บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เมธาชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เมธาชา
ชื่อ เมธาชา ความหมาย แปลว่า ผู้เกิดมาเป็นปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มา-ทา-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ma Tha Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมธาชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เมธาชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมธาชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมธาชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ เมธาชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ เมธาชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมธาชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เมธาชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมธาชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ เมธาชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมธาชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เมธาชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชุลีมาศ 29 ชุ-ลี-มาด Chu Li Mat หญิง -
กฤติมาพร 27 กริด-มา-พอน Krit Ma Phon หญิง พรของนักปราชญ์
มานัส 22 มา-นัด Ma Nat ชาย -
มารินทร์ 33 มา-ริน Ma Rin หญิง สิ่งขัดขวาง
โยนมา 23 โยน-มา Yon Ma หญิง -
ขวัญธิมา 30 ขวัน-ทิ-มา Khwan Thi Ma ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักยิ่ง
กรประทุมมา 28 กอน-ประ-ทุม-มา Kon Pra Thum Ma ไม่ระบุ -
จินดามาตร์ 39 จิน-ดา-มาด Chin Da Mat ไม่ระบุ คิดประมาณ
สุธรรมา 26 สุ-ทัม-มา Su Tham Ma ไม่ระบุ -
นัฐฌิมา 33 นัด-ถะ-ชิ-มา Nat Tha Chi Ma หญิง -
ปรียามาศ 35 ปรี-ยา-มาด Pri Ya Mat หญิง เดือนอันเป็นที่รัก
ศุภมาส 22 สุ-พะ-มาด Su Pha Mat หญิง วันคืนเดือนปี
อัศมา 23 อัด-สะ-มา At Sa Ma หญิง -
แก้วมาลี 30 แก้ว-มา-ลี Kaeo Ma Li หญิง -
รดอุมา 18 รด-อุ-มา Rot U Ma หญิง -
มานา 12 มา-นา Ma Na หญิง -
เจตน์กานติมา 45 เจด-กาน-ติ-มา Chet Kan Ti Ma หญิง ผู้มีความคิดงามน่ารัก
กีรติธีมา 36 กี-ระ-ติ-ที-มา Ki Ra Ti Thi Ma หญิง ผู้มีชื่อเสียงด้านสติปัญญา
มาลีณี 31 มา-ลี-นี Ma Li Ni หญิง -
ประมาณ 21 ประ-มาน Pra Man ชาย -
ทัณฑิมา 23 ทัน-ทิ-มา Than Thi Ma หญิง ชื่อนกในเทพนิยาย
เฐจมาศ 30 เถด-มาด Thet Mat ไม่ระบุ -
นิอักมาล 32 นิ-อัก-มาน Ni Ak Man ชาย -
มาไลย 29 มา-ลัย Ma Lai หญิง พวงดอกไม้
จันธิมา 29 จัน-ทิ-มา Chan Thi Ma หญิง งามเหมือนพระจันทร์
จินต์มาตา 37 จิน-มา-ตา Chin Ma Ta ไม่ระบุ ความคิดของแม่
แก้วคำมา 22 แก้ว-คัม-มา Kaeo Kham Ma ชาย -
พริมารตี 36 พิ-มา-ระ-ตี Phi Ma Ra Ti หญิง ผู้มีความยินดียิ่งในความประเสริฐ
มานีณัฏฐ์ 54 มา-นี-นัด Ma Ni Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีมานะ
บุบมา 11 บุบ-มา Bup Ma หญิง -
จุฬามาศ 26 จุ-ลา-มาด Chu La Mat หญิง -
หมาย 19 หมาย Mai ชาย -
ทุมาวดี 22 ทุ-มา-วะ-ดี Thu Ma Wa Di ไม่ระบุ -
มารยาท 20 มา-ระ-ยาด Ma Ra Yat หญิง กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ
บงกชมาศ 20 บง-กด-มาด Bong Kot Mat ไม่ระบุ -
ษมาสินี 33 สะ-มา-สิ-นี Sa Ma Si Ni หญิง หญิงงามผู้มีความอดกลั้น, รู้อภัย
สุมาตรา 22 สุ-มาด-ตรา Su Mat Tra หญิง -
ชุตติมา 19 ชุ-ตะ-ติ-มา Chu Ta Ti Ma หญิง -
มาลีรักษ์ 41 มา-ลี-รัก Ma Li Rak หญิง -
กัณฐิมา 29 กัน-ถิ-มา Kan Thi Ma ไม่ระบุ หญิงสาวที่เป็นนักปราชญ์