บริการหาฤกษ์เปลี่ยนชื่อส่วนบุคคล
คำนวณจาก 8 ตำราชั้นนำ (ฤกษ์บน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู(พรหมชาติ) สูญดิถี อายกรรมพราย และกระทิงวัน)
คำนวณฤกษ์ดวงเจ้าของชื่อ-นามสกุลแบบส่วนบุคคล จากวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด ด้วยศาสตร์การพยากรณ์เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สูตรกำลังพระเคราะห์เคลื่อนที่ (คำนวณยากที่สุดและแม่นยำที่สุด)
คำนวณหา 3 ฤกษ์หลัก ได้แก่ ฤกษ์ขอขมาชื่อเก่า ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ และฤกษ์ทำบุญชื่อใหม่
รับบริการผ่านไลน์เท่านั้น @249twaiz
ดีมาก
พอใช้
ไม่ควรใช้
ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนมกราคม 2567
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 มกราคม 2567 4
ปลอด
0
วินาศ
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 02 มกราคม 2567 4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 03 มกราคม 2567 5
อธิบดี
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 04 มกราคม 2567 4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 05 มกราคม 2567 0
อุบาศ
0
อัคนิโรธ
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 08 มกราคม 2567 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 09 มกราคม 2567 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 10 มกราคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 11 มกราคม 2567 4
ปลอด
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 12 มกราคม 2567 0
อุบาศ
0
กาลกรรณี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 15 มกราคม 2567 4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 16 มกราคม 2567 4
ปลอด
0
วินาศ
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 17 มกราคม 2567 5
อธิบดี
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 18 มกราคม 2567 4
ปลอด
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 19 มกราคม 2567 0
อุบาศ
0
อัคนิโรธ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 22 มกราคม 2567 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 23 มกราคม 2567 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 24 มกราคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 25 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 26 มกราคม 2567 0
อุบาศ
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 29 มกราคม 2567 4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 30 มกราคม 2567 4
ปลอด
0
ทักทิน
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 31 มกราคม 2567 5
อธิบดี
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนกุมภาพันธ์ 2567
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2567 0
อุบาศ
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 5
อธิบดี
0
กาลสูร
3
ลอย
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 0
อุบาศ
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 0
อุบาศ
0
วันบอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 5
อธิบดี
5
สิทธิโชค
3
ลอย
0
มหาสูญ
0
ปฐม
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
1.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนมีนาคม 2567
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 มีนาคม 2567 0
อุบาศ
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 04 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 05 มีนาคม 2567 4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 06 มีนาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 07 มีนาคม 2567 4
ปลอด
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 08 มีนาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 11 มีนาคม 2567 4
ปลอด
0
ทินกาล
0
จม
0
มหาสูญ
0
ทุติยะ
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 12 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 13 มีนาคม 2567 5
อธิบดี
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 14 มีนาคม 2567 4
ปลอด
0
ทักทิน
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 15 มีนาคม 2567 0
อุบาศ
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 18 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 19 มีนาคม 2567 4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 20 มีนาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 21 มีนาคม 2567 4
ปลอด
0
พิลา
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 22 มีนาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 25 มีนาคม 2567 4
ปลอด
0
มฤตยู
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 26 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 27 มีนาคม 2567 5
อธิบดี
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 28 มีนาคม 2567 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 29 มีนาคม 2567 0
อุบาศ
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนเมษายน 2567
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 เมษายน 2567 4
ปลอด
0
วันบอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 02 เมษายน 2567 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 03 เมษายน 2567 5
อธิบดี
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 04 เมษายน 2567 4
ปลอด
0
กาลทิน
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 05 เมษายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 08 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 09 เมษายน 2567 4
ปลอด
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 10 เมษายน 2567 5
อธิบดี
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 11 เมษายน 2567 4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 12 เมษายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 15 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 16 เมษายน 2567 4
ปลอด
0
พิลา
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 17 เมษายน 2567 4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 18 เมษายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 19 เมษายน 2567 4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 22 เมษายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 23 เมษายน 2567 5
ธงชัย
0
ทินศูร
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 24 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 25 เมษายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 26 เมษายน 2567 4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 29 เมษายน 2567 0
อุบาศ
0
ทรธึก
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 30 เมษายน 2567 5
ธงชัย
0
ยมขันธ์
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนพฤษภาคม 2567
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 02 พฤษภาคม 2567 5
อธิบดี
5
มหาสิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 03 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 06 พฤษภาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 07 พฤษภาคม 2567 5
ธงชัย
5
มหาสิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 08 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 09 พฤษภาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
0
ทักทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 0
อุบาศ
0
ทรธึก
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 5
ธงชัย
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
0
ทินศูร
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 5
อธิบดี
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 5
ธงชัย
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 5
อธิบดี
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
0
กาลกรรณี
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 0
อุบาศ
0
วินาศ
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 5
ธงชัย
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 5
อธิบดี
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนมิถุนายน 2567
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 03 มิถุนายน 2567 0
อุบาศ
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 04 มิถุนายน 2567 5
ธงชัย
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 05 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 06 มิถุนายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 07 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 0
อุบาศ
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 5
ธงชัย
0
ทักทิน
3
ลอย
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 5
อธิบดี
5
สิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 0
อุบาศ
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 0
อุบาศ
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 25 มิถุนายน 2567 5
ธงชัย
0
วันบอด
3
ลอย
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
0
กาลสูร
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 5
อธิบดี
0
ยมขันธ์
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนกรกฎาคม 2567
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 กรกฎาคม 2567 0
อุบาศ
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 02 กรกฎาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 03 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 04 กรกฎาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 05 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 08 กรกฎาคม 2567 0
อุบาศ
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 09 กรกฎาคม 2567 5
ธงชัย
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
0
กาลสูร
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 5
อธิบดี
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
0
มหาสูญ
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 0
อุบาศ
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
0
วันบอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 22 กรกฎาคม 2567 0
อุบาศ
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 5
อธิบดี
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
0
ทินกาล
5
ฟู
0
มหาสูญ
0
ปฐม
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 29 กรกฎาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 5
ธงชัย
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนสิงหาคม 2567
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 สิงหาคม 2567 5
อธิบดี
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 02 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 05 สิงหาคม 2567 0
อุบาศ
0
มฤตยู
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 06 สิงหาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 07 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 08 สิงหาคม 2567 5
อธิบดี
5
อมฤตโชค
3
ลอย
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 09 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 12 สิงหาคม 2567 0
อุบาศ
0
วันบอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 13 สิงหาคม 2567 5
ธงชัย
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 14 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 15 สิงหาคม 2567 5
อธิบดี
0
กาลทิน
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 16 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 19 สิงหาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 20 สิงหาคม 2567 5
ธงชัย
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 21 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 22 สิงหาคม 2567 5
อธิบดี
0
อัคนิโรธ
3
ลอย
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 23 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 26 สิงหาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 27 สิงหาคม 2567 5
ธงชัย
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 28 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 29 สิงหาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
3
ลอย
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 30 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนกันยายน 2567
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 02 กันยายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 03 กันยายน 2567 5
ธงชัย
0
ทรธึก
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 04 กันยายน 2567 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 05 กันยายน 2567 5
อธิบดี
0
อัคนิโรธ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 06 กันยายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 09 กันยายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 10 กันยายน 2567 5
ธงชัย
0
พิลา
0
จม
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 11 กันยายน 2567 4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 12 กันยายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 13 กันยายน 2567 4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 16 กันยายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 17 กันยายน 2567 5
ธงชัย
0
ทินศูร
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 18 กันยายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 19 กันยายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 20 กันยายน 2567 4
ปลอด
0
ทักทิน
3
ลอย
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 23 กันยายน 2567 0
อุบาศ
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 24 กันยายน 2567 5
ธงชัย
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 25 กันยายน 2567 4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 26 กันยายน 2567 5
อธิบดี
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 27 กันยายน 2567 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 30 กันยายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนตุลาคม 2567
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 ตุลาคม 2567 5
ธงชัย
5
มหาสิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 02 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 03 ตุลาคม 2567 5
อธิบดี
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 04 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
0
กาลกรรณี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 07 ตุลาคม 2567 0
อุบาศ
0
วินาศ
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 08 ตุลาคม 2567 5
ธงชัย
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 09 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
0
ทินกาล
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 10 ตุลาคม 2567 5
อธิบดี
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 11 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 14 ตุลาคม 2567 0
อุบาศ
5
สิทธิโชค
5
ฟู
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 15 ตุลาคม 2567 5
ธงชัย
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 16 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 17 ตุลาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 18 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 21 ตุลาคม 2567 0
อุบาศ
0
ทักทิน
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 22 ตุลาคม 2567 5
ธงชัย
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 23 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
0
วินาศ
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 24 ตุลาคม 2567 5
อธิบดี
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 25 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 28 ตุลาคม 2567 0
อุบาศ
0
ยมขันธ์
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 29 ตุลาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 30 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 31 ตุลาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนพฤศจิกายน 2567
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2567 0
อุบาศ
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 05 พฤศจิกายน 2567 5
ธงชัย
0
ทักทิน
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 07 พฤศจิกายน 2567 5
อธิบดี
5
สิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 08 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 0
อุบาศ
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 0
อุบาศ
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 5
ธงชัย
0
วันบอด
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
0
กาลสูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 5
อธิบดี
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 0
อุบาศ
0
ทินศูร
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลเดือนธันวาคม 2567
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 02 ธันวาคม 2567 0
อุบาศ
0
ทินกาล
3
ลอย
0
มหาสูญ
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 03 ธันวาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 04 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
5
สิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 05 ธันวาคม 2567 5
อธิบดี
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 06 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
0
ทินกาล
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 09 ธันวาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 10 ธันวาคม 2567 5
ธงชัย
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 11 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 12 ธันวาคม 2567 5
อธิบดี
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 13 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 16 ธันวาคม 2567 0
อุบาศ
0
มฤตยู
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 17 ธันวาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.33
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 18 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 19 ธันวาคม 2567 5
อธิบดี
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 20 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
0
กาลทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.22
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 23 ธันวาคม 2567 0
อุบาศ
0
วันบอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 24 ธันวาคม 2567 5
ธงชัย
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.44
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 25 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 26 ธันวาคม 2567 5
อธิบดี
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.89
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 27 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 30 ธันวาคม 2567 0
อุบาศ
0
มฤตยู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.78
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอังคารห้ามใช้
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
20 อันดับฤกษ์เปลี่ยนชื่อ นามสกุลที่ดีที่สุดปี 2567
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพตนุ ภพปุตตะ ภพศุภะ ผลลัพธ์ ชะตาจร วันเกิดห้ามใช้
วันที่ 08 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 05 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 18 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.11
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 02 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.00
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 04 กันยายน 2567 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 25 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 30 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 21 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 07 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 06 สิงหาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดพุธห้ามใช้
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
0
ทินศูร
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.67
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 07 มีนาคม 2567 4
ปลอด
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดจันทร์ห้ามใช้
วันที่ 16 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 03 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.56
คำนวณ
@ไลน์
เกิดเสาร์ห้ามใช้