บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธีรวินท์ 40 ที-ระ-วิ่น Thi Ra Win ชาย ผู้ได้เป็นนักปราชญ์
พิมรี่พาย 46 พิม-รี่-พาย Phim Ri Phai หญิง ผู้เจริญยิ่งในการค้าขายออนไลน์
นิชาดา 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผูู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ดอกแก้ว 19 ดอก-แก้ว Dok Kaeo หญิง ดอกไม้ชนิดนึง
ปณดา 9 ปะ-นะ-ดา Pa Na Da หญิง ผู้ทีงามดั่งดวงดาว
มงกุฎ 14 มง-กุด Mong Kut ชาย เครื่องสวมพระเศียรโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน มียอดสูง
ไอยเรศ 36 อัย-ยะ-เรด Aiya Ya Ret ได้ทั้งชายและหญิง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
ชิณาณิภณ์ 36 ชิ-นา-นิด Chi Na Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีชัยชนะและเป็นผู้พูดดี
พรภรดา 19 พอน-พะ-ระ-ดา Phon Pha Ra Da หญิง ผู้ประเสริฐ
ศิวะวงศ์ 45 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพระศิวะ
ธัญชนัท 24 ทัน-ชะ-นัด Than Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่เกิดโชค
ภัคพินันท์ 45 พัก-คะ-พิ-นัน Phak Kha Phi Nan หญิง ผู้มีความสุขและความเจริญ
สุทธ์สินี 45 สุด-สิ-นี Sut Si Ni หญิง หญิงที่บริสุทธิ์
ผ่อนจิตต์ 45 ผ่อน-จิด Phon Chit หญิง จิตใจที่ผ่อนคลาย
ศศิภัคฐ์ 45 สะ-สิ-พัก Sa Si Phak หญิง ดวงจันทร์แห่งความเจริญ
ธนากูล 19 ทะ-นา-กูน Tha Na Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ
พิณณ์นารา 42 พิน-นา-รา Phin Na Ra หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
วิชดา 14 วิด-ชะ-ดา Wit Cha Da หญิง ดาวแห่งความรอบรู้
ชิชา 9 ชิ-ชา Chi Cha หญิง หญิงที่มีได้รับความรัก
สลิลภัสสร์ 55 สะ-ลิน-พัด Sa Lin Phat หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
ธชปาณ 14 ทะ-ชะ-ปาน Tha Cha Pan ชาย ธงแห่งลมหายใจ
วิลาสิณี 40 วิ-ลา-สิ-นี Wi La Si Ni หญิง งามอย่างสดใส, งามมีเสน่ห์
ณพสิษฐ์ 46 นบ-พะ-สิด Nop Pha Sit ชาย 9 สิ่งประเสริฐ
นิลปัทม์ 36 นิน-ปัด Nin Pat หญิง บัวเขียว.
ส้มโอ 24 ซ่ม-โอ Som O หญิง ผลไม้ชนิดหนึ่ง
ณณาลัลน์ 41 นะ-นา-ลัน Na Na Lan หญิง สาวสวยผู้มีความรู้
วงทกร 14 วง-ทะ-กอน Wong Tha Kon ชาย ผู้อยู่ในกรอบให้การเกิด
ราชิต 14 รา-ชิด Ra Chit ชาย พระราชาหรือผู้ที่เกิดมาสูงสุ่ง
อาทิชา 15 อา-ทิ-ชา A Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดเป็นคนแรก
ภิรัช 15 พิ-รัด Phi Rat ชาย ผู้สูงส่งและยิ่งใหญ่
ชิษณุกิตติ์ 40 ชิด-สะ-นุ-กิด Chit Sa Nu Kit ชาย เกียรติของพระนารายณ์
ชณัตพงศ์ 40 ชะ-นัด-พง Cha Nat Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของนักปราชญ์
ปัญฐกะ 24 ปัน-ถะ-กะ Pan Tha Ka ชาย หนังสือ
สุรพันธ์ 42 สุ-ระ-พัน Su Ra Phan ชาย ผู้ผูกพันด้วยความกล้าหาญ
สิทธิพงศ์ 46 สิด-ทิ-พง Sit Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งการประสบความสำเร็จ
วรินณ์ธร 41 วะ-ริน-ทอน Wa Rin Thon หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
นฤทัย 19 นะ-รึ-ทัย Na Rue Thai หญิง ผู้คงอยู่ในดวงใจ
มัชรอาภา 24 มัด-ชะ-ระ-อา-พา Mat Cha Ra A Pha หญิง แสงสว่างแห่งเพชร
แคทริยา 24 แคด-ทะ-ริ-ยา Khaet Tha Ri Ya หญิง ดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
วาราดา 14 วา-รา-ดา Wa Ra Da หญิง ดวงดาว
ส้มเกลี้ยง 42 ซ่ม-เกลี้ยง Som Kliang หญิง พืชท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง
ฐากูล 19 ถา-กูน Tha Kun ชาย ผู้เอื้อเฟื้อและมั่นคง
จันตพัชญ์ 45 จัน-ตะ-พัด Chan Ta Phat หญิง เพชรแห่งดวงจันทร์
นัยนันทร์ 45 นัย-ยะ-นัน Nai Ya Nan หญิง ผู้มีความสุข
ชริพันธ์ 40 ชะ-ริ-พัน Cha Ri Phan หญิง ผู้ผูกพันธ์กับสายน้ำ
ณัฐรภา 24 นัด-ระ-พา Nat Ra Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์ที่รุ่งเรือง
สัณข์ศณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
สัณห์ษณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
สัณข์สณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
ศัณข์สณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
ศัลสณี 36 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง หญิงผู้มีชีวิตที่ดีขึ้น
เอกพินิจ 36 เอก-พิ-นิด Ek Phi Nit ชาย -
กิตติ์ธัญชัย 50 กิด-ทัน-ชัย Kit Than Chai ชาย มีเกียรติยศ มีโชค มีชัยชนะ
หยาดรุ้ง 24 หยาด-รุ้ง Yat Rung หญิง รุ้งที่หยดลงสู่พื้น
ศิลป์ชัย 42 สิน-ชัย Sin Chai ชาย ผู้ได้รับชัยชนะด้วยฝีมือของตน
ณัชฐานันท์ 45 นัด-ชะ-ถา-นัน Nat Cha Tha Nan หญิง หญิงที่มาพร้อมความสดใสร่าเริง
เฟาซีย์ 42 เฟา-ซี Fao Si ชาย ผู้รู้แจ้งเห็นจริง
ชัยค์บุริศฐ์ 63 ชัย-บุ-ริด Chai Bu Rit ชาย ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่
นันทพนธ์ 41 นัน-ทะ-พน Nan Tha Phon ชาย ผู้มีความสุขในงานประพันธ์
ฐษวรรธก์ 41 ถะ-สะ-วัด Tha Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญ
ธีลักษณ์ 40 ที-ลัก Thi Lak ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะของปราชญ์
อัฑฒวินท์ 41 อัด-ทะ-วิน At Tha Win ชาย ผู้มีความร่ำรวย
ศิริณภาวัล 42 สิ-ริ-นะ-พา-วัน Si Ri Na Pha Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งความงดงามดุจท้องฟ้า
ผจงเกียรติ 45 ผะ-จง-เกียด Pha Chong Kiat ชาย ผู้ได้รับชื่อเสียงอย่างตั้งใจ
เมฆิน 19 เม-เคิน Me Khoen ชาย ก้อนเมฆ
แบงค์ 19 แบง Baeng ชาย ธนบัตร
กิจชัช 19 กิด-จะ-ชัด Kit Cha Chat ชาย หน้าที่การงานที่รุ่งเรือง
จินพันธ์ 45 จิน-พัน Chin Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพลังบวก
คูณทรัพย์ 45 คูน-นะ-ซับ Khun Na Sap ชาย สมบัติที่เพิ่มเป็นเท่าตัว
นนทกาล 19 นน-ทะ-กาน Non Tha Kan ชาย กาลแห่งความสุข
ทินธกร 19 ทิน-ทะ-กอน Thin Tha Kon ชาย พระอาทิตย์.
ปัญจทิพย์ 46 ปัน-จะ-ทิบ Pan Cha Thip หญิง สวรรค์ชั้นที่ 5
ณุภัทรณีย์ 45 นุ-พัด-ทะ-ระ-นี Nu Phat Tha Ra Ni หญิง หญิงผู้มีความเจริญ
อนรรฆชัย 36 อะ-นัน-คะ-ชัย A Nan Kha Chai ชาย ชัยชนะที่ประมาณค่ามิได้
จตุรณย์ 36 จะ-ตุ-รน Cha Tu Ron ชาย เจ้าแห่งโลกหรือแห่งทิศทั้ง ๔
นรินรดา 24 นะ-ริน-ระ-ดา Na Rin Ra Da หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุขอยู่เสมอ
พราว 19 พราว Phrao หญิง แวววาว.
ศรัญญ์ภัทร 42 สะ-รัน-ยะ-พัด Sa Ran Ya Phat หญิง ผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร
ธเนฐษ 24 ธะ-เนด Tha Net ชาย ร่ำรวย
ณัชวลัญช์ 42 นัด-วะ-ลัน Nat Wa Lan หญิง ทางของนักปราชญ์
กัญจ์วณิช 41 กัน-วะ-นิด Kan Wa Nit หญิง พ่อค่าที่มีค่าดั่งทองคำ
ปราญปริญารัตน์ 51 ปราน-ปะ-ริ-ยา-รัด Pran Pa Ri Ya Rat หญิง ปราชญ์ผู้รอบรู้ดุจดวงแก้ว
มิรชยา 24 มิ-ระ-ชะ-ยา Mi Ra Cha Ya หญิง ผู้อยู่ในมหาสมุทรแห่งความสุข
กันตภัท 19 กัน-ตะ-พัด Kan Ta Phat ชาย ผู้มีความสุขและความเจริญ
อัญญ์ญาริน 45 อัน-ยา-ริน An Ya Rin หญิง สายน้ำแห่งความรู้
อัยย์วาริน 55 อัย-วา-ริน Aiya Wa Rin หญิง สายน้ำแห่งความรัก
อฏิพรณ์ 45 อะ-ติ-พอน A Ti Phon หญิง เครื่องประดับที่ประเสริฐยิ่ง
พระสินธุ์ 46 พระ-สิน Phra Sin หญิง สายน้ำแห่งความเลื่อมใส
พระวัชญ์ 41 พระ-วัด Phra Wat หญิง ผู้มีถ้อยคำอันน่าเลื่อมใส
พิมพ์พิชญาภา 55 พิม-พิด-ชะ-ยา-พา Phim Phit Cha Ya Pha หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นแสงสว่างของต้นแบบทั้งปวง
ษรวรัช 24 สอน-วะ-รัด Son Wa Rat หญิง ผู้ได้รับสิ่งประเสริฐ
ษริณชกร 24 สะ-ริน-ชะ-กอน Sa Rin Cha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความรู้
ปรียาภา 24 ปรี-ยา-พา Pri Ya Pha หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของที่รัก
ภิษณุ 15 พิ-สะ-นุ Phi Sa Nu ชาย พระนารายณ์ (มาจากวิษณุ)
ณิชาดา 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ธนาภพ 19 ทะ-นา-พบ Tha Na Phop ชาย แผ่นดินแห่งทรัพย์สมบัติ
ไพทูรย์ 41 พัย-ทูน Phai Thun หญิง ชื่อพลอยชนิดหนึ่ง
ปิยะนัฏ 36 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat หญิง ผู้ฟ้อนรำที่น่ารัก
สมสิทธิ์ 41 สม-สิด Som Sit หญิง อำนาจที่เหมาะสมกัน
พิมลจิตร 40 พิ-มน-จิด Phi Mon Chit หญิง จิตที่ปราศจากมลทิน
พิมลจิต 36 พิ-มน-จิด Phi Mon Chit หญิง จิตที่ปราศจากมลทิน
พัชราภรต์ 36 พัด-ชะ-รา-พอน Phat Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับแห่งเพชร
พิชชาภัทร์ 36 พิด-ชา-พัด Phit Cha Phat หญิง ผู้เจริญด้วยความรู้
ณัฏฐ์ธกิจ 51 นัด-ทะ-กิด Nat Tha Kit ชาย นักปราชญ์ผู้เก่งเรื่องการงาน
ปันธณัฏฐ์ 51 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ให้
สุทธิวงศ์ 41 สุด-ทิ-วง Sut Thi Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายในตระกูลโดยเนื้อแท้
รักษมล 24 รัก-สะ-มน Rak Sa Mon หญิง ผู้รักษาความมิมีมลทินอันมัวหมอง
ภปณัช 14 พะ-ปะ-นัด Pha Pa Nat หญิง ปราชญ์ผู้เจริญ
กันย์ติพัฒน์ 63 กัน-ติ-พัด Kan Ti Phat ชาย ผู้มีความเจริญ 3 ประการ
กายวุฒิ 24 กาย-วุด Kai Wut ชาย ผู้มีร่างกายเป็นความรู้
กฤติญาภัฎ 24 กริด-ติ-ยา-พัด Krit Ti Ya Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างที่ประเสริฐ
กรกรชต์ 24 กอ-ระ-กรด Ko Ra Krot ชาย ไหว้.
กนกธรรม 24 กะ-หนก-ทัม Ka Nok Tham ชาย คุณงามความดีที่มีค่า
เกียรตินิวัฒน์ 65 เกียด-นิ-วัด Kiat Ni Wat ชาย ผู้เจริญในเกียรติ
อเนกคุณ 24 อะ-เหนก-คุน A Nenk Khun ชาย คุณผู้เป็นหนึ่ง
อริญชย์วิธน์ 65 อะ-ริน-ชะ-วิด A Rin Cha Wit ชาย ผู้มีความรู้ที่ชนะซึ่งศัตรู
พรภวิทย์ 41 พร-พะ-วิด Phon Pha Wit ชาย ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
นิคมสันต์ 46 นิ-คม-สัน Ni Khom San ชาย หมู่บ้านที่สงบ
ธีระพรหม 41 ที-ระ-พรม Thi Ra Phrom ชาย นักปราชญ์ของพรหม
จันทร์ละบุญ 46 จัน-ละ-บุน Chan La Bun ชาย บุญและดวงจันทร์
พรพิสุทธิ์ 50 พอน-พิ-สุด Phon Phi Sut ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ประเสริฐที่สะอาดหมดจด
นิยมศิลป์ 50 นิ-ยม-สิน Ni Yom Sin ชาย ศิลปกที่น่าหลงใหล
สมัตพงษ์ 42 สะ-มัด-พง Sa Mat Phong ชาย ผู้มาเติมเติมความสมบูรณ์ให้กับตระกูล
ภูมิพรรดิ์ 42 พูม-พัด Phum Phat ชาย แผ่นดินของผู้สูงส่ง
ศรีสวัสดิ์ 56 สี-สะ-หวัด Si Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นสิริมงคล
ทิพย์ศักดิ์ 56 ทิบ-สัก Thip Sak ชาย ผู้ได้รับอำนาจจากเทวดา
พักร์สินทร์ 56 พัก-สิน Phak Sin ชาย ใบหน้าของผู้เป็นใหญ่
วิญญา 19 วิน-ยา Win Ya ได้ทั้งชายและหญิง ความรู้แจ้ง
กมลณิชรัญชน์ 51 กะ-มน-นิด-ชะ-รัน Ka Mon Nit Cha Ran หญิง ดวงใจที่บริสุทธิ์ด้วยความยินดีของพ่อเเม่
ฉลองรักษ์ 41 ฉะ-หลอง-รัก Cha Long Rak ชาย ผู้มีความสุขคอยปกป้อง
กฤษฎิเชษฐ์ 41 กริด-ดิ-เชด Krit Di Chet ชาย ผู้ฉลาดยิ่ง
สุศิษฎิ์ 41 สุ-สิด Su Sit ชาย ผู้มีความรู้อันดีงาม
สุวรรณชัย 41 สุ-วัน-ชัย Su Wan Chai ชาย ทองแห่งชัยชนะ
สุรวิชย์ 41 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย นักรบผู้มีชัยชนะเหนือคนทั้งปวง
ศิลประชัย 41 สิน-ปะ-ชัย Sin Pa Chai ชาย ผู้มีความสุนทรีย์ในชัยชนะ
ศิริวรวัช 41 สิ-หริ-วอน-วัด Si Ri Won Wat ชาย ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ
ศรีสังวร 41 สี-สัง-วอน Si Sang Won ชาย ผู้มีความสำรวมและมีโชคลาภ
ศรีวัลลภ 41 สี-วัน-ลบ Si Wan Lop ชาย ผู้มีโชคลาภในความรัก
ศรีประภัย 41 สี-ประ-พัย Si Pra Phai ชาย ผู้มีความเจริญอย่างดงาม
พงศ์ณพรรฐ์ 65 พง-นะ-พัด Phong Na Phat ชาย ผู้เจริญมากในวงษ์ตระกูล
ผ่องเพ็ชร 41 ผ่อง-เพ็ด Phong Phet ชาย เพชรที่งามผุดผ่อง
จักร์รวี 41 จัก-ระ-วี Chak Ra Wi ชาย พระอาทิตย์ทรงกลม
เบลเยี่ยม 41 เบน-เยี่ยม Ben Yiam ชาย ชื่อประเทศหนึ่ง
สรรสราวุฒิ 41 สัน-สะ-รา-วุด San Sa Ra Wut ชาย ผู้สรรสร้างความรู้เป็นแก่นสาร
กัญภัสสร์ 41 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้มีแสงสว่าง
กัลยาวริศ 41 กัน-ละ-ยา-วะ-ริด Kan La Ya Wa Rit หญิง หญิงผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
กัลยารวิศ 41 กัน-ยา-ระ-วิด Kan Ya Ra Wit หญิง หญิงผู้เป็นเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ปรียากรณ์ 41 ปรี-ยา-กอน Pri Ya Kon หญิง ผู้ทำสิ่งอันเป็นที่รัก
นภัสสิตานันท์ 56 นะ-พัด-สิ-ตา-นัน Na Phat Si Ta Nan หญิง ท้องฟ้าแห่งความสุขสดใส
อคินธิษณ์ 45 อะ-คิน-นะ-ทิด A Khin Na Thit ชาย แสงสว่างแห่งปัญญา
ณธภัท 15 นะ-ทะ-พัด Na Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีความเจริญในทรัพย์
มั่งมี 24 มั่ง-มี Mang Mi ชาย มีเงินมาก, มีทรัพย์มาก, ร่ำรวย.
ภูวรา 14 พู-วะ-รา Phu Wa Ra ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่บนแผ่นดินอันประเสริฐ
แพรวโพยม 45 แพรว-พะ-โยม Phraeo Pha Yom หญิง ทองฟ้าที่มีแสงแวววับ
บุญญารัสมิ์ 45 บุน-ยา-รัด Bun Ya Rat หญิง ผู้มีความรู้ที่มีรัศมีแห่งบุญ
พภัสสรณ์ 45 พะ-พัด-สอน Pha Phat Son หญิง บริสุทธิ์, ผ่องใส.
สิรพรรณ 36 สิ-ระ-พัน Si Ra Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณเป็นสิริมงคล
พรพชรวรรณ 45 พอน-พด-ชะ-ระ-วัน Phon Phot Cha Ra Wan หญิง ผู้มีชนชั้นแห่งเพชรอันประเสริฐ
ประมวลศรี 45 ประ-มวน-สี Pra Muan Si หญิง ผู้รวมความเจริญให้กับตนเอง
พิมผกานต์ 44 พิม-ผะ-กาน Phim Pha Kan หญิง ผู้มีรูปงามและใจดี
พิมพิลา 36 พิม-พิ-ลา Phim Phi La หญิง ผู้เป็นต้นแบบแห่งความงดงาม
จำเริญทรัพย์ 55 จัม-เริน-ซับ Cham Roen Sap ชาย ผู้มีความเจริญในทรัพย์
กังวล 19 กัง-วน Kang Won ชาย พะวงถึง, ห่วงใย, ครุ่นคิดอยู่.
กลมลา 19 กลม-มะ-ลา Klom Ma La หญิง ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง
ทดาภา 5 ทะ-ดา-พา Tha Da Pha หญิง แสงสว่างของดวงดาว
ชวิดา 14 ชะ-วิ-ดา Cha Wi Da หญิง แสงสว่างของดวงดาว
บุญญิตา 19 บุน-ยิ-ตา Bun Yi Ta หญิง ผู้เป็นแก้วตาแห่งบุญ
กัณวฤศ 24 กัน-วะ-ริด Kan Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ประเสริฐอย่างยาวนาน
บุณทริกา 19 บุน-ทะ-ริ-กา Bun Tha Ri Ka หญิง ดอกบัวขาว
กันปรัญ 24 กัน-ปะ-รัน Kan Pa Ran ชาย ผู้รอบรู้เรื่องจิตใจ
เวชปรัญ 24 เวด-ปะ-รัน Wet Pa Ran ชาย ผู้รอบรู้เรื่องการรักษา
ปาลกร 14 ปา-ละ-กอน Pa La Kon ชาย ผู้เกิดมาเพื่อการปกครองโลก
ปารรุต 15 ปา-ระ-รุด Pa Ra Rut ชาย ผู้เกิดมามีชื่อเสียง
กัญญากร 19 กัน-ยา-กอน Kan Ya Kon หญิง หญิงผู้เป็นดั่งแสงสว่าง, หญิงผู้สร้าง
ชิรชัย 24 ชิ-ระ-ชัย Chi Ra Chai ชาย เพชรแห่งชัยชนะ
ชัยพฤก 24 ชัย-พรึก Chai Phruek ชาย ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง
สิริญา 24 สิ-หริ-ยา Si Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
ธีร์ทองธรรม 50 ที-ทอง-ทัม Thi Thong Tham ชาย นักปราชญ์ที่อยู่ในความดีและมีชีวิตที่ร่ำรวย
พีร์ทองธรรม 54 พี-ทอง-ทัม Phi Thong Tham ชาย ผู้กล้าที่อยู่ในความดีมีชีวิตที่ร่ำรวย
รัศมิ์ลภัส 51 รัด-ละ-พัด Rat La Phat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งโชคลาภ
สุรนันท์ 36 สุ-ระ-นัน Su Ra Nan ชาย ผู้กล้าหาญที่มีความสุข
ไพวรรณ์ 45 พัย-วัน Phai Wan ชาย ผู้เป็นสีสันของป่า
สุริยพงศ์ 50 สุ-ริ-ยะ-พง Su Ri Ya Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระอาทิตย์
กุมพร 19 กุม-พอน Kum Phon ชาย ผู้ครอบครองพรอันประเสริฐ
ไพศัลย์ 51 พัย-สัน Phai San ชาย ลูกศรที่มีค่ายิ่ง
ไพลวรรณ์ 51 พลัย-วัน Phlai Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นสีสันของป่า
ไพฐูลย์ 51 พัย-ทูน Phai Thun ชาย พลอยชนิดหนึ่ง (รากศัพท์มาจาก ไพฑูรย์)
เศรษฐพัฒก์ 51 เสด-ถะ-พัด Set Tha Phat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นเลิศ
อิสระพงศ์ 51 อิด-สะ-หระ-พง It Sa Ra Phong ชาย เชื้อสายของผู้รักอิสระ
สุริยะพงษ์ 51 สุ-ริ-ยะ-พง Su Ri Ya Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระอาทิตย์
สีสองเมือง 51 สี-สอง-เมือง Si Song Mueang ชาย ชื่อวันแห่งนึงในจังหวัดลำพูน (วัดศรีสองเมือง)
ศรัณย์พล 51 สะ-รัน-พน Sa Ran Phon ชาย ผู้มีกำลังเป็นที่พึ่ง
วิเศษศิลป์ 51 วิ-เสด-สิน Wi Set Sin ชาย ศิลปะอันวิเศษ
รังส์ศิพล 51 รัง-สิ-พน Rang Si Phon ชาย แสงสว่างแห่งพละกำลัง
พีระศิลป์ 51 พี-ระ-สิน Phi Ra Sin ชาย ศิลปะที่แสดงถึงความกล้าหาญ
พิริยพงษ์ 51 พิ-ริ-ยะ-พง Phi Ri Ya Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีความเพียร
พงศ์อภิลาศ 51 พง-อะ-พิ-ลาด Phong A Phi Lat ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความวิเศษงดงาม
พงษ์ศิลป์ 51 พง-สิน Phong Sin ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งงานศิลป์
นิดารัตน์ 36 นิ-ดา-รัด Ni Da Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความดีงาม
ศิรัชฌกรณ์ 45 สิ-รัด-ชะ-กอน Si Rat Cha Kon ชาย ผู้ที่เกิดมาสูงส่ง
อัญชลินทร์ 45 อัน-ชะ-ลิน An Cha Lin หญิง เจ้าแห่งความแตกต่าง
สุมิตตา 24 สุ-มิด-ตา Su Mit Ta หญิง ผู้มีเพื่อนที่แสนดี
รุ่งฟ้า 19 รุ่ง-ฟ้า Rung Fa ชาย ท้องฟ้าที่เริ่มเรืองรองยามเช้า
อิสราลักษณ์ 51 อิ-สะ-รา-ลัก I Sa Ra Lak หญิง ผู้มีลักษณะแห่งความยิ่งใหญ่
อังศวีร์ 45 อัง-สะ-วี Ang Sa Wi หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความกล้าหาญ
ชนพัฒน์ 36 ชะ-นะ-พัด Cha Na Phat ชาย คนที่มีความเจริญรุ่งเรือง
สันติราษฎร์ 50 สัน-ติ-ราด San Ti Rat ชาย บ้านเมืองอันสงบสุข
ชิณาริญ 24 ชิ-นา-ริน Chi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่คนทั้งปวง
ธันยาภา 24 ทัน-ยา-พา Than Ya Pha หญิง แสงสว่างแห่งโชค
วนิตา 19 วะ-นิ-ตา Wa Ni Ta หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
วนิดาลักษณ์ 46 วะ-นิ-ดา-ลัก Wa Ni Da Lak หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
วนิดาพัฒน์ 46 วะ-นิ-ดา-พัด Wa Ni Da Phat ไม่ระบุ หญิงผู้มีความเจริญ
ชิฌาริญ 24 ชิ-ชา-ริน Chi Cha Rin หญิง ต้นไม้ของผู้เป็นใหญ่
ชรินยา 24 ชะ-ริน-ยา Cha Rin Ya หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีสุขภาพที่ดี
จุติอร 24 จุ-ติ-ออน Chu Ti On หญิง หญิงงามที่จุติลงมาเกิด
จิตินาถ 24 จิ-ติ-นาด Chi Ti Nat หญิง ผู้ครอบครองจิตใจ, คนรัก
จาณิศา 24 จา-นิ-สา Cha Ni Sa หญิง ผู้น่ารักและมีความรู้
ศิรินทร์รัชช์ 59 สิ-ริน-รัด Si Rin Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่และสูงส่ง
อัยราน์นันต์ 63 อัย-ยะ-รา-นัน Aiya Ya Ra Nan หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
อัยยราณัฎฐ์ 63 อัย-ยะ-รา-นัด Aiya Ya Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ฌิณณัฐธวัฒน์ 63 ชิน-นัด-ทะ-วัด Chin Nat Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญด้วยทรัพย์อย่างมั่นคง
นนทิยา 24 นน-ทิ-ยา Non Thi Ya หญิง ผู้ที่มีความสุขและสุขภาพที่ดี
ภีรวิช 24 พี-ระ-วิด Phi Ra Wit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความกล้าหาญ
ธเวช 14 ทะ-เวด Tha Wet หญิง ท่านผู้มีสุขภาพที่ดี
ธฤทธิ 14 ทะ-ริด Tha Rit หญิง ท่านผู้มีอำนาจ
ณเวท 14 นะ-เวด Na Wet ชาย ผู้มีพลังพิเศษ
ดิษฐ์ฐณัฐ 54 ดิด-ทะ-นัด Dit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นนักประดิษฐ์
วรรณเพ็ญ 41 วัน-เพ็น Wan Phen หญิง ผู้มีผิวพรรณงดงามดั่งดวงจันทร์
เศษฐพิพัฒน์ 63 เสด-ทะ-พิ-พัด Set Tha Phi Phat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นเลิศอย่างยอดเยี่ยม
นัฐฐ์พิพัฒ 63 นัด-ถะ-พิ-พัด Nat Tha Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
เมถุน 14 เม-ถุน Me Thun ชาย การร่วมสังวาส.
บุญชาญ 14 บุน-ชาน Bun Chan ชาย ผู้มีความชำนาญในบุญ
ชคกิต 14 ชะ-คะ-กิด Cha Kha Kit ชาย ผู้ได้รับคำสรรเสริญบนแผ่นดิน
ชานุเดช 14 ชา-นุ-เดด Cha Nu Det ชาย ผู้ที่เชื่อมอำนาจเข้าด้วยกัน
พชรธิดา 24 พัด-ชะ-ระ-ทิ-ดา Phat Cha Ra Thi Da หญิง ลูกสาวที่สวยดั่งเพชร
จิรนรา 24 จิ-ระ-นะ-รา Chi Ra Na Ra หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความมั่นคง
กันยศิษย์ 50 กัน-ยะ-สิด Kan Ya Sit ชาย ศิษย์ราศีกันย์
กันต์สินี 45 กัน-สิ-นี Kan Si Ni หญิง หญิงที่มีความน่ารัก
ณัฐณเรศ 36 นัด-นะ-เรด Nat Na Ret ชาย นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ณัฐภัท 24 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
กรินทร์ธิยา 45 กะ-ริน-ทิ-ยา Ka Rin Thi Ya หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่และมีสุขภาพที่ดี
กรินทร์นเรศ 46 กะ-ริน-นะ-เรด Ka Rin Na Ret ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่และสูงส่ง
กัณญกรินทร์ 42 กัน-ยะ-กะ-ริน Kan Ya Ka Rin หญิง หญิงผู้เป็นใหญ่
กรินทร์ธเรศ 45 กะ-ริน-ทะ-เรด Ka Rin Tha Ret ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สูงส่งและเป็นใหญ่
กรินทร์ฐกร 42 กะ-ริน-ทะ-กอน Ka Rin Tha Kon ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่ตั้งอยู่ในความมั่นคง
ณัฐกรินทร์ 46 นัด-ถะ-กะ-ริน Nat Tha Ka Rin ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่เหนือสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
กรินทร์โรจ 42 กะ-ริน-ทะ-โรด Ka Rin Tha Rot ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีชีวิตรุ่งเรือง
จีรกรินทร์ 45 จี-ระ-กะ-ริน Chi Ra Ka Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีชีวิตมั่นคง
จิรกรินทร์ 42 จิ-ระ-กะ-ริน Chi Ra Ka Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีชีวิตมั่นคง
พัชรีพรรณ 46 พัด-ชะ-รี-พัน Phat Cha Ri Phan หญิง ผู้มีผิวงามดุจเพชร
อัจฉวรรณ 40 อัด-ฉะ-วัน At Cha Wan หญิง นางฟ้าผู้มีผิวที่สวยงาม
วลีพรรณ 40 วะ-ลี-พัน Wa Li Phan หญิง เชื้อสายของผู้พูดที่ดี
รสชรินทร์ 40 รด-ชะ-ริน Rot Cha Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีเสน่ห์น่าลิ้มลอง
พัชราพรรณ 40 พัด-ชะ-รา-พัน Phat Cha Ra Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณเปลงประกายดั่งเพชร
พรวริษฐา 40 พอน-วะ-ริด-ถา Phon Wa Rit Tha หญิง ผู้ที่ได้รับพรอันประเสริฐ
ปรียาวัลย์ 55 ปรี-ยา-วัน Pri Ya Wan หญิง ผู้เป็นที่รักของวงศ์ตระกูล
ควาย 19 ควาย Khwai ชาย คำเรียกคนโง่ คนเซ่อ คนตัวใหญ่ หรือมีกำลังมากแต่ไม่ฉลาด.
พัชร์สิตา 42 พัด-สิ-ตา Phat Si Ta หญิง ผู้หอมหวานดั่งเพชร
พิณรัตน์ 42 พิน-รัด Phin Rat หญิง พิณที่มีค่าดุจดวงแก้ว
เณชญา 14 เน-ชะ-ยา Ne Cha Ya ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู็
วิระพงษ์ 41 วิ-ระ-พง Wi Ra Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความกล้าหาญ
ธารนรินทร์ 41 ทาน-นะ-ริน Than Na Rin หญิง สายน้ำของผู้เป็นใหญ่
ธนนน 19 ทะ-นะ-นน Tha Na Non ชาย ผู้มีทรัพย์และความสุข
ฟาริส 24 ฟา-ริด Fa Rit ชาย ชื่อในภาษาอาหรับ
ปาลิณีย์ 42 ปา-ลิ-นี Pa Li Ni หญิง หญิงผู้ถูกคุ้มครอง
ปัณฑรีย์ 42 ปัน-ทะ-รี Pan Tha Ri หญิง ประเสริฐด้วยปัญญา
ปัญฑารีย์ 42 ปัน-ทา-รี Pan Tha Ri หญิง ประเสริฐด้วยปัญญา
ปวีณาพรรณ 42 ปะ-วี-นา-พัน Pa Wi Na Phan หญิง ผู้ฉลาดที่มีผิวพรรณที่ดี
ประวิณมัย 42 ประ-วิน-นะ-มัย Pra Win Na Mai หญิง ผู้ประกอบไปด้วยความฉลาด
พิมพ์ดาว 42 พิม-ดาว Phim Dao หญิง ผู้เป็นต้นแบบของดวงดาว
เชาวลักษณ์ 40 เชา-วะ-ลัก Chao Wa Lak หญิง ลักษณะของผู้มีปัญญา
ลักษณ์ชยาภรณ์ 59 ลัก-ชะ-ยา-พอน Lak Cha Ya Phon หญิง เครื่องประดับของผู้มีลักษณะรอบรู้
ลักษณ์ชยา 40 ลัก-ชะ-ยา Lak Cha Ya หญิง ผู้มีลักษณะของผู้รอบรู้
พงษ์เชษฐ 40 พง-เชด Phong Chet ชาย เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
ณิชลักษณ์ 40 นิด-ชะ-ลัก Nit Cha Lak หญิง ลักษณของผู้ค้าขาย
เอกธนัช 24 เอก-ทะ-นัด Ek Tha Nat ชาย ผู้มีความมั่นคั่งมีทรัพย์เป็นหนึ่ง
ดิฐพัชญ์ 41 ดิด-ถะ-พัด Dit Tha Phat ชาย ผู้มีความรู้มั่นคง
สรัญทร 24 สะ-รัน-ยะ-ทอน Sa Ran Ya Thon ได้ทั้งชายและหญิง หญิงเก่งกล้าผู้เอื้อเฟื้ออารี
รุจิชญาน์ 36 รุ-จิ-ชะ-ยา Ru Chi Cha Ya หญิง ผู้มีความรุ่งเรืองในความรู้
รุจิธญา 24 รุ-จี-ทะ-ยา Ru Chi Tha Ya หญิง ผู้มีความรุ่งเรือง
การ 6 กาน Kan ชาย งาน, สิ่ง หรือเรื่องที่ทำ
กัลย์ชิสา 42 กัน-ชิ-สา Kan Chi Sa หญิง สตรีผู้เป็นใหญ่
จิรัจจิกาล 42 จิ-รัด-จิ-กาน Chi Rat Chi Kan หญิง ผู้มีความมั่งคงตลอดกาล
จรรยากรณ์ 42 จัน-ยา-กอน Chan Ya Kon หญิง ความประพฤติของผู้สร้าง
ขวัญเยาว์ 42 ขวัน-เยา Khwan Yao หญิง ผู้มีความอ่อนเยาว์เป็นมิ่งขวัญ
โฉมสุรางค์ 42 โฉม-สุ-ราง Chom Su Rang หญิง ผู้มีรูปร่างเป็นทิพย์
เพ็ชรศรี 42 เพ็ด-สี Phet Si หญิง เพชรแห่งโชค
เบ็ญจาสิริ 42 เบ็น-จา-สิ-หริ Ben Cha Si Ri หญิง ผู้มีความเจริญดุจแท่นอันแข็งแรง
สุเพ็ญพร 42 สุ-เพ็น-พอน Su Phen Phon หญิง พระจันทร์อันประเสริฐ
สุวาพิชญ์ 42 สุ-วา-พิด Su Wa Phit หญิง ปราชญ์ผู้มีวาจาดีงาม
สุพรเพ็ญ 42 สุ-พอน-เพ็น Su Phon Phen หญิง พระจันทร์อันประเสริฐ
สุจรีย์ 42 สุ-จะ-รี Su Cha Ri หญิง ผู้มีความประพฤติดี
สกุลพัชร์ 42 สะ-กุน-พัด Sa Kun Phat หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งเพชร
พิญญรักษ์ 42 พิน-ยะ-รัก Phin Ya Rak หญิง ผู้มีความรู้คอยปกป้อง
บุญชรัสมิ์ 42 บุน-ชะ-รัด Bun Cha Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งบุญ
สุพัฒชะลี 42 สุ-พัด-ชะ-ลี Su Phat Cha Li หญิง ผู้มีมารยาทและความเจริญดีงาม
จุฬาณีย์ 42 จุ-ลา-นี Chu La Ni หญิง มวยผมของสตรี
เบญญาลักษณ์ 42 เบน-ยา-ลัก Ben Ya Lak หญิง ลักษณะของผู้มีปัญญา
อภิชลักษณ์ 42 อะ-พิด-ลัก A Phit Lak หญิง ผู้มีลักษณะเป็นใหญ่
ภิญญลักษณ์ 42 พิน-ยะ-ลัก Phin Ya Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันรอบรู้