บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เริงจิณณ์ 41 เริง-จิน Roeng Chin หญิง ผู้ประพฤติดีแล้วด้วยความสุข
รุตนิรันดร์ 44 รุด-นิ-รัน Rut Ni Ran ชาย เสียงตลอดกาล, ยินดีตลอดไป
รุจวิภู 24 รุด-วิ-พู Rut Wi Phu ชาย ผู้เป็นเจ้าอันรุ่งเรือง
รุจวรงค์ 36 รุด-วะ-รง Rut Wa Rong ชาย ผู้มีเมตตาจิตที่รุ่งเรือง
ริลัลล์ธิชา 50 ริ-ลัน-ทิ-ชา Ri Lan Thi Cha หญิง เกิดจากความงามแต่แรกเริ่ม
รินรณา 23 ริน-ระ-นา Rin Ra Na หญิง เสียงน้ำไหล
รินทร์ภพ 36 ริน-ทะ-พบ Rin Tha Phop ชาย เจ้าแห่งโลก
รินทร์นิระพี 59 ริน-นิ-ระ-พี Rin Ni Ra Phi หญิง ตะวันที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล
รินทร์ธนัน 45 ริน-ทะ-นัน Rin Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่
รินคำรินทร์ 45 ริน-คำ-ริน Rin Kham Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่พูดไปเรื่อยๆ
รัตยภัสสร์ 51 รัด-ตะ-ยะ-พัด Rat Ta Ya Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างยามราตรี
รัตย์ภัสสร 51 รัด-พัด-สอน Rat Phat Son หญิง ผู้มีแสงสว่างยามราตรี
รัตย์ธมน 42 รัด-ทะ-มน Rat Tha Mon หญิง ผู้สวยงามแม้กลางคืน
รัตน์อมรินทร์ 63 รัด-อัม-มะ-ริน Rat Am Ma Rin หญิง แก้วของพระอินทร์
รัตนลดา 24 รัด-ตะ-นะ-ละ-ดา Rat Ta Na La Da หญิง สายอันมีคุณค่ายิ่ง
รัตน์ภูวิศ 45 รัด-พู-วิด Rat Phu Wit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินดุจดวงแก้ว
รัตน์ปวัน 42 รัด-ปะ-วัน Rat Pa Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
รัตน์นารา 36 รัด-นา-รา Rat Na Ra หญิง รัศมีรุ่งเรืองดังแก้ว
รัตนชนก 24 รัด-ตะ-นะ-ชะ-นก Rat Ta Na Cha Nok หญิง ผู้กำเนิดความมีคุณค่า,พ่อแก้ว
รัตนฉัตร์ 41 รัด-ตะ-นะ-ฉัด Rat Ta Na Chat หญิง ใต้ร่มเงาอันมีคุณค่า, ฉัตรแก้ว
รัตติยาภรณ์ 46 รัด-ติ-ยา-พอน Rat Ti Ya Phon หญิง ผู้ประดับด้วยกลางคืน
รัตติยากรณ์ 46 รัด-ติ-ยา-กอน Rat Ti Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดตอนกลางคืน, ผู้ชำนาญยามราตรี
รัณธิชา 24 รัน-ทิ-ชา Ran Thi Cha หญิง ผู้เกิดจากความยินดี
รัณธนัชฌ์ 42 รัน-ทะ-นัด Ran Tha Nat ชาย ผู้มีกริยาดีในการแสวงหาทรัพย์
รัฐอาชว์ 41 รัด-ทะ-อาด Rat Tha At ชาย ผู้ซื่อตรงแห่งรัฐ
รัฐศรัณย์ 54 รัด-ถะ-สะ-รัน Rat Tha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งประเทศ
รัฐวิรัล 41 รัด-วิ-รัน Rat Wi Ran หญิง ผู้หายากยิ่งในประเทศ
รัฐวงศ์ 41 รัด-ถะ-วง Rat Tha Wong ชาย ตระกูลแห่งรัฐ
รัฐรณพีร์ 54 รัด-รน-นะ-พี Rat Ron Na Phi หญิง ผู้กล้าในการรบของรัฐ
รัฐนีรัมพร 54 รัด-ทะ-นี-รัม-พอน Rat Tha Ni Ram Phon หญิง น้ำ ฟ้า และประเทศ
รัฐนิธิศ 41 รัด-นิ-ทิด Rat Ni Thit ชาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์ของประเทศ
รัฐธารณ์ 40 รัด-ทาน Rat Than ชาย ผู้ค้ำจุนประเทศ
รัฐฐานีย์ 56 รัด-ถา-นี Rat Tha Ni หญิง ผู้ตั้งมั่นในประเทศ
รัฐกิตตน์ 42 รัด-ทะ-กิด Rat Tha Kit ชาย ผู้รายงานแห่งรัฐ
รัฏฐาธยาน์ 54 รัด-ถา-ทะ-ยา Rat Tha Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาเพ่งพิจารณาของประเทศ
รัฏฐ์ยมล 54 รัด-ยะ-มน Rat Ya Mon หญิง คู่ใจแห่งรัฐ
รัฏฐ์ธินิดา 54 รัด-ทิ-นิ-ดา Rat Thi Ni Da หญิง หญิงผู้มั่นคงของประเทศ
รัฏฐ์ธวัน 54 รัด-ทะ-วัน Rat Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์แห่งประเทศ
รัฏฐณัฏฐา 54 รัด-ถะ-นัด-ถา Rat Tha Nat Tha หญิง นักปราชญ์ของประเทศ
รัฏฏิการ์ 45 รัด-ติ-กา Rat Ti Ka หญิง งานกลางคืน
รัญช์รยา 36 รัน-ระ-ยา Ran Ra Ya หญิง ผู้มีความรู้น่ายกย่อง
รัญช์นิตา 36 รัน-ชะ-นิ-ตา Ran Cha Ni Ta หญิง ผู้ยินดีทีได้รับการอบรมอันดี
รัญชน์ศรันย์ 65 รัน-ชะ-สะ-รัน Ran Cha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ายินดี
รัญชน์วรัตถ์ 55 รัน-ชะ-วะ-รัด Ran Cha Wa Rat หญิง ผู้มีเจริญอันน่ายินดียิ่ง
รัญชน์ลภัส 46 รัน-ละ-พัด Ran La Phat หญิง ผู้มีลาภยศอันน่ายินดี
รัญชน์ฤทัย 42 รัน-รึ-ทัย Ran Rue Thai หญิง เจ้าแห่งหัวใจที่น่ายินดี
รัญชน์ภูรี 42 รัน-พู-รี Ran Phu Ri หญิง ผู้มีปัญญากว้างไกลที่น่ายินดี,แผ่นดินที่น่ายินดี
รัญชน์ภวิล 45 รัน-พะ-วิน Ran Pha Win หญิง ผู้ดำรงความยินดีตลอดกาล
รัญชน์ปภัสร์ 55 รัน-ปะ-พัด Ran Pa Phat หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่น่ายินดี
รัญชน์นิบุณ 45 รัน-นิ-บุน Ran Ni Bun ชาย ผู้มีฝีมืออันน่ายินดี
รัญชน์นวัช 45 รัน-นะ-วัด Ran Na Wat ชาย ผู้เยาว์วัยที่น่ายินดี
รัญชน์ธร 36 รัด-ชะ-ทอน Rat Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงความยินดี
รัญชน์ณิชชา 42 รัด-ชะ-นิด-ชา Rat Cha Nit Cha หญิง ผู้เกิดมาบริสุทธิ์ที่น่ายินดี
รัญชน์ชวินทร์ 59 รัน-ชะ-วิน Ran Cha Win หญิง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความคิดที่น่ายินดี
รัฌสร 24 รัด-ชะ-สอน Rat Cha Son หญิง ประเสริฐเพียงเท่าธุลี
รัชสิญจน์ 45 รัด-ชะ-สิน Rat Cha Sin ชาย การรดน้ำราชสมบัติ
รัชสกล 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ผู้เป็นทุกอย่างของบ้านเมือง
รัชศกล 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ได้ทุกอย่างดังราชา
รัชยากร 24 รัด-ชะ-ยา-กอน Rat Cha Ya Kon หญิง ผู้สร้างหญิงของประเทศ,ผู้มีแสงแห่งหญิงของราชา
รัชภพ 19 รัด-ชะ-พบ Rat Cha Phop ชาย แผ่นดินแห่งราชา
รัชนิกร 24 รัด-ชะ-นิ-กอน Rat Cha Ni Kon หญิง พระจันทร์ ดวงจันทร์ ผู้ทำกลางคืน
รัชธนัท 24 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยดุจราชา
รัชธนกร 24 รัด-ทะ-นะ-กอน Rat Tha Na Kon ชาย ผู้สร้างทรัพย์สินดุจราชา
รัชธน 19 รัด-ชะ-ทน Rat Cha Thon ชาย ทรัพย์แห่งราชา
รัชต์วนันต์ 54 รัด-วะ-นัน Rat Wa Nan หญิง ป่าเงิน
รัชต์ระพี 45 รัด-ระ-พี Rat Ra Phi หญิง รุ่งเรืองด้วยเงินตรา
รัชต์พิพัฒน์ 63 รัด-ชะ-พิ-พัด Rat Cha Phi Phat ชาย ผู้มีความเจริญยิ่งเรื่องเงิน
รัชต์ธนัท 36 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้มีทรัพย์และเงิน
รัชฏ์ชรัยย์ 63 ชัด-ชะ-รัย Chat Cha Rai หญิง เจ้าแห่งน้ำที่มีเงิน
รัชญาธาร 24 รัด-ชะ-ยา-ทาน Rat Cha Ya Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ของแผ่นดิน
รัชญณัท 24 รัด-ชะ-ยะ-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ผู้ให้ความรู้ซึ่งรอบรู้ในราชการ
รัชฌาวินทร์ 45 รัด-ชา-วิน Rat Cha Win หญิง ผู้มีการเกิดมาในราชสมบัติ, ผู้มีการพิจารณาในราชสมบัติ
โชตญารัช 24 โชด-ตะ-ยา-รัด Chot Ta Ya Rat หญิง ผู้มีความรู้อันรุ่งเรืองในราชการ
รัชชวัสส์ 45 รัด-ชะ-วัด Rat Cha Wat ชาย ปีแห่งราชสมบัติ
นภัสณินทร์ 45 นะ-พัด-สะ-นิน Na Phat Sa Nin หญิง ท้องฟ้าของผู้เป็นใหญ่
นภัสนันทน์ 46 นะ-พัด-สะ-นัน Na Phat Sa Nan หญิง ทองฟ้าแห่งความสุข
ไอยาวริญ 42 อัย-ยา-วะ-ริน Aiya Ya Wa Rin หญิง ผู้ทรงปัญญาเป็นเลิศ
ปัญธนัชช์ 36 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฏฐ์ภฤศ 45 นัด-พะ-ริด Nat Pha Rit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้มาก
กฤษธนัฏฐ์ 46 กริด-ทะ-นัด Krit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ไอยนิตา 36 อัย-นิ-ตา Aiya Ni Ta หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่นอบน้อม
ไอยรยา 36 อัย-ระ-ยา Aiya Ra Ya หญิง สายน้ำที่ยิ่งใหญ่
ณัฏฐ์ทปภา 41 นัด-ทะ-ปะ-พา Nat Tha Pa Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
ไอศ์ฌฎา 42 อัย-ชะ-ดา Aiya Cha Da หญิง ผู้สูงส่งและน่ารัก
ณัฏฐ์ชาภา 41 นัด-ชา-พา Nat Cha Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
เฌออันธ์ 41 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ธรินทร์ชิตา 41 ทะ-ริน-ชิ-ตา Tha Rin Chi Ta หญิง ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่
ฌาณัฏฐ์ 42 ชา-นัด Cha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีอายุยืนยาว
ภัคธณินทร์ 41 พัก-ทะ-นิน Phak Tha Nin หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
ฌิวพัชร์ 42 ชิ-วะ-พัด Chi Wa Phat หญิง ต้นไม้และเพชร
เฌออันน์ 42 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ณัณฐณัชช์ 45 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ศกุนตลา 24 สะ-กุน-ตะ-ลา Sa Kun Ta La หญิง ตัวละครในวรรณคดี
ศศิณา 24 สะ-สิ-นา Sa Si Na หญิง ดวงจันทร์
พิเศษธ์สุทธิ์ 64 พิ-เสด-สุด Phi Set Sut ได้ทั้งชายและหญิง ผู้พิเศษและบริสุทธิ์
ปุณณ์ชิสา 36 ปุน-ชิ-สา Pun Chi Sa หญิง หญิงสาวผู้เต็มเปี่ยม บริบูรณ์และมีอำนาจวาสนา
ณภัทรรัชย์ 42 นะ-พัด-ทะ-ระ-รัด Na Phat Tha Ra Rat หญิง ผู้สูงส่งที่เจริญงดงาม
กฤตทวัฒ 19 กริด-ทะ-วัด Krit Tha Wat ชาย ผู้เจริญแล้ว
ภูมิรวิชญ์ 41 พูม-ระ-วิด Phum Ra Wit ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
ลักษณ์นารา 40 ลัก-นา-รา Lak Na Ra หญิง รัศมีได้ลักษณะมีรัศมีงาม
กัญปกรณ์ภัส 42 กัน-ปะ-กอน-พัด Kan Pa Kon Phat หญิง หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
กัลย์ณภัค 42 กัน-ละ-นะ-พัก Kan La Na Phak หญิง หญิงที่มีโชคในด้านความรู้
ภูวพัฒฒ์ 36 พู-วะ-พัด Phu Wa Phat ชาย ผู้อยู่บนแผ่นดินแห่งความเจริญ
วีรดิษฐ์ 44 วี-ระ-ดิด Wi Ra Dit ชาย คงไว้ซึ่งความกล้าหาญ
ฐณิฌาฆ์ 36 ทะ-นิ-ชา Tha Ni Cha หญิง รากฐานแห่งความสะอาดและบริสุทธิ์
พัชรพริษฐ์ 56 พัด-ชะ-ระ-พะ-ริด Phat Cha Ra Pha Rit ชาย เพชรที่ประเสริฐสุด
พัชรฐเวศน์ 56 พัด-ชะ-ระ-ทะ-เวด Phat Cha Ra Tha Wet ชาย เพชรแห่งความรอบรู้
พัชรสวัสดิ์ 56 พัด-ชะ-ระ-สะ-หวัด Phat Cha Ra Sa Wat ชาย เพชรแห่งความเจริญ
พัชรปณัฏฐ์ 56 พัด-ชะ-ระ-ปะ-นัด Phat Cha Ra Pa Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีค่าดุจเพชร
ภิชญวรัชฏ์ 45 พิ-ชะ-ยะ-วะ-รัด Phi Cha Ya Wa Rat หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ปัญชรีย์ 40 ปัน-ชะ-รี Pan Cha Ri หญิง ผู้มีปัญญากว่าสายน้ำ
ฐณัฐรษา 36 ถะ-นัด-ระ-สา Tha Nat Ra Sa หญิง นักปราชญ์ผู้งดงาม
ปัญเวธน์ 36 ปัน-ยะ-เวด Pan Ya Wet หญิง ผู้มีปัญญาและความรู้
ฐิตนันท์ 40 ถิ-ตะ-นัน Thi Ta Nan หญิง ผู้ตั้งอยู่บนความสำราญ, ผู้ตั้งอยู่บนความบันเทิง
ทิพยรัตน์ 46 ทิบ-พะ-ยะ-รัด Thip Pha Ya Rat หญิง ดวงแก้วของเทวดา
สีหเชษฐ์ 45 สี-หะ-เชด Si Ha Chet ชาย พี่ชายผู้เป็นใหญ่
ภภีม 14 พะ-พีม Pha Phim ชาย มีความน่าเกรงขาม
ปลวัชร 24 ปะ-ละ-วัด Pa La Wat ชาย เพชรน้ำหนัก 1 ปละ
นรินทร์พัชร์ 59 นะ-ริน-พัด Na Rin Phat หญิง เพชรของผู้สูงส่ง
ปาลปวิชญ์ 36 ปาน-ปะ-วิด Pan Pa Wit ชาย นักปราชญ์ผู้ได้รับการปกป้อง
ปัณณณัชษ์ 40 ปัน-นะ-นัด Pan Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฏฐ์ฐภิชช์ 63 นัด-ทะ-พิด Nat Tha Phit ชาย นักปราชญ์ผู้รอบรู้
พิสิฐฐณัชช์ 63 พิ-สิด-ทะ-นัด Phi Sit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยอดเยี่ยม
นิชนันทน์ 40 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ยินดีตลอดกาล
ธปณัฐ 24 ทะ-ปะ-นัด Tha Pa Nat ชาย ผู้มีความมั่นคงในทรัพย์ด้วยปัญญา
พราวลลิล 41 พราว-ละ-ลิน Phrao La Lin หญิง แสงสว่างและความน่ารัก
พิมชิติมา 36 พิม-ชิ-ติ-มา Phim Chi Ti Ma หญิง แสงสว่างที่มากจากความสำเร็จ
พิมญาณิน 36 พิม-ยา-นิน Phim Ya Nin หญิง ผู้มีปัญญาที่ประสบความสำเร็จ
พิมธนภัทร 36 พิม-ทะ-นะ-พัด Phim Tha Na Phat หญิง ผู้ประสบความสำเร็จ เจริญ มีทรัพย์
พิมพิรยา 42 พิม-พิ-ระ-ยา Phim Phi Ra Ya หญิง ต้นแบบของความเพียร
พิมพิชญา 36 พิม-พิ-ชะ-ยา Phim Phi Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
พิมพวิรา 40 พิม-พะ-วิ-รา Phim Pha Wi Ra หญิง ต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมธคีตา 36 พิม-ทะ-คี-ตา Phim Tha Khi Ta หญิง ต้นแบบของเสียงอันไพเราะ
พิมธวิรา 36 พิม-ทะ-วิ-รา Phim Tha Wi Ra หญิง ผู้เป็นต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมปภัสสร์ 51 พิม-ปะ-พัด Phim Pa Phat หญิง แบบอย่างที่ประเสริฐยิ่ง
รัศมิ์ชญาณ์ 54 รัด-ชะ-ยา Rat Cha Ya หญิง รัศมีของผู้มีความรู้
ปาณพสิฐ 36 ปาน-พะ-สิด Pan Pha Sit ชาย ผู้มีชีวิตอยู่บนความร่ำรวย
บุญพร 19 บุน-ยะ-พอน Bun Ya Phon หญิง บุญอันประเสริฐ
พรธิตา 24 พอน-ทิ-ตา Phon Thi Ta หญิง ผู้ประเสริฐด้วยการให้
อู่ 9 อู่ U ชาย แหล่งที่เกิด.
ศิวภา 19 สิ-วะ-พา Si Wa Pha หญิง แสงสว่างของผู้สูงส่ง, แสงสว่างของพระอิศวร.
นันท์ 24 นัน Nan หญิง ความสุข
เปรมมิกา 24 เปรม-มิ-กา Prem Mi Ka หญิง ผู้เป็นที่รัก
รัฐณรงค์ 41 รัด-นะ-รง Rat Na Rong ชาย แผ่นดินแห่งการรบ
คิณณ์ณภัทร 42 คิน-นะ-พัด Khin Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ความเจริญที่มีแสงสว่าง
ปัณณรัศม์ 45 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat หญิง รัศมีแห่งปัญญา
ปัณณรัฏฐ์ 51 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาบนแผ่นดิน
ปัณณพัสส์ 51 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat หญิง ผู้ทรงปัญญาตลอดปี
ปัณณพักตร์ 45 ปัน-นะ-พัก Pan Na Phak หญิง ผู้มีใบหน้าที่ทรงปัญญา
วาริฐฐิชา 40 วา-ริด-ทิ-ชา Wa Rit Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
วาริณญ์ปัด 40 วา-ริน-ปัด Wa Rin Pat หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
วริณฐพัช 42 วะ-ริน-ทะ-พัด Wa Rin Tha Phat หญิง เพชรของผู้เป็นใหญ่
มุกพิชชา 24 มุก-พิด-ชา Muk Phit Cha หญิง ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ดุจไข่มุก
ชนัฐปภา 24 ชะ-นัด-ปะ-พา Cha Nat Pa Pha หญิง ความเจริญรุ่งเรือง
ฐาพิร์ณัท 45 ถา-พิ-นัด Tha Phi Nat ได้ทั้งชายและหญิง มั่นคงกล้าหาญมีความรู้
เพลิงพระพราย 59 เพลิง-พระ-พราย Phloeng Phra Phrai หญิง เพลิงแพรวพราว
มนัสภรณ์ 40 มะ-นัด-พอน Ma Nat Phon หญิง ผู้มีจิตใจอันประเสริฐ
ฐิติณัฏฐ์ 56 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
นัจยา 24 นัด-จะ-ยา Nat Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้
ฑิมพิการณ์ 44 ทิม-พิ-กาน Thim Phi Kan หญิง สิ่งที่เกิดจากสายน้ำ
ดนัยวัฒน์ 45 ดะ-นัย-วัด Da Nai Wat ชาย ลูกชายผู้เจริญ
ปัญญาวัฒน์ 42 ปัน-ยา-วัด Pan Ya Wat ชาย ปัญญาที่เจริญ
นิรัชญา 24 นิ-รัด-ชะ-ยา Ni Rat Cha Ya หญิง ผู้สูงส่งที่มีความรู้
กวงชัย 23 กวง-ชัย Kwong Chai ชาย แสงสว่างแห่งชัยชนะ
ภัสส์พิชชา 45 พัด-พิด-ชา Phat Phit Cha หญิง นักปราชญ์หญิงผู้เจริญ
พลปพัฒน์ 45 พน-ปะ-พัด Phon Pa Phat ชาย ความเจริญอันแข็งแกร่ง
รัชชวรุตม์ 40 รัด-ชะ-วะ-รุด Rat Cha Wa Rut ชาย ความประเสริฐสุดของพระราชา
รัชชลัช 24 รัด-ชะ-รัด Rat Cha Rat ชาย ดอกบัวแห่งราชา
รัชชนันท์ 36 รัด-ชะ-นัน Rat Cha Nan ชาย ผู้ยินดีในความเจริญมั่งคั่ง
รัชชดา 14 รัด-ชะ-ดา Rat Cha Da หญิง โชคของราชสมบัติ, ดวงของความเป็นราชา
รัชชญาภรณ์ 36 รัด-ชะ-ยา-พอน Rat Cha Ya Phon หญิง ผู้ทรงความรู้แห่งรัชการ, ผู้มีความรู้ประดับแผ่นดิน
รัชชญชล 24 รัด-ชะ-ยะ-ชน Rat Cha Ya Chon หญิง ผู้ดุจสายน้ำแห่งปัญญาในราชการ
รัชช์ชญาณัฏฐ์ 64 รัด-ชะ-ยา-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้ทรงความรู้ในราชการ
รังษิมา 24 รัง-สิ-มา Rang Si Ma หญิง ผู้มีแสงสว่าง หรือพระอาทิตย์
รังศิณีย์ 50 รัง-สิ-นี Rang Si Ni หญิง ผู้พึงเป็นรัศมี
รักษ์ศรุติ 41 รัก-สะ-รุด Rak Sa Rut ชาย ผู้มีชื่อเสียงทีรักษาไว้
รักษ์ศรัณย์ 59 รัก-สะ-รัน Rak Sa Ran หญิง รักษาการพึ่งพิง
รักษวรา 24 รัก-สะ-วะ-รา Rak Sa Wa Ra หญิง ผู้รักษาความประเสริฐ
รักษ์วนันต์ 54 รัก-วะ-นัน Rak Wa Nan หญิง ผู้รักษาแนวป่า
รักษ์นิวร 41 รัก-นิ-วอน Rak Ni Won ชาย ผู้รักษาความประเสริฐนิรันดร์
รักษ์นรธิป 41 รัก-นอ-ระ-ทิบ Rak No Ra Thip หญิง ผู้เป็นใหญ่และคุ้มครองหมู่คน
รักษ์ธนัน 40 รัก-ทะ-นัน Rak Tha Nan หญิง ผู้รักษาทรัพย์ให้มีอยู่
รักษณกัญญ์ 40 รัก-สะ-นะ-กัน Rak Sa Na Kan หญิง หญิงผู้อยู่ในการดูแลป้องกัน,หญิงผู้มีความรู้ป้องกัน
รักษ์การัณย์ 54 รัก-กา-รัน Rak Ka Ran หญิง ผู้รักษาหน้าที่การงาน
รักชัญญา 24 รัก-ชัน-ยา Rak Chan Ya หญิง รักผู้รู้
รักชนิตา 24 รัก-ชะ-นิ-ตา Rak Cha Ni Ta หญิง รักผู้ให้กำเนิด
ระพีพรหม 45 ระ-พี-พรม Ra Phi Phrom หญิง ผู้ประเสริฐและรุ่งเรืองดังอาทิตย์
รสิตาพัชญ์ 46 ระ-สิ-ตา-พัด Ra Si Ta Phat หญิง นักปราชญ์ผู้มีรสนิยม
รษิกา 14 ระ-สิ-กา Ra Si Ka หญิง ผู้รู้จักความอร่อยดี
รวีอินทร์ 46 ระ-วี-อิน Ra Wi In หญิง เทพพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
รวีวิชญ์ 42 ระ-วี-วิด Ra Wi Wit ชาย ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดังอาทิตย์
รวีวงศ์ 41 ระ-วี-วง Ra Wi Wong หญิง ตระกูลแห่งอาทิตย์
รวีภิญนภัทร์ 50 ระ-วี-พิน-นะ-พัด Ra Wi Phin Na Phat หญิง ผู้มีสิริมงคลความรู้และปัญญาอันรุ่งเรือง
รวีภัทร์ 36 ระ-วี-พัด Ra Wi Phat หญิง เจริญรุ่งเรืองดุจตะวัน
รวีพงษ์ 40 ระ-วี-พง Ra Wi Phong หญิง ผู้เป็นเชื้อสายแห่งตะวัน
รวิรัชต์ 36 ระ-วิ-รัด Ra Wi Rat หญิง ผู้มีเงินอันรุ่งเรือง ผู้หญิงใช้ได้
รวิ 14 ระ-วิ Ra Wi หญิง ดวงอาทิย์ ตะวัน
รยานันทน์ 42 ระ-ยา-นัน Ra Ya Nan หญิง ผู้มีควายินดีในความรวดเร็ว
รเมศฐ์ 36 ระ-เมด Ra Met ชาย ผู้สูงสุด
รมัยปวีณ 41 รม-ปะ-วีน Rom Pa Win หญิง ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์
รมย์ศรัณย์ 63 รม-สะ-รัน Rom Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งความสุข
รมย์วรัชญ์ 55 รม-วะ-รัด Rom Wa Rat หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐและสุขใจ
รมย์ราวินท์ 56 รม-รา-วิน Rom Ra Win หญิง ผู้มีการรบอย่างมีความสุข
รมย์รมณ 40 รม-ระ-มน Rom Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขและร่าเริง
รมย์รพี 45 รม-ระ-พี Rom Ra Phi หญิง รุ่งเรืองและมีความสุข
รมย์มณิภา 42 รม-มะ-นิ-พา Rom Ma Ni Pha หญิง ผู้มีประกายดวงมณีอันน่ารื่นรมย์
รมย์ปวีร์ 54 รม-ปะ-วี Rom Pa Wi หญิง ผู้มีความสุขที่กล้าหาญยิ่ง
รมณ์อัยยา 50 รม-อัย-ยา Rom Aiya Ya หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุข
รมณวัฒน์ 41 ระ-มน-วัด Ra Mon Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
รมณ์ลาวัลย์ 63 รม-ลา-วัน Rom La Wan หญิง สวยงามและมีความสุข
รมณรัชต์ 36 ระ-มน-รัด Ra Mon Rat หญิง ผู้มีเงินที่น่ายินดี
รมณรัช 24 ระ-มน-รัด Ra Mon Rat หญิง ผู้มีสมบัติแห่งความยินดี
รมณ์ยุพา 41 รม-ยุ-พา Rom Yu Pha หญิง หนุ่มสาวที่รื่นเริง
รภีวิฑย์ 42 ระ-พี-วิด Ra Phi Wit ชาย ผู้มีความรู้ยิ่ง
รภีพัฒน์ 41 ระ-พี-พัด Ra Phi Phat ชาย เจริญรุ่งเรือง
รภัสสร์ 36 ระ-พัด Ra Phat หญิง แสงสว่างที่กระทบเลียดไป
รภัทภร 15 ระ-พัด-พอน Ra Phat Phon หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
รพีวัตร 36 ระ-พี-วัด Ra Phi Wat หญิง ผู้มีวัตรปฏิบัติอันยิ่งใหญ่ดุจดวงอาทิตย์
รพีนภัส 36 ระ-พี-นะ-พัด Ra Phi Na Phat หญิง สวรรค์อันเรืองรองดังอาทิตย์
รพีญา 24 ระ-พี-ยา Ra Phi Ya หญิง ผู้มีความรู้ดุจตะวัน
รตริยา 24 ระ-ตะ-ริ-ยา Ra Ta Ri Ya หญิง ผู้ยินดีในความประเสริฐ
รตรัญญา 24 ระ-ตะ-รัน-ยา Ra Ta Ran Ya หญิง ป่าที่ยินดี,ผู้รู้ที่เป็นสาวงามที่เพลิดเพลิน
รตพรรธน์ 41 ระ-ตะ-พัด Ra Ta Phat ชาย ผู้ยินดีในความเจริญ
รตนันทน์ 36 ระ-ตะ-นัน Ra Ta Nan หญิง ผู้มีความสุขที่น่ายินดี
รตนพัฒน์ 41 ระ-ตะ-นะ-พัด Ra Ta Na Phat ชาย ผู้เจริญและดีงาม
รตนกมล 24 ระ-ตะ-นะ-กะ-มน Ra Ta Na Ka Mon หญิง หัวใจที่มีคุณค่า, หัวใจดุจดวงแก้ว
รตตณภัค 24 รัด-ตะ-นะ-พัก Rat Ta Na Phak หญิง ผู้มีโชค(ทรัพย์)ในตอนกลางคืน
รดาณัฐ 24 ระ-ดา-นัด Ra Da Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความยินดี, ผู้มีความสุขด้วยปัญญา
รณิดาภัญ 24 ระ-นิ-ดา-พัน Ra Ni Da Phan หญิง คำสวดที่น่ายินดีแล้ว
รณัฐดา 24 ระ-นัด-ดา Ra Nat Da หญิง หญิงผู้ความยินดีแปดอย่าง
รณฤทธิ 19 รน-นะ-ริด Ron Na Rit ชาย ผู้เก่งกล้าในการรบ
รณภัฏ 23 รน-นะ-พัด Ron Na Phat ชาย ทหารพลรบ,ทหารที่มีชื่อเสียง
รชลัลน์ 36 ระ-ชะ-ลัน Ra Cha Lan ชาย ผู้มีคุณสมบัติอันงดงาม
รชธร 14 ระ-ชะ-ทอน Ra Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติ
รชตวัน 24 ระ-ชะ-ตะ-วัน Ra Cha Ta Wan ชาย ป่าแห่งทรัพย์(เงิน)
รชตฤณ 15 ระ-ชะ-ติน Ra Cha Tin ชาย หญ้าแห่งราชา
รชตญา 14 ระ-ชะ-ตะ-ยา Ra Cha Ta Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องเงิน, ผู้รู้เรื่องเงิน
รชตจ์ 24 ระ-ชะ-ตะ Ra Cha Ta ชาย เงิน
รชญ์กฤต 24 ระ-ชะ-กริด Ra Cha Krit ชาย ผู้แสดงความน่ารัก
รงค์ภูรินท์ 45 รง-พู-ริน Rong Phu Rin ชาย ผู้รักแผ่นดิน
เยี่ยมวุฒิ 45 เยี่ยม-วุด Yiam Wut ชาย ผู้มีความเจริญ
ยุพาปภัสร์ 45 ยุ-พา-ปะ-พัด Yu Pha Pa Phat หญิง สาวสวยผู้รุ่งเรือง
ยุพาญา 23 ยุ-พา-ยา Yu Pha Ya หญิง สาวสวยผู้มีความรู้
ยุทธ์พรหม 45 ยุด-ทะ-พม Yut Tha Phom ชาย ผู้ประเสริฐในการรบ
ยุทธปทิต 24 ยุด-ปะ-ทิด Yut Pa Thit ชาย ผู้รุ่งเรืองด้วยการรบ
ยุทธ์ธนิน 41 ยุด-ทะ-นิน Yut Tha Nin ชาย ผู้มีทรัพย์และชำนาญรบ
ยุทธ์ชวินทร์ 54 ยุด-ชะ-วิน Yut Cha Win ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีเชาวน์ในการรบ
ยุทธ์ชยันต์ 54 ยุด-ชะ-ยัน Yut Cha Yan ชาย ผู้ชนะการรบ
ยัญชนก 24 ยัน-ชะ-นก Yan Cha Nok หญิง ผู้ให้กำเนิดที่น่าบูชา
ยศริญชย์ 46 ยด-สะ-ริน Yot Sa Rin หญิง ผู้ชนะศัตรูด้วยเกียรติ์
ยศระวี 36 ยด-ระ-วี Yot Ra Wi หญิง ผู้รู่งเรืองด้วยเกียรติยศ
ยศรมัย 36 ยด-ระ-มัย Yot Ra Mai หญิง ผู้ยินดีในเกียรติ
ยศภิธรม์ 42 ยด-พิ-ทอน Yot Phi Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีคุณธรรมสูงส่งด้วยเกียรติยศ
ยศปาล 24 ยด-สะ-ปาน Yot Sa Pan ชาย ผู้รักษาเกียรติคุณ
ยศปรุฬห์ 41 ยด-ปะ-รุด Yot Pa Rut ชาย ผู้เจริญด้วยเกียรติ
ยศปภาณ 24 ยด-ปะ-พาน Yot Pa Phan ชาย ผู้พูดเก่งและมีเกียรติ์
ยศธรา 24 ยด-ทะ-รา Yot Tha Ra หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติคุณ
ยศธกร 24 ยด-ทะ-กอน Yot Tha Kon ชาย ผู้สร้างเกียรติด้วยตนเอง
ยศญ์ศรันย์ 65 ยด-สะ-รัน Yot Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งพิงอันมีเกียรติ, ผู้มีที่พึ่งเป็นความรู้อันมีเกียรติ
ยศจรัส 36 ยด-จะ-หรัด Yot Cha Rat หญิง ผู้มีบรรดาศักดิ์อันรุ่งเรือง
ยวิษฐอร 41 ยะ-วิด-ถะ-ออน Ya Wit Tha On หญิง สาวงามผู้เยาว์วัย
ยวิษฐอนันต์ 63 ยะ-วิด-ถะ-อะ-นัน Ya Wit Tha A Nan ชาย ผู้มากมายความเยาว์วัย
ยวิษฐ์ศรณ์ 65 ยะ-วิด-สอน Ya Wit Son หญิง ผู้พึ่งพิงที่เยาวัย
ยลวลัญช์ 45 ยน-วะ-รัน Yon Wa Ran หญิง ผู้มีรูปที่น่ามอง
ยลวรัมพร 45 ยน-วะ-รัม-พอน Yon Wa Ram Phon หญิง งามดังท้องฟ้าเมื่อได้มอง
ยลวรัชช์ 41 ยน-วะ-รัด Yon Wa Rat หญิง ผู้มีทรัพย์สมบัติอันประเสริฐที่น่ารักน่ามอง
ยลรณา 24 ยน-ระ-นา Yon Ra Na หญิง ผู้มีการรบที่น่ามอง
ยลปวีร์ 42 ยน-ปะ-วี Yon Pa Wi หญิง ผู้กล้าหาญยิ่งที่น่ามอง
ยลปณต 24 ยน-ปะ-นด Yon Pa Not ชาย ผู้อ่อนน้อมที่น่ามอง
ยลนรา 24 ยน-นะ-รา Yon Na Ra หญิง คนที่น่ามอง
พัชร์คีรยา 51 พัด-คี-ระ-ยา Phat Khi Ra Ya หญิง งดงามและล้ำค่าดั่งเพชร
อิงวรินทร์ 45 อิง-วะ-ริน Ing Wa Rin หญิง ดั่งผู้เป็นใหญ่
กิตติ์ธาริน 42 กิด-ทา-ริน Kit Tha Rin ชาย สายน้ำแห่งชื่อเสียง
มิลิณรสา 36 มิ-ลิน-ระ-สา Mi Lin Ra Sa หญิง ผู้มีความงดงาม
มิริญฐิภา 36 มิ-ริน-ถิ-พา Mi Rin Thi Pha หญิง ผู้มีความมั่นคงในชีวิตอย่างดีงาม
ปัณณ์วณัช 42 ปัน-วะ-นัด Pan Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง อุดมไปด้วยปัญญาความรู้
ศศิร์ภัทรา 42 สะ-สิ-พัด-ทะ-รา Sa Si Phat Tha Ra หญิง ดวงจันทร์แห่งความเจริญ, ดวงจันทร์แห่งโชคลาภ
อัฐยวิษฐ์ 59 อัด-ยะ-วิด At Ya Wit ชาย ผู้มั่งมีในเงินทอง
อัฐชาฌ์ 36 อัด-ทะ-ชา At Tha Cha ชาย ผู้มั่งมี
อัฏฐณัฏฐ์ 64 อัด-ทะ-นัด At Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
จีรธวัชญ์ 46 จี-ระ-ทะ-วัด Chi Ra Tha Wat ชาย ผู้เจริญอย่างมั่นคง
ปัญญพินันท์ 50 ปัน-ยะ-พิ-นัน Pan Ya Phi Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาและความสุข
ฐปนณัณท์ 40 ทะ-ปะ-นะ-นัน Tha Pa Na Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขอย่างมั่นคง
พิชญพงค์ 41 พิ-ชะ-ยะ-พง Phi Cha Ya Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
พิชญธนินทร์ 50 พิ-ชะ-ยะ-ทะ-นิน Phi Cha Ya Tha Nin หญิง นักปราญ์ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ
พิชญวรัฏฐ์ 59 พิ-ชะ-ยะ-วะ-รัด Phi Cha Ya Wa Rat หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
พิธวัชญ์ 41 พิ-ทะ-วัด Phi Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
รัชต์ภาคย์ 45 รัด-ชะ-พาก Rat Cha Phak ชาย ผู้โชคดีการเงิน
ภูวริช 19 พู-วะ-ริด Phu Wa Rit ชาย ผู้สูงส่งในแผ่นดิน
ลมินต์ปราง 41 ละ-มิน-ปราง La Min Prang หญิง งดงามสมบูรณ์
สิรินยาภรณ์ 52 สิ-ริน-ยา-พร Si Rin Ya Phon หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มากความรู้
วรเนตร 24 วอ-ระ-เนด Wo Ra Net ชาย ดวงตาอันประเสริฐ
ภัทราสรณ์ 36 พัด-ทรา-สอน Phat Thra Son หญิง ผู้มีความเจริญเป็นที่พึ่ง
ธีรทัศน์ 41 ที-ระ-ทัด Thi Ra That ชาย ผู้มีความเป็นนักปราชญ์
ธนัทภัทร 24 ทะ-นัด-พัด Tha Nat Phat ชาย ผู้เจริญที่มีทรัพย์
กิจธิพัฒศ์ 50 กิด-ทิ-พัด Kit Thi Phat ชาย ผู้มีกิจการและหน้าที่การเงินที่เจริญ
กิจจ์พัฒน์ 55 กิด-พัด Kit Phat ชาย ผู้ที่มีกิจการงานอันเจริญรุ่งเรือง
ณัฐญาภรณ์ 42 นัด-ถะ-ยา-พอน Nat Tha Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรู้ของนักปราชญ์
ภัสส์ยชญ์ 51 พัด-สะ-ยด Phat Sa Yot ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญด้วยยศ
ริญญ์รภัส 41 ริน-ระ-พัด Rin Ra Phat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญ