บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ โชตินรินทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ โชตินรินทร์
ชื่อ โชตินรินทร์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่รุ่งเรือง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า โชด-นะ-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chot Na Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ โชตินรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ โชตินรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ โชตินรินทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ โชตินรินทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ โชตินรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ โชตินรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ โชตินรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ โชตินรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ โชตินรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ โชตินรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ โชตินรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ โชตินรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
คุณาโชติ 24 คุ-นา-โชด Khu Na Chot ชาย รุ่งเรืองด้วยความดี
โชติทิวัตถ์ 41 โชด-ทิ-วัด Chot Thi Wat ชาย มีความสำเร็จเป็นเลิศและรุ่งเรือง
โชติญา 18 โชด-ยา Chot Ya ไม่ระบุ ความรู้อันรุ่งเรือง
ปฏิโชติ 28 ปะ-ติ-โชด Pa Ti Chot ไม่ระบุ -
อัชนโชติ 30 อัด-ชะ-นะ-โชด At Cha Na Chot ชาย แสงแห่งพระพรหม
ทศโชติ 21 ทด-สะ-โชด Thot Chot ไม่ระบุ ความรุ่งเรือง 10 ประการ
เอกโชติ 22 เอก-กะ-โชด Ek Ka Chot ชาย แสงโชติช่วงเป็นหนึ่ง
โชติชนิต 27 โชด-ชะ-นิด Chot Cha Nit หญิง ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง
ธรรมโชติ 30 ทัม-มะ-โชด Tham Ma Chot ชาย ธรรมอันรุ่งเรือง, รุ่งเรืองด้วยธรรม
เดชโชติ 18 เดด-โชด Det Chot ไม่ระบุ รุ่งโรจน์เพราะมีอำนาจ
ฤทธิโชติ 23 ริด-ทิ-โชด Rit Thi Chot ไม่ระบุ ผู้รุ่งเรืองในอำนาจ
โชติพงษ์ 36 โชด-พง Chot Phong ชาย เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
สมโชติ 25 สม-โชด Som Chot ชาย ผู้มีแสงสว่างอันเหมาะสม
โชติพี 28 โชด-พี Chot Phi ไม่ระบุ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
โชตนา 15 โชด-นา Chot Na หญิง โชติช่วง
โชติบุตร 23 โชด-บุด Chot But ไม่ระบุ ลูกที่มีความรุ่งเรือง
สุโชติ 21 สุ-โชด Su Chot ชาย -
อุชโชต 18 อุด-โชด Ut Chot ชาย แสงสว่างความเรืองรอง
พงษ์โชติ 36 พง-โชด Phong Chot ชาย ตระกูลรุ่งเรือง
โชติประเสริฐ 49 โชด-ประ-เสิด Chot Pra Soet ชาย -
โชตินรินทร์ 45 โชด-นะ-ริน Chot Na Rin ชาย -
โชติชัย 27 โชด-ชัย Chot Chai ไม่ระบุ ชัยชนะที่รุ่งเรือง
โชติธนศักดิ์ 48 โชด-ทน-สัก Chot Thon Sak ชาย -
โชติภณ 19 โชด-พน Chot Phon ชาย รุ่งโรจน์ด้วยการพูด
นิธิโชติ 30 นิ-ทิ-โชด Ni Thi Chot ชาย -
โชติมนัส 34 โชด-มะ-นัด Chot Ma Nat ชาย ผู้ใจสว่าง, มีใจสงบ
ทัศนโชติ 30 ทัด-สะ-นะ-โชด That Sa Na Chot ไม่ระบุ ผู้รุ่งเรืองในความคิด
ชนโชติ 20 ชน-โชด Chon Chot ไม่ระบุ กลุ่มคนผู้รุ่งเรือง
วันโชติ 28 วัน-โชด Wan Chot ชาย -
วิโชติ 23 วิ-โชด Wi Chot ชาย -
ชนะโชติ 24 ชะ-นะ-โชด Cha Na Chot ชาย ชัยชนะอันรุ่งเรือง
โชติช่วง 24 โชด-ช่วง Chot Chuang ชาย -
มัทนโชติ 28 มัน-ทะ-นะ-โชด Man Tha Na Chot ไม่ระบุ รุ่งเรืองดุจพระกามเทพ
โชติภัสสร์ 45 โชด-พัด Chot Phat ชาย ความเจริญอันรุ่งเรือง
โชตินันท์ 37 โชด-นัน Chot Nan ไม่ระบุ ผู้ที่ยินดีในความรุ่งเรือง
โชตยากร 23 โชด-ยา-กอน Chot Ya Kon ไม่ระบุ -
ธนโชติ 22 ทะ-นะ-โชด Tha Na Chot ชาย รุ่งเรืองด้วยทรัพย์, มีทรัพย์มาก
โชติโรจน์ 41 โชด-โรด Chot Rot ชาย -
พรหมโชติ 35 พรม-โชด Phrom Chot ไม่ระบุ -
โชติยา 22 โชด-ยา Chot Ya ไม่ระบุ รุ่งเรือง