บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เวนิส

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เวนิส
ชื่อ เวนิส ความหมาย แปลว่า ที่แห่งความโรแมนติก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เว-นิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า We Nit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เวนิส ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เวนิส ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เวนิส ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เวนิส ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ เวนิส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เวนิส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เวนิส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ เวนิส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เวนิส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ เวนิส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เวนิส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เวนิส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เทเวช 13 เท-เวด The Wet ไม่ระบุ -
เวสิยา 28 เว-สิ-ยา We Si Ya ไม่ระบุ -
ตเวษา 16 ตะ-เว-สา Ta We Sa หญิง แข็งขัน
ไพเวียง 42 พัย-เวียง Phai Wiang หญิง -
โสเวศ 26 โส-เวด So Wet ไม่ระบุ -
ฉลวยเวียนคำ 58 ฉะ-หลวย-เวียน-คัม Cha Luai Wian Kham หญิง -
เวียงวลัย 49 เวียง-วะ-ลัย Wiang Wa Lai หญิง -
บุญเวีย 30 บุน-เวีย Bun Wia หญิง -
ศรีเวียง 43 สี-เวียง Si Wiang หญิง -
เวียง 25 เวียง Wiang ชาย -
นิเวก 18 นิ-เวก Ni Wek ชาย -
สหเวช 22 สะ-หะ-เวด Sa Ha Wet ชาย -
ลาเวียน 35 ลา-เวียน La Wian หญิง -
เวศน์ 29 เวด Wet ชาย ปัญญาเฉียบแหลม
บุญเวิน 24 บุน-เวิน Bun Woen หญิง -
เทเวศน์ 32 เท-เวด The Wet ไม่ระบุ -
สุเวท 17 สุ-เวด Su Wet ชาย ประดับงาม
นิเวศย์ 41 นิ-เวด Ni Wet ชาย การกล่าวประกาศ
สังเวียน 41 สัง-เวียน Sang Wian หญิง -
เวไชยันต์ 48 เว-ชัย-ยัน We Chai Yan ไม่ระบุ ชือวิมานของพระอินทร์, ชื่อราชรถของพระอินทร์
เวหา 14 เว-หา We Ha ชาย ท้องฟ้า
วรเวชศ 27 วอ-ระ-เวด Wo Ra Wet ชาย -
บัวเวิน 29 บัว-เวิน Bua Woen หญิง -
ปฎิเวช 21 ปะ-ติ-เวด Pa Ti Wet ชาย เข้าใจตลอด, ตรัสรู้
เวโรจน์ 36 เว-โรด We Rot ชาย ความรุ่งเรือง
เวทชญา 16 เวด-ชะ-ยา Wet Cha Ya หญิง ทรงความรู้
ชเวง 12 ชะ-เวง Cha Weng ชาย รุ่งเรือง
ญาณเวช 20 ยา-นา-เวด Ya Na Wet ชาย วิชาเกี่ยวกับความรู้
สุเวียง 33 สุ-เวียง Su Wiang ชาย -
พรรษประเวศ 45 พัด-ประ-เวด Phat Pra Wet ชาย การเข้าสู่ปีใหม่
เวลิน 23 เว-ลิน We Lin หญิง -
นิเวทย์ 35 นิ-เวด Ni Wet ชาย การกล่าวประกาศ
เวชพิสิฐ 42 เวด-พิ-สิด Wet Phi Sit ชาย หมอผู้ประเสริฐสุด, มีความรู้ประเสริฐสุด
เวชย์ 27 เวด Wet ไม่ระบุ ปัญญาเฉียบแหลม
เวส 15 เวด Wet ชาย พ่อค้า(รากทรัพย์มาจาก เวสสะ), บ้านเรือน(รากทรัพย์มาจาก เวสม์)
ธเวช 14 ทะ-เวด Tha Wet หญิง ท่านผู้มีสุขภาพที่ดี
เวธน์ 26 เวด Wet ชาย ปัญญาเฉียบแหลม
เวียงจันทร์ 54 เวียง-จัน Wiang Chan หญิง เมืองของดวงจันทร์
เวิ่น 18 เวิ่น Woen ชาย -
เวธนี 24 เว-ทะ-นี We Tha Ni หญิง สว่าน, มีปัญญาเฉียบแหลม