บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 42

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤษฎ์ธนโชติ 42 กริด-สะ-ทะ-นะ-โชด Krit Sa Tha Na Chot ชาย ผู้มีความรุ่งเรืองในทรัพย์และข้าวกล้า
กฤษณ์ธิชัย 42 กริด-ทิ-ชัย Krit Thi Chai ชาย ชัยชนะของผู้สูงส่ง
จันทริษฎ์ 42 จัน-ทะ-ริด Chan Tha Rit ชาย ผู้เป็นที่รักของจันทร์
ภุสชิวัฒน์ 42 พุด-ชิ-วัด Phut Chi Wat ชาย ผู้มากด้วยความเจริญ
กฤษฏิ์ธนัท 42 กริด-ทะ-นัด Krit Tha Nat ชาย ฉลาดในเรื่องทรัพย์
กฤษณพันธุ์ 42 กริด-สะ-นะ-พัน Krit Sa Na Phan ชาย เชื้อสายของพระกฤษณะ
ดิษฐ์สกุล 42 ดิด-สะ-กุน Dit Sa Kun ชาย -
ธีรดิษฐ์ 42 ที-ระ-ดิด Thi Ra Dit ชาย ผู้ตั้งอยู่ในความกล้าหาญ
นรศิษฐ์ 42 นะ-ระ-สิด Na Ra Sit ชาย -
บรรณดิษฐ์ 42 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ท่าตำรา
ปุณยศักดิ์ 42 ปุน-ยะ-สัก Pun Ya Sak ชาย -
วิศนุกรณ์ 42 วิด-สะ-นุ-กอน Wit Sa Nu Kon ชาย ผู้สร้างของพระวิษณุ
ศริวัฒน์ 42 สะ-ริ-วัด Sa Ri Wat ชาย -
ศานติบูรณ์ 42 สาน-ติ-บูน San Ti Bun ชาย ผู้เต็มไปด้วยสันติ, ผู้เต็มไปด้วยความสงบ
อรุณศักดิ์ 42 อะ-รุน-สัก A Run Sak ชาย -
เกสรมณีรัต 42 เก-สอน-มะ-นี-รัด Ke Son Ma Ni Rat หญิง เกสรดอกไม้แก้วที่น่ายินดี
พฤฒิศักดิ์ 42 พรึด-ทิ-สัก Phruet Thi Sak หญิง -
อุดมลักษณ์ 42 อุ-ดม-ลัก U Dom Lak หญิง ผู้มีรูปร่างที่สมบูรณ์พร้อม
ไกรกฤษฏิ์ 42 กรัย-กริด Krai Krit ชาย ฉลาดมาก
บุญเสริฐ์ 42 บุน-เส-ริ Bun Se Ri ชาย -
บุรเศรษฐ์ 42 บุ-ระ-เสด Bu Ra Set ชาย ผู้อยู่บนประเทศที่ประเสริฐ
พฤฒิพงศ์ 42 พรึด-ทิ-พง Phruet Thi Phong ชาย -
ภูวเณศวร์ 42 พู-วะ-เนด Phu Wa Net ชาย ผู้เป็นใหญ่ในโลก
ภูวสิษฏ์ 42 พู-วะ-สิด Phu Wa Sit ชาย ผู้เป็นหนึ่งของแผ่นดิน
วิษณุรักษ์ 42 วิด-สะ-นุ-รัก Wit Sa Nu Rak ชาย -
วุฒิสรรค์ 42 วุด-ทิ-สัน Wut Thi San ชาย ภูมิรู้ที่ถูกสร้างขึ้น
เวชพิสิฐ 42 เวด-พิ-สิด Wet Phi Sit ชาย หมอผู้ประเสริฐสุด, มีความรู้ประเสริฐสุด
ศิรณัฏฐ 42 สิ-ระ-นัด Si Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นหัวหน้า
ศุภกรณ์ชัย 42 สุบ-พะ-กอน-ชัย Sup Pha Kon Chai ชาย -
ศุราลักษณ์ 42 สุ-รา-ลัก Su Ra Lak ชาย -
เศรฐสิฏ 42 เสด-สิด Set Sit ชาย -
สายัณย์ 42 สา-ยัน Sa Yan ชาย -
สิงหณรงค์ 42 สิง-หะ-นะ-รง Sing Ha Na Rong ชาย -
สีวรรณ์ 42 สี-วัน Si Wan ชาย -
สุระเชษฏ์ 42 สุ-ระ-เชด Su Ra Chet ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ในความกล้าหาญ
เสฎฐกรณ์ 42 เสด-ทะ-กอน Set Tha Kon ชาย ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความประเสริฐ
เสริฐประการ 42 เสิด-ประ-กาน Soet Pra Kan ชาย ผู้มีความประเสริฐทุกประการ
โสภณวิชญ์ 42 โส-พน-วิด So Phon Wit ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
อวิเชษฐ์ 42 อะ-วิ-เชด A Wi Chet ชาย -
อัศวกรณ์ 42 อัด-สะ-วะ-กอน At Sa Wa Kon ชาย -
อัษฎารักษ์ 42 อัด-สะ-ดา-รัก At Sa Da Rak ชาย -
ไอศูรณ์ 42 อัย-สูน Aiya Sun ชาย มีที่พึ่ง
กฤษณ์หฤษฎี 42 กริด-หะ-ริด-สะ-ดี Krit Ha Rit Sa Di ชาย ความยินดีแห่งพระกฤษณะ
ภาคย์ราเณศ 42 พาก-รา-เนด Phak Ra Net ชาย เจ้าแห่งการรบที่มีโชค
ภูวสิษฐ์ 42 พู-วะ-สิด Phu Wa Sit ชาย ผู้มีความเป็นเลิศของแผ่นดิน
กัลยาณธรรม 42 กัน-ละ-ยา-นะ-ทัม Kan La Ya Na Tham หญิง ธรรมอันดี
ณธนวรรณ์ 42 นะ-ทะ-นะ-วัน Na Tha Na Wan ไม่ระบุ ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งทรัพย์
กอบศิษฐ์ 42 กอบ-สิด Kop Sit ชาย เต็มไปด้วยความประเสริฐ
กัญปาณัสม์ 42 กัน-ปา-นัด Kan Pa Nat ชาย หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
คชานุศิษฎ์ 42 คะ-ชา-นุ-สิด Kha Cha Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอนเรื่องช้าง