บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 42

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤษฎ์ธนโชติ 42 กริด-สะ-ทะ-นะ-โชด Krit Sa Tha Na Chot ชาย ผู้มีความรุ่งเรืองในทรัพย์และข้าวกล้า
กฤษณ์ธิชัย 42 กริด-ทิ-ชัย Krit Thi Chai ชาย -
ธวัชศักดิ์ 42 ทะ-วัด-สัก Tha Wat Sak ชาย -
รุจนพงศ์ 42 รุ-จะ-นะ-พง Ru Cha Na Phong ชาย -
วชิรศักดิ์ 42 วะ-ชิ-ระ-สัก Wa Chi Ra Sak ชาย -
วัชรศักดิ์ 42 วัด-ชะ-ระ-สัก Wat Cha Ra Sak ชาย -
ศักดิ์เพชร 42 สัก-เพ็ด Sak Phet ชาย -
จรูญศักดิ์ 42 จะ-รูน-สัก Cha Run Sak ชาย ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
ศักดิ์ธวัช 42 สัก-ทะ-วัด Sak Tha Wat ชาย ชื่อบุคคล
ฉลาดลักษณ์ 42 ฉะ-หลาด-ลัก Cha Lat Lak ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะของความฉลาด
กฤษฏิ์ธนัท 42 กริด-ทะ-นัด Krit Tha Nat ชาย ฉลาดในเรื่องทรัพย์
กฤษณพันธุ์ 42 กริด-สะ-นะ-พัน Krit Sa Na Phan ชาย เชื้อสายของพระกฤษณะ
กวินพงศ์ 42 กะ-วิน-พง Ka Win Phong ชาย เชื้อสายที่ดีงาม
กษิดิ์ภัทร์ 42 กะ-สิ-พัด Ka Si Phat ชาย ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
กำพลศักดิ์ 42 กัม-พน-สัก Kam Phon Sak ชาย มีอำนาจในการกุมกำลัง
กิตติเมศร์ 42 กิด-ติ-เมด Kit Ti Met ชาย -
กีรติพงษ์ 42 กี-ระ-ติ-พง Ki Ra Ti Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
กีระศักดิ์ 42 กี-ระ-สัก Ki Ra Sak ชาย -
เกศนรินทร์ 42 เกด-นะ-ริน Ket Na Rin ชาย พระเจ้าแผ่นดิน
เกสรมณีรัต 42 เก-สอน-มะ-นี-รัด Ke Son Ma Ni Rat หญิง เกสรดอกไม้แก้วที่น่ายินดี
โกวิทศักดิ์ 42 โก-วิด-สัก Ko Wit Sak ชาย -
ครองศักดิ์ 42 ครอง-สัก Khrong Sak ชาย รักษาตำแหน่งไว้
คีตศิลป์ 42 คีด-สิน Khit Sin ชาย ผู้มีความสามารถในการขับร้อง , ศิลปะในการขับร้อง
ดิษฐ์สกุล 42 ดิด-สะ-กุน Dit Sa Kun ชาย -
ไตรศักดิ์ 42 ตรัย-สัก Trai Sak ชาย อำนาจ 3 ประการ
ทองคำสีลาฆะ 42 ทอง-คัม-สี-ลา-คะ Thong Kham Si La Kha ชาย -
ทองไสย์ 42 ทอง-สัย Thong Sai ชาย -
ธีระพงษ์ 42 ที-ระ-พง Thi Ra Phong ชาย วงศ์นักปราชญ์
นิกรศิลป์ 42 นิ-กอน-สิน Ni Kon Sin ชาย -
ปุณยศักดิ์ 42 ปุน-ยะ-สัก Pun Ya Sak ชาย -
พรรศักดิ์ 42 พัน-สัก Phan Sak ชาย มีความสามารถมาก
พฤฒิศักดิ์ 42 พรึด-ทิ-สัก Phruet Thi Sak หญิง -
พูลศักดิ์ 42 พูน-สัก Phun Sak ชาย -
รัตนศักดิ์ 42 รัด-ตะ-นะ-สัก Rat Ta Na Sak ชาย ผุ้มีอำนาจดุจแก้วที่มีค่า, ผู้มีศักดิ์ดังแก้วที่มีค่า
ฤทธิ์พงษ์ 42 ริด-พง Rit Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีอำนาจ
วิศนุกรณ์ 42 วิด-สะ-นุ-กอน Wit Sa Nu Kon ชาย -
สิทธิรักษ์ 42 สิด-ทิ-รัก Sit Thi Rak ชาย -
สุทธลักษณ์ 42 สุด-ทะ-ลัก Sut Tha Lak หญิง -
สุเทียรฆ์ 42 สุ-เทียน Su Thian ชาย มีอายุยาวนาน
สุระศักดิ์ 42 สุ-ระ-สัก Su Ra Sak ชาย นักรบผู้มีความสามารถ
แสวงสิทธ์ 42 สะ-แหวง-สิด Sa Haewong Sit ชาย -
หริเกียรติ 42 หะ-หริ-เกียด Ha Ri Kiat ชาย ชื่อเสียงพระวิษณุ
อนงลักษณ์ 42 อะ-นง-ลัก A Nong Lak หญิง -
อรุณศักดิ์ 42 อะ-รุน-สัก A Run Sak ชาย -
อุดมลักษณ์ 42 อุ-ดม-ลัก U Dom Lak หญิง ผู้มีรูปร่างที่สมบูรณ์พร้อม
ธยาลักษณ์ 42 ทะ-ยา-ลัก Tha Ya Lak หญิง ลักษณะผู้มีปัญญา
ธำรงวิษย์ 42 ทัม-รง-วิด Tham Rong Wit ชาย ที่พักอาศัยที่พิทักษ์ไว้
พิมพ์รตา 42 พิม-ระ-ตา Phim Ra Ta ไม่ระบุ ผู้เป็นต้นแบบของความเพลิดเพลิน
กนต์ธีร์ 42 กน-ละ-ที Kon La Thi ชาย นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กมลโลจน์ 42 กะ-มน-โลด Ka Mon Lot ชาย ตางามดุจดอกบัว