บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เมธัสสิทธิ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เมธัสสิทธิ์
ชื่อ เมธัสสิทธิ์ ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้มีปัญญาและอำนาจ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เม-ทัด-สิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Me That Sit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมธัสสิทธิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เมธัสสิทธิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมธัสสิทธิ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เมธัสสิทธิ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ เมธัสสิทธิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เมธัสสิทธิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมธัสสิทธิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ เมธัสสิทธิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมธัสสิทธิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ เมธัสสิทธิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เมธัสสิทธิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เมธัสสิทธิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุเมธ 19 สุ-เมด Su Met ชาย คนมีปัญญาดี, นักปราชญ์
เม็ง 17 เม็ง Meng ชาย -
เมชิน 18 เม-ชิน Me Chin ชาย -
เมืองมนต์ 44 เมือง-มน Mueang Mon ชาย -
ปรเมศฐ์ 38 ปอ-ระ-เมด Po Ra Met ชาย ผู้สูงสุด คือ พระพรหม
ภูเมศ 17 พู-เมด Phu Met ชาย ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
โกเมฆ 15 โก-เมก Ko Mek ชาย -
ปัทเมศย์ 38 ปัด-ทะ-เมด Pat Tha Met ไม่ระบุ ชื่อพระวิษณุ
เมรี 18 เม-รี Me Ri หญิง -
เมธี 18 เม-ที Me Thi ชาย นักปราชญ์
อำเมอร์ 33 อัม-เมอ Am Moe หญิง -
เมืองพล 36 เมือง-พน Mueang Phon ชาย -
เมียด 23 เมียด Miat หญิง -
จงกฤตเมธ 24 จง-กริด-เมด Chong Krit Met ชาย ต้องมีปัญญาแน่นอน
เมืองจันทร์ 51 เมือง-จัน Mueang Chan หญิง -
เมธยดา 21 เมด-ทะ-ยะ-ดา Met Tha Ya Da หญิง ความเข้มแข็ง
เมธพันธ์ 41 เมด-พัน Met Phan ชาย -
ราเมศวร์ 38 รา-เมด Ra Met ชาย พระรามผู้ยิ่งใหญ่
ศรีสองเมือง 55 สี-สอง-เมือง Si Song Mueang หญิง -
ธีรเมท 23 ที-ระ-เมด Thi Ra Met ไม่ระบุ นักปราชญ์
เมธาวัฒน์ 39 เม-ทา-วัด Me Tha Wat ชาย -
ฟาตีเมาะ 31 ฟา-ตี-เมาะ Fa Ti Mo หญิง -
เมธพร 23 เมด-ทะ-พอน Met Tha Phon หญิง ประเสริฐด้วยปัญญา
เมฆคะ 18 เมก-คะ Mek Kha ไม่ระบุ -
กฤตเมธี 23 กริด-ตะ-เม-ที Krit Ta Me Thi ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่ประสบความสำเร็จ
เมธาชัย 26 เม-ทา-ชัย Me Tha Chai ไม่ระบุ -
เมธานันท์ 36 เม-ทา-นัน Me Tha Nan ชาย ผู้ยินดีในความรอบรู้
จารุเมธ 23 จา-รุ-เมด Cha Ru Met ชาย -
ประเมียน 37 ประ-เมียน Pra Mian ชาย -
เมะวิน 26 เม-ทา-วิน Me Tha Win ไม่ระบุ หญิงผู้มีปัญญา
เมมภาศี 28 เมม-พา-สี Mem Pha Si หญิง -
สำเมริง 25 สัม-เม-ริง Sam Me Ring ชาย -
กิตติเมศร์ 42 กิด-ติ-เมด Kit Ti Met ชาย ผู้ยินดียิ่งในชื่อเสียง
เจตน์เมธี 43 เจ-เม-ที Che Me Thi ไม่ระบุ ความคิดเห็นของนักปราชญ์
เมธีชัย 32 เม-ที-ไช Me Thi Chai ไม่ระบุ ชัยชนะของผู้ฉลาด
จิรเมศน์ 42 จิ-ระ-เมด Chi Ra Met ชาย นักปราชญ์ที่มีความมั่นคง
เมือง 22 เมือง Mueang ชาย -
เมธยา 20 เมด-ทะ-ยะ Met Tha Ya หญิง เข็มแข็ง
เมียม 27 เมี่ยม Miam ชาย -
เมยาวีณ์ 43 เม-ยา-หวี Me Ya Wi หญิง -