บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วริศชา 24 วะ-ริด-ชา Wa Rit Cha หญิง ผู้เกิดมายิ่งใหญ่และประเสริฐ
วรินรมัย 40 วะ-ริน-ระ-มัย Wa Rin Ra Mai หญิง หญิงที่น่ายินดีและประเสริฐยิ่ง
วรินภร 24 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐเป็นเครื่องค้ำจุน
วรินทร์รดี 45 วะ-ริน-ระ-ดี Wa Rin Ra Di หญิง ผู้ยินดีในความเป็นยอดของความประเสริฐ
วรินทร์ธาร 42 วะ-ริน-ทาน Wa Rin Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
วรินทร์ธร 41 วะ-ริน-ทอน Wa Rin Thon หญิง ผู้ทรงความยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
วรินท์พร 41 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง เจ้าแห่งความประเสริฐด้วยคุณงามความดี
วริทธ์ธร 36 วะ-ริด-ทอน Wa Rit Thon หญิง ผู้ประสบความสำเร็จอันประเสริฐ
วริฏฐ์อรชา 54 วะ-ริด-ออน-ชา Wa Rit On Cha หญิง ผู้เกิดมาเป็นหญิงงามกล้าหาญและน่ารัก
วริญากร 24 วะ-ริ-ยา-กอน Wa Ri Ya Kon หญิง ผู้มีการสร้างสรรค์ด้วยภูมิความรู้อันประเสริฐ
วริญชย์ภิญญาณ์ 65 วะ-ริน-ชะ-พิน-ยา Wa Rin Cha Phin Ya หญิง ผู้มีความรู้อันรอบรู้ในการชนะศัตรูอันประเสริฐ
วราฤชา 15 วะ-รา-รึ-ชา Wa Ra Rue Cha หญิง ธรรมเนียมอันประเสริฐ
วราญ 15 วะ-ราน Wa Ran ชาย อำนาจอันประเสริฐ
วรางคภรณ์ 36 วะ-ราง-คะ-พอน Wa Rang Kha Phon หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันสวยงามและประเสริฐ
วรางค์ธีรา 42 วะ-ราง-ที-รา Wa Rang Thi Ra หญิง ปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรัศธวัล 41 วะ-รัด-ทะ-วัน Wa Rat Tha Wan หญิง งดงามและประเสริฐยิ่ง
วรัตม์วดี 45 วะ-รัด-วะ-ดี Wa Rat Wa Di หญิง ผู้มีความประเสริฐสุด
วรัตม์พล 45 วะ-รัด-พน Wa Rat Phon ชาย ผู้มีกำลังอันประเสริฐ
วรัตถ์ธยาน์ 54 วะ-รัด-ทะ-ยา Wa Rat Tha Ya หญิง ผู้มุ่งหมายอันประเสริฐในการพิจารณาด้วยปัญญา
วรัณรัตน์ 44 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง แก้วอันประเสริฐ
วรัฏฐ์ปพน 56 วะ-รัด-ปะ-พน Wa Rat Pa Phon ชาย ผู้บริสุทธิ์และประเสริฐนาน
วรัญรักษ์ 40 วะ-รัน-รัก Wa Ran Rak หญิง ผู้รักษาความรู้อันประเสริฐ
วรัญพิพัฒน์ 59 วะ-รัน-พิ-พัด Wa Ran Phi Phat ชาย ผู้มีความก้าวหน้าในการรู้สิ่งประเสริฐ
วรัญพิชญ์ 45 วะ-รัน-พิด Wa Ran Phit ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
วรัญญ์ศิชา 45 วะ-รัน-สิ-ชา Wa Ran Si Cha หญิง ผู้เกิดมงคลความรู้แจ้ง
วรัญญ์รัตน์ 56 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง ผู้เป็นดวงแก้วแห่งความรู้อันประเสริฐ
วรัญญ์ภูรี 45 วะ-รัน-พู-รี Wa Ran Phu Ri หญิง ผู้มีปัญญาที่กว้างไกลและความรอบรู้อันประเสริฐ
วรัญญ์นารา 42 วะ-รัน-นา-รา Wa Ran Na Ra หญิง ผู้มีรัศมีอันรุ่งเรืองที่รู้ความประเสริฐ
วรัญช์รัตน์ 54 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง คุณค่าการเกิดมาในการรู้สิ่งประเสริฐ
วรัญช์พัชร์ 56 วะ-รัน-พัด Wa Ran Phat หญิง ผู้มีคุณค่าและความยินดี, เพชรที่น่ายินดี
วรัชยานนท์ 45 วะ-รัด-ชะ-ยา-นน Wa Rat Cha Ya Non หญิง ผู้เป็นที่ชื่นชอบของชนที่มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรัชญานนท์ 41 วะ-รัด-ชะ-ยา-นน Wa Rat Cha Ya Non หญิง ผู้เป็นที่ชื่นชอบของคนที่เป็นคนมีความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์สิตา 44 วะ-รัด-สิ-ตา Wa Rat Si Ta หญิง ความยิ้มแย้มของผู้รู้อันประเสริฐ
วรัชญ์มณฑ์ 51 วะ-รัด-มน Wa Rat Mon หญิง ผู้งามและรู้สิ่งประเสริฐ
วรัชญ์พร 41 วะ-รัด-พอน Wa Rat Phon หญิง ผู้มีความรู้เป็นพรอันประเสริฐ
วรัชญ์ปารณีย์ 65 วะ-รัด-ปา-ระ-นี Wa Rat Pa Ra Ni หญิง ผู้ทำความสำเร็จในความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์ธารี 45 วะ-รัด-ทา-รี Wa Rat Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์ฉัตร 45 วะ-รัด-ฉัด Wa Rat Chat หญิง ผู้อยู่ใต้ร่มเงาความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์กนก 36 วะ-รัด-กะ-หนก Wa Rat Ka Nok หญิง ผู้มีคุณค่าที่มีความรู้อันประเสริฐ
วรัชฌ์นัน 44 วะ-รัด-นัน Wa Rat Nan หญิง ผู้มีความสุขอันยิ่งใหญ่ด้วยจิตเพ่งพินิจอันประเสริฐ
วรักษรา 24 วะ-รัก-สะ-รา Wa Rak Sa Ra หญิง ตัวหนังสืออันประเสริฐ
วรสุวัฒน์ 45 วอ-ระ-สุ-วัด Wo Ra Su Wat ชาย ความเจริญรุ่งเรืองที่ดีงามและประเสริฐ
วรสรัญญ์ 42 วอ-ระ-สะ-รัน Wo Ra Sa Ran ชาย ผู้มีความรู้อันกล้าหาญและประเสริฐ
วรสกล 24 วอ-ระ-สะ-กน Wo Ra Sa Kon ชาย ผู้มีความประเสริฐในทุกสิ่งทุกอย่าง
วรรมย์ 36 วอ-ระ-รม Wo Ra Rom ชาย ผู้มีความสุขในความประเสริฐ
วรรธณรักษ 36 วัน-ทะ-นะ-รัก Wan Tha Na Rak หญิง ผู้ดูแลความเจริญ
วรรธณ 23 วัน-ทะ-นะ Wan Tha Na ชาย เจริญรุ่งเรือง
วรรทยา 24 วัน-ทะ-ยา Wan Tha Ya หญิง ผู้น่านับถือ
วรรถกาล 23 วัน-ทะ-กาน Wan Tha Kan ชาย เวลาที่ไปสู่ความเป็นเลิศ
วรรณอมลิน 45 วัน-อัม-มะ-ลิน Wan Am Ma Lin หญิง ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
วรรณ์อมล 45 วัน-อะ-มน Wan A Mon หญิง ผู้มีผิวพรรณที่ไร้มลทิน
วรรณอนงค์ 45 วัน-อะ-นง Wan A Nong หญิง หญิงสาวผู้มีชนชั้น
วรรณสิริรมัย 59 วัน-สิ-หริ-ระ-มัย Wan Si Ri Ra Mai หญิง ผู้มีผิวพรรณอันมีเสน่ห์และเป็นมงคล
วรรณ์วีรยา 54 วัน-วี-ระ-ยา Wan Wi Ra Ya หญิง ชนชั้นผู้มีความเพียร
วรรณวริยา 42 วัน-วะ-ริ-ยา Wan Wa Ri Ya หญิง ผู้เป็นชนชั้นที่ประเสริฐกว่าผู้อื่น
วรรณวรัมพร 50 วัน-วะ-รัม-พอน Wan Wa Ram Phon หญิง ผู้มีเชื้อสายประเสริฐดังสวรรค์
วรรณวรัตม์ 50 วัน-วะ-รัด Wan Wa Rat หญิง ผู้มีเชื้อสายอันประเสริฐสุด
วรรณวรณัฏฐ์ 65 วัน-วอ-ระ-นัด Wan Wo Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีชนชั้นอันประเสริฐ
วรรณ์วดี 42 วัน-วะ-ดี Wan Wa Di หญิง ผู้มีผิวพรรณงาม
วรรณรมัย 40 วัน-ระ-มัย Wan Ra Mai หญิง ผู้อยู่ในชนชั้นอันน่ายินดี
วรรณภัสสร์ 51 วัน-นะ-พัด Wan Na Phat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งชาติชั้น
วรรณ์ภัสสร 51 วัน-พัด-สอน Wan Phat Son หญิง ผู้มีรัศมีแห่งชาติชั้น
วรรณนรินทร์ 51 วัน-นะ-ริน Wan Na Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ของคนที่มีชนชั้น
วรรณ์นพนันท์ 65 วัน-นบ-พะ-นัน Wan Nop Pha Nan ชาย ผู้มีความสุขใหม่ในชนชั้น
วรรณธนัตถ์ 45 วัน-ทะ-นัด Wan Tha Nat ชาย ผู้สำเร็จด้วยทรัพย์อันงดงาม
วรรณ์ณพรหม 55 วัน-นะ-พรม Wan Na Phrom ชาย ผู้มีผิวพรรรอันสุดประเสริฐ
วรรณฐิตา 36 วัน-ทิ-ตา Wan Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่นทางเชื้อสาย
วรภูรี 24 วอ-ระ-พู-รี Wo Ra Phu Ri หญิง แผ่นดินอันประเสริฐ
วรภาณี 24 วอ-ระ-พา-นี Wo Ra Pha Ni หญิง สตรีผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ, สตรีผู้มีคำพูดอันประเสริฐ
วรภวัต 24 วอ-ระ-พะ-วัด Wo Ra Pha Wat ชาย ผู้ประเสริฐและเจริญ
วรภรรณ 24 วอ-ระ-พัน Wo Ra Phan หญิง ผู้ค้ำจุนความประเสริฐ
วรพัทธ์ 36 วอ-ระ-พัด Wo Ra Phat ชาย ผู้ผูกพันความประเสริฐ
วรพชร 24 วอ-ระ-พะ-ชะ-ระ Wo Ra Pha Cha Ra ชาย เพชรอันประเสริฐ
วรปวิช 24 วอ-ระ-ปะ-วิด Wo Ra Pa Wit ชาย ผู้สร้างความประเสริฐ
วรนิษ์ฐา 42 วอ-ระ-นิด-ถา Wo Ra Nit Tha หญิง ผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม
วรทาชา 15 วอ-ระ-ทา-ชา Wo Ra Tha Cha หญิง ผู้เกิดมาให้สิ่งประเสริฐ
วรทย์สรัณย์ 65 วะ-รัด-สะ-รัน Wa Rat Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรทพร 23 วะ-ระ-ทะ-พอน Wa Ra Tha Phon หญิง ผู้นำความประเสริฐยิ่ง
วรตา 14 วอ-ระ-ตา Wo Ra Ta หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
วรณัฎฐ์ 42 วอ-ระ-นัด Wo Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรชาภา 15 วอ-ระ-ชา-พา Wo Ra Cha Pha หญิง ผู้มีรัศมีทีเกิดมาประเสริฐ
วรชพร 24 วะ-ระ-ชะ-พอน Wa Ra Cha Phon หญิง เกิดพรอันประเสริฐ, เกิดพรอันวิเศษ
วรงค์ธวัล 45 วะ-รง-ทะ-วัน Wa Rong Tha Wan ชาย ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์
วรกฤศ 19 วอ-ระ-กิด Wo Ra Kit ชาย ผู้น้อยอันประเสริฐ
วรกฤช 14 วอ-ระ-กิด Wo Ra Kit ชาย ผู้เฉียบแหลมอันยอดเยี่ยม
วรกรรณ 24 วอ-ระ-กัน Wo Ra Kan ชาย ผู้มีหูอันประเสริฐ
วยาลักขณ์ 42 วะ-ยา-ลัก Wa Ya Lak หญิง ผู้มีร่างกายแข็งแรง, ผู้มีกำลัง
วนิศา 23 วะ-นิ-สา Wa Ni Sa หญิง เจ้าแห่งป่า
วนิศภา 24 วะ-นิด-พา Wa Nit Pha หญิง รัศมีเจ้าแห่งป่า
วนิชชานันท์ 44 วะ-นิด-ชา-นัน Wa Nit Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขที่เกิดมาเป็นพ่อค้า
วนิชกรณ์ 36 วะ-นิด-ชะ-กอน Wa Nit Cha Kon ชาย ผู้สร้างการค้าขาย ,ผู้ชำนาญการค้า
วนันชากรณ์ 42 วะ-นัด-ชา-กอน Wa Nat Cha Kon หญิง การสร้างให้เกิดสิ่งที่เป็นป่า
วนัฐชวัล 42 วะ-นัด-ชะ-วัน Wa Nat Cha Wan หญิง ผู้มีเงินตราอันรุ่งเรืองเท่าป่า
วนัฏศนันท์ 55 วะ-นัด-สะ-นัน Wa Nat Sa Nan หญิง ผู้ยินดียิ่งในประโยชน์ของป่าไม้
วนัญรักษ์ 41 วะ-นัน-รัก Wa Nan Rak หญิง ผู้คุ้มครองที่มีความรู้เรื่องป่า
วนัชภรณ์ 36 วะ-นัด-พอน Wa Nat Phon หญิง ผู้ประดับด้วยกิริยางามอย่างต่อเนื่อง
วธิษณา 24 วะ-ทิด-สะ-นา Wa Thit Sa Na หญิง ผู้ฉลาดหลักแหลมเป็นพิเศษ
วธนิษ 23 วะ-ทะ-นิด Wa Tha Nit ได้ทั้งชายและหญิง เจ้าความเจริญ
วธนธาร 24 วะ-ทะ-นะ-ทาน Wa Tha Na Than ชาย ผู้เจริญดุจสายน้ำ
วทัญโญ 23 วะ-ทัน-โย Wa Than Yo ชาย ผู้รู้คำพูด
วชิราวิทย์ 45 วะ-ชิ-รา-วิด Wa Chi Ra Wit ชาย มีความรอบรู้รวดเร็วดังสายฟ้า
วชิรอัณณ์ 45 วะ-ชิ-ระ-อัน Wa Chi Ra An ชาย แม่น้ำสายฟ้า
วชิรวิญญู์ 45 วะ-ชิ-ระ-วิน Wa Chi Ra Win ชาย ผู้รู้แจ้งดุจสายฟ้า
วชิรวัณณ์ 45 วะ-ชิ-ระ-วัน Wa Chi Ra Wan ชาย ผู้สรรเสริญสายฟ้า
วชราภา 15 วะ-ชะ-รา-ภา Wa Cha Ra Pha ชาย รัศมีแห่งสายฟ้า,รัศมีเพชร
วงศ์พันธ์ 54 วง-พัน Wong Phan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันวงศ์ตระกูล
วงศ์จรัส 45 วง-จะ-หรัด Wong Cha Rat หญิง รุ่งเรืองทั้งตระกูล
วงศ์จรัญ 42 วง-จะ-รัน Wong Cha Ran ชาย ผู้ยั่งยืนแห่งตระกูล
เลิศพิมล 42 เลิด-พิ-มน Loet Phi Mon หญิง รุ่งเรืองที่สุด
ลีลนันต์ 45 ลี-ละ-นัน Li La Nan หญิง ผู้มีท่าทางสวยงามมากๆ
ลีนาวัฒน์ 46 ลี-นา-วัด Li Na Wat ได้ทั้งชายและหญิง ความเจริญจากการสร้างของสกุล
ลินลาภา 24 ลิน-ลา-พา Lin La Pha หญิง ผู้มีรัศมีอันนวยนาดน่าดู
ลัลลยล 36 ลัน-ละ-ยน Lan La Yon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้น่ารักน่ามอง
ลัลลภาภัส 36 ลัน-ละ-พา-พัด Lan La Pha Phat หญิง สาวสวยผู้มีลาภอันรุ่งเรือง
ลัลลภาพร 36 ลัน-ละ-พา-พอน Lan La Pha Phon หญิง สาวสวยผู้มีลาภอันประเสริฐ
ลัลนาลักษณ์ 51 ลัน-ละ-นา-ลัก Lan La Na Lak หญิง ผู้รูปร่างน่ารั
ลัลน์สรา 42 ลัน-สะ-รา Lan Sa Ra หญิง ผู้แกล้วกล้าที่น่ารัก
ลัลน์ลภัฏ 50 ลัน-ละ-พัด Lan La Phat หญิง ทหารหญิงที่สวยงาม
ลัลน์ลภณ 42 ลัน-ละ-พน Lan La Phon ชาย ผู้มีลาภที่น่ารักน่าเอ็นดู
ลัลน์รัตน์ 55 ลัน-รัด Lan Rat หญิง ดวงแก้วที่น่ารัก
ลัลน์ภัทรา 41 ลัน-พัด-ทะ-รา Lan Phat Tha Ra หญิง ผู้ดีงามและน่ารัก
ลัลนภดา 24 ลัน-นะ-พะ-ดา Lan Na Pha Da หญิง ผู้รุ่งเรืองและงดงาม
ลัลนพาณี 42 ลัน-นะ-พา-นี Lan Na Pha Ni หญิง เจ้าแห่งวาจาที่น่ารัก
ลัลน์พร 42 ลัน-พอน Lan Phon หญิง ผู้ประเสริฐและน่ารัก
ลัลน์ปานตา 42 ลัด-ปาน-ตา Lat Pan Ta หญิง ผู้เป็นแก้วตาดวงใจที่น่ารัก
ลัลน์ปพน 45 ลัด-ปะ-พน Lat Pa Phon ชาย ผู้บริสุทธิ์ที่น่ารัก
ลัลนนลิน 41 ลัน-นะ-นะ-ลิน Lan Na Na Lin หญิง ผู้งามน่ารักดังดอกบัว
ลัลน์ดรุณ 41 ลัน-ดะ-รุน Lan Da Run หญิง ผู้งดงามน่ารักดังเด็กแรกรุ่น
ลัลน์ณภัทร์ 54 ลัน-นะ-พัด Lan Na Phat หญิง สาวสวยที่ดีงามด้วยความรู้
ลัลนชา 24 ลัน-นะ-ชา Lan Na Cha หญิง ผู้เกิดมางดงาม
ลัลธิศรา 36 ลัน-ทิ-สะ-รา Lan Thi Sa Ra หญิง ผู้มีความยิ่งใหญ่ที่น่ารัก
ลัลธร 24 ลัน-ทอน Lan Thon หญิง ผู้ทรงความงาม
ลัลฐมล 36 ลัน-ทะ-มน Lan Tha Mon หญิง ตำหนิที่รองรับความงาม
ลัทธมนต์ธร 45 ลัด-ทะ-มน-ทอน Lat Tha Mon Thon หญิง ผู้ทรงมนต์แห่งความงาม
ลักษม์พลช 45 ลัก-พะ-ลัด Lak Pha Lat ชาย ผู้มีลักษณะที่เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
ลักษม์กวิน 45 ลัก-กะ-วิน Lak Ka Win ชาย ผู้มีลักษณะดีงาม
ลักษณ์พลช 45 ลัก-พะ-ลัด Lak Pha Lat ชาย ผู้มีรูปร่างที่เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
ลักษณ์กมลา 42 ลัก-กัม-มะ-ลา Lak Kam Ma La หญิง ผู้มีรูปร่างดังนางงาม
ลออธารณ์ 41 ละ-ออ-ทาน La O Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความงามผุดผ่อง
ลลิลฤทธิ์ 41 ละ-ลิน-ริด La Lin Rit ชาย ผู้มีอำนาจที่มีท่าทีน่ารัก
ลลิตญา 24 ละ-ลิด-ตะ-ยา La Lit Ta Ya หญิง ผู้มีความรู้อันน่ารัก
ลลิฐธิชา 36 ละ-ลิด-ทิ-ชา La Lit Thi Cha หญิง เกิดจากความงามความน่ารัก
ลลลพัชญ์ 45 ลัน-ละ-พัด Lan La Phat หญิง ผู้อยู่ในกรอบอันน่ารัก, ปราชญ์ผู้น่ารัก
ลลลนา 24 ลัน-ละ-นา Lan La Na หญิง ผู้เป็นสาวงาม
ลลภา 14 ลัน-ละ-พา Lan La Pha หญิง ผู้มีรัศมีน่ารัก
ลลน์ธิช 36 ลัน-ทิด Lan Thit ชาย ผู้เกิดจากความน่ารัก
ลภิสณา 24 ละ-พิ-สะ-นา La Phi Sa Na หญิง อำนาจของผู้ยิ่งใหญ่ที่มีลาภ
ลภาภิดา 15 ละ-พา-พิ-ดา La Pha Phi Da หญิง ความยิ่งใหญ่ในลาภ,ผู้มีลาภที่ยิ่งใหญ่
ลภัสสิลา 36 ละ-พัด-สิ-ลา La Phat Si La ได้ทั้งชายและหญิง มีความแข็งแกร่ง(หิน)เป็นลาภ
ลภัสสิริณ 42 ละ-พัด-สิ-ริน La Phat Si Rin หญิง ผู้อยู่ในความเป็นมงคลอันเป็นลาภยศ
ลภัสวีณ์ 45 ละ-พัด-สะ-วี La Phat Sa Wi หญิง ผู้มีพิณเป็นลาภ,ผู้ได้รับพิณ
ลภัสวรินทร์ 51 ละ-พัด-วะ-ริน La Phat Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐด้วยลาภ
ลภัสภณ 24 ละ-พัด-สะ-พน La Phat Sa Phon ชาย ผู้พูดแล้วมีลาภ
ลภัสปราณันต์ 51 ละ-พัด-ปรา-นัน La Phat Pra Nan หญิง ผู้มีชีวิตที่มากด้วยทรัพย์
ลภัสนิยา 36 ละ-พัด-สะ-นิ-ยา La Phat Sa Ni Ya หญิง ผู้พึ่งตนด้วยลาภ
ลภัสธลักษณ์ 51 ละ-พัด-ทะ-ลัก La Phat Tha Lak หญิง ผู้มีรูปร่างเป็นทรัพย์
ลภัสธนันทน์ 51 ละ-พัด-ทะ-นัน La Phat Tha Nan หญิง ผู้มีความสุขด้วยลาภ
ลภัสธนัน 36 ละ-พัด-ทะ-นัน La Phat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์และโชค
ลภัสญดา 24 ละ-พัด-ยะ-ดา La Phat Ya Da หญิง ผู้รู้ที่มีสมบัติหรือมีลาภ
ลภย์ธนัน 42 ละ-พะ-ทะ-นัน La Pha Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่มีลาภ
ลภย์จรัส 45 ละ-พะ-จะ-รัส La Pha Cha หญิง รุ่งเรืองด้วยลาภ
ลภณพร 24 ละ-พัน-พอน La Phan Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐเป็นลาภ
ฤมลลักษณ์ 41 รึ-มน-ลัก Rue Mon Lak หญิง ผู้มีลักษณะไร้ตำหนิ, ผู้มีลักษณะไม่มัวหมอง
ฤทัยณัฐ์ 41 รึ-ทัย-นัด Rue Thai Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นเจ้าหัวใจ
ฤทัยคุณ 24 รึ-ทัย-คุน Rue Thai Khun หญิง ความดีในดวงใจ
ฤชุภร 9 รึ-ชุ-พอน Rue Chu Phon หญิง ผู้ทรงความซื่อสัตย์
ฤชภภร 9 ริด-ชะ-พะ-พอน Rit Cha Pha Phon หญิง ผู้รักษาธรรมเนียมที่มีรัศมีค้ำจุน
ฤชภกร 9 ริด-พะ-กอน Rit Pha Kon ชาย ผู้รักษาธรรมเนียมที่มีรัศมีแห่งการกระทำ
โรจพัชร์ 41 โรด-พัด Rot Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรที่รุ่งเรือง
โรจ 14 โรด Rot ชาย ผู้มีความรุ่งเรือง
เรืองวรินทร์ 54 เรือง-วะ-ริน Rueang Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐและรุ่งเรือง
เรื่องรำไพ 44 เรือง-รำ-พัย Rueang Ram Phai หญิง งามและเรืองรอง
เรืองปารย์ 45 เรือง-ปาน Rueang Pan ชาย ผู้เหมาะสมที่แตกฉาน,ผู้เหมาะสมที่สุกสว่าง
เริงวรัชญ์ 41 เริง-วะ-รัด Roeng Wa Rat ชาย ผู้รู้อันประเสริฐและมีสุข
ชนัญพัชร์ 42 ชะ-นัน-พัด Cha Nan Phat หญิง ผู้มีเพชรและปัญญา
ณัชชปพัชร์ 42 นัด-ชะ-ปะ-พัด Nat Cha Pa Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
พัชรนัชญ์ 42 พัด-ชะ-ระ-นัด Phat Cha Ra Nat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ปพัชร 56 นัด-ปะ-พัด Nat Pa Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ธรีทิพย์ 45 ทะ-รี-ทิบ Tha Ri Thip หญิง เสน่ห์ของเทวดา
ปัญญวิชณ์ 40 ปัน-ยะ-วิด Pan Ya Wit ชาย ผู้มีความรู้และปัญญา
มิญช์ณณิชา 41 มิน-นะ-นิ-ชา Min Na Ni Cha หญิง ผู้เป็นเมล็ดพันธ์ความรู้อันบริสุทธิ์
ภณณิทัศน์ 41 พน-นิ-ทัด Phon Ni That ชาย ผู้รู้คิดก่อนที่จะพูด
ภชสร 14 พะ-ชะ-สอน Pha Cha Son หญิง เนินงาม
พัฒน์ศรัญย์ 65 พัด-สะ-รัน Phat Sa Ran ชาย ผู้มีความรู้เที่ยงตรงที่มีความรุ่งเรือง
กรฉม 15 กอน-ฉม Kon Chom หญิง ผู้สร้างเครื่องหอม
โชตินรินทร์ 45 โชด-นะ-ริน Chot Na Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่รุ่งเรือง
วรธณัท 24 วอ-ระ-ทะ-นัด Wo Ra Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยมหาศาล, ผู้ให้ทรัพย์ที่ประเสริฐ
ปัญธณัท 24 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฏฐ์ธณภัทร์ 64 นัด-ทะ-นะ-พัด Nat Tha Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้เจริญยิ่งทรัพย์
ธัญน์ญรัช 40 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง ผู้สูงส่งและโชคดี
ลัลล์ญรัช 45 ลัน-ยะ-รัด Lan Ya Rat หญิง ผู้น่ารักและโชคดี
พจน์ชรัช 40 พด-ชะ-รัด Phot Cha Rat ได้ทั้งชายและหญิง คำพูดของผู้สูงส่ง
ธัญวพัชญ์ 45 ทัน-วะ-พัด Than Wa Phat หญิง ผู้ประเสริฐดั่งเพชร
ธัญวภัสส์ 46 ทัน-วะ-พัด Than Wa Phat หญิง แสงสว่างแห่งความเจริญ
อัญชน์วรัช 46 อัน-ชะ-วะ-รัด An Cha Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งที่ประเสริฐสุด
วรัชชรินทร์ 45 วะ-รัด-ชะ-ริน Wa Rat Cha Rin หญิง เจ้าแห่งความทั้งปวง
รัชตณัช 24 รัด-ตะ-นัด Rat Ta Nat ชาย ปราชญ์ผู้มั่งมี
ทักชฎา 14 ทัก-ชะ-ดา Thak Cha Da หญิง ผู้สูงส่ง
ธันวภัสสร์ 51 ทัน-วะ-พัด Than Wa Phat หญิง แสงสว่างแห่งความโชคดี
ธันวณัชช์ 41 ทัน-วะ-นัด Than Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีโชค
ธันวรัชย์ 46 ทัน-วะ-รัด Than Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งที่โชคดี
ธันวนัยน์ 50 ทัน-วะ-นัย Than Wa Nai ชาย ผู้มีดวงตาแห่งโชค
ธัญญ์ธวภัสส์ 63 ทัน-ทะ-วะ-พัด Than Tha Wa Phat หญิง ผู้ที่เจริญรุ่งเรือง
วรัณทพัทธ์ 46 วะ-รัน-ทะ-พัด Wa Ran Tha Phat หญิง ผู้ซึ่งได้รับการปกป้อง
ธัณย์ทวรัณ 50 ทัน-ทะ-วะ-รัน Than Tha Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ซึ่งรุ่งเรือง, ผู้ซึ่งมั่งมี
วรัณทรักษ์ 42 วะ-รัน-ทะ-รัก Wa Ran Tha Rak หญิง ผู้ซึ่งได้รับการปกป้อง
วรันท์พัชร์ 56 วะ-รัน-พัด Wa Ran Phat หญิง ผู้เป็นดั่งเพชรที่ได้รับการปกป้อง
นันธลินี 40 นัน-ทะ-ลิ-นี Nan Tha Li Ni หญิง หญิงสาวผู้มีความสุข
พิชญ์ชวัล 45 พิด-ชะ-วัน Phit Cha Wan หญิง เจริญด้วยความรู้
นัฐธรตี 36 นัด-ทะ-ระ-ตี Nat Tha Ra Ti หญิง ปราชญ์ผู้มีรัก
ฐิติชดา 24 ทิ-ติ-ชะ-ดา Thi Ti Cha Da หญิง ผู้มีชีวิตดั่งหงษ์
ญาธิภา 15 ยา-ทิ-พา Ya Thi Pha หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
พีรพัชร์ 46 พี-ระ-พัด Phi Ra Phat ชาย เพชรของผู้กล้า, เพชรแห่งความกล้าหาญ
ลัลนลิณ 36 ลัน-นะ-ลิน Lan Na Lin หญิง หญิงผู้มีความงดงาม
อินทิตา 24 อิน-ทิ-ตา In Thi Ta หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
เมธานินท์ 36 เม-ทา-นิน Me Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ปิ่นเกล้า 24 ปิ่น-เก้า Pin Kao ชาย ผู้อยู่เหนือหัว
นิติพนธ์ 42 นิ-ติ-พน Ni Ti Phon ชาย บทกลอนที่มีแบบแผน
เพียงจันทร์ 56 เพียง-จัน Phiang Chan หญิง เทียบได้กับพระจันทร์
ธณณท์ 24 ทะ-นน Tha Non ชาย ผู้มีความสุข
ภณสรัศม์ 42 พน-สะ-รัด Phon Sa Rat ชาย ผู้มีรัศมีแห่งการพูด
ณิชชดา 15 นิด-ชะ-ดา Nit Cha Da หญิง ผู้สูงส่งตลอดกาล
ปาลยุท 19 ปา-ละ-ยุด Pa La Yut ชาย การรักษาและการแข่งขัน
นัฎชลดา 24 นัด-ชะ-ละ-ดา Nat Cha La Da หญิง น้ำที่สูงส่ง
ภัทชนัช 19 พัด-ชะ-นัด Phat Cha Nat ชาย ผู้เกิดมาเจริญ
ธนัญกิตติพัชญ์ 59 ทะ-นัน-กิด-ติ-พัด Tha Nan Kit Ti Phat ชาย เพชรแห่งทรัพย์และชื่อเสียง
วริฏฐ์นิพา 59 วะ-ริด-นิ-พา Wa Rit Ni Pha หญิง แสงสว่างอันประเสริฐยิ่ง
รัษฎ์รวิน 45 รัด-ระ-วิน Rat Ra Win ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่ของแผ่นดิน
สิรินทร์นิตา 51 สิ-ริน-นิ-ตา Si Rin Ni Ta หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่นอบน้อม
ณัฐสิญานี 46 นัด-สิ-ยา-นี Nat Si Ya Ni หญิง ปราชญ์หญิงผู้รอบรู้
รัฐศนันท์ภัก 54 รัด-สะ-นัน-พัก Rat Sa Nan Phak หญิง ผู้เจริญที่มีความสุขบนแผ่นดิน
เวทวริทธิ์ 41 เวด-วะ-ริด Wet Wa Rit ชาย ผู้มีความรู้ความสำเร็จ
พนวรรธน์ 45 พะ-นะ-วัด Pha Na Wat ชาย ป่าดงพงไพรที่เต็มไปด้วยความเจริญ
วิทัญญา 24 วิ-ทัน-ยา Wi Than Ya หญิง ผู้ที่มีโชคดีอย่างวิเศษ
พันธ์วริศ 51 พัน-วะ-ริด Phan Wa Rit ชาย นักปราชญ์
พิตรนรินทร์ 51 พิด-นะ-ริน Phit Na Rin หญิง มีทรัพย์ยิ่งใหญ่
ปรุฬห์วิชญ์ 51 ปะ-รุน-วิด Pa Run Wit ชาย เจริญอย่างปราชญ์
ภวรัณชน์ 36 พะ-วัน-รัน Pha Wan Ran หญิง ผู้เกิดมามีความสุข
กัณภัทรรัตน์ 45 กัน-พัด-ทะ-ระ-รัด Kan Phat Tha Ra Rat หญิง ผู้มีหูที่ประเสริฐดั่งดวงแก้ว
ฉัฐชรัตน์ 45 ฉัด-ชะ-รัด Chat Cha Rat หญิง ร่มเงาที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
อันณรัตน์ 45 อัน-นะ-รัด An Na Rat หญิง ที่ที่มีค่ายิ่ง, ดวงแก้วที่มีค่ายิ่ง
ลิณธิภรณ์ 42 ลิน-ทิ-พอน Lin Thi Phon หญิง ผู้น่ารักที่มีความรู้เป็นอาภรณ์
พงษ์สันต์ 51 พง-สัน Phong San ชาย ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยความสุขุมรอบคอบ
พงษ์พจน์ 51 พง-พด Phong Phot ชาย คำพูดของตระกูล
มหัคฆพันธ์ 51 มะ-หัก-คะ-พัน Ma Hak Kha Phan ชาย เชื้อสายที่มีค่า
ณลตา 15 นะ-ละ-ตา Na La Ta หญิง ที่ที่ผูกพัน
พิมพ์พณิชฎา 59 พิม-พะ-นิด-ดา Phim Pha Nit Da หญิง ต้นแบบแห่งความสูงส่งและมั่งคั่ง
รินท์ลิตาพัช 51 ริน-ลิ-ตา-พัด Rin Li Ta Phat หญิง เพชรของผู้เป็นใหญ่
ลิรินทร์ชิสา 51 ลิ-ริน-ชิ-สา Li Rin Chi Sa หญิง ผู้เป็นใหญ่
ลิรินทร์ธิมา 51 ลิ-ริน-ทิ-มา Li Rin Thi Ma หญิง ผู้มีปัญญาและยิ่งใหญ่
สิริลทร์นิชา 51 สิ-ริน-นิ-ชา Si Rin Ni Cha หญิง ผู้เป็นใหญ่
จิรัสย์ทิตา 51 จิ-รัด-ทิ-ตา Chi Rat Thi Ta หญิง แสงสว่างแห่งความรุ่งเรือง
ณัฐธปภัสสร์ 56 นัด-ทะ-ปะ-พัด Nat Tha Pa Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
เกศณิชชา 24 เกิด-นิด-ชา Koet Nit Cha หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่ง
จีรสิษฏ์ 50 จี-ระ-สิด Chi Ra Sit ชาย ผู้ประเสริฐอย่างยั่งยืน
กัญปาณัสม์ 42 กัน-ปา-นัด Kan Pa Nat หญิง หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
กัลญาวีร์ 42 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้กล้าหาญ
ธนญญ์นภสสร์ 59 ทะ-นัน-นะ-พัด Tha Nan Na Phat หญิง สวรรค์ที่ทรงไว้ซึ่งความสุข
พิสิฐฏ์เสฎ 64 พิ-สิด-เสด Phi Sit Set ชาย ปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
พิพัธพงษ์ 51 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย เชื้อสายที่มีความเจริญ
พุทธิ์พิพัธ 55 พุด-พิ-พัด Phut Phi Phat ชาย ผู้เจริญและน่าเลื่อมใส
พิพัธพงศ์ 54 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย เชื้อสายที่มีความเจริญ
ณัฏฐ์พิพัธ 64 นัด-พิ-พัด Nat Phi Phat ชาย ปราชญ์ผู้เจริญ
พุทธิพัชร์ 45 พุด-ทิ-พัด Phut Thi Phat ชาย เพชรที่น่าหลงใหล
ฉัตตาพัฒน์ 45 ฉัด-ตา-พัด Chat Ta Phat ชาย ร่มเงาแห่งความเจริญ
อคินธิษณ์ 45 อะ-คิน-ทิด A Khin Thit ชาย แสงสว่างแห่งปัญญา
ณินัทธิ์ทยา 46 นิ-นัด-ทะ-ยา Ni Nat Tha Ya หญิง หัวใจที่ผูกพันตลอดกาล
ณิชลดา 19 นิด-ละ-ดา Nit La Da หญิง เชื่อสายที่มั่นคงตลอดกาล
ลัญฉกร 24 ลัน-ฉะ-กอน Lan Cha Kon ชาย ตราที่ใช้ตีหรือประทับ
นิชนันทน์ 40 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขตลอดกาล
ฉัฐธนนท์ 42 ฉัด-ทะ-นน Chat Tha Non ชาย ร่มเงาแห่งความสุข
พัชชนนท์ 36 พัด-ชะ-นน Phat Cha Non ชาย เพชรแห่งความสุข
ธัชชนันท์ 36 ทัด-ชะ-นัน That Cha Nan ชาย ธงแห่งความสุข
สิริญลภัส 41 สิ-ริน-ละ-พัด Si Rin La Phat หญิง ผู้มีความงามเป็นลาภ
นภัสศรัญ 36 นะ-พัด-สะ-รัน Na Phat Sa Ran หญิง ผู้มีค่าที่มาจากสวรรค์
กุลสัมพันธ์ 54 กุน-สัม-พัน Kun Sam Phan ชาย -
กุลสิริยา 36 กุน-สิ-หริ-ยา Kun Si Ri Ya หญิง เชื้อสายแห่งความงาม
กุลวิรัลพัชร์ 59 กุน-วิ-รัน-พัด Kun Wi Ran Phat หญิง วงศ์ตระกูลที่มีค่ายิ่งดุจเพชร
อัชฌาชัจจ์ 45 อัด-ชา-ชัด At Cha Chat หญิง -
เศรษฐนันท์ 50 เสด-ถะ-นัน Set Tha Nan ชาย ผู้มีความสุขดีเลิศ
ติศรณ์พล 46 ติ-สะ-ระ-พน Ti Sa Ra Phon ชาย พลัง3 ประการ อันเป็นที่พึ่ง
พิมพ์พินิท 56 พิม-พิ-นิด Phim Phi Nit หญิง ผู้เป็นแบบอย่างที่แท้จริง
อวัณชลินทร์ 52 อะ-วัน-ชะ-ลิน A Wan Cha Lin หญิง -
พิชิตชา 24 พิ-ชิด-ชา Phi Chit Cha หญิง ผู้พิชิต
พลอยเพชรัตน์ 65 พลอย-เพด-ชะ-รัด Phloi Phet Cha Rat หญิง ดวงแก้วทั้งสาม
เอวาลิลณ์ 45 เอ-วา-ลิน E Wa Lin หญิง ลมหายใจที่สวยงามของชีวิต
พิพัฒน์พล 55 พิ-พัด-พน Phi Phat Phon ชาย กำลังแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ฉัตรอารีย์ 51 ฉัด-อา-รี Chat A Ri หญิง ร่มเงาแห่งความเอื้อเฟื้อ
รัณนิพัฒน์ 51 รัน-นิ-พัด Ran Ni Phat หญิง ผู้เจริญอย่างนิรันดร์
ฌาร์ริญณ์ 45 ชา-ริน Cha Rin หญิง ต้นไม้ของผู้เป็นใหญ่
พิชญ์ชญานีย์ 63 พิด-ชะ-ยา-นี Phit Cha Ya Ni หญิง ปราชญ์หญิงผู้มีความรู้
มัญชุทัต 24 มัน-ชุ-ทัด Man Chu That ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้ความงดงาม
วรันณ์ฐิตา 50 วะ-รัน-ทิ-ตา Wa Ran Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่นในความเป็นเลิศ
สิรินธภัคค์ 50 สิ-ริน-ทะ-พัก Si Rin Tha Phak หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่เจริญยิ่ง
สิรินทร์ณิชา 50 สิ-ริน-นิ-ชา Si Rin Ni Cha หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญอันบริสุทธิ์
รัฐวรินทร์ 50 รัด-ทะ-วะ-ริน Rat Tha Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่เหนือแว่นแคว้น
พิชญ์พินิช 50 พิด-พิ-นิด Phit Phi Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นนักปราชญ์ตลอดกาล
ปุญชรัศมิ์ 42 ปุน-ชะ-รัด Pun Cha Rat หญิง สตรีผู้มีรัศมีเปล่งปลั่ง
อัญญ์สิตา 42 อัน-สิ-ตา An Si Ta หญิง รอยยิ้มเฉพาะตน, รอยยิ้มที่แตกต่าง
ยุทธศักดิ์ 40 ยุด-ทะ-สัก Yut Tha Sak ชาย อำนาจในการรบ