บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เพ็ชรวงกต

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เพ็ชรวงกต
ชื่อ เพ็ชรวงกต ความหมาย แปลว่า เพชรที่หายาก เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เพ็ด-วง-กด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phet Wong Kot
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ชรวงกต ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เพ็ชรวงกต ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ชรวงกต ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 4
หมายเลข 4 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเอาแต่ใจ ส่งเสริมถึงความเศร้าและความน้อยเนื้อต่ำใจของเจ้าชะตา จิตใจและสติมักไม่สงบ มีเรื่องวุ่นวายให้เก็บเอามาคิด เป็นคนขี้น้อยใจมาก ห้ามใครขัดหรือว่าหน่อยไม่ได้ จะเอาแต่นั่งเศร้า และร้องไห้ อมทุกข์ ชะตาชีวิตไม่ราบรื่น ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เพ็ชรวงกต ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 103 หรือ 13
หมายเลข 13 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลัน มีทั้งดีและไม่ดี แต่ส่วนใหญ่จะให้ผลค่อนข้างไม่ดีมากกว่า มีทั้งปัญหาของความรัก จะต้องพานพบถึงจุดจบ การมีเรื่องชู้สาว มีรักสามเศร้าเกิดขึ้นทั้งชีวิต รวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการผ่าตัด จะมีปัญหาด้านสุขภาพให้ได้ดูแลในส่วนของโรคสายตา นิ่ว กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นแม้ว่าจะเป็นเลขไม่ดี แต่ก็ยังให้พลังในเรื่องของลาภลอย คือจะมีโชคลาภอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็มักจะใช้ลาภผลหรือกำไรที่ได้มา ใช้จนหมดสิ้น หาประโยชน์ใดๆ จากโชคลาภวาสนาของตนไม่ได้เลย
ชื่อ เพ็ชรวงกต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ เพ็ชรวงกต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เพ็ชรวงกต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เพ็ชรวงกต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
บังเพชร 24 บัง-เพ็ด Bang Phet หญิง -
ชมเพ็ชร 31 ชม-เพ็ด Chom Phet หญิง -
เพชรวรรณ 35 เพ็ด-วัน Phet Wan ไม่ระบุ -
เพ็ชรพันธุ์ 55 เพ็ด-พัน Phet Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งเพชร
เพชรกะรัต 32 เพ็ด-กะ-หรัด Phet Ka Rat ไม่ระบุ หน่วยน้ำหนักของเพชร
เพชราลักษณ์ 46 เพ็ด-ชะ-รา-ลัก Phet Cha Ra Lak หญิง ลักษณะของผู้มีเพชร
สีเพชร 30 สี-เพ็ด Si Phet ชาย -
เพชรณริน 34 เพ็ด-นะ-ริน Phet Na Rin หญิง -
กมลเพชร 28 กะ-มน-เพ็ด Ka Mon Phet ไม่ระบุ -
ผ่องเพชร์ 42 ผ่อง-เพ็ด-ชะ Phong Phet Cha ชาย -
จักรเพชร 31 จัก-เพ็ด Chak Phet ชาย จักรที่แข็งแกร่ง
ศรีเพชร์ 43 สี-เพ็ด-ชะ Si Phet Cha ชาย -
สมเพ็ศ 37 สม-เพ็ด Som Phet หญิง -
น้ำเพ็ชร 32 น้าม-เพ็ด Nam Phet หญิง -
เพชร์รุ่ง 33 เพ็ด-ชะ-รุ่ง Phet Cha Rung หญิง -
เพ็ชรนภา 31 เพ็ด-นะ-พา Phet Na Pha หญิง เพชรแห่งท้องฟ้า
ศรเพ็ชร 35 สอน-เพ็ด Son Phet ไม่ระบุ -
เพชราภรณ 27 เพ็ด-ชะ-รา-พอน Phet Cha Ra Phon ไม่ระบุ -
เพชรพรม 33 เพ็ด-พรม Phet Phrom ไม่ระบุ -
เพชร์ชนก 33 เพ็ด-ชะ-ชะ-นก Phet Cha Cha Nok ไม่ระบุ -
เพชรดาว 24 เพ็ด-ดาว Phet Dao หญิง ดาวบนท้องฟ้า มีแสงระยิบระยับดั่งเพชร
เพชรรัตน์ 41 เพ็ด-รัด Phet Rat หญิง แก้วที่เป็นเพชร
เพชรวดี 30 เพ็ด-วะ-ดี Phet Wa Di หญิง -
บุญเพ็ชร 31 บุน-เพ็ด Bun Phet ชาย -
เพ็ช 20 เพ็ด Phet ไม่ระบุ -
รุ้งเพชร 25 รุ้ง-เพ็ด Rung Phet หญิง -
เพ็ชพร 32 เพ็ด-พอน Phet Phon ชาย -
เพชรศิริรักษ์ 57 เพ็ด-สิ-หริ-รัก Phet Si Ri Rak หญิง -
เพ็ชชรี 33 เพ็ด-ชะ-รี Phet Cha Ri หญิง เพชร
สมเพชร 28 สม-เพ็ด Som Phet หญิง เพชรที่เหมาะสม
สายเพชร 32 สาย-เพ็ด Sai Phet หญิง -
ธนูเพชร 27 ทะ-นู-เพ็ด Tha Nu Phet ชาย -
เพชรภูมิ 28 เพ็ด-พูม Phet Phum ชาย เพชรของแผ่นดิน
แก้วเพชร 27 แก้ว-เพ็ด Kaeo Phet ไม่ระบุ แก้วและเพชร
เพ็ชราภรณ์ 44 เพ็ด-ชะ-รา-พอน Phet Cha Ra Phon หญิง -
เพชรศรี 34 เพ็ด-สี Phet Si หญิง -
เพ็ชไพรินทร์ 64 เพ็ด-พัย-ริน Phet Phai Rin หญิง อัญมณีที่มีค่ายิ่ง
เพ็ชรศรี 42 เพ็ด-สี Phet Si หญิง เพชรแห่งโชค
คลังเพชร 32 คลัง-เพ็ด Khlang Phet ไม่ระบุ ที่เก็บรักษาเพชรจำนวนมาก
เพชรเกษภรณ์ 42 เพ็ด-เกด-พอน Phet Ket Phon หญิง ค้ำจุนเพชรที่สูงสุด