บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ โพธิณัฏฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ โพธิณัฏฐ์
ชื่อ โพธิณัฏฐ์ ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้รู้ความเป็นจริง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า โพ-ทิ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pho Thi Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ โพธิณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ โพธิณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ โพธิณัฏฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ โพธิณัฏฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ โพธิณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ โพธิณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ โพธิณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ โพธิณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ โพธิณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ โพธิณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ โพธิณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ โพธิณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พะเหล่โพ 38 พะ-เหล่-โพ Pha Le Pho ชาย -
มหาโภคัย 32 มะ-หา-โพ-คัย Ma Ha Pho Khai ชาย มีทรัพย์สมบัติยิ่ง
และโพ 24 และ-โพ Lae Pho ชาย -
โพธิมัย 37 โพ-ทิ-มัย Pho Thi Mai ชาย ฉลาด, หลักแหลม
คำโพย 25 คัม-โพย Kham Phoi ไม่ระบุ -
เพ็ญโภคัย 43 เพ็น-โพ-คัย Phen Pho Khai ชาย เต็มไปด้วยทรัพย์สิน
โพธกฤต 21 โพ-ทิ-กริด Pho Thi Krit ชาย ทำอย่างฉลาด
โพธิ์ชัย 43 โพ-ชัย Pho Chai ชาย -
สุโภ 13 สุ-โพ Su Pho ไม่ระบุ -
ปิโพ 18 ปิ-โพ Pi Pho หญิง -
โสภล 18 สะ-โพน Sa Phon ชาย -
โพย 20 โพย Phoi ชาย -
ชอโพ 20 ชอ-โพ Cho Pho หญิง -
โพธิณัฏฐ์ 56 โพ-ทิ-นัด Pho Thi Nat ชาย ปราชญ์ผู้รู้ความเป็นจริง
โสภส 19 สะ-โพด Sa Phot หญิง -
เล่โพ 21 เล่-โพ Le Pho หญิง -
โพชฌงค์ 34 โพ-ชะ-ชง Pho Cha Chong ไม่ระบุ -
โภคพินท์ 36 โพ-คะ-พิน Pho Kha Phin ชาย ผู้มีทรัพย์มาก
คุโพ 17 คุ-โพ Khu Pho ชาย -
นิสมโภช 28 นิ-สม-โพด Ni Som Phot ชาย -
โภสุน 18 โพ-สุน Pho Sun หญิง -
โพลันดา 29 โพ-ลัน-ดา Pho Lan Da หญิง -
โภคิน 18 โพ-คิน Pho Khin ชาย ผู้มีโภคะ
เพ็ญโภดัย 40 เพ็น-โพ-ดัย Phen Pho Dai หญิง เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติ
สมโพช 26 สม-โพด Som Phot หญิง การกินร่วม การเลี้ยงอาหาร งานเลี้ยง งานฉลองในพิธีมงคลเพื่อความยินดีร่าเริง
โภควินท์ 34 โพ-คะ-วิน Pho Kha Win ชาย ได้รับโภคทรัพย์, มีโภคทรัพย์มาก
โพด 13 โพด Phot ชาย -
โพธิ์ภาคิน 44 โพ-พา-คิน Pho Pha Khin ชาย ผู้มีทรัพย์อันรอบรู้ยิ่ง
ภัทรโภคิน 28 พัด-ทะ-ระ-โพ-คิน Phat Tha Ra Pho Khin ไม่ระบุ ผู้บริโภคสิ่งที่ประเสริฐ
เพ็ญโภคา 32 เพ็น-โพ-คา Phen Pho Kha ไม่ระบุ เต็มไปด้วยทรัพย์สิน
ประดิโพธ 31 ประ-ดิ-โพด Pra Di Phot ชาย ความตื่น, ความรู้
โพธิ์ทอง 38 โพ-ทอง Pho Thong หญิง -
คำโพธิ์ 34 คัม-โพ Kham Pho หญิง -
ใบโพธิ์ 37 บัย-โพ Bai Pho หญิง -
สมโพชน์ 40 สม-โพด Som Phot ชาย คำทักทาย
มีโพ 24 มี-โพ Mi Pho หญิง -
โภควัต 22 โพ-คะ-วัด Pho Kha Wat ชาย ให้ความบันเทิง
โพธิวงศ์ 44 โพ-ทิ-วง Pho Thi Wong ชาย เชื้อสายแห่งผู้มีปัญญา
โพะโละ 30 โพะ-โละ Pho Lo ชาย -
โพจ่า 20 โพ-จ่า Pho Cha ชาย -