บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เมวิกา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เมวิกา
ชื่อ เมวิกา ความหมาย แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เม-วิ-กา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Me Wi Ka
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมวิกา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เมวิกา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมวิกา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมวิกา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ เมวิกา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ เมวิกา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมวิกา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ เมวิกา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมวิกา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ เมวิกา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมวิกา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เมวิกา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศรีสองเมือง 55 สี-สอง-เมือง Si Song Mueang หญิง -
แสงเมือง 33 แสง-เมือง Saeng Mueang ชาย -
เมืองมน 32 เมือง-มน Mueang Mon ชาย -
โกเมนทร์ 31 โก-เมน Ko Men ชาย พลอยสีแดงเข้ม
ผังเมือง 36 ผัง-เมือง Phang Mueang ชาย นโยบายที่ใช้ในการสร้างเมือง
ละเม้ย 27 ละ-เม้ย La Mey หญิง -
เมี่ยง 25 เมี่ยง Miang ไม่ระบุ -
วเมธินี 33 วะ-เม-ทิ-นี Wa Me Thi Ni หญิง -
สุเมตตรา 26 สุ-เมด-ตรา Su Met Tra ไม่ระบุ -
ขวัญเมือง 38 ขวัน-เมือง Khwan Mueang ชาย มิ่งขวัญของประเทศ
เมที 15 เม-ที Me Thi ชาย นักปราชญ์
หลักเมือง 38 หลัก-เมือง Lak Mueang ชาย -
เมธา 12 เม-ทา Me Tha ชาย -
สุเมม 20 สุ-เมม Su Mem ชาย -
เมธี 18 เม-ที Me Thi ชาย นักปราชญ์
ประเมศร 28 ประ-เม-สอน Pra Me Son ไม่ระบุ -
เมธสิทธิ์ 40 เมด-สิด Met Sit ชาย ความสำเร็จของนักปราชญ์
ชนาเมธ 19 ชะ-นา-เมด Cha Na Met ชาย ปัญญาแห่งชนทั้งปวง, นักปราชญ์
เมืองชน 29 เมือง-ชน Mueang Chon ชาย -
เมธาพัฒน์ 41 เม-ทา-พัด Me Tha Phat ชาย -
พาตีเม๊าะ 38 พา-ดี-เมาะ Pha Di Mo หญิง -
เมริสา 23 เม-ริ-สา Me Ri Sa หญิง นางเมรีผู้เป็นใหญ่
ใจเมือง 34 จัย-เมือง Chai Mueang หญิง -
จันทร์เม็ด 45 จัน-เม็ด Chan Met หญิง -
ดีเมิ่น 25 ดี-เมิ่น Di Moen ชาย -
ประเมทธ์ 31 ประ-เมด Pra Met หญิง -
บรเมศร์ 33 บน-เมด Bon Met ชาย -
กชเมธ 14 กด-ชะ-เมด Kot Cha Met ชาย นักปราชญ์ที่มีความบริสุทธิ์
เมชิน 18 เม-ชิน Me Chin ชาย -
สุเมธา 20 สุ-เม-ทา Su Me Tha ชาย -
เมฆขลา 19 เมก-ขลา Mek Khla หญิง -
เมษ 11 เมด Met ไม่ระบุ -
เมษญาณี 28 เมด-ยา-นี Met Ya Ni หญิง ผู้มีความรู้เรื่องราศีเมษ
อธิเมศร์ 41 อะ-ทิ-เมด A Thi Met ชาย -
คำเมา 13 คัม-เมา Kham Mao หญิง -
ซาลาเมี้ยว 45 ซา-ลา-เมี้ยว Sa La Miao ชาย -
จตุรเมธ 25 จะ-ตุ-ระ-เมด Cha Tu Ra Met ชาย -
โกเมฆ 15 โก-เมก Ko Mek ชาย -
เมโม่ 17 เม-โม่ Me Mo หญิง -
สมเมธ 23 สม-เมด Som Met ไม่ระบุ -