กะ-วิน-พัด Ka Win Phat ชาย เจริญรุ่งเรืองเหมือนนักประพันธ์
กษิดิ์ษาณฑ์ 45 กะ-สิ-สาน Ka Si San ชาย พระอิศวรผู้เป็นใหญ่
กอบวริษฐ์ 45 กอบ-วะ-ริด Kop Wa Rit ชาย รับสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง
กัณฐศักดิ์ 45 กัน-ถะ-สัก Kan Tha Sak ชาย อำนาจที่เกิดจากคอ
กันต์ธนวุฒิ 45 กัน-ทะ-นะ-วุด Kan Tha Na Wut ชาย ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทรัพย์ที่ดี
กิตติพรรณ์ 45 กิด-ติ-พัน-ระ Kit Ti Phan Ra ชาย -
กิตติภูมิฐ์ 45 กิด-ติ-พูม Kit Ti Phum ชาย มีชื่อเสียงและมั่นคงในแผ่นดิน
กุลศรัณย์ 45 กุน-ละ-สะ-รัน Kun La Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งของวงศ์ตระกูล
เกณฑสิณฐ์ 45 เก-นะ-ทะ-สิน Ke Na Tha Sin ชาย -
เกษมศิษฐ์ 45 กะ-เสม-สิด Ka Sem Sit ชาย ผู้ปัญญาและเป็นสุข
คณิตพัฒน์ 45 คะ-นิด-พัด Kha Nit Phat ชาย ผู้เจริญในการคำนวณ
คณินธัมม์ 45 คะ-นิ-นะ-ทัม Kha Ni Na Tham ชาย หมู่คณะที่มีธรรม
คัคเณศวร์ 45 คัก-คะ-เนด Khak Kha Net ชาย เป็นใหญ่ในสวรรค์
คุณินพงศ์ 45 คุ-นิน-พง Khu Nin Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่ดี
คูณทรัพย์ 45 คูน-นะ-ซับ Khun Na Sap ชาย สมบัติที่เพิ่มเป็นเท่าตัว
พิสิษฐภัค 45 พิ-สิด-ทะ-พัก Phi Sit Tha Phak ชาย ผู้มีโชคที่ดีที่สุด
ฐานะพงศ์ 45 ถา-นะ-พง Tha Na Phong ชาย เชื้อสายผู้มีตำแหน่งหน้าที่
ณัฎฐาปกรณ์ 45 นัด-ถา-ปะ-กอน Nat Tha Pa Kon ชาย -
ณัฏฐคเณศ 45 นัด-ถะ-คะ-เนด Nat Tha Kha Net ชาย -
ณัฐพากย์ 45 นัด-ภะ-พาก Nat Pha Phak ชาย ปราชญ์ทางการพูด, ปราชญ์ทางภาษา