บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เมษ์ลาลิน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เมษ์ลาลิน
ชื่อ เมษ์ลาลิน ความหมาย แปลว่า ผู้งดงามดั่งดวงจันทร์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เม-ลา-ลิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Me La Lin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมษ์ลาลิน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เมษ์ลาลิน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมษ์ลาลิน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมษ์ลาลิน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ เมษ์ลาลิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เมษ์ลาลิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมษ์ลาลิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ เมษ์ลาลิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมษ์ลาลิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เมษ์ลาลิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เมิน 16 เมิน Moen หญิง -
สุเมธี 26 สุ-เม-ที Su Me Thi ชาย ผู้รู้, นักปราชญ์
ปรเมษฐ์ 35 ปะ-ระ-เมด Pa Ra Met ชาย พระพรหม
เมธวัชน์ 37 เม-ทะ-วัด Me Tha Wat ชาย -
เจนเมธี 31 เจน-เม-ที Chen Me Thi ไม่ระบุ -
เมร 11 เมน Men หญิง -
สุเมศ 22 สุ-เมด Su Met ชาย คนมีปัญญาดี, นักปราชญ์
ทองเมื่อง 32 ทอง-เมื่อง Thong Mueang หญิง -
คำเม้า 15 คัม-เม้า Kham Mao ชาย -
เมศา 15 เม-สา Me Sa หญิง เมษายน
ระเมิด 20 ระ-เมิด Ra Moet หญิง -
เมธาชัย 26 เม-ทา-ชัย Me Tha Chai ไม่ระบุ -
บารเมฐ 23 บา-ระ-เมด Ba Ra Met ไม่ระบุ ฐานะสูงสุด
เมวรี 24 เม-วะ-รี Me Wa Ri หญิง -
เมยาวีณ์ 43 เม-ยา-หวี Me Ya Wi หญิง -
เมธิชนม์ 36 เม-ทิ-ชน Me Thi Chon หญิง -
รอเมาะ 22 รอ-เมาะ Ro Mo หญิง -
พุฒิเมศ 30 พุด-ทิ-เมด Phut Thi Met ไม่ระบุ เจริญด้วยปัญญา
เม้า 10 เม้า Mao หญิง -
เมยาวี 29 เม-ยา-วี Me Ya Wi หญิง -
เมธพนธ์ 37 เม-ทะ-พน Me Tha Phon ไม่ระบุ ผูกพันด้วยปัญญา
เมตา 11 เม-ตา Me Ta หญิง -
ประเมทธ์ 31 ประ-เมด Pra Met หญิง -
จิรเมศร์ 41 จิ-ระ-เมด Chi Ra Met ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
ราเมนทร์ 31 รา-เมน Ra Men ชาย พระรามผู้ยิ่งใหญ่
เมืองชน 29 เมือง-ชน Mueang Chon ชาย -
เมลิณี 29 เม-ลิ-นี Me Li Ni หญิง -
เมคิน 20 เม-คิน Me Khin ไม่ระบุ -
เมลี่ 21 เม-ลี่ Me Li หญิง -
เมชยา 18 เม-ชะ-ยา Me Cha Ya หญิง ผู้มีชัยชนะ
สมเมือง 34 สม-เมือง Som Mueang หญิง -
ภูเมธ 14 พู-เมด Phu Met ชาย นักปราชญ์ของแผ่นดิน
สุเมตตา 22 สุ-เมด-ตา Su Met Ta หญิง -
พงษ์เมธา 35 พง-เม-ทา Phong Me Tha ไม่ระบุ -
ศุภเมฆา 20 สุบ-พะ-เม-คา Sup Pha Me Kha ไม่ระบุ เมฆที่นำมาซึ่งความเจริญ
ปรเมศฐ์ 38 ปอ-ระ-เมด Po Ra Met ไม่ระบุ -
เมทวิน 23 เม-ทะ-วิน Me Tha Win ไม่ระบุ ผู้มีปัญญา, ฉลาด
ประเมศร 28 ประ-เม-สอน Pra Me Son ไม่ระบุ -
เมธชนัน 27 เมด-ชะ-นัน Met Cha Nan ชาย ให้กำเนิดปัญญา, ความฉลาด
เมทีนี 27 เม-ที-นี Me Thi Ni ไม่ระบุ -