บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ไวยกรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ไวยกรณ์
ชื่อ ไวยกรณ์ ความหมาย แปลว่า วิชาภาษาว่าด้วยรูปคํา เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วัย-ยะ-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wai Ya Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไวยกรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ไวยกรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไวยกรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ไวยกรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ ไวยกรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ไวยกรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ไวยกรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ไวยกรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ไวยกรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ไวยกรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ไวยกรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ไวยกรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ไวกุล 23 วัย-กุน Wai Kun ชาย -
วัยคำ 23 วัย-คัม Wai Kham ชาย -
ไวทยนาถ 31 วัย-ทะ-ยะ-นาด Wai Tha Ya Nat หญิง ผู้รู้วิชาหมอ
ไวกักษ์ 34 วัย-กัก Wai Kak ชาย พวงมาลัย
สูไวบ๊ะ 37 สู-วัย-บ๊ะ Su Wai Ba หญิง -
ไวกฏ 25 วัย-กด Wai Kot ชาย ช่างเจียระไน
ศรีไว 33 สี-วัย Si Wai ชาย -
สีไว 29 สี-วัย Si Wai ชาย -
สมสวัย 37 สม-สะ-หวัย Som Sa Wai หญิง -
พะวัย 30 พะ-วัย Pha Wai ชาย เหมาะสมดีเยี่ยมโชคดีมีสิริมงคล
ไวยกรณ์ 42 วัย-กอน Wai Kon ไม่ระบุ -
วัยวัฒน์ 45 วัย-ยะ-วัด Wai Ya Wat ชาย อายุยืนยาว
ไวย์ 32 วัย Wai ชาย -
จหมื่นไวย 52 จะ-หมื่น-วัย Cha Muen Wai ไม่ระบุ ตำแหน่งขุนนางในอดีต
ไวยพจน์ 51 วัย-พด Wai Phot ชาย -
ขวัยชัย 34 ขวัย-ชัย Khwai Chai ชาย -
สุไวเลียน 51 สุ-วัย-เลียน Su Wai Lian หญิง -
ศรีไวย 41 สี-วัย Si Wai หญิง -
วัยวิทย์ 46 วัย-วิด Wai Wit ไม่ระบุ -
ไถว 16 ถะ-หวัย Tha Wai ชาย -
รุวัยดา 25 รุ-วัย-ดา Ru Wai Da ไม่ระบุ -
อินทร์ไสว 51 อิน-สะ-หวัย In Sa Wai หญิง -
ไวทยุต 28 วัย-ทะ-ยุด Wai Tha Yut ชาย เจิดจ้าดังฟ้าแลบ
ไวศทย์ 40 วัย-สด Wai Sot ชาย แจ่มแจ้ง, หมดจด
ไวทยวัฒน์ 51 วัย-ทะ-ยะ-วัด Wai Tha Ya Wat ชาย -
สำไว 23 สัม-วัย Sam Wai ไม่ระบุ -
ไวทยะ 28 วัย-ทะ-ยะ Wai Tha Ya ชาย แตกฉานในความรู้
ศรีวัย 36 สี-วัย Si Wai หญิง -
วัยรินทร์ 45 วัย-ริน Wai Rin ชาย -
กาไว 17 กา-วัย Ka Wai หญิง -
ไวริต 26 วัย-ริด Wai Rit ไม่ระบุ -
ปลิวไสว 40 ปลิว-สะ-หวัย Plio Sa Wai ชาย -
ลีวัย 31 ลี-วัย Li Wai ชาย -
ไวพจน์ 43 วัย-พด Wai Phot ชาย -
ไวยาตย์ 44 วัย-ยาด Wai Yat ชาย แกล้วกล้า
คำไว 20 คัม-วัย Kham Wai หญิง -
ไวพรต 30 วัย-พรด Wai Phrot ชาย -
ซิมบาไว 34 ซิม-บา-วัย Sim Ba Wai หญิง -
ขวัยเรือน 44 ขวัย-เรือน Khwai Ruean หญิง -
ไวพจ 29 วัย-พด-จะ Wai Phot Cha ไม่ระบุ -