บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เอกสิงห์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เอกสิงห์
ชื่อ เอกสิงห์ ความหมาย แปลว่า เจ้าป่าผู้เป็นหนึ่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เอก-สิง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ek Sing
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เอกสิงห์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เอกสิงห์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เอกสิงห์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เอกสิงห์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ เอกสิงห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ เอกสิงห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เอกสิงห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ เอกสิงห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เอกสิงห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ เอกสิงห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เอกสิงห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ เอกสิงห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เอกสิงห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เอกสิงห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เอกนคร 22 เอก-นะ-คอน Ek Na Khon ไม่ระบุ -
เอกกร 14 เอก-กอน Ek Kon ชาย ผู้สร้างมือหนึ่ง, ผู้ให้แสงสว่างเป็นเลิศ, พระอาทิตย์
เอกภพ 18 เอก-กะ-พบ Ek Ka Phop ชาย เป็นหนึ่งในภพ, ความเป็นหนึ่ง
กรเอก 14 กอน-เอก Kon Ek ชาย มือหนึ่ง, ผู้มีความชำนาญกว่าคนทั้งหลาย
เอกณุพจน์ 43 เอก-นุ-พด Ek Nu Phot ชาย -
เอกพร 21 เอก-พอน Ek Phon ไม่ระบุ -
เอกวี 22 เอก-วี Ek Wi ไม่ระบุ -
เอกทัต 17 เอก-กะ-ทัด Ek Ka That ชาย การเป็นที่หนึ่ง
เอกสกล 23 เอก-สะ-กน Ek Sa Kon ชาย -
เอกพงศ์ 35 เอก-พง Ek Phong ชาย -
เอกราชันย์ 42 เอก-รา-ชัน Ek Ra Chan ชาย เชื้อสายพระราชาผู้ดีเลิศ
เอกอัคร 27 เอก-อัก Ek Ak ชาย มีชื่อเสียง
เอกวัส 26 เอก-กะ-วัด Ek Ka Wat ไม่ระบุ มีอำนาจแต่ผู้เดียว
เอกมล 20 เอก-มน Ek Mon ชาย -
เอกวิชณ์ 35 เอก-วิด Ek Wit ไม่ระบุ -
เอกเทพ 20 เอก-เทบ Ek Thep ชาย -
เอกอาทิตย์ 41 เอก-อา-ทิด Ek A Thit ชาย -
เอกภาวี 24 เอก-พา-วี Ek Pha Wi หญิง กลายเป็นหนึ่ง
เอกขัย 23 เอก-ขัย Ek Khai ไม่ระบุ -
เอกวิน 24 เอก-กวิน Ek Kawin ชาย ผู้ดีงามเป็นที่หนึ่ง
เอกมงคล 26 เอก-มง-คน Ek Mong Khon ชาย -
เอกชนมา 22 เอก-กะ-ชน-นะ-มา Ek Ka Chon Na Ma หญิง มีกำเนิดอันเด่น
เอกภาพ 19 เอก-กะ-พาบ Ek Ka Phap ชาย -
เอกนฤน 20 เอก-นะ-ริน Ek Na Rin ชาย คนดีเยี่ยมคนเดียวเท่านั้น
เอกพันธ์ 39 เอก-พัน Ek Phan ชาย -
กายเอก 19 กาย-เอก Kai Ek ชาย -
เอกรินทร์ 36 เอก-กะ-ริน Ek Ga Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ ดีเลิศในสวรรค์
เอกอนันต์ 41 เอก-อะ-นัน Ek A Nan ชาย ผู้หลากหลายความเป็นหนึ่ง
เอกพรล 27 เอก-พรน Ek Phron ไม่ระบุ -
เอกวรรธน์ 41 เอก-วัด Ek Wat ชาย -
เอกทรรศน์ 39 เอก-ทัด Ek That ไม่ระบุ -
เอกรถ 14 เอก-กะ-รด Ek Ka Rot หญิง นักรบผู้เด่น
เอกพินิจ 36 เอก-พิ-นิด Ek Phi Nit ชาย -
พลเอก 23 พน-เอก Phon Ek ชาย -
เอกณัฐ 27 เอก-นัด Ek Nat ชาย -
เอกรัตน์ 34 เอก-กะ-รัด Ek Ka Rat หญิง รัตนะที่เด่นเป็นหนึ่ง
เอกศรัญญ์ 41 เอก-สัน Ek San ชาย -
เอกรัชต์ 31 เอก-รัด Ek Rat ไม่ระบุ -
เอกฉัตร 25 เอก-ฉัด Ek Chat ไม่ระบุ -
เอกจิตรา 27 เอก-จิด-ตรา Ek Chit Tra หญิง -