บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เพ็ญลยาภรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เพ็ญลยาภรณ์
ชื่อ เพ็ญลยาภรณ์ ความหมาย แปลว่า เครื่องประดับของดวงจันทร์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เพ็น-ละ-ยา-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phen La Ya Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ญลยาภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เพ็ญลยาภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ญลยาภรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ญลยาภรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 117 หรือ 17
หมายเลข 17 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการถูกลิดรอนและการขัดขวางความสำเร็จของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ พลังของหมายเลขจะทำให้เจอแต่สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี และส่งผลไปถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคถุงน้ำดี โรคตับอักเสบ ไมเกรน เจ็บกระดูกข้อต่อในร่างกาย ในทางตรงกันข้ามหมายเลขนี้ให้พลังด้านความสำเร็จ แม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามา แต่ก็ถือว่ายังบริหารความสำเร็จของชีวิตให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ เช่นเดียวกันกับหน้าที่การงาน ก็ยังสามารถมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นได้ แต่ก็มักจะถูกกดดันจากสังคมรอบข้าง ถ้าใจไม่แข็งพอ ขาเก้าอี้อาจหักได้ง่ายๆ มีโอกาสทำให้ต้องตกจากตำแหน่งที่อยู่ได้มากเลยทีเดียว
ชื่อ เพ็ญลยาภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ เพ็ญลยาภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เพ็ญลยาภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เพ็ญลยาภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เพ็ญลยาภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ เพ็ญลยาภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เพ็ญณิดา 33 เพ็น-นิ-ดา Phen Ni Da หญิง -
เพ็ญโชติ 35 เพ็น-โชด Phen Chot หญิง -
เพ็ญนีติ์ 50 เพ็น-นี Phen Ni หญิง แสงจันทร์นำทาง
เพ็ญมะณี 43 เพ็น-มะ-นี Phen Ma Ni หญิง -
ศริริเพ็ญ 45 สิ-ริ-เพ็น Si Ri Phen ไม่ระบุ -
พวงเพ็ญ 38 พวง-เพ็น Phuang Phen หญิง เต็มพวง, เต็มช่อ
สุพรเพ็ญ 42 สุ-พอน-เพ็น Su Phon Phen ไม่ระบุ -
เพ็ญภา 24 เพ็น-พา Phen Pha หญิง -
เพ็ญสว่าง 39 เพ็น-สะ-หว่าง Phen Sa Wang หญิง -
เพ็ญนพร 39 เพ็น-นะ-พอน Phen Na Phon ไม่ระบุ -
เพ็ญรตี 36 เพ็น-ระ-ตี Phen Ra Ti หญิง เปี่ยมด้วยความรักยินดี
เพ็ญพักตร์ 51 เพ็น-พัก Phen Phak หญิง หน้าอิ่มเอิบ
เพ็รชรัตน์ 49 เพ็น-ชะ-รัด Phen Cha Rat หญิง -
พักตร์เพ็ญ 51 พัก-เพ็น Phak Phen หญิง -
เพ็ญสุดา 32 เพ็น-สุ-ดา Phen Su Da หญิง ลูกสาวผู้น่ารัก
เพ็ญโภคา 32 เพ็น-โพ-คา Phen Pho Kha ไม่ระบุ เต็มไปด้วยทรัพย์สิน
พิมพ์เพ็ญ 56 พิม-เพ็น Phim Phen ไม่ระบุ -
เพ็ญพิชชา 39 เพ็น-พิด-ชา Phen Phit Cha หญิง เต็มไปด้วยความรู้
เพ็ญพาส 38 เพ็น-พาด Phen Phat หญิง เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์
เพ็ญลัดดา 35 เพ็น-ลัด-ดา Phen Lat Da หญิง -
เพ็ญวรินทร์ 55 เพ็น-วะ-ริน Phen Wa Rin ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐที่บริบูรณ์
เพ็ญนะพา 40 เพ็น-นะ-พา Phen Na Pha ไม่ระบุ พระจันทร์เต็มดวง
เพ็ญพิศชยา 52 เพ็น-พิด-ชะ-ยา Phen Phit Cha Ya หญิง -
เพ็ญพัฒน์ 51 เพ็น-พัด Phen Phat หญิง -
บำเพ็น 26 บัม-เพ็น Bam Phen หญิง -
เพ็ญเดือน 43 เพ็น-เดือน Phen Duean ไม่ระบุ -
เพ็ญวิภา 34 เพ็น-วิ-พา Phen Wi Pha หญิง -
วรรณ์เพ็ญ 50 วัน-เพ็น Wan Phen หญิง -
รำเพ็ญ 27 รัม-เพ็น Ram Phen หญิง -
สุขวันเพ็ญ 47 สุก-วัน-เพ็น Suk Wan Phen หญิง -
รุ่งเพ็ญ 30 รุ่ง-เพ็น Rung Phen หญิง -
เพ็ญไสว 44 เพ็น-สะ-หวัย Phen Sa Wai หญิง -
เพ็ญพิชญ์ญา 54 เพ็น-พิด-ยา Phen Phit Ya ไม่ระบุ ผู้เต็มไปด้วยความรู้
จันทร์เพ็ญ 51 จัน-เพ็น Chan Phen หญิง พระจันทร์เต็มดวง
เพ็ญโพยม 47 เพ็น-พะ-โยม Phen Pha Yom ไม่ระบุ -
เพ็ญภัค 31 เพ็น-พัก Phen Phak หญิง หน้าอิ่มเอิบ
เพ็ญคำ 27 เพ็น-คัม Phen Kham หญิง -
ฟองเพ็ญ 38 ฟอง-เพ็น Fong Phen หญิง -
เพ็ญจรัส 43 เพ็น-จะ-หรัด Phen Cha Rat หญิง -
ภัททิ์เพ็ญศรี 60 พัด-เพ็น-สี Phat Phen Si ไม่ระบุ สิ่งประเสริฐที่งดงามบริบูรณ์