บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เพ็ชรศรี

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เพ็ชรศรี
ชื่อ เพ็ชรศรี ความหมาย แปลว่า เพชรแห่งโชค เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เพ็ด-สี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phet Si
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ชรศรี ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เพ็ชรศรี ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ชรศรี ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ชรศรี ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ เพ็ชรศรี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เพ็ชรศรี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เพ็ชรศรี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ เพ็ชรศรี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เพ็ชรศรี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เพ็ชรศรี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กมลเพชร 28 กะ-มน-เพ็ด Ka Mon Phet ไม่ระบุ -
เพชรชยางกูร 36 เพ็ด-ชะ-ยาง-กูน Phet Cha Yang Kun ไม่ระบุ -
เพชรินทร์ 39 เพ็ด-ชะ-ริน Phet Cha Rin หญิง -
ไกรเพชร 30 กรัย-เพ็ด Krai Phet ชาย -
ประกายเพชร์ 45 ประ-กาย-เพ็ด-ชะ Pra Kai Phet Cha ไม่ระบุ -
จันทร์เพ็ชร 53 จัน-เพ็ด Chan Phet ไม่ระบุ จันทร์งามดุจเพชร
หนูเพชร 28 หนู-เพ็ด Nu Phet ไม่ระบุ -
เพชรวดี 30 เพ็ด-วะ-ดี Phet Wa Di หญิง -
เพชรดา 18 เพ็ด-ชะ-ดา Phet Cha Da หญิง -
เพลินเพชร 41 เพลิน-เพ็ด Phloen Phet ไม่ระบุ -
สายเพชร์ 41 สาย-เพ็ด-ชะ Sai Phet Cha ไม่ระบุ -
สมเพ็ชร 36 สม-เพ็ด Som Phet หญิง -
เพ็ญเพชร 38 เพ็น-เพ็ด Phen Phet ไม่ระบุ -
เพชรพรม 33 เพ็ด-พรม Phet Phrom ไม่ระบุ -
เพชรจู 24 เพ็ด-จู Phet Chu หญิง -
สันติ์เพ็ชญ์ 65 สัน-เพ็ด San Phet ชาย ผู้รู้หมด, ผู้รู้ทั่ว
เพชรลัดดา 29 เพ็ด-ลัด-ดา Phet Lat Da หญิง -
ดุจเพชร 24 ดุด-เพ็ด Dut Phet ไม่ระบุ -
บุญเพ็ชร 31 บุน-เพ็ด Bun Phet ชาย -
น้ำเพ็ชร 32 น้าม-เพ็ด Nam Phet หญิง -
เพ็ชรพันธ์ 54 เพ็ด-พัน Phet Phan ไม่ระบุ -
กิ่งเพชร 24 กิ่ง-เพ็ด King Phet หญิง เครื่องประดับที่งดงาม
เพชรา 17 เพ็ด-ชะ-รา Phet Cha Ra หญิง -
พวงเพ็ชร์ 49 พวง-เพ็ด Phuang Phet หญิง -
ศักดิ์เพชร 42 สัก-เพ็ด Sak Phet ชาย -
มงคลเพ็ชร 41 มง-คน-เพ็ด Mong Khon Phet ชาย -
นำเพ็ชร์ 39 นัม-เพ็ด Nam Phet หญิง -
เพชรศิลป์ 44 เพ็ด-สิน Phet Sin ชาย -
เพชรสุก 25 เพ็ด-ชะ-สุก Phet Cha Suk หญิง -
สรรเพชญ 31 สัน-เพ็ด San Phet ชาย ผู้รู้หมด, ผู้รู้ทั่ว
เพชรกะรัต 32 เพ็ด-กะ-หรัด Phet Ka Rat ไม่ระบุ หน่วยน้ำหนักของเพชร
เพชรรุ้ง 25 เพ็ด-รุ้ง Phet Rung ไม่ระบุ -
ลอองเพชร 36 ละ-ออง-เพ็ด La Ong Phet หญิง -
กรัตเพชร 28 กรัด-เพ็ด Krat Phet ไม่ระบุ หน่วยน้ำหนักที่ใช้ในการชั่งเพชร
เพ็ชรา 25 เพ็ด-รา Phet Ra หญิง -
รุ้งเพ็ชร 33 รุ้ง-เพ็ด Rung Phet หญิง -
ฉัตรเพชร 32 ฉัด-เพ็ด Chat Phet ชาย ฉัตรที่ทรงคุณค่า ร่มเงาอันทรงค่า
ช่อเพ็ชร 33 ช่อ-เพ็ด Cho Phet หญิง พวงเพชร
แก้วเพชร 27 แก้ว-เพ็ด Kaeo Phet ไม่ระบุ แก้วและเพชร
เพชรรักษ์ 38 เพ็ด-รัก Phet Rak ชาย -