บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ แก้วมาเรือน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ แก้วมาเรือน
ชื่อ แก้วมาเรือน ความหมาย แปลว่า ผู้เปรียบดั่งดวงแก้วในบ้าน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า แก้ว-มา-เรือน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kaeo Ma Ruean
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ แก้วมาเรือน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ แก้วมาเรือน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ แก้วมาเรือน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ แก้วมาเรือน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ แก้วมาเรือน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ แก้วมาเรือน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ แก้วมาเรือน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ แก้วมาเรือน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ แก้วมาเรือน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ แก้วมาเรือน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อูบแก้ว 21 อูบ-แก้ว Up Kaeo ชาย -
ติ๊บแก้ว 27 ติ๊บ-แก้ว Tip Kaeo ชาย -
แก้วสุวรรณ์ 47 แก้ว-สุ-วัน Kaeo Su Wan ชาย -
อุปแก้ว 20 อุบ-แก้ว Up Kaeo หญิง -
แก้วนิล 26 แก้ว-นิน Kaeo Nin หญิง -
แก้วมาลี 30 แก้ว-มา-ลี Kaeo Ma Li หญิง -
จอมแก้ว 28 จอม-แก้ว Chom Kaeo หญิง ผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง
แก้วกา 13 แก้ว-กา Kaeo Ka หญิง -
ปานแก้วตา 23 ปาน-แก้ว-ตา Pan Kaeo Ta ไม่ระบุ รักมาก
แก้วมา 17 แก้ว-มา Kaeo Ma ชาย -
คมแก้ว 20 คม-แก้ว Khom Kaeo ชาย ความเฉียบแหลมอันสูงค่า
แก้วสนธิ์ 40 แก้ว-สน Kaeo Son ชาย ผู้มีสัมพันธ์อันดีงาม
แก้วมุกดา 20 แก้ว-มุก-ดา Kaeo Muk Da ไม่ระบุ ชื่อรัตนะอย่างหนึ่งในพวกนพรัตน์ สีหมอกอ่อน ๆ
พรหมแก้ว 33 พรม-แก้ว Phrom Kaeo ชาย -
สี่แก้ว 26 สี่-แก้ว Si Kaeo ไม่ระบุ -
ทรายแก้ว 25 ซาย-แก้ว Sai Kaeo หญิง -
วิงห์แก้ว 37 วิง-แก้ว Wing Kaeo ชาย -
ไฝแก้ว 28 ฝัย-แก้ว Fai Kaeo ไม่ระบุ -
แก้วไพรินทร์ 55 แก้ว-พัย-ริน Kaeo Phai Rin หญิง ดวงแก้วของผู้อยู่เหนือศัตรูทั้งปวง
แก้วเก้า 17 แก้ว-เก้า Kaeo Kao ไม่ระบุ -
รวงแก้ว 23 รวง-แก้ว Ruang Kaeo ไม่ระบุ -
แก้ววัง 23 แก้ว-วัง Kaeo Wang ชาย -
กรณ์แก้ว 30 กอน-แก้ว Kon Kaeo หญิง แสงจากแก้วมณี
แก้วขวัญ 27 แก้ว-ขวัน Kaeo Khwan หญิง สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ
อุบแก้ว 20 อุบ-แก้ว Up Kaeo ชาย -
แก้วเกรียงไกร 49 แก้ว-เกรียง-กรัย Kaeo Kriang Krai ชาย -
แก้วทิพย์ 41 แก้ว-ทิบ Kaeo Thip หญิง สูงค่าเป็นของดีวิเศษ
พรายแก้ว 32 พราย-แก้ว Phrai Kaeo ไม่ระบุ -
ศรีแก้ว 29 สี-แก้ว Si Kaeo หญิง -
แสนแก้ว 25 แสน-แก้ว Saen Kaeo ไม่ระบุ -
กาบแก้ว 15 กาบ-แก้ว Kap Kaeo หญิง -
แก้วบรูณ์ 33 แก้ว-บรู Kaeo Bru ชาย -
ใยแก้ว 25 ยัย-แก้ว Yai Kaeo หญิง -
ลองแก้ว 25 ลอง-แก้ว Long Kaeo ไม่ระบุ -
แก้วลอง 25 แก้ว-ลอง Kaeo Long หญิง -
แก้วไจ 26 แก้ว-จัย Kaeo Chai หญิง เป็นที่รักดั่งดวงใจ
ประกานแก้ว 28 ประ-กาน-แก้ว Pra Kan Kaeo หญิง -
แก้วกล้า 21 แก้ว-กล้า Kaeo Kla ไม่ระบุ แก้วที่มีความแข็งมาก
นกแก้ว 17 นก-แก้ว Nok Kaeo หญิง นกปากงุ้มเป็นขอ
แก้วพิสุทธิ 40 แก้ว-พิ-สุด-ทิ Kaeo Phi Sut Thi ชาย ดวงแก้วที่บริสุทธิ์