บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เวหา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เวหา
ชื่อ เวหา ความหมาย แปลว่า ท้องฟ้า เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เว-หา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า We Ha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เวหา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เวหา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เวหา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เวหา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 45
หมายเลข 45 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอยู่เนืองๆ ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาง่ายๆ โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ เวหา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เวหา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เวหา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ เวหา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เวหา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ เวหา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เวหา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ เวหา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เวหา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เวหา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เวทิดา 15 เว-ทิ-ดา We Thi Da หญิง ให้รู้
ศักดิเวค 29 สัก-ดิ-เวก Sak Di Wek ชาย ชื่อเทพธิดา
เซอรเวตน์ 44 เซ-ออน-เวด Se On Wet ชาย -
ระเวียน 36 ระ-เวียน Ra Wian หญิง -
สิทธิเวช 30 สิด-ทิ-เวด Sit Thi Wet ไม่ระบุ -
เวียน 28 เวียน Wian ชาย -
ชิรเวธน์ 36 ชิ-ระ-เวด Chi Ra Wet ชาย ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมว่องไว
ลาเวียน 35 ลา-เวียน La Wian หญิง -
เชวงศักดิ์ 38 ชะ-เวง-สัก Cha Weng Sak ชาย ผู้มีอำนาจอันรุ่งเรือง
ผดุงเวท 21 ผะ-ดุง-เวด Pha Dung Wet ชาย ค้ำจุนความรู้
กิตติเวช 25 กิด-ติ-เวด Kit Ti Wet ชาย -
เวชยันต์ 39 เวด-ชะ-ยัน Wet Cha Yan ชาย -
ธเวช 14 ทะ-เวด Tha Wet หญิง ท่านผู้มีสุขภาพที่ดี
สังเวท 22 สัง-เวด Sang Wet หญิง -
เวท 9 เวด Wet ชาย ความรู้, ความรู้ทางศาสนา
การเวก 15 กา-ระ-เวก Ka Ra Wek หญิง -
ประเวศน์ 39 ประ-เวด Pra Wet ชาย การเข้ามา
นิเวชย์ 36 นิ-เวด Ni Wet ชาย การกล่าวประกาศ
ประเวชน์ 34 ประ-เว Pra We ชาย -
วงศ์เวียร 51 วง-เวียน Wong Wian หญิง -
นิเวส 24 นิ-เวด Ni Wet ชาย การกล่าวประกาศ
ละเวียง 35 ละ-เวียง La Wiang หญิง -
เทวยาตรา 26 เวะ-ยาด-ตรา We Yat Tra หญิง ขบวนเทวดา
วีเว 21 วี-เว Wi We ชาย -
เวทิตา 17 เว-ทิ-ตา We Thi Ta ไม่ระบุ รู้อย่างลึกซึ้ง
ประเวง 20 ประ-เวง Pra Weng ชาย -
ปริเวทย์ 36 ปะ-ริ-เวด Pa Ri Wet ชาย -
ปัทมเวษ 24 ปัด-ทะ-มะ-เวด Pat Tha Ma Wet หญิง ชื่อบุคคล
ชัชเวช 18 ชัด-ชะ-เวด Chat Cha Wet ไม่ระบุ หมอที่รักษาทหาร, แพทย์ทหาร
นิเวศย์ 41 นิ-เวด Ni Wet ชาย การกล่าวประกาศ
บุญเวิน 24 บุน-เวิน Bun Woen หญิง -
ชูเวียท 28 ชู-เวียด Chu Wiat ชาย -
กตเวทิตา 21 กะ-ตะ-เว-ทิ-ตา Ka Ta We Thi Ta ไม่ระบุ ผู้ตอบแทนคุณ
วิเวก 19 วิ-เวก Wi Wek ชาย -
นิเวช 19 นิ-เวด Ni Wet ชาย การกล่าวประกาศ
ศิโรเวช 29 สิ-โร-เวด Si Ro Wet ไม่ระบุ -
ซานเวิ่น 31 ซา-นะ-เวิ่น Sa Na Woen ชาย -
ขจิตเวทย์ 41 ขะ-จิด-เวด Kha Chit Wet ชาย -
เวธิต 19 เว-ทิด We Thit ชาย ผู้คงแก่เรียน
ณเวท 14 นะ-เวด Na Wet ชาย ผู้มีพลังพิเศษ