บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 40

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชิษณุกิตติ์ 40 ชิด-สะ-นุ-กิด Chit Sa Nu Kit ชาย เกียรติของพระนารายณ์
จตุพงศษ์ 40 จะ-ตุบ-งด Cha Tup Ngot ชาย -
จริศักดิ์ 40 จะ-ริ-สัก Cha Ri Sak ชาย -
จันทร์แสง 40 จัน-แสง Chan Saeng ชาย แสงจันทร์
จัรศักดิ์ 40 จัน-สัก Chan Sak ชาย -
จำนงศักดิ์ 40 จัม-นง-สัก Cham Nong Sak ชาย ผู้ที่ต้องการอำนาจ
จิตรพงษ์ 40 จิด-ระ-พง Chit Ra Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่งดงาม
จิติพงษ์ 40 จิ-ติ-พง Chi Ti Phong ชาย -
จิรศักดิ์ 40 จิ-ระ-สัก Chi Ra Sak ชาย มีอำนาจตลอดกาล
ชยุตพงศ์ 40 ชะ-ยุด-พง Cha Yut Phong ชาย เผ่าพันธุ์ที่รุ่งเรือง
ชัยศักดิ์ 40 ชัย-สัก Chai Sak ชาย อำนาจแห่งชัยชนะ
ศักดิ์ชัย 40 สัก-ชัย Sak Chai ชาย ชัยชนะที่มาจากอำนาจ
สักดิ์ชัย 40 สัก-ชัย Sak Chai ชาย ชัยชนะที่มาจากอำนาจ
แสงจันทร์ 40 แสง-จัน Saeng Chan ชาย -
ชวินพงษ์ 40 ชะ-วิน-พง Cha Win Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งเชาวน์ปัญญา
จรัสฤทธิ์ 40 จะ-หรัด-ริด Cha Rat Rit ชาย อำนาจอันรุ่งเรือง
ชนสิษฏ์ 40 ชน-สิด Chon Sit ชาย ความสำเร็จเรื่องน้ำ
ชนะสิทธิ์ 40 ชะ-นะ-สิด Cha Na Sit ชาย เป็นที่รักของชาติตระกูล
ชันสิทธิ์ 40 ชัน-สิด Chan Sit ชาย -
ซอลาฮุดดีน 40 ซอ-ลา-ฮุด-ดีน So La Hut Din ชาย -
บุญสินธิ์ 40 บุน-สิน Bun Sin ชาย ศิลปะแห่งความดี
พิชัยภูษิต 40 พิ-ชัย-พู-สิด Phi Chai Phu Sit ชาย ประดับด้วยความชนะมีชัยชนะเป็นอาภรณ์
โรจนัสถ์ 40 โรด-จะ-นัด Rot Cha Nat ชาย ตั้งอยู่ในความรุ่งโรจน์
วิญทัศน์ 40 วิน-ทัด Win That ชาย -
สมโพชน์ 40 สม-โพด Som Phot ชาย คำทักทาย
สฤษดิ์ชัย 40 สหริด-ชัย Saharit Chai ชาย -
สันเพ็ชร 40 สัน-เพ็ด San Phet ชาย ผู้รู้หมด, ผู้รู้ทั่ว
สุรพจน์ 40 สุ-ระ-พด Su Ra Phot ชาย อำนาจของผู้กล้าหาญมีอำนาจดังเทวดา
สุวรรณโชติ 40 สุ-วัน-โชด Su Wan Chot ชาย สว่างประดุจทอง
สุวัฒนชัย 40 สุ-วัด-ชัย Su Wat Chai ชาย -
กชศรันย์ 40 กด-ชะ-สรัน Kot Cha San ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งหมู่บัว
จัตรพงษ์ 40 จัด-ตะ-ระ-พง Chat Ta Ra Phong ชาย -
ชัยทัศน์ 40 ชัย-ทัด Chai That ชาย ความคิดเห็นที่มีชัยชนะ
สมพจน์ 40 สม-พด Som Phot ชาย -
ชณัตพงศ์ 40 ชะ-นัด-พง Cha Nat Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของนักปราชญ์
จอมพงษ์ 40 จอม-พง Chom Phong ชาย -
เซี่ยงใฮ้ 40 เซี่ยง-ฮั้ย Siang Hai ชาย -
บรรเจษฏ์ 40 บัน-เจด Ban Chet ชาย -
บุญไสย์ 40 บุน-สัย Bun Sai ชาย -
เพชรรังสี 40 เพ็ด-รัง-สี Phet Rang Si ชาย -
เมสเซียง 40 เมด-เซียง Met Siang ชาย -
เศรษฐชัย 40 เสด-ถะ-ชัย Set Tha Chai ชาย -
สายเพ็ชร 40 สาย-เพ็ด Sai Phet ชาย -
สิรวัชร์ 40 สิน-วัด Sin Wat ชาย -
กมลลาสน์ 40 กะ-มน-ลาด Ka Mon Lat ชาย ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง
กฤษฏิ์ลภน 40 กิด-ละ-พน Kit La Phon ชาย ผู้ฉลาดและมีลาภ
กฤษณพัฒน์ 40 กริด-สะ-นะ-พัด Krit Sa Na Phat ชาย พระกฤษณะผู้เจริญ
กวีทัศน์ 40 กะ-วี-ทัด Ka Wi That ชาย กวีผู้ที่มีทัศนะที่ดี
กวีศักดิ์ 40 กะ-วี-สัก Ka Wi Sak ชาย นักประพันธ์ผู้มีอำนาจ
กิตธนพงษ์ 40 กิด-ทน-พง Kit Thon Phong ชาย -