บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ดีมาก
พอใช้
ไม่ควรใช้
ห้ามใช้
ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม 2565
ฤกษ์แต่งงาน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีเรียงหมอน ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพศุภะ ภพปัตนิ ภพภริยัง ผลลัพธ์
01 มกราคม 2565 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.91
02 มกราคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.91
03 มกราคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
มฤตยู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.00
04 มกราคม 2565 4
ปลอด
0
อุบาศ
0
สบขาลง
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.45
05 มกราคม 2565 0
โลกาวินาศ
5
ธงชัย
0
หัวชนกัน
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.00
06 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
อมฤตโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.45
07 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.27
08 มกราคม 2565 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
หัวลง
0
ทินกาล
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.45
09 มกราคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.09
10 มกราคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.64
11 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
อมฤตโชค
3
ลอย
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.91
12 มกราคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.82
13 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
กาลทิน
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
14 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.27
15 มกราคม 2565 0
อุบาศ
0
โลกาวินาศ
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.91
16 มกราคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.45
17 มกราคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.36
18 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทรธึก
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.82
19 มกราคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวลง
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.00
20 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
อัคนิโรธ
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
21 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.09
22 มกราคม 2565 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
อมฤตโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.91
23 มกราคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.00
24 มกราคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.00
25 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
พิลา
3
ลอย
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.91
26 มกราคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.55
27 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.82
28 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.73
29 มกราคม 2565 0
อุบาศ
5
อธิบดี
0
หัวชนกัน
0
พิลา
0
จม
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.18
30 มกราคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.36
31 มกราคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.82
ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ฤกษ์แต่งงาน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีเรียงหมอน ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพศุภะ ภพปัตนิ ภพภริยัง ผลลัพธ์
01 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทินศูร
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.82
02 กุมภาพันธ์ 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.82
03 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
0
อุบาศ
0
สบขาลง
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.91
04 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
5
ธงชัย
0
หัวชนกัน
0
ทักทิน
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
05 กุมภาพันธ์ 2565 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
0
มหาสูญ
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.91
06 กุมภาพันธ์ 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวลง
0
กาลทิน
0
จม
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
1.91
07 กุมภาพันธ์ 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวลง
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.91
08 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
09 กุมภาพันธ์ 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทินศูร
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.45
10 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.36
11 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
สิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.18
12 กุมภาพันธ์ 2565 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.18
13 กุมภาพันธ์ 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวลง
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.27
14 กุมภาพันธ์ 2565 5
อธิบดี
0
โลกาวินาศ
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.73
15 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
16 กุมภาพันธ์ 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.82
17 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.91
18 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
0
กาลกรรณี
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
19 กุมภาพันธ์ 2565 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.18
20 กุมภาพันธ์ 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทรธึก
0
จม
0
มหาสูญ
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.00
21 กุมภาพันธ์ 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.91
22 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.18
23 กุมภาพันธ์ 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ทินกาล
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.45
24 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.36
25 กุมภาพันธ์ 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
อัคนิโรธ
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
26 กุมภาพันธ์ 2565 0
อุบาศ
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
กาลโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
27 กุมภาพันธ์ 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
มหาสิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.73
28 กุมภาพันธ์ 2565 5
อธิบดี
5
อธิบดี
0
หัวชนกัน
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.82
ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม 2565
ฤกษ์แต่งงาน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีเรียงหมอน ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพศุภะ ภพปัตนิ ภพภริยัง ผลลัพธ์
01 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
02 มีนาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.27
03 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ทินกาล
3
ลอย
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.09
04 มีนาคม 2565 4
ปลอด
0
อุบาศ
0
สบขาลง
0
กาลกรรณี
4
ปลอด
0
มหาสูญ
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
1.82
05 มีนาคม 2565 0
อุบาศ
5
ธงชัย
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.36
06 มีนาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.64
07 มีนาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวลง
0
วินาศ
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.27
08 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.27
09 มีนาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.00
10 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทรธึก
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.45
11 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
อัคนิโรธ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.91
12 มีนาคม 2565 0
อุบาศ
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
กาลโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.73
13 มีนาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.45
14 มีนาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวลง
5
สิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.73
15 มีนาคม 2565 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
5
หัวขึ้น
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.82
16 มีนาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.91
17 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.82
18 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.00
19 มีนาคม 2565 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
หัวลง
4
ปลอด
5
ฟู
0
มหาสูญ
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
1.91
20 มีนาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.00
21 มีนาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทักทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.36
22 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.27
23 มีนาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.55
24 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.91
25 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.36
26 มีนาคม 2565 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ยมขันธ์
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.27
27 มีนาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.82
28 มีนาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.27
29 มีนาคม 2565 4
ปลอด
5
อธิบดี
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.73
30 มีนาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.91
31 มีนาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.27
ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน 2565
ฤกษ์แต่งงาน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีเรียงหมอน ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพศุภะ ภพปัตนิ ภพภริยัง ผลลัพธ์
01 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.27
02 เมษายน 2565 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.55
03 เมษายน 2565 5
ธงชัย
0
อุบาศ
0
สบขาลง
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.91
04 เมษายน 2565 5
อธิบดี
5
ธงชัย
0
หัวชนกัน
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.91
05 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
วันบอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
06 เมษายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวลง
0
กาลสูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.45
07 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
0
ยมขันธ์
0
จม
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.55
08 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
09 เมษายน 2565 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.55
10 เมษายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
มฤตยู
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.91
11 เมษายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.82
12 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
13 เมษายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวลง
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.18
14 เมษายน 2565 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.00
15 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.82
16 เมษายน 2565 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.64
17 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทักทิน
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.45
18 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.91
19 เมษายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.36
20 เมษายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.82
21 เมษายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทักทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.18
22 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
ทินกาล
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.45
23 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.55
24 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
อมฤตโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.73
25 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.64
26 เมษายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.82
27 เมษายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
28 เมษายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
พิลา
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.55
29 เมษายน 2565 4
ปลอด
5
อธิบดี
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
30 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.36
ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม 2565
ฤกษ์แต่งงาน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีเรียงหมอน ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพศุภะ ภพปัตนิ ภพภริยัง ผลลัพธ์
01 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.55
02 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาลง
0
ทินกาล
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.09
03 พฤษภาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.64
04 พฤษภาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
สิทธิโชค
5
ฟู
0
มหาสูญ
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.09
05 พฤษภาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวลง
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
1.82
06 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
0
ทินกาล
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
1.82
07 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.64
08 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.36
09 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.82
10 พฤษภาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.73
11 พฤษภาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.36
12 พฤษภาคม 2565 0
โลกาวินาศ
0
อุบาศ
0
หัวลง
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
1.45
13 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
5
ธงชัย
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.09
14 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.55
15 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.27
16 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
มฤตยู
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.45
17 พฤษภาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวลง
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.00
18 พฤษภาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.36
19 พฤษภาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.73
20 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
กาลทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.18
21 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.18
22 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.91
23 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
วันบอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.91
24 พฤษภาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.09
25 พฤษภาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
มหาสิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.91
26 พฤษภาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
1.82
27 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.18
28 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
5
อธิบดี
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.00
29 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.82
30 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.82
31 พฤษภาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ทรธึก
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.55
ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน 2565
ฤกษ์แต่งงาน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีเรียงหมอน ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพศุภะ ภพปัตนิ ภพภริยัง ผลลัพธ์
01 มิถุนายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
สบขาลง
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.73
02 มิถุนายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
อัคนิโรธ
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.64
03 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.55
04 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
5
อมฤตโชค
0
จม
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.64
05 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.55
06 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.00
07 มิถุนายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
พิลา
3
ลอย
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.18
08 มิถุนายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
09 มิถุนายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.45
10 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
11 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
0
อุบาศ
0
หัวลง
0
พิลา
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.18
12 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
5
ธงชัย
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.82
13 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.55
14 มิถุนายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ทินศูร
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.55
15 มิถุนายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
16 มิถุนายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวลง
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
17 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.55
18 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
มหาสิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.09
19 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.55
20 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.18
21 มิถุนายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ยมขันธ์
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.18
22 มิถุนายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทินศูร
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.36
23 มิถุนายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
5
มหาสิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.09
24 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.45
25 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
วันบอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.55
26 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.91
27 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
5
อธิบดี
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.00
28 มิถุนายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
มหาสิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.45
29 มิถุนายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.27
30 มิถุนายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
สบขาลง
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.55
ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม 2565
ฤกษ์แต่งงาน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีเรียงหมอน ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพศุภะ ภพปัตนิ ภพภริยัง ผลลัพธ์
01 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทักทิน
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
02 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
03 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
0
กาลทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.82
04 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
0
ทรธึก
4
ปลอด
0
มหาสูญ
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.18
05 กรกฎาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.36
06 กรกฎาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทินศูร
3
ลอย
4
ปลอด
0
ตติยะ
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.18
07 กรกฎาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
08 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
สิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.91
09 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.55
10 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
0
อุบาศ
0
หัวลง
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.45
11 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
5
ธงชัย
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.82
12 กรกฎาคม 2565 5
อธิบดี
0
โลกาวินาศ
0
หัวชนกัน
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.36
13 กรกฎาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.27
14 กรกฎาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.18
15 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
0
กาลกรรณี
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
16 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.91
17 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทรธึก
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
18 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.91
19 กรกฎาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
วินาศ
4
ปลอด
0
มหาสูญ
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.55
20 กรกฎาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ทินกาล
3
ลอย
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.55
21 กรกฎาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.91
22 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
อัคนิโรธ
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
23 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
กาลโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
24 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
มหาสิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
25 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.36
26 กรกฎาคม 2565 5
อธิบดี
5
อธิบดี
0
หัวชนกัน
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.82
27 กรกฎาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.73
28 กรกฎาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.55
29 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
30 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาลง
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
31 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.27
ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม 2565
ฤกษ์แต่งงาน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีเรียงหมอน ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพศุภะ ภพปัตนิ ภพภริยัง ผลลัพธ์
01 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทักทิน
0
จม
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
1.82
02 สิงหาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวลง
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.64
03 สิงหาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวลง
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
04 สิงหาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.73
05 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.55
06 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ยมขันธ์
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.91
07 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.73
08 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.18
09 สิงหาคม 2565 5
อธิบดี
0
อุบาศ
0
หัวลง
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.00
10 สิงหาคม 2565 5
ธงชัย
5
ธงชัย
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.55
11 สิงหาคม 2565 0
โลกาวินาศ
0
โลกาวินาศ
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.82
12 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.91
13 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
14 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.64
15 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
5
อมฤตโชค
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.27
16 สิงหาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.09
17 สิงหาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
กาลสูร
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
18 สิงหาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
ยมขันธ์
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.82
19 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.55
20 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทินศูร
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.73
21 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
มฤตยู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.91
22 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทินศูร
0
จม
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.27
23 สิงหาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.36
24 สิงหาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
25 สิงหาคม 2565 0
โลกาวินาศ
5
อธิบดี
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.27
26 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
27 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.91
28 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาลง
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
29 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.00
30 สิงหาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
วันบอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.27
31 สิงหาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวลง
0
กาลสูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน 2565
ฤกษ์แต่งงาน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีเรียงหมอน ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพศุภะ ภพปัตนิ ภพภริยัง ผลลัพธ์
01 กันยายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวลง
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.55
02 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทรธึก
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.55
03 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทินศูร
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.91
04 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
มฤตยู
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
05 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.00
06 กันยายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.64
07 กันยายน 2565 5
ธงชัย
0
อุบาศ
0
หัวลง
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
08 กันยายน 2565 0
โลกาวินาศ
5
ธงชัย
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.45
09 กันยายน 2565 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
0
หัวชนกัน
0
วันบอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.73
10 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.73
11 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทักทิน
5
ฟู
4
ปลอด
0
ปฐม
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.55
12 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.18
13 กันยายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
0
ตติยะ
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
1.91
14 กันยายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.18
15 กันยายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.18
16 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
ทินกาล
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.73
17 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.91
18 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
อมฤตโชค
5
ฟู
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.82
19 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.27
20 กันยายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทินกาล
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.36
21 กันยายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
22 กันยายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.55
23 กันยายน 2565 4
ปลอด
5
อธิบดี
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.55
24 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.09
25 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
26 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
มฤตยู
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
27 กันยายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
สบขาลง
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
28 กันยายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทรธึก
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
29 กันยายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
30 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.91
ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม 2565
ฤกษ์แต่งงาน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีเรียงหมอน ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพศุภะ ภพปัตนิ ภพภริยัง ผลลัพธ์
01 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
0
ทินกาล
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.09
02 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.36
03 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
วันบอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
04 ตุลาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.09
05 ตุลาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
มหาสิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.18
06 ตุลาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.45
07 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
0
อุบาศ
0
หัวลง
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.55
08 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
5
ธงชัย
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
09 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
0
หัวชนกัน
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.64
10 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
11 ตุลาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.64
12 ตุลาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวลง
5
อมฤตโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.73
13 ตุลาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
อัคนิโรธ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.82
14 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.73
15 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
อมฤตโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.55
16 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.91
17 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
18 ตุลาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.09
19 ตุลาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ทักทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
20 ตุลาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
21 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
22 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
พิลา
3
ลอย
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.73
23 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
5
อธิบดี
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
24 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.09
25 ตุลาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.36
26 ตุลาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
สบขาลง
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.36
27 ตุลาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
อัคนิโรธ
0
จม
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.18
28 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.18
29 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.36
30 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
0
พิลา
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.82
31 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.09
ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน 2565
ฤกษ์แต่งงาน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีเรียงหมอน ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพศุภะ ภพปัตนิ ภพภริยัง ผลลัพธ์
01 พฤศจิกายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
พิลา
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.36
02 พฤศจิกายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
03 พฤศจิกายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
0
จม
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.00
04 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
05 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
0
อุบาศ
0
หัวลง
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.18
06 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
5
ธงชัย
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.73
07 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.27
08 พฤศจิกายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ทินศูร
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.36
09 พฤศจิกายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
10 พฤศจิกายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวลง
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.55
11 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.82
12 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.45
13 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
กาลทิน
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.82
14 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.27
15 พฤศจิกายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ยมขันธ์
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.36
16 พฤศจิกายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.73
17 พฤศจิกายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
5
มหาสิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.00
18 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.73
19 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.91
20 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ยมขันธ์
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.45
21 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
5
อธิบดี
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.73
22 พฤศจิกายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
มหาสิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.27
23 พฤศจิกายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
24 พฤศจิกายน 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.82
25 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาลง
0
กาลกรรณี
0
จม
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.18
26 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.91
27 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.18
28 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
0
วินาศ
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.82
29 พฤศจิกายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวลง
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
30 พฤศจิกายน 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.55
ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม 2565
ฤกษ์แต่งงาน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีเรียงหมอน ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพศุภะ ภพปัตนิ ภพภริยัง ผลลัพธ์
01 ธันวาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.18
02 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
อัคนิโรธ
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.18
03 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
กาลโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
04 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
05 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
0
อุบาศ
0
หัวลง
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.91
06 ธันวาคม 2565 5
อธิบดี
5
ธงชัย
5
หัวขึ้น
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.27
07 ธันวาคม 2565 5
ธงชัย
0
โลกาวินาศ
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.09
08 ธันวาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.55
09 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
5
อมฤตโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.64
10 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวลง
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.55
11 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.55
12 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทักทิน
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.27
13 ธันวาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.27
14 ธันวาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
เท้ายันกัน
0
วินาศ
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.09
15 ธันวาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
16 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
17 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.18
18 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
19 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ยมขันธ์
3
ลอย
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.45
20 ธันวาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
21 ธันวาคม 2565 5
ธงชัย
5
อธิบดี
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.55
22 ธันวาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
23 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาขึ้น
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
24 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
สบขาลง
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.82
25 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.64
26 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.55
27 ธันวาคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
หัวลง
0
ทักทิน
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.91
28 ธันวาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
หัวลง
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.64
29 ธันวาคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
สิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.55
30 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.18
31 ธันวาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
0
หัวชนกัน
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.45
20 อันดับฤกษ์แต่งงาน จดทะเบียนสมรสที่ดีที่สุดปี 2565
ฤกษ์แต่งงาน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีเรียงหมอน ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพศุภะ ภพปัตนิ ภพภริยัง ผลลัพธ์
31 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.09
21 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.09
24 กันยายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.09
04 เมษายน 2565 5
อธิบดี
5
ธงชัย
0
หัวชนกัน
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.91
08 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
สิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.91
02 มกราคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.91
27 มีนาคม 2565 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.82
11 เมษายน 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.82
29 พฤษภาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.82
31 มกราคม 2565 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.82
12 มกราคม 2565 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.82
15 มีนาคม 2565 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
5
หัวขึ้น
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.82
27 มกราคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.82
12 มิถุนายน 2565 4
ปลอด
5
ธงชัย
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.82
11 กรกฎาคม 2565 4
ปลอด
5
ธงชัย
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.82
07 สิงหาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.73
21 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
5
อธิบดี
0
หัวชนกัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.73
06 พฤศจิกายน 2565 4
ปลอด
5
ธงชัย
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.73
24 เมษายน 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
5
อมฤตโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.73
14 ตุลาคม 2565 4
ปลอด
4
ปลอด
5
หัวขึ้น
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.73