บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 41

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤษณะกาญจน์ 41 กริด-สะ-นะ-กาน Krit Sa Na Kan หญิง ทองดำ, ทองของพระกฤษณะ
คณิศร์ทิชา 41 คะ-นิด-ทิ-ชา Kha Nit Thi Cha หญิง ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะและเกิดสองครั้ง (หัวหน้าคณะพราหมณ์)
จุธาลักษณ์ 41 จุ-ทา-ลัก Chu Tha Lak หญิง -
กชนิพัฒน์ 41 กด-ชะ-นิ-พัด Kot Cha Ni Phat ชาย ทัดเทียมเสมอดอกบัว
กาญจน์ณภัทร 41 กาน-จะ-นะ-พัด Kan Cha Na Phat ชาย ผู้ดีงามด้วยความรู้ดุจทองคำ
กิจวิพัฒน 41 กิด-วิ-พัด-ทะ-นะ Kit Wi Phat Tha Na ชาย -
กิติชิภณย์ 41 กิ-ติ-ชิ-พน Ki Ti Chi Phon ชาย มีชื่อเสียงด้านการพูด
ชาญคาพัฒน์ 41 ชาน-คา-พัด Chan Kha Phat ชาย -
ญาณพิมุกต์ 41 ยาน-พิ-มุก Yan Phi Muk ชาย ผู้หลุดพ้นด้วยความรอบรู้
กัญกนิษฐ์ 41 กัน-กะ-นิด Kan Ka Nit หญิง น้องหญิง
ชญานุศภัฒค์ 41 ชะ-ยา-นุด-สะ-พัด Cha Ya Nut Sa Phat หญิง -
กนิษฐ์ธญา 41 กะ-นิด-ทะ-ยา Ka Nit Tha Ya หญิง น้องสาวผู้มีโชค, น้องสาวผู้รุ่งเรือง
ขนิษฐ์ณชา 41 ขะ-นิด-นะ-ชา Kha Nit Na Cha หญิง น้องผู้เกิดมามีความรู้
กิตติเชษฐ์ 41 กิด-ติ-เชด Kit Ti Chet ชาย ผู้เป็นใหญ่ในชื่อเสียง
ชญาณเกียรติ 41 ชะ-ยา-นะ-เกียด Cha Ya Na Kiat ชาย -
ณรงค์จิตร 41 นะ-รง-จิด Na Rong Chit ชาย -
ยงชูวัฒน์ 41 ยง-ชู-วัด Yong Chu Wat ชาย -
ธัญลักษณ์ 41 ทัน-ยะ-ลัก Than Ya Lak หญิง ลักษณะแห่งโชค, ลักษณะแห่งสิริมงคง
กณิศนันท์ 41 กะ-หนิ-สะ-หนัน Ka Ni Sa Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยินดีในรวงข้าว
กนกศักฐิ์ 41 กะ-หนก-สัก-กะ Ka Nok Sak Ka ชาย ผู้มีศักยเรื่องทอง
กฤตติพัฒน์ 41 กริด-ติ-พัด Krit Ti Phat ชาย ผู้กระทำแต่สิ่งที่ประเสริฐ, ผู้ประเสริฐด้วยการกระทำ
กฤติพิสิฐ 41 กริด-ติ-พิ-สิด Krit Ti Phi Sit ชาย ผู้สร้างอันประเสริฐ
กฤษฎิ์ฐิตา 41 กริด-ถิ-ตา Krit Thi Ta หญิง ผู้มีปัญญามั่นคง
กฤษณสินธุ์ 41 กริด-สะ-นะ-สิน Krit Sa Na Sin ชาย ลำน้ำแห่งองค์พระกฤษณะ
กฤษธิวัฒน์ 41 กริด-ทิ-วัด Krit Thi Wat ชาย -
กวีวัฒน์ 41 กะ-วี-วัด Ka Wi Wat ชาย กวีผู้เจริญรุ่งเรือง
กัณฑ์ธาวุฒิ 41 กัน-ทา-วุด Kan Tha Wut ชาย -
กัณตินันท์ 41 กัน-ติ-นัน Kan Ti Nan ชาย ผู้ยินดีในความรัก
กิตติวัฒร์ 41 กิด-ติ-วัด Kit Ti Wat ชาย เจริญด้วยเกียรติ
กิตติ์โสภณ 41 กิด-โส-พน Kit So Phon ชาย ผู้งดงามด้วยคำสรรเสริญ
กิติพัฒน์ 41 กิ-ติ-พัด Ki Ti Phat ชาย เกียรติแห่งความเจริญ
กิติลักษณ์ 41 กิ-ติ-ลัก Ki Ti Lak หญิง ลักษณะของผู้มีชื่อเสียง
ไกรวัฒน์ 41 กรัย-วัด Krai Wat ชาย ผู้เจริญยิ่ง
เขมกนิษฐ์ 41 เข-มะ-กะ-นิด Khe Ma Ka Nit หญิง น้องผู้มีความสบาย
ดิษฐพงษ์ 41 ดิด-พง Dit Phong ชาย เชื้อสายแห่งน้ำ
ทักษนิษฐ์ 41 ทัก-นิด Thak Nit หญิง ผู้ประสบความสำเร็จด้วยความชำนาญ
ทักษิณัตว์ 41 ทัก-สิ-นัด Thak Si Nat ชาย ความซื่อตรง
นิษกัณฐ์ 41 นิด-สะ-กัน Nit Sa Kan ชาย สร้อยคอทองคำ
นิษฐกานต์ 41 นิด-ถะ-กาน Nit Tha Kan หญิง น่ารักอยู่เสมอ
บรรณศักดิ์ 41 บัน-สัก Ban Sak ชาย -
ผกานิษฐ์ 41 ผะ-กา-นิด Pha Ka Nit หญิง ดอกไม้ที่สมบูรณ์
กรินพัฑฒ์ 41 กะ-ริน-พัด Ka Rin Phat ชาย ผู้เจริญดุจช้าง
ศักดิ์พัฒ 41 สัก-พัด Sak Phat ชาย -
หนูลักษณ์ 41 หนู-ลัก Nu Lak หญิง -
อนุลักษณ์ 41 อะ-นุ-ลัก A Nu Lak ชาย -
เอกณรินทร์ 41 เอก-นะ-ริน Ek Na Rin ชาย คนดีเยี่ยมคนเดียวเท่านั้น
ก้องปณัทฐ์ 41 ก้อง-ปะ-นัด Kong Pa Nat ชาย ผู้ให้ความรู้ยิ่งที่ดังไปไกล
กิตติ์ฐากูร 41 กิด-ถา-กูน Kit Tha Kun ชาย ผู้น่าเลื่อมใสที่มีชื่อเสียง
ฐาพิมุกต์ 41 ถา-พิ-มุก Tha Phi Muk ชาย ผู้หลุดพ้นอันมั่นคง
ลักษ์ฐิตา 41 ลัก-ถิ-ตา Lak Thi Ta หญิง ผู้มีลักษณะดำรงมั่น