บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ดีมาก
พอใช้
ไม่ควรใช้
ห้ามใช้
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านเดือนมกราคม 2567
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่-ย้ายเข้าบ้าน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพสหัชชะ ภพพันธุ ภพเคหัง ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
01 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วินาศ
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.70
เกิดอังคารห้ามใช้
02 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.80
เกิดพุธห้ามใช้
03 มกราคม 2567 5
อธิบดี
0
อุบาศ
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.60
เกิดเสาร์ห้ามใช้
04 มกราคม 2567 4
ปลอด
5
ธงชัย
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
05 มกราคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
06 มกราคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
กาลโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
07 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
08 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดอังคารห้ามใช้
09 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.30
เกิดพุธห้ามใช้
10 มกราคม 2567 5
อธิบดี
5
อธิบดี
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.50
เกิดเสาร์ห้ามใช้
11 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
12 มกราคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
กาลกรรณี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.40
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
13 มกราคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
14 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
15 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
16 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วินาศ
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.70
เกิดพุธห้ามใช้
17 มกราคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.10
เกิดเสาร์ห้ามใช้
18 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.50
เกิดจันทร์ห้ามใช้
19 มกราคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.40
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
20 มกราคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
กาลโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.10
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
21 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
22 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดอังคารห้ามใช้
23 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดพุธห้ามใช้
24 มกราคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
25 มกราคม 2567 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
26 มกราคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.30
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
27 มกราคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.10
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
28 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
29 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
30 มกราคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.70
เกิดพุธห้ามใช้
31 มกราคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดเสาร์ห้ามใช้
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่-ย้ายเข้าบ้าน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพสหัชชะ ภพพันธุ ภพเคหัง ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
01 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
0
อุบาศ
5
สิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.60
เกิดจันทร์ห้ามใช้
02 กุมภาพันธ์ 2567 0
อุบาศ
5
ธงชัย
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.50
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
03 กุมภาพันธ์ 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.70
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
04 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
05 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
06 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.70
เกิดพุธห้ามใช้
07 กุมภาพันธ์ 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
08 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
5
อธิบดี
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
09 กุมภาพันธ์ 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
10 กุมภาพันธ์ 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
11 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
12 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอังคารห้ามใช้
13 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.40
เกิดพุธห้ามใช้
14 กุมภาพันธ์ 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
กาลสูร
3
ลอย
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.40
เกิดเสาร์ห้ามใช้
15 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
16 กุมภาพันธ์ 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.50
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
17 กุมภาพันธ์ 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
18 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
มฤตยู
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
19 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอังคารห้ามใช้
20 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.60
เกิดพุธห้ามใช้
21 กุมภาพันธ์ 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดเสาร์ห้ามใช้
22 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.60
เกิดจันทร์ห้ามใช้
23 กุมภาพันธ์ 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
วันบอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.50
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
24 กุมภาพันธ์ 2567 5
ธงชัย
0
โลกาวินาศ
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.40
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
25 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.00
เกิดจันทร์ห้ามใช้
26 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
27 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดพุธห้ามใช้
28 กุมภาพันธ์ 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
3
ลอย
0
มหาสูญ
0
ปฐม
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.10
เกิดเสาร์ห้ามใช้
29 กุมภาพันธ์ 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านเดือนมีนาคม 2567
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่-ย้ายเข้าบ้าน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพสหัชชะ ภพพันธุ ภพเคหัง ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
01 มีนาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
1.70
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
02 มีนาคม 2567 5
ธงชัย
0
อุบาศ
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.50
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
03 มีนาคม 2567 4
ปลอด
5
ธงชัย
5
อมฤตโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.00
เกิดจันทร์ห้ามใช้
04 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.20
เกิดอังคารห้ามใช้
05 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดพุธห้ามใช้
06 มีนาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดเสาร์ห้ามใช้
07 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
08 มีนาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
09 มีนาคม 2567 5
ธงชัย
5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.80
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
10 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.00
เกิดจันทร์ห้ามใช้
11 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
0
จม
0
มหาสูญ
0
ทุติยะ
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.20
เกิดอังคารห้ามใช้
12 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.80
เกิดพุธห้ามใช้
13 มีนาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.40
เกิดเสาร์ห้ามใช้
14 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.70
เกิดจันทร์ห้ามใช้
15 มีนาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.60
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
16 มีนาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทักทิน
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.60
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
17 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
18 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอังคารห้ามใช้
19 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดพุธห้ามใช้
20 มีนาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.70
เกิดเสาร์ห้ามใช้
21 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
พิลา
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.10
เกิดจันทร์ห้ามใช้
22 มีนาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
23 มีนาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.40
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
24 มีนาคม 2567 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
25 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
มฤตยู
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดอังคารห้ามใช้
26 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.80
เกิดพุธห้ามใช้
27 มีนาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
28 มีนาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
29 มีนาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
30 มีนาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
31 มีนาคม 2567 4
ปลอด
0
อุบาศ
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านเดือนเมษายน 2567
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่-ย้ายเข้าบ้าน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพสหัชชะ ภพพันธุ ภพเคหัง ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
01 เมษายน 2567 4
ปลอด
5
ธงชัย
0
วันบอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดอังคารห้ามใช้
02 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.70
เกิดพุธห้ามใช้
03 เมษายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.80
เกิดเสาร์ห้ามใช้
04 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลทิน
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.10
เกิดจันทร์ห้ามใช้
05 เมษายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
06 เมษายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.40
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
07 เมษายน 2567 4
ปลอด
5
อธิบดี
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
08 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอังคารห้ามใช้
09 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.70
เกิดพุธห้ามใช้
10 เมษายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.80
เกิดเสาร์ห้ามใช้
11 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
12 เมษายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
13 เมษายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.60
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
14 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
พิลา
3
ลอย
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
15 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.60
เกิดอังคารห้ามใช้
16 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
พิลา
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.70
เกิดพุธห้ามใช้
17 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดเสาร์ห้ามใช้
18 เมษายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
19 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
20 เมษายน 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
21 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.70
เกิดจันทร์ห้ามใช้
22 เมษายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอังคารห้ามใช้
23 เมษายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทินศูร
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.40
เกิดพุธห้ามใช้
24 เมษายน 2567 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดเสาร์ห้ามใช้
25 เมษายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
26 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
27 เมษายน 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
28 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลทิน
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
29 เมษายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
30 เมษายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.80
เกิดพุธห้ามใช้
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านเดือนพฤษภาคม 2567
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่-ย้ายเข้าบ้าน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพสหัชชะ ภพพันธุ ภพเคหัง ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
01 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดเสาร์ห้ามใช้
02 พฤษภาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
03 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
04 พฤษภาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
05 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.70
เกิดจันทร์ห้ามใช้
06 พฤษภาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอังคารห้ามใช้
07 พฤษภาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.90
เกิดพุธห้ามใช้
08 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.30
เกิดเสาร์ห้ามใช้
09 พฤษภาคม 2567 5
อธิบดี
0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดจันทร์ห้ามใช้
10 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
5
ธงชัย
0
ทักทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
11 พฤษภาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.10
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
12 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
13 พฤษภาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
ทรธึก
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.30
เกิดอังคารห้ามใช้
14 พฤษภาคม 2567 5
ธงชัย
5
อธิบดี
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
เกิดพุธห้ามใช้
15 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินศูร
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
16 พฤษภาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
เกิดจันทร์ห้ามใช้
17 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
18 พฤษภาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.60
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
19 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
20 พฤษภาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.10
เกิดอังคารห้ามใช้
21 พฤษภาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.40
เกิดพุธห้ามใช้
22 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.30
เกิดเสาร์ห้ามใช้
23 พฤษภาคม 2567 5
อธิบดี
0
โลกาวินาศ
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.10
เกิดจันทร์ห้ามใช้
24 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลกรรณี
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.80
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
25 พฤษภาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
26 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
27 พฤษภาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
วินาศ
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.70
เกิดอังคารห้ามใช้
28 พฤษภาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดพุธห้ามใช้
29 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
30 พฤษภาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดจันทร์ห้ามใช้
31 พฤษภาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.80
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านเดือนมิถุนายน 2567
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่-ย้ายเข้าบ้าน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพสหัชชะ ภพพันธุ ภพเคหัง ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
01 มิถุนายน 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
กาลโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.60
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
02 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
03 มิถุนายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.80
เกิดอังคารห้ามใช้
04 มิถุนายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.40
เกิดพุธห้ามใช้
05 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.30
เกิดเสาร์ห้ามใช้
06 มิถุนายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
07 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
08 มิถุนายน 2567 0
โลกาวินาศ
0
อุบาศ
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.00
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
09 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
10 มิถุนายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.60
เกิดอังคารห้ามใช้
11 มิถุนายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทักทิน
3
ลอย
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.40
เกิดพุธห้ามใช้
12 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.40
เกิดเสาร์ห้ามใช้
13 มิถุนายน 2567 5
อธิบดี
5
อธิบดี
5
สิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.60
เกิดจันทร์ห้ามใช้
14 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
15 มิถุนายน 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.00
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
16 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
17 มิถุนายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดอังคารห้ามใช้
18 มิถุนายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดพุธห้ามใช้
19 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดเสาร์ห้ามใช้
20 มิถุนายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
21 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
22 มิถุนายน 2567 0
โลกาวินาศ
0
โลกาวินาศ
0
ทรธึก
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
1.60
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
23 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
24 มิถุนายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดอังคารห้ามใช้
25 มิถุนายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
วันบอด
3
ลอย
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.40
เกิดพุธห้ามใช้
26 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลสูร
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.40
เกิดเสาร์ห้ามใช้
27 มิถุนายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.00
เกิดจันทร์ห้ามใช้
28 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
29 มิถุนายน 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทินศูร
0
จม
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
1.60
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
30 มิถุนายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
มฤตยู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านเดือนกรกฎาคม 2567
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่-ย้ายเข้าบ้าน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพสหัชชะ ภพพันธุ ภพเคหัง ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
01 กรกฎาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดอังคารห้ามใช้
02 กรกฎาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดพุธห้ามใช้
03 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดเสาร์ห้ามใช้
04 กรกฎาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
05 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
06 กรกฎาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.80
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
07 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
0
อุบาศ
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
08 กรกฎาคม 2567 0
อุบาศ
5
ธงชัย
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.40
เกิดอังคารห้ามใช้
09 กรกฎาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดพุธห้ามใช้
10 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลสูร
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.50
เกิดเสาร์ห้ามใช้
11 กรกฎาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
0
มหาสูญ
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.10
เกิดจันทร์ห้ามใช้
12 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
5
อธิบดี
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.60
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
13 กรกฎาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.00
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
14 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
มฤตยู
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
15 กรกฎาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.80
เกิดอังคารห้ามใช้
16 กรกฎาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.30
เกิดพุธห้ามใช้
17 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
18 กรกฎาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
19 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วันบอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
20 กรกฎาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.30
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
21 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
0
ทักทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.60
เกิดจันทร์ห้ามใช้
22 กรกฎาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
23 กรกฎาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดพุธห้ามใช้
24 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.60
เกิดเสาร์ห้ามใช้
25 กรกฎาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.50
เกิดจันทร์ห้ามใช้
26 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
5
ฟู
0
มหาสูญ
0
ปฐม
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.70
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
27 กรกฎาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.00
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
28 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
0
จม
4
ปลอด
0
ตติยะ
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.10
เกิดจันทร์ห้ามใช้
29 กรกฎาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดอังคารห้ามใช้
30 กรกฎาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดพุธห้ามใช้
31 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านเดือนสิงหาคม 2567
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่-ย้ายเข้าบ้าน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพสหัชชะ ภพพันธุ ภพเคหัง ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
01 สิงหาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
02 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.30
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
03 สิงหาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
04 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
05 สิงหาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
มฤตยู
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดอังคารห้ามใช้
06 สิงหาคม 2567 5
ธงชัย
0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดพุธห้ามใช้
07 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
5
ธงชัย
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดเสาร์ห้ามใช้
08 สิงหาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
3
ลอย
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดจันทร์ห้ามใช้
09 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
10 สิงหาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทินกาล
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.10
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
11 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
5
อธิบดี
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
12 สิงหาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
วันบอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดอังคารห้ามใช้
13 สิงหาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.00
เกิดพุธห้ามใช้
14 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
15 สิงหาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
กาลทิน
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
16 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
17 สิงหาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
18 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.70
เกิดจันทร์ห้ามใช้
19 สิงหาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
20 สิงหาคม 2567 5
ธงชัย
0
โลกาวินาศ
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.50
เกิดพุธห้ามใช้
21 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.30
เกิดเสาร์ห้ามใช้
22 สิงหาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
3
ลอย
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดจันทร์ห้ามใช้
23 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
24 สิงหาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.20
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
25 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
26 สิงหาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
27 สิงหาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดพุธห้ามใช้
28 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดเสาร์ห้ามใช้
29 สิงหาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
30 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.30
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
31 สิงหาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
พิลา
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.10
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านเดือนกันยายน 2567
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่-ย้ายเข้าบ้าน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพสหัชชะ ภพพันธุ ภพเคหัง ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
01 กันยายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.60
เกิดจันทร์ห้ามใช้
02 กันยายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
03 กันยายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทรธึก
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.10
เกิดพุธห้ามใช้
04 กันยายน 2567 4
ปลอด
0
อุบาศ
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.50
เกิดเสาร์ห้ามใช้
05 กันยายน 2567 5
อธิบดี
5
ธงชัย
0
อัคนิโรธ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.60
เกิดจันทร์ห้ามใช้
06 กันยายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.70
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
07 กันยายน 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.30
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
08 กันยายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
พิลา
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดจันทร์ห้ามใช้
09 กันยายน 2567 0
อุบาศ
5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอังคารห้ามใช้
10 กันยายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
พิลา
0
จม
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.10
เกิดพุธห้ามใช้
11 กันยายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.80
เกิดเสาร์ห้ามใช้
12 กันยายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
13 กันยายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
14 กันยายน 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.80
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
15 กันยายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
16 กันยายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอังคารห้ามใช้
17 กันยายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทินศูร
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.50
เกิดพุธห้ามใช้
18 กันยายน 2567 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.40
เกิดเสาร์ห้ามใช้
19 กันยายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
20 กันยายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
3
ลอย
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.90
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
21 กันยายน 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.30
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
22 กันยายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลทิน
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดจันทร์ห้ามใช้
23 กันยายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
24 กันยายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.50
เกิดพุธห้ามใช้
25 กันยายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.40
เกิดเสาร์ห้ามใช้
26 กันยายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
27 กันยายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
28 กันยายน 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.80
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
29 กันยายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดจันทร์ห้ามใช้
30 กันยายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอังคารห้ามใช้
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านเดือนตุลาคม 2567
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่-ย้ายเข้าบ้าน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพสหัชชะ ภพพันธุ ภพเคหัง ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
01 ตุลาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.00
เกิดพุธห้ามใช้
02 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดเสาร์ห้ามใช้
03 ตุลาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
04 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
0
อุบาศ
0
กาลกรรณี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.80
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
05 ตุลาคม 2567 0
โลกาวินาศ
5
ธงชัย
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.80
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
06 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
07 ตุลาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
วินาศ
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอังคารห้ามใช้
08 ตุลาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.30
เกิดพุธห้ามใช้
09 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
5
อธิบดี
0
ทินกาล
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.30
เกิดเสาร์ห้ามใช้
10 ตุลาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
11 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
อัคนิโรธ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
12 ตุลาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
กาลโชค
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.30
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
13 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
14 ตุลาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
5
ฟู
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.00
เกิดอังคารห้ามใช้
15 ตุลาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.40
เกิดพุธห้ามใช้
16 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดเสาร์ห้ามใช้
17 ตุลาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
18 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
0
โลกาวินาศ
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.30
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
19 ตุลาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.70
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
20 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.60
เกิดจันทร์ห้ามใช้
21 ตุลาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
ทักทิน
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอังคารห้ามใช้
22 ตุลาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.30
เกิดพุธห้ามใช้
23 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วินาศ
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดเสาร์ห้ามใช้
24 ตุลาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
25 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.20
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
26 ตุลาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.30
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
27 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.60
เกิดจันทร์ห้ามใช้
28 ตุลาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.50
เกิดอังคารห้ามใช้
29 ตุลาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.30
เกิดพุธห้ามใช้
30 ตุลาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดเสาร์ห้ามใช้
31 ตุลาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านเดือนพฤศจิกายน 2567
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่-ย้ายเข้าบ้าน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพสหัชชะ ภพพันธุ ภพเคหัง ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
01 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
02 พฤศจิกายน 2567 0
โลกาวินาศ
0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.60
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
03 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
5
ธงชัย
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
04 พฤศจิกายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
05 พฤศจิกายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทักทิน
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.80
เกิดพุธห้ามใช้
06 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดเสาร์ห้ามใช้
07 พฤศจิกายน 2567 5
อธิบดี
5
อธิบดี
5
สิทธิโชค
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.50
เกิดจันทร์ห้ามใช้
08 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
09 พฤศจิกายน 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
10 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.70
เกิดจันทร์ห้ามใช้
11 พฤศจิกายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอังคารห้ามใช้
12 พฤศจิกายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.80
เกิดพุธห้ามใช้
13 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.60
เกิดเสาร์ห้ามใช้
14 พฤศจิกายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
15 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
16 พฤศจิกายน 2567 0
โลกาวินาศ
0
โลกาวินาศ
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
1.60
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
17 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.70
เกิดจันทร์ห้ามใช้
18 พฤศจิกายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดอังคารห้ามใช้
19 พฤศจิกายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
วันบอด
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.40
เกิดพุธห้ามใช้
20 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลสูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดเสาร์ห้ามใช้
21 พฤศจิกายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
22 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
23 พฤศจิกายน 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
24 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
มฤตยู
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.70
เกิดจันทร์ห้ามใช้
25 พฤศจิกายน 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
ทินศูร
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
26 พฤศจิกายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.20
เกิดพุธห้ามใช้
27 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.20
เกิดเสาร์ห้ามใช้
28 พฤศจิกายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
29 พฤศจิกายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
30 พฤศจิกายน 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านเดือนธันวาคม 2567
ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่-ย้ายเข้าบ้าน วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพสหัชชะ ภพพันธุ ภพเคหัง ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
01 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
02 ธันวาคม 2567 0
อุบาศ
0
อุบาศ
0
ทินกาล
3
ลอย
0
มหาสูญ
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
1.50
เกิดอังคารห้ามใช้
03 ธันวาคม 2567 5
ธงชัย
5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
เกิดพุธห้ามใช้
04 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.80
เกิดเสาร์ห้ามใช้
05 ธันวาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.50
เกิดจันทร์ห้ามใช้
06 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทินกาล
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.00
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
07 ธันวาคม 2567 0
โลกาวินาศ
5
อธิบดี
0
ทักทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.50
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
08 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
09 ธันวาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.70
เกิดอังคารห้ามใช้
10 ธันวาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.50
เกิดพุธห้ามใช้
11 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.70
เกิดเสาร์ห้ามใช้
12 ธันวาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
พิลา
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.90
เกิดจันทร์ห้ามใช้
13 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
14 ธันวาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
15 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.20
เกิดจันทร์ห้ามใช้
16 ธันวาคม 2567 0
อุบาศ
0
โลกาวินาศ
0
มฤตยู
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
1.90
เกิดอังคารห้ามใช้
17 ธันวาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
มหาสูญ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.90
เกิดพุธห้ามใช้
18 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.70
เกิดเสาร์ห้ามใช้
19 ธันวาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.40
เกิดจันทร์ห้ามใช้
20 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
กาลทิน
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
21 ธันวาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
0
ทินกาล
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.80
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
22 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
วันบอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
23 ธันวาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
วันบอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
2.70
เกิดอังคารห้ามใช้
24 ธันวาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ปฐม
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.00
เกิดพุธห้ามใช้
25 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.80
เกิดเสาร์ห้ามใช้
26 ธันวาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
0
กาลทิน
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
0
ชนเสีย
2.50
เกิดจันทร์ห้ามใช้
27 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
จม
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.80
เกิดอาทิตย์ห้ามใช้
28 ธันวาคม 2567 0
โลกาวินาศ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.20
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
29 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
3.30
เกิดจันทร์ห้ามใช้
30 ธันวาคม 2567 0
อุบาศ
4
ปลอด
0
มฤตยู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
2.40
เกิดอังคารห้ามใช้
31 ธันวาคม 2567 5
ธงชัย
0
อุบาศ
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
0
ชนเสีย
0
ชนเสีย
4
ปลอด
2.40
เกิดพุธห้ามใช้
20 อันดับฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านที่ดีที่สุดปี 2567
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญ วันกาลโยค ดิถีกาลโยค ดิถีฤกษ์ วันจม-ฟู
(พรหมชาติ)
สูญดิถี อายกรรมพราย กระทิงวัน ภพสหัชชะ ภพพันธุ ภพเคหัง ผลลัพธ์ วันเกิดห้ามใช้
26 พฤศจิกายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4.20
เกิดพุธห้ามใช้
07 พฤษภาคม 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.90
เกิดพุธห้ามใช้
17 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
31 กรกฎาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3
ลอย
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.90
เกิดเสาร์ห้ามใช้
20 มิถุนายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
05 พฤศจิกายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ทักทิน
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.80
เกิดพุธห้ามใช้
10 เมษายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.80
เกิดเสาร์ห้ามใช้
04 กรกฎาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
4
ปลอด
3.80
เกิดจันทร์ห้ามใช้
12 พฤศจิกายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.80
เกิดพุธห้ามใช้
09 มีนาคม 2567 5
ธงชัย
5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.80
เกิดพฤหัสบดีห้ามใช้
30 เมษายน 2567 5
ธงชัย
4
ปลอด
0
ยมขันธ์
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.80
เกิดพุธห้ามใช้
04 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
0
กระทิงวัน
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.80
เกิดเสาร์ห้ามใช้
03 เมษายน 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.80
เกิดเสาร์ห้ามใช้
25 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
มหาสิทธิโชค
5
ฟู
4
ปลอด
0
ทุติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.80
เกิดเสาร์ห้ามใช้
16 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
พิลา
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.70
เกิดพุธห้ามใช้
18 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
0
ทรธึก
5
ฟู
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.70
เกิดเสาร์ห้ามใช้
02 เมษายน 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
อมฤตโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.70
เกิดพุธห้ามใช้
11 ธันวาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
5
ฟู
4
ปลอด
0
ตติยะ
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
3.70
เกิดเสาร์ห้ามใช้
18 สิงหาคม 2567 4
ปลอด
4
ปลอด
5
สิทธิโชค
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
4
ปลอด
3.70
เกิดจันทร์ห้ามใช้
20 มีนาคม 2567 5
อธิบดี
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
4
ปลอด
0
ชนเสีย
3.70
เกิดเสาร์ห้ามใช้