บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 41

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤติพิสิฐ 41 กริด-ติ-พิ-สิด Krit Ti Phi Sit ชาย ผู้สร้างอันประเสริฐ
บรรณศักดิ์ 41 บัน-สัก Ban Sak ชาย -
กฤษณสินธุ์ 41 กริด-สะ-นะ-สิน Krit Sa Na Sin ชาย ลำน้ำแห่งองค์พระกฤษณะ
กฤษธิวัฒน์ 41 กริด-ทิ-วัด Krit Thi Wat ชาย -
ทักษิณัตว์ 41 ทัก-สิ-นัด Thak Si Nat ชาย ความซื่อตรง
อนุลักษณ์ 41 อะ-นุ-ลัก A Nu Lak ชาย -
กนกศักฐิ์ 41 กะ-หนก-สัก-กะ Ka Nok Sak Ka ชาย ผู้มีศักยเรื่องทอง
กิตติเชษฐ์ 41 กิด-ติ-เชด Kit Ti Chet ชาย ผู้เป็นใหญ่ในชื่อเสียง
กิตติ์โสภณ 41 กิด-โส-พน Kit So Phon ชาย ผู้งดงามด้วยคำสรรเสริญ
ดิษฐพงษ์ 41 ดิด-ถะ-พง Dit Tha Phong ชาย เชื้อสายแห่งน้ำ
นิษกัณฐ์ 41 นิด-สะ-กัน Nit Sa Kan ชาย สร้อยคอทองคำ
ศักดิ์พัฒ 41 สัก-พัด Sak Phat ชาย -
ปราณีรักษ์ 41 ปรา-นี-รัก Pra Ni Rak หญิง -
สิรภัชกรณ์ 41 สิน-พัด-กอน Sin Phat Kon หญิง -
ชญานุศภัฒค์ 41 ชะ-ยา-นุด-สะ-พัด Cha Ya Nut Sa Phat หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
จุฑาพาสน์ 41 จุ-ทา-พาด Chu Tha Phat ชาย อยู่สูงสุด
เจตสฤษฎิ์ 41 เจด-สหริด Chet Saharit ชาย สร้างความคิดอ่าน, สร้างความคิดอ่าน
ชุณหวิทย์ 41 ชุน-หะ-วิด Chun Ha Wit ชาย -
โชยดิษฐ์ 41 โชย-ดิด Choi Dit ชาย -
ฏสินตร์ 41 ตะ-สิน Ta Sin ชาย ชื่อเฉพาะบุคคล
ดนูศิษฐ์ 41 ดะ-นู-สิด Da Nu Sit ชาย คนที่ยอดเยี่ยม
ถาญาณสิทธิ์ 41 ถา-ยาน-สิด Tha Yan Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จในความรู้อันเฉียบแหลม
ธนเสฎฐ์ 41 ทะ-นะ-เสด Tha Na Set ชาย ผู้เป็นเลิศในทรัพย์
ธีรเชษฐ์ 41 ที-ระ-เชด Thi Ra Chet ชาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักปราชญ์
นันทเชษฐ์ 41 นัน-ทะ-เชด Nan Tha Chet ชาย -
พานุวัฒษ์ 41 พา-นุ-วัด Pha Nu Wat ชาย เจริญด้วยแสงตะวัน
วสุวัฒน์ 41 วะ-สุ-วัด Wa Su Wat ชาย ความเจริญในสมบัติ
สัณห์เทพ 41 สัน-เทบ San Thep ชาย -
สุรพัฒน์ 41 สุ-ระ-พัด Su Ra Phat ชาย อำนาจของผู้กล้าหาญมีอำนาจดังเทวดา
เหมพัฒน์ 41 เหม-พัด Hem Phat ชาย -
อนุศิษฎ์ 41 อะ-นุ-สิด A Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอน
ณวัจนสถิต 41 นะ-วัด-จะ-นะ-สะ-ถิด Na Wat Cha Na Sa Thit ชาย ผู้ตั้งอยู่ในคำพูด
ติณห์บัญดร 41 ติน-บัน-ดอน Tin Ban Don ชาย ผู้ข้ามพ้นด้วยปัญญาอันแหลมคม
ติณห์บัญทร 41 ติน-บัน-ทอน Tin Ban Thon ชาย คนชั่วที่มีปัญญาอันแหลมคม
ภูดิษพัฒน์ 41 พู-ดิด-สะ-พัด Phu Dit Sa Phat ชาย ผู้มีสิริมงคลอยู่บนความเจริญรุ่งเรือง
ฑัสนัยก์ 41 ทัด-สะ-นัย That Sa Nai ชาย ความหมายทั้งสิบ
ณธัชพงศ์ 41 นะ-ทัด-ชะ-พง Na That Cha Phong ชาย ที่ของผู้เป็นเชื้อสายแห่งธงชัย
ณภัทรพงศ์ 41 นะ-พัด-พง Na Phat Phong ชาย -
ณัทณพงศ์ 41 นัด-ถะ-นะ-พง Nat Tha Na Phong ชาย -
ณันทพงศ์ 41 นัน-ทะ-พง Nan Tha Phong ชาย เชื้อสายแห่งความสุข
ทัศพัฒน์ 41 ทัด-สะ-พัด That Sa Phat ชาย -
นัฐพงษ์ 41 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
รังสนนณ์ 41 รัง-สะ-หนน Rang Sa Non ชาย -
วัฒนพงษ์ 41 วัด-ทะ-นะ-พง Wat Tha Na Phong ชาย ตระกูลหรือเชื้อสายที่มีความเจริญ
สกลวัฒน์ 41 สะ-กน-วัด Sa Kon Wat ชาย พร้อมด้วยความเจริญ
สหรัฐต์ 41 สะ-หะ-รัด Sa Ha Rat ชาย -
กฤษณ์มนัส 41 กริด-สะ-มะ-นัด Krit Sa Ma Nat ชาย ได้ดังใจพระกฤษณะ
ฐษวรรธก์ 41 ถะ-สะ-วัด Tha Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญ
กติสพงศ์ 41 กะ-ติด-พง Ka Tit Phong ชาย -
กนนทรรศน์ 41 กน-นะ-ทัด Kon Na That ชาย -