บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เมธาปรินทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เมธาปรินทร์
ชื่อ เมธาปรินทร์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เม-ทา-ปะ-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Me Tha Pa Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมธาปรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เมธาปรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมธาปรินทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมธาปรินทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ เมธาปรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ เมธาปรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมธาปรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เมธาปรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมธาปรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ เมธาปรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมธาปรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เมธาปรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เมืองคำ 27 เมือง-คัม Mueang Kham ชาย -
สำเมริง 25 สัม-เม-ริง Sam Me Ring ชาย -
โกเมท 13 โก-เมด Ko Met ชาย ดอกบัว
อนันฑเมศย์ 54 อะ-นัน-ทะ-เมด A Nan Tha Met ชาย ความสุขที่ยิ่งใหญ่, ยิ่งใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุด
คำเมา 13 คัม-เมา Kham Mao หญิง -
รเมศ 18 ระ-เมด Ra Met ชาย รื่นรมย์, ยินดี
ศิริเมขล์ 43 สิ-หริ-เมก Si Ri Mek ไม่ระบุ -
เมธากร 17 เม-ทา-กอน Me Tha Kon ไม่ระบุ -
เมธพนท์ 34 เม-ทะ-พน Me Tha Phon ชาย ผูกพันด้วยปัญญา
นพเมธ 24 นบ-พะ-เมด Nop Pha Met ชาย นักปราชญ์คนใหม่
จันทร์เม็ด 45 จัน-เม็ด Chan Met หญิง -
เมธวิน 26 เมด-ทะ-วิน Met Tha Win ชาย มีปัญญา, มีความรู้, ผู้คงแก่เรียน
เมธยา 20 เมด-ทะ-ยะ Met Tha Ya หญิง เข็มแข็ง
ภาณุเมศร์ 35 พา-นุ-เมด Pha Nu Met ชาย ยิ่งใหญ่ดุจพระอาทิตย์
ณัฏฐ์เมธี 54 นัด-เม-ที Nat Me Thi ชาย นักปราชญ์
สุเมที 23 สุ-เม-ที Su Me Thi ชาย -
เมริษา 20 เม-ริ-สา Me Ri Sa หญิง น้ำผึ้ง
เมทะนี 24 เม-ทะ-นี Me Tha Ni หญิง แผ่นดิน
เมลดา 15 เม-ละ-ดา Me La Da หญิง เชื้อสายของมารดา
เมทิณา 18 เม-ทิ-นา Me Thi Na หญิง -
พงษ์เมธา 35 พง-เม-ทา Phong Me Tha ไม่ระบุ -
ธีรเมธ 26 ที-ระ-เมด Thi Ra Met ชาย ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์
เมลี่ 21 เม-ลี่ Me Li หญิง -
เมธิกรณ์ 34 เม-ทิ-กอน Me Thi Kon ไม่ระบุ -
ส่องเมือง 38 ส่อง-เมือง Song Mueang หญิง -
กชเมธ 14 กด-ชะ-เมด Kot Cha Met ชาย นักปราชญ์ที่มีความบริสุทธิ์
เมิ้น 18 เมิ้น Moen หญิง -
เมฆินทร์ 33 เม-คิน Me Khin ชาย ก้อนเมฆ
เมือง 22 เมือง Mueang ชาย -
สุณธิเม 28 สุน-ทิ-เม Sun Thi Me หญิง -
ระเมียบ 32 ระ-เมียบ Ra Miap หญิง -
ปัทเมศย์ 38 ปัด-ทะ-เมด Pat Tha Met ไม่ระบุ ชื่อพระวิษณุ
โกเมศร์ 32 โก-เมด Ko Met ไม่ระบุ ดอกบัว
เมา 8 เมา Mao หญิง -
จตุรเมธ 25 จะ-ตุ-ระ-เมด Cha Tu Ra Met ชาย -
เมธิชนม์ 36 เม-ทิ-ชน Me Thi Chon หญิง -
ละเมียน 37 ละ-เมียน La Mian หญิง -
เม่น 13 เม่น Men ชาย -
เมฆคะ 18 เมก-คะ Mek Kha ไม่ระบุ -
ละเมย 25 ละ-เมิย La Moei หญิง -