บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ตั้งชื่อมงคล ตามเลขศาสตร์ 14

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชชนน 14 ชัด-ชะ-นน Chat Cha Non ชาย นักรบผู้มีความยินดี
ณชดล 14 นะ-ชะ-ดน Na Cha Don ชาย พื้นฐานการเกิดความรู้
ณชรต 14 นะ-ชะ-รด Na Cha Rot ชาย ปราชญ์ผู้มีความยินดี
ณตฤณ 14 นะ-ตะ-ริน Na Ta Rin ชาย หญ้าแห่งความรู้
ณปดล 14 นะ-ปะ-ดน Na Pa Don ชาย ผู้มีพื่้นฐานดีเยี่ยม
ณภษร 14 นบ-พะ-สอน Nop Pha Son หญิง ผู้เก่งกล้าบนฟ้า
ณรชต 14 นะ-ระ-ชะ-ตะ Na Ra Cha Ta ชาย ผู้มีเงินและความรู้, ผู้มีเงิน
ดนธร 14 ดน-นะ-ทอน Don Na Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ด้วยตัวเอง, ผู้ชำนาญด้วยตนเอง
ณริด 14 นะ-ริด Na Rit ชาย ที่แห่งอำนาจวิเศษ
ณดิษ 14 นะ-ดิด Na Dit ชาย ที่ที่มีนํ้า
ทศฤณ 14 ทด-สะ-ริน Thot Sa Rin ชาย ผู้มีสิบภาระ
ธชชล 14 ทด-ชะ-ชน Thot Cha Chon หญิง ธงแห่งสายน้ำ
ธณกร 14 ทะ-นะ-กอน Tha Na Kon ชาย ผู้สร้างทรัพย์
ธนญา 14 ทะ-นะ-ยา Tha Na Ya หญิง ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์
ธนดร 14 ทะ-นะ-ดอน Tha Na Don ชาย ผู้พาทรัพย์,ผู้บรรทุกทรัพย์
ธนิด 14 ทะ-นิด Tha Nit หญิง ผู้หนักแน่น, ผู้เปล่งเสียง
ธบดี 14 ทะ-บะ-ดี Tha Ba Di ชาย กษัตริย์ผู้ครอง
ธมภร 14 ทะ-มะ-พอน Tha Ma Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความดีงาม
ธรภณ 14 ทะ-ระ-พน Tha Ra Phon ชาย ผู้ชอบกล่าวที่ทรงไว้
ธวิ 14 ทะ-วิ Tha Wi ชาย ธงวิเศษ
นภธร 14 นบ-ทอน Nop Thon ชาย ผู้ธำรงสวรรค์, ผู้ชำนาญการภายใต้ท้องฟ้า
นรกร 14 นะ-ระ-กอน Na Ra Kon หญิง แสงแห่งคน, ผู้สร้างคน
นลกช 14 นะ-ละ-กด Na La Kot หญิง ดอกบัวที่เปล่งแสง
เบญจ 14 เบน-จะ Ben Cha หญิง ห้า
ปพร 14 ปะ-พอน Pa Phon หญิง ผู้ประเสริฐยิ่ง
ปัญญ 14 ปัน-ยะ Pan Ya ชาย ความรู้ยิ่ง
ภัฏ 14 พัด Phat ได้ทั้งชายและหญิง ทหาร, บ่าว
พรภา 14 พอน-พา Phon Pha หญิง รัสมีอันประเสริฐ
ภณสา 14 พะ-นะ-สา Pha Na Sa หญิง ผู้พอใจในคำพูด
ภทพร 14 พะ-ทะ-พอน Pha Tha Phon หญิง ผู้ประเสริฐและเจริญ
ภวดล 14 พะ-วะ-ดน Pha Wa Don ชาย กำเนิดแผ่นดิน
ภสชร 14 พะ-สะ-ชอน Pha Sa Chon หญิง น้ำที่มีแสง
รชทศ 14 ระ-ชะ-ทด Ra Cha Thot ชาย ผู้อุดมไปด้วยทรัพย์และความสุข
ณเวท 14 นะ-เวด Na Wet ชาย ผู้มีพลังพิเศษ
ธเวช 14 ทะ-เวด Tha Wet หญิง ท่านผู้มีสุขภาพที่ดี
ขืน 14 ขืน Khuen ชาย -
จีด 14 จีด Chit หญิง -
จืด 14 จืด Chuet หญิง -
ฉิน 14 ฉิน Chin ชาย -
โฉน 14 โฉน Chon หญิง -
ชืน 14 ชืน Chuen ชาย -
เซน 14 เซน Sen ชาย -
ตรี 14 ตรี Tri ชาย -
ตอน 14 ตอน Ton ชาย -
ตอม 14 ตอม Tom ชาย -
ต๊ะ 14 ต๊ะ Ta ชาย -
ทวี 14 ทะ-วี Tha Wi หญิง เพิ่มขึ้น
นพา 14 นะ-พา Na Pha หญิง -
นาย 14 นาย Nai ชาย -
นิน 14 นิน Nin ชาย -