บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ฏีร์ญาภา 36 ตี-ยา-พา Ti Ya Pha หญิง แสงสว่างของผู้ที่ทรงความรู้
บุษราภา 14 บุด-สะ-รา-พา But Sa Ra Pha หญิง รัศมีพลอยสีเหลือง, แสงประกายของพลอยสีเหลือง
ธัญสิฎานัส 45 ทัน-สิ-ดา-นัด Than Si Da Nat หญิง ผู้สูงส่งที่มีคุณค่าและรุ่งเรือง
ธัญฎารัศมิ์ 51 ทัน-ยะ-ดา-รัด Than Ya Da Rat หญิง ผู้สูงส่งที่มีรัศมีแห่งความรุ่งเรือง
ธัญฐฎาณัฏฐ์ 63 ทัน-ทะ-ดา-นัด Than Tha Da Nat หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่งและรุ่งเรือง
ธัญพินิจฎา 45 ทัน-พิ-นิด-ดา Than Phi Nit Da หญิง ผู้สูงส่งที่รุ่งเรืองตลอดกาล
ธัญสุฎาภัทร์ 45 ทัน-สุ-ดา-พัด Than Su Da Phat หญิง ผู้สูงสุ่งที่มีความเจริญดีงาม
ภัทรีดา 19 พัด-ทรี-ดา Phat Si Da หญิง ดวงดาวแห่งโชคลาภ
พัฒณสิจฐ์ 55 พัด-ทะ-นะ-สิด Phat Tha Na Sit ชาย ผู้พัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด
กฤษณภัสร์ 36 กริด-สะ-นะ-พัด Krit Sa Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง แสงจากพระกฤษณะ
กฤษกมลฐ์ 36 กริด-กะ-มน Krit Ka Mon ชาย ผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่
กฤศฐิณิฐ 40 กริด-ทิ-นิด Krit Thi Nit ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
กฤษพิเชฏฐ 40 กริด-พิ-เชด Krit Phi Chet ชาย ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
กฤษพิรเมศ 36 กริด-พิ-ระ-เมด Krit Phi Ra Met ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุขอย่างงดงาม
วิภาทิพย์ 42 วิ-พา-ทิบ Wi Pha Thip หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของเทวดา
วรรณพิมล 42 วัน-พิ-มน Wan Phi Mon หญิง ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
กฤษวิสิษฎ์ 45 กริด-วิ-สิด Krit Wi Sit ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่
กฤตพสิษฐ์ 46 กริด-พะ-สิด Krit Pha Sit ชาย ผู้สมควรที่ได้รับคาวมร่ำรวยอย่างสูงสุด
กัลยวีร์ 45 กัน-ยะ-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้มีความกล้าหาญ
กฤษฎิ์พงศ์ 50 กริด-สะ-พง Krit Sa Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีปัญญา
ทิพยาภา 24 ทิบ-พะ-ยา-พา Thip Pha Ya Pha หญิง แสงสว่างของเทวดา
พรรษมนต์ 42 พัน-สะ-มน Phan Sa Mon หญิง สายฝนที่วิเศษ
ญาณินพันธุ์ 50 ยา-นิน-พัน Ya Nin Phan หญิง เชื้อสายของผู้มีความรู้
เศรษฐลักษณ์ 55 เสด-ถะ-ลัก Set Tha Lak ชาย ผู้มีลักษณะที่ยอดเยี่ยม
เขมขนิษฐ์ 42 เขม-ขะ-นิด Khema Kha Nit หญิง น้องสาวที่มีความเกษม
ทัศสุขนีย์ 51 ทัด-สุก-นี That Suk Ni หญิง สตรีผู้มีทัศนะแห่งความสุข
อพิชญ์ชญนันต์ 65 อะ-พิด-ชะ-ยะ-นัน A Phit Cha Ya Nan หญิง ปราชญ์ผู้มีชัยชนะและความสุข
เวนิส 24 เว-นิด We Nit หญิง ที่แห่งความโรแมนติก
เมลนีย์ 42 เม-ละ-นี Me La Ni หญิง หญิงผู้ได้รับข่าวสาร
พิมลณัฏฐ์ 59 พิ-มน-นัด Phi Mon Nat หญิง ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
สุมารินทร์ 41 สุ-มา-ริน Su Ma Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่พร้อมให้อภัยเสมอ
อรินทร 24 อะ-ริน-ทอน A Rin Thon หญิง ผู้เป็นใหญ่ฝ่ายข้าศึก หรือฝ่ายศัตรู
ปาลินทร์ธิดา 42 ปา-ลิน-ทิ-ดา Pa Lin Thi Da หญิง ธิดาที่ได้รับการคุ้มครอง
พิภา 14 พิ-พา Phi Pha หญิง แสงสว่างที่พิเศษ
ภรัณเมศร์ 41 พะ-รัน-เมด Pha Ran Met ชาย ผู้ยิ่งใหญ่
วิรุฬพันธ์ 50 วิ-รุน-พัน Wi Run Phan ชาย ผู้ถูกตรึงด้วยความเจริญ
นฤชล 14 นะ-รึ-ชน Na Rue Chon หญิง น้ำแห่งคน, น้ำมูตร
ณัฐชพิมพ์ 54 นัด-ชะ-พิม Nat Cha Phim หญิง ปราชญ์ผู้เป็นต้นแบบของผู้อื่น
กัญปาณัสม์ 42 กัน-ปา-นัด Kan Pa Nat ชาย หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
อภิสรากรณ์ 42 อะ-พิ-สะ-รา-กอน A Phi Sa Ra Kon หญิง ผู้ที่เกิดมายิ่งใหญ่
ศศิประภาพร 42 สะ-สิ-ประ-พา-พอน Sa Si Pra Pha Phon หญิง แสงสว่างของดวงจันทร์อันประเสริฐ
เธียรธาวิน 45 เทียน-ทา-วิน Thian Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังนักปราชญ์
ศรัญญ์ภัทร 42 สะ-รัน-พัด Sa Ran Phat หญิง ผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร
พัสส์ฐพร 56 พัด-ถะ-พอน Phat Tha Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
เจนนิภา 24 เจน-นิ-พา Chen Ni Pha หญิง ผู้งดงามด้วยความเชี่ยวชาญ
วิศรุช 24 วิ-สะ-รุด Wi Sa Rut ชาย สะอาด, สดใส
กัลย์จรัสธิดา 59 กัน-จะ-หรัด-ทิ-ดา Kan Cha Rat Thi Da หญิง ลูกสาวที่รุ่งเรืองและบริสุทธิ์
อิศรินทร์ 44 อิด-สะ-ริน It Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่
จิณณ์ชญา 36 จิน-ชะ-ยา Chin Cha Ya หญิง ผู้เชี่ยวชาญ
อัญญ์มาลี 46 อัน-มา-ลี An Ma Li หญิง ดอกไม้แห่งความรู้
ณีราสินุช 36 นี-รา-สิ-นุด Ni Ra Si Nut หญิง น้องสาวผู้บริสุทธิ์
ธมนณัฏฐ 41 ทะ-มน-นัด Tha Mon Nat หญิง นักปราชญ์ผู้สวยงาม
กัณฐ์ณิศา 45 กัน-นิ-สา Kan Ni Sa หญิง เจ้าแห่งความรู้ที่ขาดมิได้
ติณณพัฒน์ 46 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและมีความเจริญ
จำนงศักดิ์ 40 จัม-นง-สัก Cham Nong Sak ชาย ผู้ที่ต้องการอำนาจ
ปิยศักดิ์ชัย 54 ปิ-ยะ-สัก-ชัย Pi Ya Sak Chai ชาย ผู้มีอำนาจและชัยชนะในความรัก
ณัชฌาภัสร์ 42 นัด-ชา-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้เจริญที่มากด้วยความรู้
ธนุพัทธ์ 36 ทะ-นุ-พัด Tha Nu Phat ชาย ความก้าวหน้าที่ติดแน่น
วิมลพักตร์ 50 วิ-มน-พัก Wi Mon Phak หญิง ผู้มีใบหน้าผ่องใส
ภัทร์รวี 36 พัด-ระ-วี Phat Ra Wi หญิง ดีและประเสริฐอย่างมั่นคงดั่งดวงอาทิตย์
ณพิภา 19 นะ-พิ-พา Na Phi Pha หญิง ผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
นลินตา 24 นะ-ลิน-ตา Na Lin Ta หญิง สวยดุจดอกบัว
ธิดาทิพย์ 40 ทิ-ดา-ทิบ Thi Da Thip หญิง ลูกสาวเทวดา
บิ้ว 14 บิ้ว Bio หญิง สร้าง(ในภาษาอังกฤษ)
รภัสสรณ์ 41 ระ-พัด-สอน Ra Phat Son หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่ง
วรณัน 24 วอ-ระ-นัน Wo Ra Nan หญิง ของขวัญแห่งความสุข
กัญญรักข 24 กัน-ยะ-รัก Kan Ya Rak หญิง หญิงผู้เป็นที่รัก
ลัษมณ 24 ลัด-สะ-มน Lat Sa Mon หญิง ผู้มีลักษณะดั่งมณี
ชนันท์สิตา 41 ชะ-นัน-สิ-ตา Cha Nan Si Ta หญิง ผู้มีความสุข
ณัฐกรรยา 36 นัด-กัน-ยา Nat Kan Ya หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
รินทร์รมิดา 42 ริน-ระ-มิ-ดา Rin Ra Mi Da หญิง ผู้มีความสุขและยิ่งใหญ่
จิณัฏฐ์ฐิตา 63 จิ-นัด-ถิ-ตา Chi Nat Thi Ta หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
วลัญช์รัตน์ 56 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ทางที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
มิราริณทร์ 41 มิ-รา-ริน Mi Ra Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ดั่งมหาสมุทร
ธนิษฐ์นันท์ 59 ทะ-นิด-นัน Tha Nit Nan หญิง ดวงดาวแห่งความสุข
ณัฐจรินทร์ 51 นัด-จะ-ริน Nat Cha Rin หญิง นักปราชญ์ผู้เดินทางสู่ความยิ่งใหญ่
อุไรพรรณ 41 อุ-รัย-พัน U Rai Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณงดงาม
ศุภาฑินันท์ 41 สุ-พา-ทิ-นัน Su Pha Thi Nan หญิง รัศมีแห่งความสุข
พันธุ์ณุมาศ 50 พัน-นุ-มาด Phan Nu Mat หญิง เชื้อสายแห่งทองคำ
ภุสชิพัทธ์ 41 พุด-ชิ-พัด Phut Chi Phat ชาย ผู้มากด้วยความเจริญ
พุฒิธนัสถ์ 46 พุด-ทะ-นัด Phut Tha Nat ชาย ผู้เจริญในทรัพย์
ภุสชิวัฒน์ 42 พุด-ชิ-วัด Phut Chi Wat ชาย ผู้มากด้วยความเจริญ
ธรรมลักษ์ 41 ทัม-ลัก Tham Lak ชาย ลักษณะของผู้มีธรรม
ธรรพัฒน์ 41 ทัน-พัด Than Phat ชาย ผู้เจริญในธรรม
พรพชรมน 36 พอน-พะ-ชะ-ระ-มน Phon Pha Cha Ra Mon หญิง ผู้ประเสริฐมีจิตใจแกร่งดั่งเพชร
สัจจาพร 36 สัด-จา-พอน Sat Cha Phon หญิง ความจริงใจอันประเสริฐ
โรสรินทร์ 42 โรด-สะ-ริน Rot Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ได้รับความรัก
พิมนภา 24 พิม-นะ-พา Phim Na Pha หญิง ต้นแบบที่มาจากฟากฟ้า
เติมสุข 24 เติม-สุก Toem Suk ชาย สุขที่ถูกเติมจนเต็ม
รุ่งวรินทร์ 41 รุ่ง-วะ-ริน Rung Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
ศิวราภรณ์ 41 สิ-วะ-รา-พอน Si Wa Ra Phon หญิง เครื่องประดับอันประเสริฐสูงสุด
มัษฏาภรค์ 41 มัด-ตา-พอน Mat Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่สวยงาม
ณัฐจิราพัชร 51 นัด-จิ-รา-พัด Nat Chi Ra Phat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความยั่งยืนเหมือนเพชร
พิลา 19 พิ-ลา Phi La หญิง วันให้โทษทางแตกหัก เสียหาย
จักริน 24 จัก-กะ-ริน Chak Ka Rin ชาย พระราชา(เป็นคำสงวน ห้ามใช้)
จักรินพันธ์ 54 จัก-กริน-พัน Chak Karin Phan ชาย เชื้อสายของพระราชา, เชื้อสายของผู้สูงส่ง (มีคำสงวน ห้ามใช้)
วินิฉัย 36 วิ-นิ-ฉัย Wi Ni Chai หญิง ตัดสิน, ชี้ขาด, ลงความเห็น.
วราจิตต์ 36 วะ-รา-จิด Wa Ra Chit หญิง ใจที่ประเสริฐ
วชินันท์ 36 วะ-ชิ-นัน Wa Chi Nan หญิง เพชรแห่งความสุข
วันทรัตน์ 41 วัน-ทะ-รัด Wan Tha Rat หญิง ดวงแก้วที่น่าสรรเสริญ
มนัสชา 24 มะ-นัด-ชา Ma Nat Cha หญิง ใจที่มีประโยชน์
อินทนนท์ 36 อิน-ทะ-นน In Tha Non ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุข
อธิญา 19 อะ-ทิ-ยา A Thi Ya หญิง ผู้มีความรู้ที่ยิ่งใหญ่
ธนากาญจน์ 36 ทะ-นา-กาน Tha Na Kan หญิง ทองและทรัพย์สมบัติ
ประไพวรรณ 46 ประ-พัย-วัน Pra Phai Wan หญิง ผิวที่สวยงาม
ฬุฬาศิลป์ 40 จุ-ลา-สิน Chu La Sin ได้ทั้งชายและหญิง ความยิ่งใหญ่ทางศิลปะ
วรรธนวรรธ 41 วัน-ทะ-นะ-วัด Wan Tha Na Wat ชาย ชนชั้นของผู้เจริญในสมบัติ
ภัทร์วศิน 41 พัด-วะ-สิน Phat Wa Sin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญและมีอำนาจ
วสินภัทร์ 41 วะ-สิน-พัด Wa Sin Phat หญิง ผู้เจริญและมีอำนาจ
ณัฎฐิยากรณ์ 55 นัด-ถิ-ยา-กอน Nat Thi Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดดังนักปราชญ์หญิง
ณัฏฐ์ฐณภัค 59 นัด-ทะ-นะ-พัก Nat Tha Na Phak ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ธณัฏฐ์ปณัย 59 ทะ-นัด-ปะ-นัย Tha Nat Pa Nai ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรัก
ณัฏฐ์ธภัท 46 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ปราชญ์ผู้เจริญ
ธณัฏฐ์ฐกร 54 ทะ-นัด-ทะ-กอน Tha Nat Tha Kon ชาย ผู้ตั้งมั่นในความเป็นนักปราชญ์
ณัฏฐ์ธณพล 59 นัด-ทะ-นะ-พน Nat Tha Na Phon ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
สรัญฐชัยย์ 59 สะ-รัน-ทะ-ชัย Sa Ran Tha Chai ชาย ผู้มีชัยเป็นที่พึ่ง
ครุชาติ 19 คะ-รุ-ชาด Kha Ru Chat ชาย ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ
ลักษณวงค์ 41 ลัก-สะ-นะ-วง Lak Sa Na Wong หญิง ลักษณะของเชื้อสายในตระกูล
ดำรงค์พันธ์ 51 ดัม-รง-พัน Dam Rong Phan ชาย ทรงไว้ซึ่งความผูกพัน
อัญชัญ 24 อัน-ชัน An Chan หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกมีทั้งแบบกลีบซ้อนและกลีบไม่ซ้อน
สุพรัตน์ 41 สุบ-พะ-รัด Sup Pha Rat หญิง ผู้งดงามดุจดวงแก้ว
ธีรศาสตร์ 46 ที-ระ-สาด Thi Ra Sat ชาย นักปราชญ์ผู้มีวิชาความรู้
นิธิยาภักค์ 45 นิ-ทิ-ยา-พัก Ni Thi Ya Phak หญิง ขุมทรัพย์แห่งความเจริญและโชคดี
พิชยาพัชร์ 50 พิด-ชะ-ยา-พัด Phit Cha Ya Phat หญิง เพชรแห่งชัยชนะของนักปราชญ์
กัญปภาสร 24 กัน-ประ-พา-สอน Kan Pra Pha Son หญิง หญิงที่ประพฤติตนดี
ณัฏฐากาญจน์ 54 นัด-ถา-กาน Nat Tha Kan หญิง ทองของนักปราชญ์
ลักษ์ 24 ลัก Lak ชาย ลักษณะ
พรสวัสดิ์ 50 พอน-สะ-หวัด Phon Sa Wat ชาย ความเจริญอันประเสริฐ
พรรณวิไล 46 พัน-วิ-ลัย Phan Wi Lai หญิง ผู้มีผิวพรรณที่งดงาม
โซเฟีย 36 โซ-เฟีย So Fia หญิง เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย.
พรนับพัน 40 พร-นับ-พัน Phon Nap Phan หญิง พรนานาประการ
พัฒนวรัตน์ 51 พัด-ทะ-นะ-วะ-รัด Phat Tha Na Wa Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความเจริญ
รัฐชฏาพร 41 รัด-ชะ-ดา-พอน Rat Cha Da Phon หญิง ผู้เป็นชฏาอันประเสริฐของแผ่นดิน
ฐิรญาภัทร์ 41 ถิ-ระ-ยา-พัด Thi Ra Ya Phat หญิง มีความรู้และความเจริญอันยั่งยืน
ฐณัฏฐ์คนิน 63 ทะ-นัด-คะ-นิน Tha Nat Kha Nin หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
มัสยารัตน์ 50 มัด-สะ-ยา-รัด Mat Sa Ya Rat ชาย ปลาและดวงแก้ว
ซุลกิฟลี 40 ซุน-กิ-ฟลี Sun Ki Fli ชาย ผู้ที่ให้มากกว่า หรือให้เป็น 2 เท่า
วรายุภัสร์ 45 วะ-รา-ยุ-พัด Wa Ra Yu Phat หญิง ผู้เจริญที่มีชีวิตอันประเสริฐ
ชณกาณ 14 ชะ-นะ-กาน Cha Na Kan หญิง คนที่ทรงคุณค่าดุจทองคำ
แพรวาวัลย์ 54 แพร-วา-วัน Phrae Wa Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งผ้าไหม
ขนิฐตา 24 ขะ-หนิด-ตา Kha Nit Ta หญิง แก้วตาของน้อง
สมลักษณ์ 41 สม-ลัก Som Lak ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะที่เหมาะสม
เวหา 14 เว-หา We Ha ชาย ท้องฟ้า
ปณัฐฐิชา 36 ปะ-นัด-ทิ-ชา Pa Nat Thi Cha หญิง นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในความรู้
เมฆิน 19 เม-คิน Me Khin ชาย ก้อนเมฆ
เอวาริญทร์ 41 เอ-วา-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในผืนน้ำ
ธันยากานต์ 41 ทัน-ยา-กาน Than Ya Kan หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
ตรีรักษ์ 36 ตรี-รัก Tri Rak ได้ทั้งชายและหญิง การคุ้มครองทั้งสาม
บุปผาชาติ 24 บุบ-ผา-ชาด Bup Pha Chat หญิง ดอกไม้, พวงดอกไม้
ปริณวัชญณ์ 45 ปะ-ริน-วัด Pa Rin Wat ชาย ผู้มีความรอบรู้และแข็งแกร่ง
กนกญาดา 14 กะ-หนก-ยา-ดา Ka Nok Ya Da หญิง ผู้รู้เรื่องทองคำ
ธนาวุฒิ 24 ทะ-นา-วุด Tha Na Wut ชาย ผู้ที่เจริญก้าวหน้าในทรัพย์สมบัติ
พระสินธุ์ 46 พระ-สิน Phra Sin ชาย สายน้ำแห่งความเลื่อมใส
พระพัสตร์ 51 พระ-พัด Phra Phat ชาย ผู้เป็นอาภรณ์ที่น่าเลื่อมใส
พิณนภา 24 พิน-นะ-พา Phin Na Pha หญิง พิณที่ประทานจากฟากฟ้า
ฉัตรทิชา 24 ฉัด-ทิ-ชา Chat Thi Cha หญิง ร่มเงาของผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กฤชภัทร 14 กริด-ชะ-พัด Krit Cha Phat ชาย กริชอันประเสริฐ
ภัคกร 14 พัก-กอน Phak Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความโชคดี, บ่อเกิดแห่งความเจริญ
ชลภัสสรณ์ 45 ชน-พัด-สอน Chon Phat Son หญิง ร่มเย็นดุจสายน้ำ
เปรมศิณี 36 เปรม-สิ-นี Prem Si Ni หญิง หญิงที่มีความสุข
กัญญ์ฐณกาณติ์ 59 กัน-ทะ-นะ-กาน Kan Tha Na Kan หญิง หญิงผู้มีความรู้ดั่งนักปราชญ์
ปภิณทิพย์ 42 ปะ-พิน-ทิบ Pa Phin Thip หญิง เทวดาผู้มีปัญญา
นิลกาล 23 นิน-ละ-กาน Nin La Kan ได้ทั้งชายและหญิง พลอยแห่งกาลเวลา
สุรียาณี 40 สุ-รี-ยา-นี Su Ri Ya Ni หญิง หญิงผู้มีค่าดั่งพระอาทิตย์
เมษ์ลาลิน 42 เม-ลา-ลิน Me La Lin หญิง ผู้งดงามดั่งดวงจันทร์
ปรางค์นลิน 42 ปราง-นะ-ลิน Prang Na Lin หญิง ผู้มีความงดงาม
อามีนะห์ 42 อา-มี-นะ A Mi Na หญิง ที่ชื่อตรง, ที่วางใจได้
เจริญอนันต์ 52 จะ-เริน-อะ-นัน Cha Roen A Nan ชาย ผู้เจริญอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
พิณญาดา 24 พิน-ยา-ดา Phin Ya Da หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักของเทวดา
ชฎาวัลย์ 41 ชะ-ดา-วัน Cha Da Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายอันสูงส่ง
ณัฎฐพัชร 41 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย มีความรู้ดุจเพชร
ภัคชลีพร 36 พัก-ชะ-ลี-พอน Phak Cha Li Phon หญิง ผู้เจริญที่มีกิริยางดงามประเสริฐ
ภรณ์มณี 36 พอน-มะ-นี Phon Ma Ni หญิง เครื่องประดับที่ทำจากแก้ว
พรรณพิชา 36 พัน-พิ-ชา Phan Phi Cha หญิง ปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม
สิปประศรัญย์ 59 สิบ-ประ-สะ-รัน Sip Pra Sa Ran ชาย ผู้มีศิลปะเป็นที่พึ่ง
สิรินทร์ฐสอน 65 สิ-ริน-ทะ-สอน Si Rin Tha Son หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มากด้วยความรู้
ฉัฐฐสิรินทร์ 65 ฉัด-ทะ-สิ-ริน Chat Tha Si Rin หญิง ร่มเงาของผู้เป็นใหญ่
สิรินฐณัฐฉ์ 65 สิ-ริน-ทะ-นัด Si Rin Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
สิรินฐภัสสร์ 65 สิ-ริน-ทะ-พัด Si Rin Tha Phat หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
วรัชฏ์ธรินทร์ 65 วะ-รัด-ทะ-ริน Wa Rat Tha Rin หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ฐรินทร์รัศม์ 65 ทะ-ริน-รัด Tha Rin Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเป็นใหญ่
ชิชากร 14 ชิ-ชา-กอน Chi Cha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความรัก
ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ 64 นัด-ทะ-กริด Nat Tha Krit ชาย นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
ปัณณ์ธณัฏฐ์ 65 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้
อิทธิธณัฏฐ์ 59 อิด-ทิ-ทะ-นัด It Thi Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
อัฐฐภิรมย์ 59 อัด-ทะ-พิ-รม At Tha Phi Rom หญิง ผู้มีความสุขในเงินตรา
อัญพสิษฐ์ภาดา 59 อัน-ยะ-พะ-สิด-พา-ดา An Ya Pha Sit Pha Da ชาย ชายที่ร่ำรวยที่สุด
กัลย์พิสชา 50 กัน-พิด-ชา Kan Phit Cha หญิง หญิงที่งามเหมือนดอกบัว
พิฏฐาพัส 50 พิ-ถา-พัด Phi Tha Phat หญิง มีอำนาจอันเป็นที่ปรารถนาด้วยความเพียร
ไอศวรรณยา 50 อัย-สะ-วัน-ยา Aiya Sa Wan Ya หญิง ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่, ความเป็นผู้สูงส่ง
อัปสรรัชย์ 50 อับ-สอน-รัด Ap Son Rat หญิง แผ่นดินของนางสวรรค์
หริญรัศมิ์ 50 หะ-ริน-รัด Ha Rin Rat หญิง รัศมีแห่งทองคำ
วิลัยรักษ์ 50 วิ-ลัย-รัก Wi Lai Rak หญิง การรักษาให้สิ่งไม่ดีเลือนหายไป
วะลัยรักษ์ 50 วะ-ลัย-รัก Wa Lai Rak หญิง กำไลแห่งการรักษา
วรรณยุรักษ์ 50 วัน-ยุ-รัก Wan Yu Rak หญิง ชนชั้นและการคุ้มครอง
ณัฐฎพัชร์ 50 นัด-ดะ-พัด Nat Da Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ศศิ 50 นัด-สะ-สิ Nat Sa Si หญิง ดวงจันทร์ของนักปราชญ์
ซาลือมะห์ 50 ซา-ลือ-มะ Sa Lue Ma หญิง ความสงบ, ความสันติ
พิมพ์ระวี 55 พิม-ระ-วี Phim Ra Wi หญิง ผู้เป็นต้นแบบที่ร้อนแรง
ณิภัสส์รฐา 51 นิ-พัด-ระ-ถา Ni Phat Ra Tha หญิง ผู้เจริญด้วยปัญญาอย่างมั่นคง
อรินท์พร 41 อะ-ริน-พอน A Rin Phon หญิง ผู้มีพรอันประเสริฐเหนือผู้อื่น
ณัฐธ์ภัสส์ 59 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ปรณัฐ 24 ปอ-ระ-นัด Po Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความแตกต่าง
นูรอัยนี 41 นูน-อัย-ยะ-นี Nun Aiya Ya Ni หญิง แก้วตาดวงใจของพ่อแม่
ฐลิลลรัตน์ 56 ทะ-ลิน-ละ-ลัด Tha Lin La Lat หญิง นางแก้วผู้น่ารัก
ณัฐนรีย์ 51 นัด-นะ-รี Nat Na Ri หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นวีรสตรี
อรศิชา 24 ออน-สิ-ชา On Si Cha หญิง หญิงที่เกิดมางดงาม
พันธ์ธวัช 46 พัน-ทะ-วัด Phan Tha Wat ชาย ผู้ผูกพันธ์ด้วยความมั่นคง
อธิษฐ์ธนัน 54 อะ-ทิด-ทะ-นัน A Thit Tha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ร่ำรวยด้วยคำอธิฐาน
ตฤณกฤษ 15 ติน-นะ-กิด Tin Na Kit ชาย หญ้าที่กระทำแล้ว
สิงหา 19 สิง-หา Sing Ha หญิง เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8
ธัฐฐณพัชฏ์ 63 ทัด-ทะ-นะ-พัด That Tha Na Phat ชาย ผู้มีเพชรและทรัพยสมบัติ
ธัฐฐณนัฎฐ์ 63 ทัด-ทะ-นะ-นัด That Tha Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์สมบัติ
ลลิณีย์ 45 ละ-ลิ-นี La Li Ni หญิง หญิงผู้น่ารัก
เอวรินทร์ 41 เอ-วะ-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ด้วยประการฉะนี้
แสนสุข 24 แสน-สุก Saen Suk หญิง ผู้มีความสุขมากๆ
วลัญช์ธภัทร 45 วะ-ลัน-ทะ-พัด Wa Lan Tha Phat หญิง เครื่องหมายแห่งความดีงาม
ตัสฌ์ศกุน 42 ตัด-สะ-กุน Tat Sa Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระพุทธ
ตัสปณิตฌ์ 42 ตัด-ปะ-นิด Tat Pa Nit ชาย ผู้อยู่ในกรอบของพระพุทธ
ตัสชนัชจ์ 42 ตัด-ชะ-นัด Tat Cha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ชนะศัตรู
ตัสธกัณณ์ 42 ตัด-ทะ-กัน Tat Tha Kan ชาย ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธ
พิชญ์ธรินทร์ญา 63 พิด-ทะ-ริน-ยา Phit Tha Rin Ya หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
นัฎชฎาวรัฐ 45 นัด-ชะ-ดา-วะ-รัด Nat Cha Da Wa Rat หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่งบนแผ่นดิน
วรัฐชฎากร 36 วะ-รัด-ชะ-ดา-กอน Wa Rat Cha Da Kon หญิง ผู้เกิดมาสูงส่งบนแผ่นดิน
เชอณิชชา 24 เชอ-นิด-ชา Choe Nit Cha หญิง ต้นไม้ที่บริสุทธิ์
ณัฐวรัฐ 41 นัด-ถะ-วะ-รัด Nat Tha Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง แผ่นดินของนักปราชญ์
กานติ์จิรัฐ 50 กาน-จิ-รัด Kan Chi Rat ชาย ผู้ที่มีความรักมั่นคงตลอดกาล
ภรกฤช 9 พะ-ระ-กิด Pha Ra Kit ชาย ผู้ทรงกฤช, ผู้มีความเฉียบแหลม
ชณันวัชร์ 41 ชะ-นัน-วัด Cha Nan Wat ชาย ผู้มั่งคงดุชเพชร
ภิรมย์รัตน์ 56 พิ-รม-รัด Phi Rom Rat หญิง นางแก้วผู้มีความสุข
ฐานัฐพ์ 45 ถา-นัด Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีฐานะ
กันต์ฑกรณ์ 44 กัน-ทะ-กอน Kan Tha Kon ชาย ผู้ที่มีความน่ารัก
พัสวีร์ 45 พัด-สะ-วี Phat Sa Wi ชาย ผู้มีทรัพย์
เนตรนรินทร์ 46 เนด-นะ-ริน Net Na Rin หญิง ดวงตาของผู้สูงส่ง
ศรินภัสร์ 45 สะ-ริน-พัด Sa Rin Phat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีแต่ความเจริญ
ชยเศรษฐ์ 45 ชะ-ยะ-เสด Cha Ya Set ชาย ชัยชนะอันประเสริฐ
ชญาธนุส 24 ชะ-ยา-ทะ-นุด Cha Ya Tha Nut หญิง ผู้มีความรู้ที่แตกต่าง
ธัญญ์นารา 36 ทัน-นา-รา Than Na Ra หญิง แสงแห่งความโชคดี
ศุภชานันท์ 36 สุบ-พะ-ชา-นัน Sup Pha Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขและความเจริญอย่างดีงาม
ชัชญาณิจฌ์ 42 ชัด-ชะ-ยา-นิด Chat Cha Ya Nit หญิง นักรบที่มีความรู้
วันนิวัฒน์ 51 วัน-นิ-วัด Wan Ni Wat ชาย วันที่เจริญยิ่ง
ณัฏฐ์ฐพัตร 64 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฏฐ์ฐภัทร 55 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ฐณัฏฐ์นพัช 64 ทะ-นัด-นะ-พัด Tha Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรของนักปราชญ์
ฐณัฏฐ์ทิพา 59 ทะ-นัด-ทิ-พา Tha Nat Thi Pha หญิง สายน้ำของนักปราชญ์
ฐณัฏฐ์ชาฎา 54 ทะ-นัด-ชา-ดา Tha Nat Cha Da หญิง ชฎาของนักปราชญ์
ดิษฐณัฏฐ์ 54 ดิด-ทะ-นัด Dit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้น่าเชื่อถือ
ฐณัฏฐ์ธกร 54 ทะ-นัด-ทะ-กัด Tha Nat Tha Kat ชาย ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กัญฐณัฏฐ์ 54 กัน-ทะ-นัด Kan Tha Nat หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
ปาลฐณัฏฐ์ 54 ปาน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย ผู้เป็นดั่งนักปราชญ์
รัตนกุล 24 รัด-ตะ-นะ-กุน Rat Ta Na Kun หญิง ผู้เป็นดวงแก้วของตระกูล
จรรยาภัทร์ 42 จัน-ยา-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้เจริญที่อยู่ในธรรม
ศิราลักษณ์ 45 สิ-รา-ลัก Si Ra Lak หญิง ผู้มีลักษณะงดงามดั่งสายน้ำ
จินตนารักษ์ 46 จิน-ตะ-นา-รัก Chin Ta Na Rak หญิง การประคับประคองความรู้สึก นึก คิด
พัทธฐริญญ์ 51 พัด-ถะ-ทะ-ริน Phat Tha Tha Rin หญิง ผู้ผูกติดกับความเป็นใหญ่
วรรณาวนันท์ 50 วัน-นา-วะ-นัน Wan Na Wa Nan หญิง ผู้มีความสุขดั่งทองคำ
อัถชาณาษ 24 อัด-ชา-นาด At Cha Nat หญิง -
ดิษฐพงษ์ 41 ดิด-ถะ-พง Dit Tha Phong ชาย เชื้อสายแห่งน้ำ
ณัทฐเสฎฐ์ 51 นัด-ทะ-เสด Nat Tha Set ชาย ผู้ประเสริฐดังนักปราชญ์
พัสสวรรณ 45 พัด-สะ-วัน Phat Sa Wan หญิง ชนชั้นและสายฝน
ขนัษฐ์กมล 45 ขะ-นัด-กะ-มน Kha Nat Ka Mon หญิง ผู้เป็นดวงใจของน้อง
กฤศมณฑ์น์ 45 กริด-สะ-มน Krit Sa Mon หญิง ผู้มีความคิดเฉียบแหลม
วิรัฐยา 36 วิ-รัด-ทะ-ยา Wi Rat Tha Ya หญิง ผู้อยู่บนรัฐที่วิเศษยิ่ง
ติณาภา 15 ติ-นา-พา Ti Na Pha หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเพียร
อภัสนันท์ 42 อะ-พัด-สะ-นัน A Phat Sa Nan หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความสุข
ศุภัคษิ์ชฎา 42 สุ-พัก-ชะ-ดา Su Phak Cha Da หญิง ชฎาแห่งความเจริญ, ชฎาแห่งความโชคดี
ศุภัคษิ์ชยา 45 สุ-พัก-ชะ-ยา Su Phak Cha Ya หญิง ผู้มีโชคทางความรู้
พรพักตร์ 41 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้มีใบหน้าอันประเสริฐ
ฐณรินทร์ 41 ถะ-นะ-ริน Tha Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
ศุภัคษิ์ชญา 41 สุ-พัก-ชะ-ยา Su Phak Cha Ya หญิง ผู้มีโชคทางความรู้
อริสราภรณ์ 45 อะ-ริ-สะ-รา-พอน A Ri Sa Ra Phon หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
จีรดา 19 จี-ระ-ดา Chi Ra Da หญิง ดาวแห่งความยั่งยืน
เพชรชฎา 24 เพ็ด-ชะ-ดา Phet Cha Da หญิง เพชรที่ประดับบนชฎา
ธนันพัชญ์ 45 ทะ-นัน-พัด Tha Nan Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบและเกี่ยวกับทรัพย์
รพีกร 24 ระ-พี-กอน Ra Phi Kon หญิง บ่อเกิดแห่งพระอาทิตย์
รัมภาภัค 24 รัม-พา-พัก Ram Pha Phak หญิง ผู้มีเกียรติดั่งนางฟ้า
ศิรินทณรัตน์ 55 สิ-ริน-ทะ-นะ-รัด Si Rin Tha Na Rat หญิง ผู้ที่เป็นใหญ่ดุจดวงแก้ว
ศิรินทวรัชฌ์ 55 สิ-ริน-ทะ-วะ-รัด Si Rin Tha Wa Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีสมบัติมาก
ศนิตรา 24 สะ-นิด-ตรา Sa Nit Tra หญิง ผู้มีความยุติธรรมเสมอ
ศิญาธร 24 สิ-ยา-ทอน Si Ya Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ศรัณย์ยุพา 55 สะ-รัน-ยุ-พา Sa Ran Yu Pha หญิง หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
ณัฏฐ์ชสรณ์ 63 นัด-ชะ-สอน Nat Cha Son หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
ณัฏฐ์ธนนริน 63 นัด-ทะ-นะ-นะ-ริน Nat Tha Na Na Rin หญิง นักปราญ์ผู้สูงส่งที่มากด้วยทรัพย์สมบัติ
มนัญฐณัฏฐ์ 63 มะ-นัน-ทะ-นัด Ma Nan Tha Nat หญิง ผู้มีใจเป็นนักปราชญ์
กิตตฐณัฏฐ์ 56 กิด-ตะ-ทะ-นัด Kit Ta Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ณัฏฐ์ฐนิพา 63 นัด-ทะ-นิ-พา Nat Tha Ni Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
กฤชทยา 14 กริด-ชะ-ทะ-ยา Krit Cha Tha Ya หญิง ผู้มีอาวุธเป็นความรู้
กฤชลตา 14 กริด-ชะ-ละ-ตา Krit Cha La Ta หญิง อาวุธแห่งสายน้ำ
ณัฐชลัยย์ 55 นัด-ชะ-ลัย Nat Cha Lai หญิง นักปราชญ์แห่งสายน้ำ
ธณัฏฐ์ยศ 55 ทะ-นัด-ยด Tha Nat Yot ชาย นักปราชญ์ผู้มีสมบัติและเกียรติยศ
รชตภร 14 ระ-ชะ-ตะ-พอน Ra Cha Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่ทำจากเงิน
ชนบงกช 14 ชะ-นะ-บง-กด Cha Na Bong Kot หญิง บัวแห่งชัยชนะ
ภักษร 14 พัก-สอน Phak Son หญิง งดงาม
ทัศน์ศรัณย์ 63 ทัด-สะ-รัน That Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ามอง
ภรภัค 14 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้ค้ำจุนโชค
ลินพิชญ์ 42 ลิน-นะ-พิด Lin Na Phit ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
บัญชพักตร์ 41 บัน-ชะ-พัก Ban Cha Phak ชาย ผู้มีใบหน้าที่มงคลยิ่ง
บัญชนัตต์ 36 บัน-ชะ-นัด Ban Cha Nat ชาย ผู้มีค่าในฝูงชน
พรรล์ธนัส 51 พัน-ทะ-นัด Phan Tha Nat ชาย ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งความร่ำรวย
กัณชลิดา 24 กัน-ชะ-ลิ-ดา Kan Cha Li Da หญิง หญิงผู้มีเสน่ห์ มีทักษะการฟังที่ดี