บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

ทำนายจร ด้วยเลขเจ็ดตัวเก้าฐาน

รูปหน้าปก ทำนายจร ด้วยเลขเจ็ดตัวเก้าฐาน

การทำนายจร คือการทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งสำหรับการพยากรณ์ด้วยเลขเจ็ดตัวเก้าฐาน ก็สามารถทำนายได้เหมือนหลักโหราศาสตร์ทั่วไป ดังนั้นคำพยากรณ์ในบทความนี้จะแตกต่างจากคำพยากรณ์หลักที่ทำนายด้านชะตากำเนิด จะเป็นคำทำนายที่มีลักษณะของการทำนายทายทักถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งใช้ตอบคำถามว่าเดือนนั้นของเจ้าชะตาจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง

ทำนายจรภพกดุมภะ

กดุมภะกับกัมมะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เงินหมุนเวียน เงินเดือนที่ได้มาจากหน้าที่การงานหรือธุรกิจ
กดุมภะกับทาสา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยกับเงินหมุนเวียน, เงินเดือนที่ต้องใช้จ่ายเพื่อตัวเอง
กดุมภะกับทาสี จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยกับเงินหมุนเวียน, เงินเดือนที่ต้องใช้จ่ายเพื่อส่วนรวมหรือคนรอบข้าง
กดุมภะกับธานัง จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากเงินเดือนหรือเงินหมุนเวียน
กดุมภะกับปิตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การบริหารจัดการเงินหมุนเวียน, เงินเดือนหรือเงินหมุนเวียนที่ได้รับจากพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า, การจับจ่ายใช้สอยเรื่องนอกบ้าน
กดุมภะกับพยายะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เงินหมุนเวียน เงินเดือนที่ต้องปิดบังไม่ให้ใครรู้, การใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุหรือการผ่าตัด
กดุมภะกับโภคา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความมั่นคงของเงินเดือน เงินหมุนเวียน, การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่อยู่กับที่
กดุมภะกับมรณะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เงินเดือนหรือเงินหมุนเวียนที่ได้มาและหมดไป(เก็บเงินไม่อยู่), การใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บ หรือเรื่องไม่ดี
กดุมภะกับมัชฌิมา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การจับจ่ายใช้สอยทั่วไป, การได้เงินมาใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ
กดุมภะกับมาตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เงินเดือน เงินหมุนเวียนที่ได้รับจากแม่หรือผู้หญิงในบ้าน, การจับจ่ายใช้สอยเรื่องในบ้าน
กดุมภะกับลาภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เงินหมุนเวียนหรือเงินเดือนที่ได้มาอย่างง่ายดาย,
กดุมภะกับสุภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เงินหมุนเวียน เงินเดือนที่ได้มาจากชื่อเสียงและเกียรติยศ อำนาจวาสนา และการเดินทาง
กดุมภะกับหินะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวังเสียใจเกี่ยวข้องกับเงินเดือน รายรับรายจ่าย
กดุมภะกับอัตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ รายรับรายจ่าย เงินเดือน เงินหมุนเวียนของเจ้าชะตา


ทำนายจรภพกัมมะ

กัมมะกับกดุมภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เงินหมุนเวียน เงินเดือนที่ได้มาจากหน้าที่การงานหรือธุรกิจ
กัมมะกับตะนุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดเรื่องหน้าที่การงาน, การแสวงหางานหรือธุรกิจเสริม
กัมมะกับธานัง จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากงานหรือธุรกิจของเจ้าชะตา
กัมมะกับปัตนิ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การทำงานหรือทำธุรกิจกับเพศตรงข้าม, การมีหุ้นส่วนในการทำงาน, หากโสดมีโอกาสได้คู่ครองจากงานของเจ้าชะตา, การพบเนื้อคู่จากกรรมเก่า
กัมมะกับปิตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การทำงานหรือทำธุรกิจนอกสถานที่, หน้าที่รับผิดชอบดูแลพ่อหรือเพศชายที่อายุมากกว่า, การทำงานที่ต้องใช้คำพูดและการใช้สติปัญญา
กัมมะกับปุตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจ, สภาวะบางอย่างที่ต้องเสี่ยงจากการทำงาน, การมีปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆ กับเพื่อนร่วมงาน, ผลกรรมที่เกิดจากบุตร(ถ้ามี)
กัมมะกับพันธุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การทำงานชิ้นใหญ่, การเป็นเจ้าของกิจการ, ความรับผิดชอบต่อครอบครัวหรือญาติพี่น้อง
กัมมะกับโภคา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้, การทำงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินขนาดใหญ่ เช่นที่ดิน บ้าน
กัมมะกับมัชฌิมา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือธุรกิจ
กัมมะกับมาตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การทำงานหรือทำธุรกิจในบ้าน, หน้าที่รับผิดชอบดูแลแม่หรือผู้หญิงในบ้าน, การทำงานที่ต้องใช้ความเมตตา
กัมมะกับสหัชชะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ หน้าที่การงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสังคม ฝูงชนหรือการติดต่อสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม
กัมมะกับหินะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความทุกข์และความเสียใจที่เกิดจากกรรมเก่า, ความผิดหวังเสียใจที่เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจที่กำลังทำ
กัมมะกับอริ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคจากการทำงาน, ศัตรูที่เกิดจากรรมเก่า หรือการกระทำของเจ้าชะตา
กัมมะกับอัตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ หน้าที่การงานหรือธุรกิจ ความรับผิดชอบ หรือกรรมเก่าของเจ้าชะตา


ทำนายจรภพตะนุ

ตะนุกับกัมมะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดเรื่องหน้าที่การงาน, การแสวงหางานหรือธุรกิจเสริม
ตะนุกับทาสา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตาที่ต้องการจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเอง
ตะนุกับทาสี จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตาที่ต้องการจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อส่วนรวมหรือคนรอบข้าง
ตะนุกับธานัง จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตา
ตะนุกับปิตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดเรื่องพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า, ความคิดบางอย่างที่ต้องใช้การตัดสินใจอย่างหนักแน่น
ตะนุกับพยายะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การกระทำของเจ้าชะตาที่ต้องการจะทำบางสิ่งบางอย่างแบบหลบๆ ซ่อนๆ, การกระทำของเจ้าชะตาที่จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุการผ่าตัดบางอย่าง
ตะนุกับโภคา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตาที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ทรัพย์สินขนาดใหญ่ เช่นที่ดิน บ้าน
ตะนุกับมรณะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตาที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ, เรื่องไม่ดีที่เกิดจากความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตา
ตะนุกับมัชฌิมา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตากับเรื่องทั่วไป
ตะนุกับมาตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดเรื่องแม่หรือผู้หญิงในบ้าน, ความคิดบางอย่างที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตัว
ตะนุกับลาภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตาที่ก่อให้เกิดโชคลาภ ผลกำไร
ตะนุกับสุภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตาที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ, ความสำเร็จของอำนาจวาสนาหรือชื่อเสียงเกียรติยศบางอย่าง
ตะนุกับหินะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดมาก, ความวิตกกังวล, การกระทำของเจ้าชะตาที่มาจากความผิดหวังและเสียใจ
ตะนุกับอัตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดและการกระทำของเจ้าชะตา


ทำนายจรภพทาสา

ทาสากับกดุมภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยกับเงินหมุนเวียน, เงินเดือนที่ต้องใช้จ่ายเพื่อตัวเอง
ทาสากับตะนุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตาที่ต้องการจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเอง
ทาสากับธานัง จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากความเหน็ดเหนื่อยเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าชะตา
ทาสากับปัตนิ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อเจ้าชะตา, หากโสดมีโอกาสได้คู่ครองจากความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจกัน
ทาสากับปิตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การยอมเหน็ดเหนื่อยกับพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าชะตาเอง, การทำกิจกรรมนอกบ้าน
ทาสากับปุตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยกับการลงทุนเพื่อตัวเอง, ความเหน็ดเหนื่อยกับบุตรชาย(ถ้ามี)
ทาสากับพันธุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อญาติพี่น้อง คนในครอบครัว หรือบริวาร(ถ้ามี) เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าชะตาเอง
ทาสากับโภคา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การเสียสละซึ่งทรัพย์สินเงินทอง ที่ดิน หรือสิ่งของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้แก่คนที่อยู่ต่ำกว่าเจ้าชะตา เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าชะตาเอง
ทาสากับมัชฌิมา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยเล็กๆ น้อยๆ กับการทำเพื่อเจ้าชะตาเอง
ทาสากับมาตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การยอมเหน็ดเหนื่อยกับแม่หรือผู้หญิงในบ้าน เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าชะตาเอง, การทำกิจกรรมภายในบ้าน
ทาสากับสหัชชะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยกับสังคม เพื่อนฝูง เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าชะตาเอง, การติดต่อสื่อสารกับบริวารเพศชาย
ทาสากับหินะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวังเสียใจเกี่ยวข้องกับบริวารลูกน้อง หรือคนที่อยู่ต่ำกว่าเจ้าชะตา(เพศชาย), ภาระอันเหน็ดเหนื่อยเพื่อเจ้าชะตาเองที่ส่งผลถึงความเสียใจและความผิดหวัง
ทาสากับอริ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคจากความเหน็ดเหนื่อยทางกาย, ศัตรูที่มาจากบริวารเพศชาย
ทาสากับอัตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อเจ้าชะตาเอง, ความเหน็ดเหนื่อยทางกายของเจ้าชะตา


ทำนายจรภพทาสี

ทาสีกับกดุมภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยกับเงินหมุนเวียน, เงินเดือนที่ต้องใช้จ่ายเพื่อส่วนรวมหรือคนรอบข้าง
ทาสีกับตะนุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตาที่ต้องการจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อส่วนรวมหรือคนรอบข้าง
ทาสีกับธานัง จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากความเหน็ดเหนื่อยเพื่อส่วนรวมหรือคนรอบข้าง
ทาสีกับปัตนิ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวมหรือคนรอบข้าง, หากโสดมีโอกาสได้คู่ครองจากความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจกัน
ทาสีกับปิตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การยอมเหน็ดเหนื่อยกับพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและคนรอบข้าง
ทาสีกับปุตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยกับการลงทุนเพื่อส่วนรวม คนรอบข้าง, ความเหน็ดเหนื่อยกับบุตรสาว(ถ้ามี)
ทาสีกับพันธุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อญาติพี่น้อง คนในครอบครัว หรือบริวาร(ถ้ามี) เพื่อผลประโยชน์ของคนรอบข้างและส่วนรวม
ทาสีกับโภคา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การเสียสละซึ่งทรัพย์สินเงินทอง ที่ดิน หรือสิ่งของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้แก่คนที่อยู่ต่ำกว่าเจ้าชะตา เพื่อผลประโยชน์ของคนรอบข้างและส่วนรวม
ทาสีกับมัชฌิมา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยเล็กๆ น้อยๆ กับการช่วยเหลือสังคมและคนรอบข้าง
ทาสีกับมาตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การยอมเหน็ดเหนื่อยกับแม่หรือผู้หญิงในบ้าน เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคนรอบข้าง
ทาสีกับสหัชชะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อผลประโยชน์ของสังคม เพื่อนฝูง, การติดต่อสื่อสารกับบริวารเพศหญิง
ทาสีกับหินะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวังเสียใจเกี่ยวข้องกับบริวารลูกน้อง หรือคนที่อยู่ต่ำกว่าเจ้าชะตา(เพศหญิง), ภาระอันเหน็ดเหนื่อยเพื่อเจ้าชะตาเองที่ส่งผลถึงความเสียใจและความผิดหวัง
ทาสีกับอริ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคจากความเหน็ดเหนื่อยทางใจ, ศัตรูที่มาจากบริวารเพศหญิง
ทาสีกับอัตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนรอบข้างและส่วนรวม, ความเหน็ดเหนื่อยจิตใจของเจ้าชะตา


ทำนายจรภพธานัง

ธานังกับกดุมภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากเงินเดือนหรือเงินหมุนเวียน
ธานังกับกัมมะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากงานหรือธุรกิจของเจ้าชะตา
ธานังกับตะนุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตา
ธานังกับทาสา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากความเหน็ดเหนื่อยเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าชะตา
ธานังกับทาสี จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากความเหน็ดเหนื่อยเพื่อส่วนรวมหรือคนรอบข้าง
ธานังกับปัตนิ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากคู่ครองหรือหุ้นส่วน
ธานังกับปุตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากบุตร เด็ก คนทีอายุต่ำว่าเจ้าชะตา, การลงทุนทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทอง
ธานังกับพยายะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การสูญเสียเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้ไปกับเรื่องที่ถูกปิงบังเอาไว้ อุบัติเหตุ การผ่าตัด หรือโรคภัยไข้เจ็บ
ธานังกับพันธุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินก้อนใหญ่หรือทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่เคลื่อนที่ได้
ธานังกับมรณะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การสูญเสียเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้
ธานังกับลาภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากลาภผลบางอย่าง
ธานังกับสหัชชะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากเพื่อน สังคมหรือการติดต่อสื่อสาร
ธานังกับสุภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากชื่อเสียง เกียรติยศ หรือการเดินทาง
ธานังกับอริ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคด้านการเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้


ทำนายจรภพปัตนิ

ปัตนิกับกัมมะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การทำงานหรือทำธุรกิจกับเพศตรงข้าม, การมีหุ้นส่วนในการทำงาน, หากโสดมีโอกาสได้คู่ครองจากงานของเจ้าชะตา, การพบเนื้อคู่จากกรรมเก่า
ปัตนิกับทาสา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อเจ้าชะตา, หากโสดมีโอกาสได้คู่ครองจากความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจกัน
ปัตนิกับทาสี จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวมหรือคนรอบข้าง, หากโสดมีโอกาสได้คู่ครองจากความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจกัน
ปัตนิกับธานัง จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากคู่ครองหรือหุ้นส่วน
ปัตนิกับปิตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่มีอายุมากกว่าเจ้าชะตา, หากโสดมีโอกาสได้คู่ครองที่อายุห่างกัน
ปัตนิกับพยายะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่มักจะมีความลับต่อกัน, หากโสดมีโอกาสได้คู่ครองในช่วงเวลานี้ แต่คู่จะมาพร้อมกับความลับบางอย่างเสมอ
ปัตนิกับโภคา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การมีคู่ครองที่มั่นคง, หากโสดอยู่มีโอกาสได้เจอคู่ที่มาพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ ของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้
ปัตนิกับมรณะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดน, การมีปัญหาเรื่องความรักกันอยู่บ่อยครั้ง, หากโสดจะได้คู่จากโลกออกไลน์
ปัตนิกับมัชฌิมา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องทั่วไป ไม่หนักหนาของคู่ครองหรือหุ้นส่วน, หากโสดมีโอกาสเจอคู่ครองที่เป็นเพื่อนอายุมากกว่า
ปัตนิกับมาตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่มีอายุมากกว่าเจ้าชะตา, หากโสดมีโอกาสได้คู่ครองที่อายุห่างกัน
ปัตนิกับลาภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่ได้มาโดยง่าย, หากโสดอยู่มีโอกาสจะได้เลือกคนที่ใช่ได้อย่างมากมาย มีหลายตัวเลือก
ปัตนิกับสุภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่มาจากต่างชาติต่างภาษา, คู่ครองที่มีชื่อเสียง อำนาจและเกียรติยศ, หากโสดมีโอกาสได้คู่จากการเดินทาง
ปัตนิกับหินะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การไม่สมหวังในเรื่องคู่ครอง หุ้นส่วน, การมีรักซ้อน, ความเสียใจที่เกิดจากการมีคู่
ปัตนิกับอัตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนของเจ้าชะตา


ทำนายจรภพปิตา

ปิตากับกดุมภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การบริหารจัดการเงินหมุนเวียน, เงินเดือนหรือเงินหมุนเวียนที่ได้รับจากพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า, การจับจ่ายใช้สอยเรื่องนอกบ้าน
ปิตากับกัมมะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การทำงานหรือทำธุรกิจนอกสถานที่, หน้าที่รับผิดชอบดูแลพ่อหรือเพศชายที่อายุมากกว่า, การทำงานที่ต้องใช้คำพูดและการใช้สติปัญญา
ปิตากับตะนุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดเรื่องพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า, ความคิดบางอย่างที่ต้องใช้การตัดสินใจอย่างหนักแน่น
ปิตากับทาสา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การยอมเหน็ดเหนื่อยกับพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าชะตาเอง, การทำกิจกรรมนอกบ้าน
ปิตากับทาสี จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การยอมเหน็ดเหนื่อยกับพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและคนรอบข้าง
ปิตากับปัตนิ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่มีอายุมากกว่าเจ้าชะตา, หากโสดมีโอกาสได้คู่ครองที่อายุห่างกัน
ปิตากับปุตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การลงทุนหรือทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันกับพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า
ปิตากับพยายะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การช่วยเหลือเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุของพ่อ หรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า, เรื่องราวที่ต้องปิดบังเอาไว้ไม่ให้พ่อ หรือเพศชายที่มีอายุมากกว่ารับรู้, เรื่องไม่ดีบางอย่างของพ่อ หรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับและไสยศาสตร์
ปิตากับพันธุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ กิจรรมบางอย่างที่ทำร่วมกันกับญาติพี่น้อง คนในครอบครัวฝ่ายพ่อหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเพศชาย
ปิตากับมรณะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การพลัดพรากหรือการห่างจากพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า, ปัญหาสุขภาพของพ่อหรือบุคคลสำคัญ(เพศชาย)ที่เจ้าชะตานับถือ
ปิตากับลาภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ โชคลาภบางอย่างจากพ่อ หรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า หรือเรื่องนอกบ้าน
ปิตากับสหัชชะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ กิจรรมบางอย่างที่ทำร่วมกันกับสังคมหรือเพื่อนฝูงของพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า, การพบปะเพื่อนฝูงนอกบ้าน
ปิตากับสุภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การเดินทางไปยังที่ต่างๆ กับพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า, ความสำเร็จของพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า
ปิตากับอริ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรค์ด้านการบริหารและการจัดการ, การถูกพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่าขัดขวางไม่ให้ทำบางสิ่งบางอย่าง, การมีศัตรูนอกบ้าน, การมีปัญหากับผู้ใหญ่


ทำนายจรภพปุตตะ

ปุตตะกับกัมมะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจ, สภาวะบางอย่างที่ต้องเสี่ยงจากการทำงาน, การมีปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆ กับเพื่อนร่วมงาน, ผลกรรมที่เกิดจากบุตร(ถ้ามี)
ปุตตะกับทาสา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยกับการลงทุนเพื่อตัวเอง, ความเหน็ดเหนื่อยกับบุตรชาย(ถ้ามี)
ปุตตะกับทาสี จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยกับการลงทุนเพื่อส่วนรวม คนรอบข้าง, ความเหน็ดเหนื่อยกับบุตรสาว(ถ้ามี)
ปุตตะกับธานัง จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากบุตร เด็ก คนทีอายุต่ำว่าเจ้าชะตา, การลงทุนทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทอง
ปุตตะกับปิตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การลงทุนหรือทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันกับพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า
ปุตตะกับพยายะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การช่วยเหลือดูแลการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุของบุตร(ถ้ามี), เรื่องราวที่ต้องปิดบังเอาไว้ไม่ให้บุตรรับรู้, เรื่องไม่ดีบางอย่างของบุตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับและไสยศาสตร์, การไม่สามารถเสี่ยงหรือลงทุนอะไรได้
ปุตตะกับโภคา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การลงทุนเกี่ยวกับอสังหาที่ดิน หรือสิ่งของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้
ปุตตะกับมรณะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การพลัดพรากหรือการห่างจากบุตร(ถ้ามี), ปัญหาสุขภาพของบุตร
ปุตตะกับมัชฌิมา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดเรื่องทั่วไป, ความอยากที่จะเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่าง, ความคิดเรื่องลูก
ปุตตะกับมาตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การลงทุนหรือทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันกับแม่หรือผู้หญิงในบ้าน
ปุตตะกับลาภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ โชคลาภที่ได้มาอย่างง่ายดาย, โชคลาภที่ได้จากบุตร(ถ้ามี) หรือคนอายุต่ำกว่าเจ้าชะตา, โชคลาภที่เกิดจากการลงทุนหรือเสี่ยงโชค
ปุตตะกับสุภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความสำเร็จจากการลงทุนหรือเสี่ยงโชค, การเดินทางของบุตร(ถ้ามี)
ปุตตะกับหินะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวัง เสียใจเกี่ยวกับการลงทุน, ความผิดหวัง เสียใจเรื่องบุตร
ปุตตะกับอัตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ บุตรหรือการลงทุนทำบางสิ่งบางอย่างของเจ้าชะตา


ทำนายจรภพพยายะ

พยายะกับกดุมภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เงินหมุนเวียน เงินเดือนที่ต้องปิดบังไม่ให้ใครรู้, การใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุหรือการผ่าตัด
พยายะกับตะนุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การกระทำของเจ้าชะตาที่ต้องการจะทำบางสิ่งบางอย่างแบบหลบๆ ซ่อนๆ, การกระทำของเจ้าชะตาที่จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุการผ่าตัดบางอย่าง
พยายะกับธานัง จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การสูญเสียเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้ไปกับเรื่องที่ถูกปิงบังเอาไว้ อุบัติเหตุ การผ่าตัด หรือโรคภัยไข้เจ็บ
พยายะกับปัตนิ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่มักจะมีความลับต่อกัน, หากโสดมีโอกาสได้คู่ครองในช่วงเวลานี้ แต่คู่จะมาพร้อมกับความลับบางอย่างเสมอ
พยายะกับปิตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การช่วยเหลือเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุของพ่อ หรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า, เรื่องราวที่ต้องปิดบังเอาไว้ไม่ให้พ่อ หรือเพศชายที่มีอายุมากกว่ารับรู้, เรื่องไม่ดีบางอย่างของพ่อ หรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับและไสยศาสตร์
พยายะกับปุตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การช่วยเหลือดูแลการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุของบุตร(ถ้ามี), เรื่องราวที่ต้องปิดบังเอาไว้ไม่ให้บุตรรับรู้, เรื่องไม่ดีบางอย่างของบุตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับและไสยศาสตร์, การไม่สามารถเสี่ยงหรือลงทุนอะไรได้
พยายะกับพันธุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ อุบัติเหตุหรือการผ่าตัดครั้งใหญ่, เรื่องราวใหญ่โตที่ถูกปิดบังไม่ให้ใครรู้, การช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไม่ดี
พยายะกับโภคา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องปิดบังบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอสังหา ที่ดิน หรือสิ่งของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้, อุบัติเหตุบางอย่างที่เกิดกับทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้ของเจ้าชะตาเอง
พยายะกับมัชฌิมา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ อุบัติเหตุหรือการผ่าตัดเล็กๆ น้อยๆ, เรื่องทั่วไปที่ต้องปิดบังไม่ให้ใครรู้
พยายะกับมาตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การช่วยเหลือเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุ การผ่าตัดของแม่หรือผู้หญิงในบ้าน, เรื่องราวที่ต้องปิดบังเอาไว้ไม่ให้แม่หรือผู้หญิงในบ้านรับรู้, เรื่องไม่ดีบางอย่างของแม่หรือผู้หญิงในบ้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับและไสยศาสตร์
พยายะกับสหัชชะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องราวที่ต้องปิดบังเอาไว้ไม่ให้เพื่อนหรือสังคมรับรู้, อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนหรือสังคม
พยายะกับหินะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวัง เสียใจเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกปิดบังไว้, ความผิดหวัง เสียใจเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ และอุบัติเหตุการผ่าตัด
พยายะกับอริ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับศัตรู, ปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ การผ่าตัด, ปัญหาของเรื่องบางอย่างที่ถูกปิดบังไว้
พยายะกับอัตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องที่ถูกปิดบัง อุบัติเหตุ การผ่าตัดหรือโรคภัยไข้เจ็บของเจ้าชะตา


ทำนายจรภพพันธุ

พันธุกับกัมมะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การทำงานชิ้นใหญ่, การเป็นเจ้าของกิจการ, ความรับผิดชอบต่อครอบครัวหรือญาติพี่น้อง
พันธุกับทาสา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อญาติพี่น้อง คนในครอบครัว หรือบริวาร(ถ้ามี) เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าชะตาเอง
พันธุกับทาสี จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อญาติพี่น้อง คนในครอบครัว หรือบริวาร(ถ้ามี) เพื่อผลประโยชน์ของคนรอบข้างและส่วนรวม
พันธุกับธานัง จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินก้อนใหญ่หรือทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่เคลื่อนที่ได้
พันธุกับปิตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ กิจรรมบางอย่างที่ทำร่วมกันกับญาติพี่น้อง คนในครอบครัวฝ่ายพ่อหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเพศชาย
พันธุกับพยายะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ อุบัติเหตุหรือการผ่าตัดครั้งใหญ่, เรื่องราวใหญ่โตที่ถูกปิดบังไม่ให้ใครรู้, การช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไม่ดี
พันธุกับโภคา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องราวของทรัพย์สินหรือที่ดินขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว
พันธุกับมรณะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การพลัดพรากหรือการห่างจากญาติพี่น้อง คนในครอบครัว, ปัญหาสุขภาพของญาติและคนในครอบครัว
พันธุกับมัชฌิมา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องทั่วไปของญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัว
พันธุกับมาตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ กิจรรมบางอย่างที่ทำร่วมกันกับแม่หรือผู้หญิงในบ้าน หรือญาติพี่น้องคนในครอบครัวฝ่ายแม่
พันธุกับลาภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ โชคลาภก้อนใหญ่, โชคลาภจากญาติพี่น้องและคนในครอบครัว
พันธุกับสุภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การเดินทางไกลโดยได้รับความสนันสนุนจากญาติพี่น้องและคนในครอบครัว, การได้รับความร่วมมือจากญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัว
พันธุกับหินะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวัง เสียใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือสมาชิกในครอบครัว
พันธุกับอัตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ญาติพี่น้อง สมาชิกในครอบครัวของเจ้าชะตา


ทำนายจรภพโภคา

โภคากับกดุมภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความมั่นคงของเงินเดือน เงินหมุนเวียน, การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่อยู่กับที่
โภคากับกัมมะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้, การทำงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินขนาดใหญ่ เช่นที่ดิน บ้าน
โภคากับตะนุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตาที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ทรัพย์สินขนาดใหญ่ เช่นที่ดิน บ้าน
โภคากับทาสา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การเสียสละซึ่งทรัพย์สินเงินทอง ที่ดิน หรือสิ่งของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้แก่คนที่อยู่ต่ำกว่าเจ้าชะตา เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าชะตาเอง
โภคากับทาสี จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การเสียสละซึ่งทรัพย์สินเงินทอง ที่ดิน หรือสิ่งของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้แก่คนที่อยู่ต่ำกว่าเจ้าชะตา เพื่อผลประโยชน์ของคนรอบข้างและส่วนรวม
โภคากับปัตนิ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การมีคู่ครองที่มั่นคง, หากโสดอยู่มีโอกาสได้เจอคู่ที่มาพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ ของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้
โภคากับปุตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การลงทุนเกี่ยวกับอสังหาที่ดิน หรือสิ่งของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้
โภคากับพยายะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องปิดบังบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอสังหา ที่ดิน หรือสิ่งของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้, อุบัติเหตุบางอย่างที่เกิดกับทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้ของเจ้าชะตาเอง
โภคากับพันธุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องราวของทรัพย์สินหรือที่ดินขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว
โภคากับมรณะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การสูญเสียซึ่งทรัพย์สิน, เรื่องไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับอสังหา ที่ดิน ทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้
โภคากับลาภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับอสังหา ที่ดิน หรือสิ่งของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้มาโดยง่ายหรือได้โดยไม่คาดหวัง, การได้โชคลาภจากการเข้าไปข้องเกี่ยวในเรื่องของอสังหา ที่ดิน
โภคากับสหัชชะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับข่าวสารหรือการติดต่อเจรจาเกี่ยวกับอสังหา ที่ดิน หรือสิ่งของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้
โภคากับสุภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความมั่นคงทางด้านชื่อเสียง อสังหา ที่ดิน หรือสิ่งของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้จากความสำเร็จ จากเกียรติยศ
โภคากับอริ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค์เกี่ยวข้องกับอสังหา ที่ดิน หรือสิ่งของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้


ทำนายจรภพมรณะ

มรณะกับกดุมภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เงินเดือนหรือเงินหมุนเวียนที่ได้มาและหมดไป(เก็บเงินไม่อยู่), การใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บ หรือเรื่องไม่ดี
มรณะกับตะนุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตาที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ, เรื่องไม่ดีที่เกิดจากความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตา
มรณะกับธานัง จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การสูญเสียเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้
มรณะกับปัตนิ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดน, การมีปัญหาเรื่องความรักกันอยู่บ่อยครั้ง, หากโสดจะได้คู่จากโลกออกไลน์
มรณะกับปิตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การพลัดพรากหรือการห่างจากพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า, ปัญหาสุขภาพของพ่อหรือบุคคลสำคัญ(เพศชาย)ที่เจ้าชะตานับถือ
มรณะกับปุตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การพลัดพรากหรือการห่างจากบุตร(ถ้ามี), ปัญหาสุขภาพของบุตร
มรณะกับพันธุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การพลัดพรากหรือการห่างจากญาติพี่น้อง คนในครอบครัว, ปัญหาสุขภาพของญาติและคนในครอบครัว
มรณะกับโภคา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การสูญเสียซึ่งทรัพย์สิน, เรื่องไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับอสังหา ที่ดิน ทรัพย์สินที่เคลื่อที่ไม่ได้
มรณะกับมัชฌิมา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเล็กๆ น้อยๆ ไม่หนักหนา,
มรณะกับมาตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การพลัดพรากหรือการห่างจากแม่หรือผู้หญิงในบ้าน, ปัญหาสุขภาพของแม่หรือผู้หญิงในบ้าน
มรณะกับสหัชชะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การพลัดพรากหรือการห่างจากสังคม เพื่อนฝูง, การติดสื่อสารทางไกล
มรณะกับหินะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความแคล้วคลาดจากปัญหาสุขภาพ, ความทุกข์ความเสียใจที่มิอาจกล้ำกลืนเจ้าชะตาได้
มรณะกับอริ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ศัตรู ปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ มิอาจกล้ำกรายเจ้าชะตาได้
มรณะกับอัตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ เรื่องไม่ดีของเจ้าชะตา


ทำนายจรภพมัชฌิมา

มัชฌิมากับกดุมภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การจับจ่ายใช้สอยทั่วไป, การได้เงินมาใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ
มัชฌิมากับกัมมะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือธุรกิจ
มัชฌิมากับตะนุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตากับเรื่องทั่วไป
มัชฌิมากับทาสา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยเล็กๆ น้อยๆ กับการทำเพื่อเจ้าชะตาเอง
มัชฌิมากับทาสี จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยเล็กๆ น้อยๆ กับการช่วยเหลือสังคมและคนรอบข้าง
มัชฌิมากับปัตนิ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องทั่วไป ไม่หนักหนาของคู่ครองหรือหุ้นส่วน, หากโสดมีโอกาสเจอคู่ครองที่เป็นเพื่อนอายุมากกว่า
มัชฌิมากับปุตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดเรื่องทั่วไป, ความอยากที่จะเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่าง, ความคิดเรื่องลูก
มัชฌิมากับพยายะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ อุบัติเหตุหรือการผ่าตัดเล็กๆ น้อยๆ, เรื่องทั่วไปที่ต้องปิดบังไม่ให้ใครรู้
มัชฌิมากับพันธุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องทั่วไปของญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัว
มัชฌิมากับมรณะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเล็กๆ น้อยๆ ไม่หนักหนา,
มัชฌิมากับลาภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ โชคลาภเล็กๆ น้อยๆ
มัชฌิมากับสหัชชะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เพื่อนที่อายุมากกว่าเจ้าชะตา, เรื่องทั่วไปของสังคมและเพื่อนฝูง
มัชฌิมากับสุภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับชื่อเสียง การเดินทาง ความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ
มัชฌิมากับอริ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ศัตรูในรูปแบบเพื่อนที่อายุมากกว่า, ปัญหาหรืออุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ ไม่หนักหนา


ทำนายจรภพมาตา

มาตากับกดุมภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เงินเดือน เงินหมุนเวียนที่ได้รับจากแม่หรือผู้หญิงในบ้าน, การจับจ่ายใช้สอยเรื่องในบ้าน
มาตากับกัมมะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การทำงานหรือทำธุรกิจในบ้าน, หน้าที่รับผิดชอบดูแลแม่หรือผู้หญิงในบ้าน, การทำงานที่ต้องใช้ความเมตตา
มาตากับตะนุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดเรื่องแม่หรือผู้หญิงในบ้าน, ความคิดบางอย่างที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตัว
มาตากับทาสา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การยอมเหน็ดเหนื่อยกับแม่หรือผู้หญิงในบ้าน เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าชะตาเอง, การทำกิจกรรมภายในบ้าน
มาตากับทาสี จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การยอมเหน็ดเหนื่อยกับแม่หรือผู้หญิงในบ้าน เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคนรอบข้าง
มาตากับปัตนิ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่มีอายุมากกว่าเจ้าชะตา, หากโสดมีโอกาสได้คู่ครองที่อายุห่างกัน
มาตากับปุตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การลงทุนหรือทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันกับแม่หรือผู้หญิงในบ้าน
มาตากับพยายะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การช่วยเหลือเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุ การผ่าตัดของแม่หรือผู้หญิงในบ้าน, เรื่องราวที่ต้องปิดบังเอาไว้ไม่ให้แม่หรือผู้หญิงในบ้านรับรู้, เรื่องไม่ดีบางอย่างของแม่หรือผู้หญิงในบ้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับและไสยศาสตร์
มาตากับพันธุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ กิจรรมบางอย่างที่ทำร่วมกันกับแม่หรือผู้หญิงในบ้าน หรือญาติพี่น้องคนในครอบครัวฝ่ายแม่
มาตากับมรณะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การพลัดพรากหรือการห่างจากแม่หรือผู้หญิงในบ้าน, ปัญหาสุขภาพของแม่หรือผู้หญิงในบ้าน
มาตากับลาภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ โชคลาภบางอย่างจากแม่หรือผู้หญิงในบ้าน หรือเรื่องภายในบ้าน
มาตากับสหัชชะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ กิจรรมบางอย่างที่ทำร่วมกันกับสังคมหรือเพื่อนฝูงของแม่หรือผู้หญิงในบ้าน, การนัดหรือพบปะเพื่อนฝูงเพื่อทำกิจกรรมบางอย่างภายในบ้าน, การอุปถัมป์ดูแลเพื่อนฝูง สังคม
มาตากับสุภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การเดินทางไปยังที่ต่างๆ, ความสำเร็จของแม่หรือผู้หญิงในบ้าน
มาตากับอริ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารและการจัดการเรื่องในบ้าน, การถูกแม่หรือผู้หญิงในบ้านขัดขวางไม่ให้ทำบางสิ่งบางอย่าง, การมีศัตรูภายในบ้าน


ทำนายจรภพลาภะ

ลาภะกับกดุมภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เงินหมุนเวียนหรือเงินเดือนที่ได้มาอย่างง่ายดาย,
ลาภะกับตะนุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตาที่ก่อให้เกิดโชคลาภ ผลกำไร
ลาภะกับธานัง จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากลาภผลบางอย่าง
ลาภะกับปัตนิ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่ได้มาโดยง่าย, หากโสดอยู่มีโอกาสจะได้เลือกคนที่ใช่ได้อย่างมากมาย มีหลายตัวเลือก
ลาภะกับปิตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ โชคลาภบางอย่างจากพ่อ หรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า หรือเรื่องนอกบ้าน
ลาภะกับปุตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ โชคลาภที่ได้มาอย่างง่ายดาย, โชคลาภที่ได้จากบุตร(ถ้ามี) หรือคนอายุต่ำกว่าเจ้าชะตา, โชคลาภที่เกิดจากการลงทุนหรือเสี่ยงโชค
ลาภะกับพันธุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ โชคลาภก้อนใหญ่, โชคลาภจากญาติพี่น้องและคนในครอบครัว
ลาภะกับโภคา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับอสังหา ที่ดิน หรือสิ่งของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้มาโดยง่ายหรือได้โดยไม่คาดหวัง, การได้โชคลาภจากการเข้าไปข้องเกี่ยวในเรื่องของอสังหา ที่ดิน
ลาภะกับมัชฌิมา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ โชคลาภเล็กๆ น้อยๆ
ลาภะกับมาตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ โชคลาภบางอย่างจากแม่หรือผู้หญิงในบ้าน หรือเรื่องภายในบ้าน
ลาภะกับสหัชชะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ โชคลาภจากสังคม เพื่อนฝูง, โชคลาภจากการติดต่อสื่อสาร
ลาภะกับหินะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวัง เสียใจเกี่ยวกับโชคลาภที่ได้รับ
ลาภะกับอริ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ โชคลาภทีได้ ต้องแลกกับปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างเสียก่อน, การได้ผลกำไรบางอย่างจากช่องโหว่ของศัตรู
ลาภะกับอัตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ผลกำไร โชคลาพที่ได้มาอย่างง่ายดายของเจ้าชะตา


ทำนายจรภพสหัชชะ

สหัชชะกับกัมมะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ หน้าที่การงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสังคม ฝูงชนหรือการติดต่อสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม
สหัชชะกับทาสา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยกับสังคม เพื่อนฝูง เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าชะตาเอง, การติดต่อสื่อสารกับบริวารเพศชาย
สหัชชะกับทาสี จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อผลประโยชน์ของสังคม เพื่อนฝูง, การติดต่อสื่อสารกับบริวารเพศหญิง
สหัชชะกับธานัง จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากเพื่อน สังคมหรือการติดต่อสื่อสาร
สหัชชะกับปิตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ กิจรรมบางอย่างที่ทำร่วมกันกับสังคมหรือเพื่อนฝูงของพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า, การพบปะเพื่อนฝูงนอกบ้าน
สหัชชะกับพยายะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องราวที่ต้องปิดบังเอาไว้ไม่ให้เพื่อนหรือสังคมรับรู้, อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนหรือสังคม
สหัชชะกับโภคา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับข่าวสารหรือการติดต่อเจรจาเกี่ยวกับอสังหา ที่ดิน หรือสิ่งของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้
สหัชชะกับมรณะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การพลัดพรากหรือการห่างจากสังคม เพื่อนฝูง, การติดสื่อสารทางไกล
สหัชชะกับมัชฌิมา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เพื่อนที่อายุมากกว่าเจ้าชะตา, เรื่องทั่วไปของสังคมและเพื่อนฝูง
สหัชชะกับมาตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ กิจรรมบางอย่างที่ทำร่วมกันกับสังคมหรือเพื่อนฝูงของแม่หรือผู้หญิงในบ้าน, การนัดหรือพบปะเพื่อนฝูงเพื่อทำกิจกรรมบางอย่างภายในบ้าน, การอุปถัมป์ดูแลเพื่อนฝูง สังคม
สหัชชะกับลาภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ โชคลาภจากสังคม เพื่อนฝูง, โชคลาภจากการติดต่อสื่อสาร
สหัชชะกับสุภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสังคม เพื่อนฝูง, ความสำเร็จที่เกิดจากสังคม เพื่อนฝูงคอยสนับสนุน
สหัชชะกับหินะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวัง เสียใจเกี่ยวกับเพื่อนฝูง สังคม
สหัชชะกับอัตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เพื่อนฝูง สังคม การติดต่อสื่อสารบางอย่างของเจ้าชะตา


ทำนายจรภพสุภะ

สุภะกับกดุมภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เงินหมุนเวียน เงินเดือนที่ได้มาจากชื่อเสียงและเกียรติยศ อำนาจวาสนา และการเดินทาง
สุภะกับตะนุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดหรือการกระทำของเจ้าชะตาที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ, ความสำเร็จของอำนาจวาสนาหรือชื่อเสียงเกียรติยศบางอย่าง
สุภะกับธานัง จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้จากชื่อเสียง เกียรติยศ หรือการเดินทาง
สุภะกับปัตนิ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่มาจากต่างชาติต่างภาษา, คู่ครองที่มีชื่อเสียง อำนาจและเกียรติยศ, หากโสดมีโอกาสได้คู่จากการเดินทาง
สุภะกับปิตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การเดินทางไปยังที่ต่างๆ กับพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า, ความสำเร็จของพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่า
สุภะกับปุตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความสำเร็จจากการลงทุนหรือเสี่ยงโชค, การเดินทางของบุตร(ถ้ามี)
สุภะกับพันธุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การเดินทางไกลโดยได้รับความสนันสนุนจากญาติพี่น้องและคนในครอบครัว, การได้รับความร่วมมือจากญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัว
สุภะกับโภคา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความมั่นคงทางด้านชื่อเสียง อสังหา ที่ดิน หรือสิ่งของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้จากความสำเร็จ จากเกียรติยศ
สุภะกับมัชฌิมา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับชื่อเสียง การเดินทาง ความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ
สุภะกับมาตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การเดินทางไปยังที่ต่างๆ, ความสำเร็จของแม่หรือผู้หญิงในบ้าน
สุภะกับสหัชชะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสังคม เพื่อนฝูง, ความสำเร็จที่เกิดจากสังคม เพื่อนฝูงคอยสนับสนุน
สุภะกับหินะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวัง เสียใจเกี่ยวกับความสำเร็จ ชื่อเสียง เกียรติยศและการเดินทาง
สุภะกับอริ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียง วาสนา เกียรติยศ และการเดินทาง
สุภะกับอัตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ชื่อเสียง เกียรติยศ ความสำเร็จ หรือการเดินทางของเจ้าชะตา


ทำนายจรภพหินะ

หินะกับกดุมภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวังเสียใจเกี่ยวข้องกับเงินเดือน รายรับรายจ่าย
หินะกับกัมมะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความทุกข์และความเสียใจที่เกิดจากกรรมเก่า, ความผิดหวังเสียใจที่เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจที่กำลังทำ
หินะกับตะนุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดมาก, ความวิตกกังวล, การกระทำของเจ้าชะตาที่มาจากความผิดหวังและเสียใจ
หินะกับทาสา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวังเสียใจเกี่ยวข้องกับบริวารลูกน้อง หรือคนที่อยู่ต่ำกว่าเจ้าชะตา(เพศชาย), ภาระอันเหน็ดเหนื่อยเพื่อเจ้าชะตาเองที่ส่งผลถึงความเสียใจและความผิดหวัง
หินะกับทาสี จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวังเสียใจเกี่ยวข้องกับบริวารลูกน้อง หรือคนที่อยู่ต่ำกว่าเจ้าชะตา(เพศหญิง), ภาระอันเหน็ดเหนื่อยเพื่อเจ้าชะตาเองที่ส่งผลถึงความเสียใจและความผิดหวัง
หินะกับปัตนิ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ การไม่สมหวังในเรื่องคู่ครอง หุ้นส่วน, การมีรักซ้อน, ความเสียใจที่เกิดจากการมีคู่
หินะกับปุตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวัง เสียใจเกี่ยวกับการลงทุน, ความผิดหวัง เสียใจเรื่องบุตร
หินะกับพยายะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวัง เสียใจเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกปิดบังไว้, ความผิดหวัง เสียใจเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ และอุบัติเหตุการผ่าตัด
หินะกับพันธุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวัง เสียใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือสมาชิกในครอบครัว
หินะกับมรณะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความแคล้วคลาดจากปัญหาสุขภาพ, ความทุกข์ความเสียใจที่มิอาจกล้ำกลืนเจ้าชะตาได้
หินะกับลาภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวัง เสียใจเกี่ยวกับโชคลาภที่ได้รับ
หินะกับสหัชชะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวัง เสียใจเกี่ยวกับเพื่อนฝูง สังคม
หินะกับสุภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวัง เสียใจเกี่ยวกับความสำเร็จ ชื่อเสียง เกียรติยศและการเดินทาง
หินะกับอริ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวังเสียใจที่ได้ผลกระทบมาจากศัตรู ปัญหาและอุปสรรค


ทำนายจรภพอริ

อริกับกัมมะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคจากการทำงาน, ศัตรูที่เกิดจากรรมเก่า หรือการกระทำของเจ้าชะตา
อริกับทาสา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคจากความเหน็ดเหนื่อยทางกาย, ศัตรูที่มาจากบริวารเพศชาย
อริกับทาสี จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคจากความเหน็ดเหนื่อยทางใจ, ศัตรูที่มาจากบริวารเพศหญิง
อริกับธานัง จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคด้านการเงินหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้
อริกับปิตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรค์ด้านการบริหารและการจัดการ, การถูกพ่อหรือเพศชายที่มีอายุมากกว่าขัดขวางไม่ให้ทำบางสิ่งบางอย่าง, การมีศัตรูนอกบ้าน
อริกับพยายะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับศัตรู, ปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ การผ่าตัด, ปัญหาของเรื่องบางอย่างที่ถูกปิดบังไว้
อริกับโภคา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค์เกี่ยวข้องกับอสังหา ที่ดิน หรือสิ่งของมีค่าที่เคลื่อนที่ไม่ได้
อริกับมรณะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ศัตรู ปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ มิอาจกล้ำกรายเจ้าชะตาได้
อริกับมัชฌิมา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ศัตรูในรูปแบบเพื่อนที่อายุมากกว่า, ปัญหาหรืออุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ ไม่หนักหนา
อริกับมาตา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารและการจัดการเรื่องในบ้าน, การถูกแม่หรือผู้หญิงในบ้านขัดขวางไม่ให้ทำบางสิ่งบางอย่าง, การมีศัตรูภายในบ้าน
อริกับลาภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ โชคลาภทีได้ ต้องแลกกับปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างเสียก่อน, การได้ผลกำไรบางอย่างจากช่องโหว่ของศัตรู
อริกับสุภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียง วาสนา เกียรติยศ และการเดินทาง
อริกับหินะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความผิดหวังเสียใจที่ได้ผลกระทบมาจากศัตรู ปัญหาและอุปสรรค
อริกับอัตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ศัตรู ปัญหาหรืออุปสรรคของเจ้าชะตา


ทำนายจรภพอัตตะ

อัตตะกับกดุมภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ รายรับรายจ่าย เงินเดือน เงินหมุนเวียนของเจ้าชะตา
อัตตะกับกัมมะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ หน้าที่การงานหรือธุรกิจ ความรับผิดชอบ หรือกรรมเก่าของเจ้าชะตา
อัตตะกับตะนุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคิดและการกระทำของเจ้าชะตา
อัตตะกับทาสา จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อเจ้าชะตาเอง, ความเหน็ดเหนื่อยทางกายของเจ้าชะตา
อัตตะกับทาสี จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนรอบข้างและส่วนรวม, ความเหน็ดเหนื่อยจิตใจของเจ้าชะตา
อัตตะกับปัตนิ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่ครองหรือหุ้นส่วนของเจ้าชะตา
อัตตะกับปุตตะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ บุตรหรือการลงทุนทำบางสิ่งบางอย่างของเจ้าชะตา
อัตตะกับพยายะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องที่ถูกปิดบัง อุบัติเหตุ การผ่าตัดหรือโรคภัยไข้เจ็บของเจ้าชะตา
อัตตะกับพันธุ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ญาติพี่น้อง สมาชิกในครอบครัวของเจ้าชะตา
อัตตะกับมรณะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ เรื่องไม่ดีของเจ้าชะตา
อัตตะกับลาภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ผลกำไร โชคลาพที่ได้มาอย่างง่ายดายของเจ้าชะตา
อัตตะกับสหัชชะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ เพื่อนฝูง สังคม การติดต่อสื่อสารบางอย่างของเจ้าชะตา
อัตตะกับสุภะ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ชื่อเสียง เกียรติยศ ความสำเร็จ หรือการเดินทางของเจ้าชะตา
อัตตะกับอริ จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ ศัตรู ปัญหาหรืออุปสรรคของเจ้าชะตา

สร้างหรือแก้ไขเมื่อ: 2021-01-25 21:47:08