บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เมธาชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เมธาชา
ชื่อ เมธาชา ความหมาย แปลว่า ผู้เกิดมาเป็นปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มา-ทา-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ma Tha Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมธาชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เมธาชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมธาชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมธาชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ เมธาชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ เมธาชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมธาชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เมธาชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมธาชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ เมธาชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมธาชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เมธาชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จันทิมาภรณ์ 45 จัน-ทิ-มา-พอน Chan Thi Ma Phon หญิง ผู้ประเสริฐที่มีค่าดุจพระจันทร์
สุริมาศ 29 สุ-ริ-มาด Su Ri Mat หญิง -
มาศวาจา 27 มาด-วา-จา Mat Wa Cha ไม่ระบุ คำพูดที่มีค่าดุจทอง
ปัทฏิมาพร 38 ปัด-ทะ-ติ-มา-พอน Pat Tha Ti Ma Phon หญิง -
พจมาลย์ 43 พด-จะ-มาน Phot Cha Man หญิง -
คำเมา 13 คัม-เมา Kham Mao หญิง -
หนูมา 18 หนู-มา Nu Ma หญิง -
ฐิติมาตย์ 46 ถิ-ติ-มาด Thi Ti Mat หญิง -
มาไลย 29 มา-ลัย Ma Lai หญิง พวงดอกไม้
ภานุมาส 21 พา-นุ-มาด Pha Nu Mat ชาย พระอาทิตย์
เนติมา 20 เน-ติ-มา Ne Ti Ma หญิง -
มาฬิศร์ 35 มา-ลิด Ma Lit ไม่ระบุ -
สมเหมาะ 29 สม-เหมาะ Som Mo ชาย -
จินดามาตร์ 39 จิน-ดา-มาด Chin Da Mat ไม่ระบุ คิดประมาณ
มาซีเต๊าะห์ 51 มา-ซี-เต๊าะ Ma Si To หญิง ชื่อของหญิงคนหนึ่งที่มีอีม่าน
บูรณมาส 26 บู-ระ-นะ-มาด Bu Ra Na Mat หญิง พระจันทร์
ภคมา 11 พะ-คะ-มา Pha Kha Ma ไม่ระบุ -
จันทิมาพร 38 จัน-ทิ-มา-พอน Chan Thi Ma Phon หญิง -
สมาน 18 สะ-หมาน Sa Man ชาย ทําให้ติดกัน ทําให้สนิท
จริยามาศ 36 จะ-ริ-ยา-มาด Cha Ri Ya Mat หญิง ผู้มีกิริยาที่มีคุณค่าดุจทอง
มาเนติ 20 มา-เนด Ma Net หญิง ยกย่องนับถือ
กิตตมา 17 กิ-ตด-มา Ki Tot Ma ไม่ระบุ -
พวงมาลา 29 พวง-มา-ลา Phuang Ma La หญิง -
จิตติมาภรณ์ 45 จิด-ติ-มา-พอน Chit Ti Ma Phon หญิง ผู้มีสติปัญญาอันประเสริฐ
อุมารุจี 31 อุ-มา-รุ-จี U Ma Ru Chi ไม่ระบุ -
กุมมาร 17 กุม-มาน Kum Man ชาย -
อิสมาอีล 42 อิด-มา-อีน It Ma In ชาย -
มูลมาส 26 มูน-มาด Mun Mat หญิง -
สุภมาศ 22 สุ-พะ-มาด Su Pha Mat หญิง วันคืนเดือนปี
ลดามาศ 21 ละ-ดา-มาด La Da Mat ไม่ระบุ สายทอง
มาโนจน์ 35 มา-โนด Ma Not ชาย ความรัก
เกศมารินทร์ 43 เกด-มา-ริน Ket Ma Rin ไม่ระบุ ผู้อยู่สูงสุดเหนือสิ่งกีดขวางทั้งปวง
ชมาพร 20 ชะ-มา-พอน Cha Ma Phon ไม่ระบุ แมวที่ประเสริฐ
คันธิมา 27 คัน-ทิ-มา Khan Thi Ma ไม่ระบุ มีกลิ่นหอม
ษมากร 15 สะ-หมา-กอน Sa Ma Kon หญิง ผู้สร้างความอดกลั้น
บุณมา 14 บุน-มา Bun Ma ชาย การมาของบุญ
มาณพ 19 มา-นบ Ma Nop ชาย คน, มนุษย์
ทิพย์มาลี 49 ทิบ-มา-ลี Thip Ma Li หญิง -
แก้วติมา 24 แก้ว-ติ-มา Kaeo Ti Ma หญิง -
มานะชัย 29 มา-นะ-ชัย Ma Na Chai ชาย พยายามบากบั่นจนประสบชัยชนะ