บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เอกธนัช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เอกธนัช
ชื่อ เอกธนัช ความหมาย แปลว่า ผู้มีความมั่นคั่งมีทรัพย์เป็นหนึ่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เอก-ทะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ek Tha Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เอกธนัช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เอกธนัช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เอกธนัช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เอกธนัช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ เอกธนัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ เอกธนัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เอกธนัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ เอกธนัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เอกธนัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ เอกธนัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เอกธนัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เอกธนัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เอกนฤน 20 เอก-นะ-ริน Ek Na Rin ชาย คนดีเยี่ยมคนเดียวเท่านั้น
เอกพงศ์ 35 เอก-พง Ek Phong ชาย -
เอกชาติ 19 เอก-ชาด Ek Chat ชาย -
เอกณัฐ 27 เอก-นัด Ek Nat ชาย -
เอกพล 23 เอก-พน Ek Phon ชาย -
เอกนคร 22 เอก-นะ-คอน Ek Na Khon ไม่ระบุ -
เอกสุรี 28 เอก-สุ-รี Ek Su Ri ชาย -
เอกพร 21 เอก-พอน Ek Phon ไม่ระบุ -
เอกภพ 18 เอก-กะ-พบ Ek Ka Phop ชาย เป็นหนึ่งในภพ, ความเป็นหนึ่ง
เอกจิตร 26 เอก-จิด Ek Chit ไม่ระบุ -
เอกลาภ 17 เอก-ลาบ Ek Lap ชาย -
เอกฉันท์ 33 เอก-กะ-ฉัน Ek Ka Chan ชาย -
กายเอก 19 กาย-เอก Kai Ek ชาย -
เอกวีระ 30 เอก-กะ-วี-ระ Ek Ka Wi Ra ชาย ยอดผู้กล้าหาญ
เอกอนงค์ 35 เอก-อะ-นง Ek A Nong หญิง -
เอกนันต์ 35 เอก-นัน Ek Nan ไม่ระบุ -
กลอนเอก 27 กลอน-เอก Klon Ek ไม่ระบุ ผู้เป็นที่หนึ่งในการแต่งกลอน
เอกวัตร 26 เอก-วัด Ek Wat ชาย -
เอกทวี 23 เอก-ทะ-วี Ek Tha Wi ชาย -
เอกพัฒน์ 38 เอก-พัด Ek Phat ไม่ระบุ -
เอกปรียา 31 เอก-ปรี-ยา Ek Pri Ya หญิง เป็นที่รักเป็นหนึ่ง
เอกลักษณ์ 38 เอก-กะ-ลัก Ek Ka Lak ชาย ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน
เอกภัคกฤษฏ์ 42 เอก-พัก-กริด Ek Phak Krit ชาย -
เอกธนิน 27 เอก-ทะ-นิน Ek Tha Nin ชาย ได้รับทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่ง
เอกรินทร์ 36 เอก-กะ-ริน Ek Ga Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ ดีเลิศในสวรรค์
กำลังเอก 23 กัม-ลัง-เอก Kam Lang Ek ไม่ระบุ -
เอกรักษ์ 31 เอก-รัก Ek Rak ชาย -
เอกศิลป์ 37 เอก-สิน Ek Sin ชาย -
เอกฉัตร 25 เอก-ฉัด Ek Chat ไม่ระบุ -
เอกทัติ 21 เอก-ทัด Ek That ชาย -
เอกศิษฐ์ 42 เอก-สิด Ek Sit ชาย -
เอกวิชญ์ 34 เอก-วิด Ek Wit ไม่ระบุ -
เอกอนันต์ 41 เอก-อะ-นัน Ek A Nan ชาย ผู้หลากหลายความเป็นหนึ่ง
เอกคุณ 19 เอก-คุน Ek Khun ชาย ผู้มีความดีเป็นหนึ่ง
เอกลักษ์ 33 เอก-ลัก Ek Lak ชาย -
ทองเอก 18 ทอง-เอก Thong Ek ไม่ระบุ -
เอกพัฒ 24 เอก-พัด Ek Phat ชาย -
เอกมงคล 26 เอก-มง-คน Ek Mong Khon ชาย -
ศรเอก 20 สอ-ระ-เอก So Ra Ek ไม่ระบุ ลูกศรที่เป็นหนึ่งกว่าศรทั้งหลาย
เอกยุทธ 23 เอก-ยุด Ek Yut ชาย -