บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เมวิกา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เมวิกา
ชื่อ เมวิกา ความหมาย แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เม-วิ-กา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Me Wi Ka
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมวิกา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เมวิกา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมวิกา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมวิกา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ เมวิกา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ เมวิกา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมวิกา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ เมวิกา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมวิกา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ เมวิกา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมวิกา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เมวิกา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ราเมศ 19 รา-เมด Ra Met ชาย พระราม
สุเมธี 26 สุ-เม-ที Su Me Thi ชาย ผู้รู้, นักปราชญ์
โกเมน 17 โก-เมน Ko Men ชาย พลอยสีแดงเข้ม
ดอนเมือง 34 ดอน-เมือง Don Mueang หญิง -
จีรเมธ 28 จี-ระ-เมด Chi Ra Met ไม่ระบุ -
ซาลาเมี้ยว 45 ซา-ลา-เมี้ยว Sa La Miao ชาย -
เมธ์วดี 34 เม-ดี Me Di ไม่ระบุ -
วราเมธ 22 วะ-รา-เมธ Wa Ra Met ชาย ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
คำเมือง 27 คัม-เมือง Kham Mueang ชาย -
เมรี 18 เม-รี Me Ri หญิง -
ภูเมธ 14 พู-เมด Phu Met ชาย นักปราชญ์ของแผ่นดิน
กันตเมธ 24 กัน-ตะ-เมด Kan Ta Met ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
เมธาวี 25 เม-ทา-วี Me Tha Wi หญิง ผู้มีปัญญา
แมะสลาเม๊าะ 44 แมะ-สะ-ลา-เมาะ Mae Sa La Mo หญิง -
เมธิยา 24 เม-ทิ-ยา Me Thi Ya หญิง มีความรู้ดุจนักปราชญ์
ธัญญาเมศวร์ 50 ทัน-ยา-เมด Than Ya Met หญิง -
เมืองคน 31 เมือง-คน Mueang Khon ชาย -
บุญเมือง 29 บุน-เมือง Bun Mueang หญิง บุญของเมือง
เมธาปรินทร์ 41 เม-ทา-ปะ-ริน Me Tha Pa Rin ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
เมชิน 18 เม-ชิน Me Chin ชาย -
รเมศ 18 ระ-เมด Ra Met ชาย รื่นรมย์, ยินดี
อนันตรเมศ 41 อะ-นัน-ตะ-ระ-เมด A Nan Ta Ra Met ชาย ผู้มีความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
พาดีเม๊ะ 35 พา-ดี-เมะ Pha Di Me หญิง -
เมืองทรัพย์ 56 เมือง-ซับ Mueang Sap ชาย ประเทศแห่งทรัพย์สมบัติ
เมอลิ 23 เมอ-ลิ Moe Li หญิง -
สมเมือง 34 สม-เมือง Som Mueang หญิง -
เมฆรา 15 เมก-รา Mek Ra หญิง -
ละเมิน 26 ละ-เมิน La Moen หญิง -
เมฆ 10 เมก Mek ชาย -
วรเมธ 21 วอ-ระ-เมด Wo Ra Met ชาย มีปัญญาอันประเสริฐ
เมลิษา 22 เม-ลิ-สา Me Li Sa หญิง ผู้ปราศจากความทุกข์
จิระเมศร์ 45 จิ-ระ-เมด Chi Ra Met ชาย นักปราชญ์ที่มีความมั่นคง
พิชาญเมธ 30 พิ-ชาน-เมด Phi Chan Met ชาย ผู้ชำนาญและมีปัญญา
สุณธิเม 28 สุน-ทิ-เม Sun Thi Me หญิง -
เมธิชัย 29 เม-ทิ-ไช Me Thi Chai ไม่ระบุ ชัยชนะของผู้มีปัญญา
ปรเมธ 17 ปอ-ระ-เมด Po Ra Met ชาย ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
สุเมฆ 18 สุ-เมก Su Mek ไม่ระบุ -
กวงเม้ง 20 กวง-เม้ง Kwong Meng ชาย -
สีสองเมือง 51 สี-สอง-เมือง Si Song Mueang ชาย ชื่อวันแห่งนึงในจังหวัดลำพูน (วัดศรีสองเมือง)
ประเมทธ์ 31 ประ-เมด Pra Met หญิง -