บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ โฉมสุรางค์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ โฉมสุรางค์
ชื่อ โฉมสุรางค์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีรูปร่างเป็นทิพย์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า โฉม-สุ-ราง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chom Su Rang
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ โฉมสุรางค์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ โฉมสุรางค์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ โฉมสุรางค์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ โฉมสุรางค์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 108 หรือ 18
หมายเลข 18 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขจะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก หมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ โฉมสุรางค์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ โฉมสุรางค์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ โฉมสุรางค์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ โฉมสุรางค์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
โฉมศิริ 33 โฉม-สิ-หริ Chom Si Ri หญิง -
จันทร์โฉม 43 จัน-โฉม Chan Chom หญิง -
อุภัยโฉม 34 อุ-พัย-โฉม U Phai Chom หญิง -
โฉมยศ 29 โฉม-ยด Chom Yot หญิง -
โฉมยา 23 โฉม-ยา Chom Ya หญิง -
โฉมอนงค์ 40 โฉม-อะ-นง Chom A Nong ไม่ระบุ หญิงสาวรูปงาม
โฉมงาม 22 โฉม-งาม Chom Ngam ชาย -
โฉมฉาย 28 โฉม-ฉาย Chom Chai หญิง รูปงามสดใส
โฉมนารี 31 โฉม-นา-รี Chom Na Ri ไม่ระบุ หญิงสวย
โฉมยุพา 32 โฉม-ยุ-พา Chom Yu Pha หญิง -
โฉมสุรางค์ 42 โฉม-สุ-ราง Chom Su Rang หญิง -
โฉมนภา 21 โฉม-นะ-พา Chom Na Pha ไม่ระบุ -
โฉมศรี 32 โฉม-สี Chom Si หญิง รูปงาม
โฉมหญิง 29 โฉม-หยิง Chom Ying หญิง -
ตรูโฉม 23 ตรู-โฉม Tru Chom หญิง หญิงผู้มีความงดงาม
โฉมสุดา 24 โฉม-สุ-ดา Chom Su Da ไม่ระบุ ลูกสาวที่หน้าตางดงาม
โฉมยง 24 โฉม-ยง Chom Yong ชาย รูปร่างงามสง่า
โฉมเฉลา 28 โฉม-ฉะ-เหลา Chom Cha Lao หญิง รูปงามกลมกล่อม
โฉมยงค์ 37 โฉม-ยง Chom Yong หญิง รูปร่างงามสง่า
โฉมฉิน 28 โฉม-ฉิน Chom Chin หญิง -
โฉมสิริ 33 โฉม-สิ-หริ Chom Si Ri หญิง -
โฉมชบา 19 โฉม-ชะ-บา Chom Cha Ba หญิง -
สอางค์โฉม 43 สะ-อาง-โฉม Sa Ang Chom หญิง -
ศิริโฉม 33 สิ-หริ-โฉม Si Ri Chom ไม่ระบุ -
เฉิดโฉม 26 เฉิด-โฉม Choet Chom หญิง รูปร่างงาม
จรัสโฉม 35 จะ-หรัด-โฉม Cha Rat Chom หญิง รูปร่างสวยงาม
โฉมนพิน 36 โฉม-นะ-พิน Chom Na Phin ไม่ระบุ ผู้สาวเสมอและหน้าตาดี
โฉม 14 โฉม Chom หญิง -