บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 40

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นิภาลักษณ์ 40 นิ-พา-ลัก Ni Pha Lak หญิง -
สุพรรณนิกา 40 สุ-พัน-นิ-กา Su Phan Ni Ka หญิง -
จิตรพงษ์ 40 จิด-ระ-พง Chit Ra Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่งดงาม
ชยุตพงศ์ 40 ชะ-ยุด-พง Cha Yut Phong ชาย เผ่าพันธุ์ที่รุ่งเรือง
ชวินพงษ์ 40 ชะ-วิน-พง Cha Win Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งเชาวน์ปัญญา
กมลลาสน์ 40 กะ-มน-ลาด Ka Mon Lat ชาย ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง
กฤษฏิ์ลภน 40 กิด-ละ-พน Kit La Phon ชาย ผู้ฉลาดและมีลาภ
แก้วพิสุทธิ 40 แก้ว-พิ-สุด-ทิ Kaeo Phi Sut Thi ชาย ดวงแก้วที่บริสุทธิ์
ดวงพิทักษ์ 40 ดวง-พิ-ทัก Duang Phi Thak ชาย -
ทวีพงศ์ 40 ทะ-วี-พง Tha Wi Phong ชาย -
เทพลักษณ์ 40 เทบ-ลัก Thep Lak ชาย -
บุ้นเหลียง 40 บุ้น-เหลียง Bun Liang ชาย -
ปิยศักดิ์ 40 ปิ-ยะ-สัก Pi Ya Sak ชาย -
ผดุงศิลป์ 40 ผะ-ดุง-สิน Pha Dung Sin ชาย ค้ำจุนศิลปะไว้
พงศาธรณ์ 40 พง-สา-ทอน Phong Sa Thon ชาย -
พลศักดิ์ 40 พน-สัก Phon Sak ชาย -
ยุทติพงษ์ 40 ยุด-ติ-พง Yut Ti Phong ชาย -
ยุทธพงศ์ 40 ยุด-ทะ-พง Yut Tha Phong ชาย เชื้อสายแห่งการรบ
ศักดิ์พล 40 สัก-พน Sak Phon ชาย มีพลังศักดิ์สิทธิ์
กมลโรจน์ 40 กะ-มะ-นะ-โรด Ka Ma Na Rot ชาย ตางามดุจดอกบัว
กายทิพย์ 40 กาย-ทิบ Kai Thip ชาย ผู้วิเศษ
กิติยาภรณ์ 40 กิ-ติ-ยา-พอน Ki Ti Ya Phon ชาย ผู้ค้ำจุนเกียรติยศ
ครองอาตม์ 40 ครอง-อาด Khrong At ชาย ปกครองตนเอง, ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง
เฉลิมกิตด์ 40 ฉะ-เหลิม-กิด Cha Helim Kit ชาย -
ธีประกรณ์ 40 ที-ประ-กอน Thi Pra Kon ชาย -
ธีรงพงค์ 40 ที-รง-พง Thi Rong Phong ชาย -
บุญญเกียรติ 40 บุน-ยะ-เกียด Bun Ya Kiat ชาย เกี่ยรติที่เกิดจากความดี
ปกรณ์กานต์ 40 ปะ-กอน-กาน Pa Kon Kan ชาย หนังสืออันเป็นที่รัก
พันเครือ 40 พัน-เครือ Phan Khruea ชาย ผู้มีเผ่าพันธุ์ของตน
ขันธ์ปรีชา 40 ขัน-ปี-ชา Khan Pi Cha ชาย ความสามารถของตัว
ทิพสุวรรณ 40 ทิบ-สุ-วัน Thip Su Wan หญิง ทองของเทวดา
นิศราภรณ์ 40 นิ-สะ-รา-พอน Ni Sa Ra Phon หญิง -
พัสดาวรรณ 40 พัด-สะ-ดา-วัน Phat Sa Da Wan หญิง ชนชั้นของสามี
ศิริพัฒนา 40 สิ-หริ-พัด-ทะ-นา Si Ri Phat Tha Na หญิง -
สิริพัฒนา 40 สิ-หริ-พัด-ทะ-นา Si Ri Phat Tha Na หญิง -
สุจิตภรณ์ 40 สุ-จิด-พอน Su Chit Phon หญิง -
สุพรรณนิภา 40 สุ-พัน-นิ-พา Su Phan Ni Pha หญิง -
กฤตธนิษฐ์ 40 กริด-ตะ-ทะ-นิด Krit Ta Tha Nit ได้ทั้งชายและหญิง นักษัตรฤกษ์แห่งการกระทำ, ผู้มีความมุ่งมั่นในการกระทำให้เกิดทรัพย์
กวินกิตติ์ 40 กะ-วิน-กิด Ka Win Kit ชาย มีชื่อเสียงที่ดี
กวีทัศน์ 40 กะ-วี-ทัด Ka Wi That ชาย กวีผู้ที่มีทัศนะที่ดี
กวีวัชน์ 40 กะ-วี-วัด Ka Wi Wat ชาย กวีผู้เจริญรุ่งเรือง
กวีศักดิ์ 40 กะ-วี-สัก Ka Wi Sak ชาย นักประพันธ์ผู้มีอำนาจ
ก้องเกียรติ 40 ก้อง-เกียด Kong Kiat ชาย ชื่อเสียงที่ระบือไกล
กันตาวีร์ 40 กัน-ตา-หวี Kan Ta Wi ชาย -
การัณย์ธร 40 กา-รัน-ทอน Ka Ran Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งหน้าที่
กิจจาธรณ์ 40 กิด-จา-ทอน Kit Cha Thon ชาย ทรงไว้ซึ่งการงาน
กิตติ์ธวัช 40 กิด-ทะ-วัด Kit Tha Wat ชาย มีชื่อเสียงเด่น
กิตติรัตน์ 40 กิด-ติ-รัด Kit Ti Rat ชาย มีชื่อเสียงยิ่ง
กิตติวิชญ์ 40 กิด-ติ-วิด Kit Ti Wit ชาย นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กิตติวินท์ 40 กิด-ติ-วิน Kit Ti Win ชาย ผู้ได้รับเกียรติ, ผู้มีเกียรติ