บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 15

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กงใจ 15 กง-จัย Kong Chai ได้ทั้งชายและหญิง -
กชกมล 15 กด-ชะ-กะ-มน Kot Cha Ka Mon หญิง ดอกบัวและหัวใจ
กชณิชา 15 กด-ชะ-นิ-ชา Kot Cha Ni Cha หญิง ดอกบัวที่บริสุทธิ์, บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
กชธัญ 15 กด-ชะ-ทัน Kot Cha Than ได้ทั้งชายและหญิง ประเสริฐเหมือนดอกบัว
กชนัฑ 15 กด-ชะ-นัด Kot Cha Nat ชาย เกิดมาเพื่อความรู้ดุจดอกบัว
กชนิชา 15 กด-ชะ-นิ-ชา Kot Cha Ni Cha หญิง บริสุทธิ์ตลอดกาล
กชพร 15 กด-ชะ-พอน Kot Cha Phon หญิง ดอกบัวประเสริฐ, ประเสริฐดุจดอกบัว
กชภัส 15 กด-ชะ-พัด Kot Cha Phat หญิง ดอกบัวที่มีความรุ่งเรือง
กชภูมิ 15 กด-ชะ-พูม Kot Cha Phum ชาย แผ่นดินแห่งดอกบัว, ความรู้ที่บริสุทธิ์
กณกนุช 15 กะ-หนก-นุด Ka Nok Nut หญิง หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
กณิกร 15 กะ-หนิ-กอน Ka Ni Kon ชาย ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง, เล็ก, คนที่2
กนกกุล 15 กะ-หนก-กุน Ka Nok Kun ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีเชื้อสายเกี่ยวกับทองคำ
กนกงาม 15 กะ-หนก-งาม Ka Nok Ngam หญิง ทองที่งดงาม
กนกชฎา 15 กะ-หนก-ชะ-ดา Ka Nok Cha Da หญิง ชฎาทองคำ
กนกชนก 15 กะ-หนก-ชะ-นก Ka Nok Cha Nok ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้กำเนิดทองคำ
กนกชล 15 กะ-หนก-ชน Ka Nok Chon ได้ทั้งชายและหญิง สายน้ำทองคำ
กนกณต 15 กะ-หนก-นด Ka Nok Not ชาย ผู้นอบน้อมที่งดงาม
กนกดาว 15 กะ-หนก-ดาว Ka Nok Dao หญิง ดาวทอง
กนกธร 15 กะ-หนก-ทอน Ka Nok Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งทองคำ
กนกนุช 15 กะ-หนก-นุด Ka Nok Nut หญิง หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
กนกลดา 15 กะ-หนก-ละ-ดา Ka Nok La Da หญิง เถาทอง
กนิญา 15 กะ-หนิ-ยา Ka Ni Ya หญิง -
กมลภู 15 กะ-มน-ละ-พู Ka Mon La Phu หญิง เกิดจากดอกบัว
กมลาภา 15 กะ-มะ-ลา-พา Ka Ma La Pha หญิง เหมือนดอกบัว
กรกฏ 15 กอ-ระ-กด Ko Ra Kot ชาย ปู
กรกษกร 15 กอน-กะ-สะ-กอน Kon Ka Sa Kon หญิง -
กรเกศ 15 กอน-เกด Kon Ket หญิง แขนและผม, ผู้มีความรุ่งเรืองสูงสุด
กรชศา 15 กรด-สา Krot Sa หญิง -
กรฐา 15 กอน-ถา Kon Tha หญิง เป็นที่เคารพ
กรณษา 15 กอน-นะ-สา Kon Na Sa หญิง บ่อเกิดแห่งความสุข
กรณัท 15 กอน-นัด Kon Nat ชาย ผู้ให้ซึ่งความรู้อันเป็นแสงสว่าง
กรธนา 15 กอน-ทะ-นา Kon Tha Na ชาย ผู้สร้างทรัพย์
กรธัช 15 กอน-ทัด Kon That ชาย แสงแห่งธงชัย
กรธิกา 15 กอน-ทิ-กา Kon Thi Ka หญิง -
กรธิดา 15 กอน-ทิ-ดา Kon Thi Da หญิง มือของลูกสาว, ลูกสาวผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
กรบุตร 15 กอน-บุด Kon But หญิง -
กรปณต 15 กอน-ปะ-นด Kon Pa Not ชาย ผู้น้อมไหว้ด้วยมือ, ยกมือไหว้
กรผกา 15 กอน-ผะ-กา Kon Pha Ka หญิง แสงสว่างที่เกิดจากดอกไม้
กรพช 15 กอน-พด-ชะ Kon Phot Cha ชาย -
กรภัทร 15 กอ-ระ-พัด Ko Ra Phat หญิง เจริญในเรื่องที่ทำ
กรภาพ 15 กอน-พาบ Kon Phap ชาย ความริเริ่ม
กรมน 15 กอน-มน Kon Mon ชาย ใจที่สว่าง
กรรัช 15 กอน-รัด Kon Rat ได้ทั้งชายและหญิง แขนของพระราชา, แสงสว่างที่เกิดจากพระเจ้าแผ่นดิน
กรริกา 15 กอน-ริ-กา Kon Ri Ka หญิง -
กรเวช 15 กอน-เวด Kon Wet ชาย ผู้กระทำการรักษา
กรสุภา 15 กอน-สุ-พา Kon Su Pha หญิง -
กริณา 15 กริ-นา Kri Na หญิง -
กริ่ม 15 กริ่ม Krim ชาย -
กริล 15 กริน Karin ชาย -
กฤคภาส 15 กริก-พาด Krik Phat ชาย สร้างความรุ่งเรือง