บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เพ็ชรศรี

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เพ็ชรศรี
ชื่อ เพ็ชรศรี ความหมาย แปลว่า เพชรแห่งโชค เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เพ็ด-สี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phet Si
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ชรศรี ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เพ็ชรศรี ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ชรศรี ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ชรศรี ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ เพ็ชรศรี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เพ็ชรศรี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เพ็ชรศรี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ เพ็ชรศรี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เพ็ชรศรี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เพ็ชรศรี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เพชรนภา 23 เพ็ด-นะ-พา Phet Na Pha หญิง เพชรแห่งท้องฟ้า
น้ำเพรช 24 น้าม-เพ็ด Nam Phet หญิง -
เพชรนรินทร์ 48 เพ็ด-นะ-ริน Phet Na Rin หญิง -
เพชรมะณี 37 เพ็ด-มะ-นี Phet Ma Ni หญิง -
ยอดเพ็ชร 39 ยอด-เพ็ด Yot Phet ชาย -
พาเพชร 25 พา-เพ็ด Pha Phet ไม่ระบุ ผู้ที่พกพาเพชร
บุญเพชร 23 บุน-เพ็ด Bun Phet ชาย -
เพชรี 23 เพ็ด-ชะ-รี Phet Cha Ri หญิง เพชร
บุญเพ็ชร 31 บุน-เพ็ด Bun Phet ชาย -
เพ็ญเพชร 38 เพ็น-เพ็ด Phen Phet ไม่ระบุ -
เพ็ชรชมภู 34 เพ็ด-ชม-พู Phet Chom Phu ไม่ระบุ -
เพ็ชรมณี 41 เพ็ด-มะ-นี Phet Ma Ni หญิง -
กิ่งเพ็ชร 32 กิ่ง-เพ็ด King Phet ชาย เครื่องประดับที่งดงาม
หยาดเพชร 31 หาด-เพ็ด Hat Phet หญิง แสงประกายของเพชรที่สะท้อนเงางาม
ไกรเพชร 30 กรัย-เพ็ด Krai Phet ชาย -
เพชรพริม 37 เพ็ด-พริม Phet Phrim ไม่ระบุ -
แสงเพชร 27 แสง-เพ็ด Saeng Phet หญิง -
ดุจเพชร 24 ดุด-เพ็ด Dut Phet หญิง เหมือนเพชร
พงษ์เพชร 39 พง-เพ็ด Phong Phet ชาย ผู้ประดุจดั่งเพชรมาเกิด
เพ็ชร์นิน 47 เพ็ด-นิน Phet Nin ไม่ระบุ -
เพชราวรรณ์ 45 เพ็ด-ชะ-รา-วัน Phet Cha Ra Wan หญิง -
เพชรณริน 34 เพ็ด-นะ-ริน Phet Na Rin หญิง -
เพชรมณี 33 เพ็ด-มะ-นี Phet Ma Ni หญิง แก้วที่แข็งที่สุด มีการหักเหแสงมากที่สุดจึงมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยอื่นๆ
รุ่งเพ็ชร 32 รุ่ง-เพ็ด Rung Phet ชาย เวลาเริ่มต้นวันใหม่ที่ดี
ขวัญน้ำเพชร 40 ขวัน-น้าม-เพ็ด Khwan Nam Phet หญิง ผู้เป็นที่รักดุจเพชรน้ำงาม
ประกายเพชร์ 45 ประ-กาย-เพ็ด-ชะ Pra Kai Phet Cha ได้ทั้งชายและหญิง -
เพ็ช 20 เพ็ด Phet ไม่ระบุ -
เครือเพชร 39 เครือ-เพ็ด Khruea Phet หญิง -
เพชราภรณ์ 36 เพ็ด-ชะ-รา-พอน Phet Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
จักรเพชร 31 จัก-เพ็ด Chak Phet ชาย จักรที่แข็งแกร่ง
เพ็ชรไภร 38 เพ็ด-พะ-รัย Phet Pha Rai หญิง -
เพชรจันทร์ 45 เพ็ด-จัน Phet Chan หญิง -
เพ็ชร์รัตน์ 58 เพ็ด-รัด Phet Rat หญิง แก้วที่เป็นเพชร
บัวเพ็ช 32 บัว-เพ็ด Bua Phet ไม่ระบุ -
เพชรสมร 32 เพ็ด-สะ-หมอน Phet Sa Mon หญิง -
รุ้งเพชร 25 รุ้ง-เพ็ด Rung Phet หญิง -
เพชรรุ้ง 25 เพ็ด-รุ้ง Phet Rung ไม่ระบุ -
เพชรรักษ์ 38 เพ็ด-รัก Phet Rak ชาย -
คมเพชร 25 คม-เพ็ด Khom Phet ไม่ระบุ กล้าแข็งมาก
เพชรชฎา 24 เพ็ด-ชะ-ดา Phet Cha Da หญิง เพชรที่ประดับบนชฎา