บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เมธาปรินทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เมธาปรินทร์
ชื่อ เมธาปรินทร์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เม-ทา-ปะ-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Me Tha Pa Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมธาปรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เมธาปรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมธาปรินทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมธาปรินทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ เมธาปรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ เมธาปรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมธาปรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เมธาปรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมธาปรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ เมธาปรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมธาปรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เมธาปรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
แสงเมือง 33 แสง-เมือง Saeng Mueang ชาย -
เมศ 14 เมด Met ชาย -
เมรยา 20 เม-ระ-ยา Me Ra Ya หญิง กระแสน้ำบนสวงสวรรค์
บุญเมฆ 17 บุน-เมก Bun Mek หญิง -
วรราเมท 23 วอ-ระ-รา-เมด Wo Ra Ra Met ไม่ระบุ -
เมตรา 15 เม-ตรา Me Tra หญิง -
เมธิรา 20 เม-ทิ-รา Me Thi Ra ชาย -
เมธพนธ์ 37 เม-ทะ-พน Me Tha Phon ไม่ระบุ ผูกพันด้วยปัญญา
ฐิติเมตต์ 42 ถิ-ติ-เมด Thi Ti Met ชาย -
สุเมศ 22 สุ-เมด Su Met ชาย คนมีปัญญาดี, นักปราชญ์
เมืองทรัพย์ 56 เมือง-ซับ Mueang Sap ชาย ประเทศแห่งทรัพย์สมบัติ
เมธีชัย 32 เม-ที-ไช Me Thi Chai ไม่ระบุ ชัยชนะของผู้ฉลาด
ราเมธ 16 รา-เมด Ra Met ชาย พระราม
เมธาปรินทร์ 41 เม-ทา-ปะ-ริน Me Tha Pa Rin ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
จิราเมธ 26 จิ-รา-เมด Chi Ra Met ไม่ระบุ ผู้มีปัญญามั่นคง
จิระเมศร์ 45 จิ-ระ-เมด Chi Ra Met ชาย นักปราชญ์ที่มีความมั่นคง
อธิเมศร์ 41 อะ-ทิ-เมด A Thi Met ชาย -
สุเมร 19 สุ-เมน Su Men ชาย -
โกเมศร์ 32 โก-เมด Ko Met ไม่ระบุ ดอกบัว
จารุเมฆา 23 จา-รุ-เม-คา Cha Ru Me Kha ไม่ระบุ เมฆที่งดงาม
เมษราศี 30 เมด-รา-สี Met Ra Si หญิง เกิดราศีเมษ
ธนะเมศฐ์ 45 ทะ-นะ-เมด Tha Na Met ชาย -
จีรเมธ 28 จี-ระ-เมด Chi Ra Met ไม่ระบุ -
เมืองใจ 34 เมือง-จัย Mueang Chai ชาย -
จิระเมธ 29 จิ-ระ-เมด Chi Ra Met ชาย นักปราชญ์ที่มีความมั่นคง
เมธาสิทธิ 32 เม-ทา-สิด Me Tha Sit ชาย สำเร็จด้วยปัญญา
เมธิชนม์ 36 เม-ทิ-ชน Me Thi Chon หญิง -
เมวดี 21 เม-วะ-ดี Me Wa Di ไม่ระบุ -
เมธสิทธิ์ 40 เมด-สิด Met Sit ชาย ความสำเร็จของนักปราชญ์
เมฏ 16 เมด Met หญิง -
เมธีนี 30 เม-ที-นี Me Thi Ni ไม่ระบุ -
คำเมา 13 คัม-เมา Kham Mao หญิง -
คำเม้า 15 คัม-เม้า Kham Mao ชาย -
จิรเมศร์ 41 จิ-ระ-เมด Chi Ra Met ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
เมลดา 15 เม-ละ-ดา Me La Da หญิง เชื้อสายของมารดา
เมธิณี 27 เม-ทิ-นี Me Thi Ni หญิง ปราชญ์สตรี
ปราเมศ 21 ปรา-เมด Pra Met ชาย -
เมธานันท์ 36 เม-ทา-นัน Me Tha Nan ชาย ผู้ยินดีในความรอบรู้
เมมิกา 18 เม-มิ-กา Me Mi Ka ไม่ระบุ -
ละเมียด 33 ละ-เมียด La Miat หญิง -