บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

เผยวิธีเปลี่ยนชื่อรับทรัพย์ ตั้งชื่อยังไงให้รวย มีคำตอบ

รูปหน้าปก เผยวิธีเปลี่ยนชื่อรับทรัพย์ ตั้งชื่อยังไงให้รวย มีคำตอบ

จะตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อให้บุคคลคนนั้นร่ำรวย รับทรัพย์ ตามหลักของนามศาสตร์ก็จะให้ความสำคัญกับสามสิ่งนี้เป็นอย่างมาก นั่นคือเลขศาสตร์ที่จะต้องส่งเสริมเจ้าของชื่อในเรื่องของเงินทองหรือโชคลาภ หรือจะต้องมีตัวอักษรทักษาที่เป็นมูละและศรีในชื่อ ก็จะช่วยส่งเสริมด้านเงินทองทรัพย์สินควบคู่กันไป อีกทั้งหากความหมายของชื่อเป็นไปในทิศทางที่มีความหมายแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย เช่น ผู้มีทรัพย์สินมาก ผู้เกิดบนกองเงิน นักปราชญ์ผู้สร้างฐานะของตน หากมีความหมายที่ดีแล้ว ก็ย่อมส่งผลให้เจ้าของชื่อมีแรงบันดาลใจในการแสวงหาความร่ำรวยในชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม

สำหรับเลขศาสตร์ที่ให้พลังบวกเกี่ยวกับด้านของเงินหรือทรัพย์สิน จะประกอบไปด้วย เลขศาสตร์ 24 42 36 63 55 60 เป็นชุดเลขศาสตร์ที่เจ้าของชื่อควรได้ผลรวมของเลขเหล่านี้ เพื่อให้ผลสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องของเงิน ซึ่งไม่ใช่แค่เลขศาสตร์ด้านบนเท่านั้น อาจมีบางเลขศาสตร์ที่มีพลังด้านเงินเช่นกัน แต่จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับ

ตัวอักษรทักษามูละ เป็นตัวอักษรที่เจ้าของชื่อควรมี ถ้าต้องการในเรื่องของการสนับสนุนทรัพย์สินเงินทอง มรดก (ต่างจากทักษาศรีที่จะเน้นเรื่องโชคลาภเป็นส่วนสำคัญ) ก็ควรให้ความสำคัญกับตัวอักษรในชื่อ ซึ่งแต่ละตัวอักษรก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละวันเกิดของบุคคลนั้นๆ ซึ่งจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวอักษรในวันเกิดของท่านตัวใดเป็น มูละ

สำหรับบทความนี้จะยกตัวอย่างชื่อที่ส่งผลด้านความร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทองและความมั่งคั่ง ให้กับเจ้าของชื่อที่เน้นเรื่องเงินเป็นพิเศษ แยกจำแนกออกเป็นชื่อมงคลของแต่ละวันเกิด แสดงสูงสุดในเลือกใช้ทั้งสิ้น 140 ราชื่อดังต่อไปนี้

เปลี่ยนชื่อรับทรัพย์ 20 ชื่อ ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

ตัวอักษรทักษาที่ส่งเสริมด้านความร่ำรวย เงินทอง มรดกคือ ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
 1. ชื่อ เจตน์ธนะพนต์ เลขศาสตร์ 63 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 6 ตัว มีความหมายว่า ผู้คิดมีทรัพย์
 2. ชื่อ จิตธนากานต์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 5 ตัว มีความหมายว่า ความคิดที่สนใจในทรัพย์
 3. ชื่อ กาญจน์ธนัต เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า ทองที่เป็นทรัพย์ของตน
 4. ชื่อ กานต์นิธิ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า ขุมทรัพย์ที่น่าปรารถนา
 5. ชื่อ กุลธนันท์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า เชื้อสายผู้มีทรัพย์
 6. ชื่อ จิตธกานต์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า ความคิดที่สนใจในทรัพย์
 7. ชื่อ จิรธนินท์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ตลอดกาล
 8. ชื่อ ธณัชนันธ์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า ผู้ยินดีที่ดำรงอยู่ได้ด้วยทรัพย์
 9. ชื่อ ธนวัตน์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า เจริญด้วยทรัพย์
 10. ชื่อ ธนวันต์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า มีทรัพย์
 11. ชื่อ ธนายุทธ เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า ขวนขวายในทรัพย์
 12. ชื่อ นนทิวัฒน์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า ยินดีในทรัพย์
 13. ชื่อ อัตถ์ธนัฏฐ์ เลขศาสตร์ 63 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่ต้องการ
 14. ชื่อ กนกชนภัทร เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า คนที่ประเสริฐเหมือนทองคำ
 15. ชื่อ กนกนิตย์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า เสมอด้วยทองคำ
 16. ชื่อ ชันรัตน์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ผู้มีความรู้ที่เกี่ยวกับเงิน
 17. ชื่อ ญาณธนัท เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ผู้ร่ำรวยและมีความรู้
 18. ชื่อ ฐิฌธนัน เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ผู้มีทรัพย์ทีมีการพิจารณาอันมั่นคง
 19. ชื่อ ณัทธนภร เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ผู้เกิดมาเพื่อความรู้และทรงไว้ซึ่งทรัพย์
 20. ชื่อ ถิรธนัช เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า มีความมั่นคงในฐานะร่ำรวย

เปลี่ยนชื่อให้รวย 12 ชื่อ ของผู้ที่เกิดวันจันทร์

ตัวอักษรทักษาที่ส่งเสริมด้านความร่ำรวย เงินทอง มรดกคือ บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
 1. ชื่อ กนกภคพร เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ผู้โชคดีในเรื่องทองคำอันประเสริฐ
 2. ชื่อ กนกชนภัทร เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า คนที่ประเสริฐเหมือนทองคำ
 3. ชื่อ ณัทธนภร เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ผู้เกิดมาเพื่อความรู้และทรงไว้ซึ่งทรัพย์
 4. ชื่อ ทธภรณ์ เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ค้ำจุนทรัพย์, รักษาทรัพย์
 5. ชื่อ ธนพัชญ์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
 6. ชื่อ ธนพัชร์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
 7. ชื่อ ธนพัต เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ผู้มีทรัพย์
 8. ชื่อ ธนัญภรณ์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ผู้ค้ำจุนความรู้ของผู้มีทรัพย์
 9. ชื่อ ธนันญ์ภร เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ผู้ค้ำจุนความรู้ของผู้มีทรัพย์
 10. ชื่อ ธนัสถ์พร เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ
 11. ชื่อ วรธนพงษ์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า เชื้อสายผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
 12. ชื่อ หรัณพัชร เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า เงินทองและเพชร

เปลี่ยนชื่อรับทรัพย์ 20 ชื่อ ของผู้ที่เกิดวันอังคาร

ตัวอักษรทักษาที่ส่งเสริมด้านความร่ำรวย เงินทอง มรดกคือ ย ,ร ,ล ,ว
 1. ชื่อ ชรัยย์รัชฏ์ เลขศาสตร์ 63 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า เงินของผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
 2. ชื่อ มารวย เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ผู้เกิดมาร่ำรวย
 3. ชื่อ วรรษิดา เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า มีทรัพย์มากเหมือนฝน
 4. ชื่อ เจริญรัชต์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า เจริญในเงินทอง
 5. ชื่อ ชัยรัจน์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ผู้ชนะในเรื่องเงิน
 6. ชื่อ ชัยรัช เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ผู้ชนะในเรื่องเงิน
 7. ชื่อ ชัยรัชต์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ผู้ชนะในเรื่องเงิน
 8. ชื่อ ธนบูลย์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า เต็มไปด้วยทรัพย์, มีทรัพย์มาก
 9. ชื่อ มาศวรัฐ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า มีความมั่นคงสูงสุดดุจทองคำ
 10. ชื่อ ลภัสรดา เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ยินดีแล้วในทรัพย์
 11. ชื่อ วสุรัชต์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ทรัพย์สมบัติแห่งเทวดา
 12. ชื่อ ศรัณรัชต์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติเป็นที่พึ่ง
 13. ชื่อ ศรีธนิสร เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า เจ้าแห่งทรัพย์และความเจริญ
 14. ชื่อ สธนรุจยา เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ผู้น่ารักและร่ำรวย
 15. ชื่อ หรัณพัชร เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า เงินทองและเพชร
 16. ชื่อ เหมนิลยา เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นทองคำ, ที่อยู่อาศัยอันร่ำรวยเงินทองมากมาย
 17. ชื่อ วรธนัท เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ผู้ร่ำรวยมหาศาล, ผู้ให้ทรัพย์ที่ประเสริฐ, ผู้ให้ปัญญา
 18. ชื่อ จิรธนินท์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ตลอดกาล
 19. ชื่อ เจริญสิน เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ทรัพย์ที่งอกงามขึ้น
 20. ชื่อ ชัยธนา เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ผู้ชนะในทรัพย์

เปลี่ยนชื่อให้รวย 20 ชื่อ ของผู้ที่เกิดวันพุธ

ตัวอักษรทักษาที่ส่งเสริมด้านความร่ำรวย เงินทอง มรดกคือ ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
 1. ชื่อ ศรีเสาวลักษณ์ เลขศาสตร์ 63 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ความมีลักษณะดี ร่ำรวย
 2. ชื่อ ธนวัสส์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า เจริญด้วยทรัพย์
 3. ชื่อ พิศิษฐ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
 4. ชื่อ พิสิษฐ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
 5. ชื่อ ศรีธนิสร เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า เจ้าแห่งทรัพย์และความเจริญ
 6. ชื่อ สนสาร เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ทรัพย์สมบัติที่เป็นแก่นสาร
 7. ชื่อ กนกรัสม์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า เสมอด้วยทองคำ, รัศมีสีทอง
 8. ชื่อ กนกลักษณ์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ลักษณะดุจทอง
 9. ชื่อ กฤษฏิ์ธนัท เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ฉลาดในเรื่องทรัพย์
 10. ชื่อ กฤษธนานันต์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ผู้มีเกียรติเนื่องจากมีทรัพย์มาก
 11. ชื่อ กิตติ์ธเนศ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า เป็นใหญ่และมีชื่อเสียงในเรืองทรัพย์
 12. ชื่อ คำไหม เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ไหมทองคำ
 13. ชื่อ คุณามาศ เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า คุณค่าของทองคำ
 14. ชื่อ ณักษ์ธนัฏฐ์ เลขศาสตร์ 63 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่ก้าวไปข้างหน้า
 15. ชื่อ ธนัสถ์พร เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ
 16. ชื่อ ธนิศร เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า เจ้าแห่งทรัพย์
 17. ชื่อ ธนิสตา เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ผู้มีทรัพย์มาก
 18. ชื่อ ธนิสร เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า เจ้าแห่งทรัพย์
 19. ชื่อ ธเนษฐ เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ร่ำรวยสุด

เปลี่ยนชื่อรับทรัพย์ 20 ชื่อ ของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน

ตัวอักษรทักษาที่ส่งเสริมด้านความร่ำรวย เงินทอง มรดกคือ จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
 1. ชื่อ กัญจน์ชญา เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า ความรู้ที่มีค่ายิ่งดุจทองคำ
 2. ชื่อ ชัญกาญจน์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า ทองที่ประเสริฐ
 3. ชื่อ ชัญญรัชต์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเงิน
 4. ชื่อ กัญจนวัชร เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า เพชรและทอง, เข้มแข็งและงดงาม
 5. ชื่อ กาญจน์ชิตา เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า มีชัยชนะที่มีค่าดุจทองคำ, ผู้ชนะในด้านทองคำ
 6. ชื่อ จิตตกาญจน์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ความคิดที่มีคุณค่าเหมือนทองคำ, ความคิดที่งดงามเหมือนทองคำ
 7. ชื่อ เจริญรัชต์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า เจริญในเงินทอง
 8. ชื่อ ชิตากาญจน์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ชัยชนะที่มีค่ายิ่งดุจทองคำ
 9. ชื่อ ชิษณุกาญจน์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ชัยชนะอันงดงามดุจทองคำ
 10. ชื่อ ชุติกาญจณ์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า รุ่งเรืองหรืองามดังทอง
 11. ชื่อ ชุติกาญจน์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า รุ่งเรืองหรืองามดังทอง
 12. ชื่อ ธนัชชญาน์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ความรู้ที่ทำให้เกิดทรัพย์
 13. ชื่อ กนกธัญญา เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ผู้มีโชคเกี่ยวกับทองคำ
 14. ชื่อ กวินกาญจน์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ดีงามดุจทองคำ
 15. ชื่อ ก่องกาญจน์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ผู้ที่มีความงดงามดุจดั่งทอง
 16. ชื่อ กัญจณะ เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ทองคำ
 17. ชื่อ กัญจน์กนก เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ทองคำ
 18. ชื่อ กัญจนรักษ์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ผู้รักษาทองคำ
 19. ชื่อ กัญจนะ เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ทองคำ

เปลี่ยนชื่อให้รวย 12 ชื่อ ของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ตัวอักษรทักษาที่ส่งเสริมด้านความร่ำรวย เงินทอง มรดกคือ ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
 1. ชื่อ สิงควรรณ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ผิวเหมือนทอง, งามผุดผ่อง
 2. ชื่อ กัญจณะ เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ทองคำ
 3. ชื่อ กาญจณ๊ เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ทองคำ
 4. ชื่อ ขวัญอุไร เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ทองที่่เป็นมิ่งขวัญ
 5. ชื่อ คำไหม เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ไหมทองคำ
 6. ชื่อ คุณามาศ เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า คุณค่าของทองคำ
 7. ชื่อ ชมพูณุชคุณา เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ทองเนื้อบริสุทธิ์อันประเสริฐ, ผู้ประเสริฐดุจดั่งทองเนื้อบริสุทธิ์
 8. ชื่อ ศรีเสาวลักษณ์ เลขศาสตร์ 63 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ความมีลักษณะดี ร่ำรวย
 9. ชื่อ ศิริการย์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า งดงามดุจทองคำ
 10. ชื่อ สิริการย์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า งดงามดุจทองคำ
 11. ชื่อ อัฐกร เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ผู้สร้างความร่ำรวย
 12. ชื่อ อัฐพงษ์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ตระกูลมั่งคั่งเงินทอง , แปดเชื้อสาย (อัฐ แปลว่า เงิน, แปด)

เปลี่ยนชื่อรับทรัพย์ 20 ชื่อ ของผู้ที่เกิดวันศุกร์

ตัวอักษรทักษาที่ส่งเสริมด้านความร่ำรวย เงินทอง มรดกคือ ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
 1. ชื่อ กัญจนีณัฏฐ์ เลขศาสตร์ 63 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทองคำ
 2. ชื่อ ชฎาณัฐธนา เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ผู้ที่มีความรู้ในทรัพย์สูงสุด
 3. ชื่อ ณักษ์ธนัฏฐ์ เลขศาสตร์ 63 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่ก้าวไปข้างหน้า
 4. ชื่อ กัญญ์สินีณัฐ เลขศาสตร์ 63 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า นักปราชญ์ที่เป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ งดงาม และมีทรัพย์
 5. ชื่อ กัณฑ์อเนก เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
 6. ชื่อ กัณฑ์เอนก เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
 7. ชื่อ กาญจนาณัฐ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า นักปราชญ์ที่งดงามดุจทองคำ
 8. ชื่อ ชมพูณุชคุณา เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ทองเนื้อบริสุทธิ์อันประเสริฐ, ผู้ประเสริฐดุจดั่งทองเนื้อบริสุทธิ์
 9. ชื่อ ธณัฎฌา เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า เกิดจากทรัพย์
 10. ชื่อ สณฑ์ธนิน เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ผู้มีป่าเป็นทรัพย์
 11. ชื่อ อัตถ์ธนัฏฐ์ เลขศาสตร์ 63 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 2 ตัว มีความหมายว่า ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่ต้องการ
 12. ชื่อ กนกพัฒน์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ผู้เจริญดั่งทอง
 13. ชื่อ กัญจณะ เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ทองคำ
 14. ชื่อ กัญฐนา เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า หญิงผู้มีทรัพย์
 15. ชื่อ กาญจณ๊ เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ทองคำ
 16. ชื่อ กาญจนงค์นิษฐ์ เลขศาสตร์ 63 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า หญิงที่มีคุณค่าดุจดั่งทองเนื้อบริสุทธิ์
 17. ชื่อ คุณามาศ เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า คุณค่าของทองคำ
 18. ชื่อ ชมพูณุท เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ทองคำเนื้อบริสุทธิ์
 19. ชื่อ ชมพูนุชคุณา เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 1 ตัว มีความหมายว่า ทองเนื้อบริสุทธิ์อันประเสริฐ, ผู้ประเสริฐดุจดั่งทองเนื้อบริสุทธิ์

เปลี่ยนชื่อให้รวย 20 ชื่อ ของผู้ที่เกิดวันเสาร์

ตัวอักษรทักษาที่ส่งเสริมด้านความร่ำรวย เงินทอง มรดกคือ อ และ สระ
 1. ชื่อ คำเอื้อย เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 6 ตัว มีความหมายว่า สาวคนโตที่งดงามดั่งทองคำ
 2. ชื่อ เกียรติกาญจน์ เลขศาสตร์ 55 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า มีเกียรติดั่งทอง
 3. ชื่อ จารุประภา เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 4 ตัว มีความหมายว่า แสงทอง
 4. ชื่อ ก่องกาญจน์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ผู้ที่มีความงดงามดุจดั่งทอง
 5. ชื่อ กาญจนกีรติ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า มีชื่อเสียงเหมือนทองคำ
 6. ชื่อ กาญจน์ชิตา เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า มีชัยชนะที่มีค่าดุจทองคำ, ผู้ชนะในด้านทองคำ
 7. ชื่อ กาญจน์ธิดา เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า หญิงที่งดงามดุจทองคำ
 8. ชื่อ กาญจนศิริ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ทองคำที่งดงาม
 9. ชื่อ กาญจน์สุดา เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า หญิงที่งดงามดุจทองคำ
 10. ชื่อ กานต์นิธิ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ขุมทรัพย์ที่น่าปรารถนา
 11. ชื่อ กำไรทอง เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า มีกำไรที่เป็นทองคำ
 12. ชื่อ กิตติ์ธเนศ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า เป็นใหญ่และมีชื่อเสียงในเรืองทรัพย์
 13. ชื่อ ขวัญอุไร เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ทองที่่เป็นมิ่งขวัญ
 14. ชื่อ คำมาลี เลขศาสตร์ 24 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ดอกไม้ทองคำ
 15. ชื่อ จิตธนากานต์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ความคิดที่สนใจในทรัพย์
 16. ชื่อ เจริญสิน เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ทรัพย์ที่งอกงามขึ้น
 17. ชื่อ ชิตากาญจน์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ชัยชนะที่มีค่ายิ่งดุจทองคำ
 18. ชื่อ ชุติกาญจน์ เลขศาสตร์ 36 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า รุ่งเรืองหรืองามดังทอง
 19. ชื่อ นิติกาญจน์ เลขศาสตร์ 42 จำนวนตัวอักษรที่เป็นมูละ 3 ตัว มีความหมายว่า ระเบียบแบบแผนที่งดงามดั่งทอง
สร้างหรือแก้ไขเมื่อ: 2021-07-23 19:20:53