บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เตชะสินธุ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เตชะสินธุ์
ชื่อ เตชะสินธุ์ ความหมาย แปลว่า มีเดชดั่งสายน้ำใหญ่ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เต-ชะ-สิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Te Cha Sin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เตชะสินธุ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เตชะสินธุ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เตชะสินธุ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เตชะสินธุ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 83
หมายเลข 83 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของตัณหาและความแตกหัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดเรื่องราวรุนแรง โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว มักจะเอาอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเป็นที่ตั้ง ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของหมายเลขนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆ เรื่อง ทั้งคดีความ การเชื่อใจคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ที่สำคัญเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง จะหันไปพึ่งสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาที่กระตุ้นกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชะตาชีวิตในระยะยาวเลย
ชื่อ เตชะสินธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เตชะสินธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เตชะสินธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ เตชะสินธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เตชะสินธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ เตชะสินธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เตชะสินธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เตชะสินธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เตียงคํา 27 เตียง-คัม Tiang Kham หญิง -
เตย 13 เตย Toei ชาย -
บัวเต็ม 30 บัว-เต็ม Bua Tem หญิง -
เตี้ยว 28 เตี้ยว Tiao ชาย -
เตาะ 10 เตาะ To หญิง -
บุญเต็ม 25 บุน-เต็ม Bun Tem ชาย -
เตชสิทธิ์ 36 เต-ชะ-สิด Te Cha Sit ชาย สำเร็จด้วยเดช
เตือนจิตร 40 เตือน-จิด Tuean Chit หญิง เตือนความงาม
เตรียมจิต 42 เตรียม-จิด Triam Chit หญิง เตรียมใจ
เตวัฒน์ 32 เต-วัด Te Wat ชาย ท่านผู้เจริญ
เต้า 8 เต้า Tao ชาย -
เตื่อย 27 เตื่อย Tueai ไม่ระบุ -
เนตรสุทธิ์ 40 เตด-ตระ-สุด Tet Tra Sut ชาย นำไปสู่ความหมดจด
เตชิตา 15 เต-ชิ-ตา Te Chi Ta หญิง ผู้ฉลาดหลักแหลม, ผู้มีปัญญา
เตี่ยง 23 เตี่ยง Tiang ชาย -
เตชัส 18 เต-ชัด Te Chat ชาย เดชหรืออำนาจ
เตี๋ยว 29 เตี๋ยว Tiao หญิง -
เตือนจิตร์ 49 เตือน-จิด Tuean Chit หญิง เตือนความงาม
เตี้ย 22 เตี้ย Tia หญิง -
คำเตียง 27 คัม-เตียง Kham Tiang หญิง -
เตมีย์วินท์ 59 เต-มี-วิน Te Mi Win ชาย ผู้เป็นที่ยินดีของคนทั้งหลาย
เติมศักดิ์ 40 เติม-สัก Toem Sak ชาย -
นิเต๊าะ 26 นิ-เต๊าะ Ni To ไม่ระบุ -
เตรียมจิตต์ 54 เตรียม-จิด Triam Chit หญิง เตรียมใจ
เตชณัฐ 25 เต-ชะ-นัด Te Cha Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีอำนาจมาก
สุเตียง 30 สุ-เตียง Su Tiang หญิง -
เต้ย 15 เต้ย Tey หญิง -
เตโชดม 17 เต-โช-ดม Te Cho Dom ชาย มีเดชสูงสุด
เต็มหทัย 36 เต็ม-หะ-ทัย Tem Ha Thai หญิง ผู้มากไปด้วยความน่ารัก
เต็ง 15 เต็ง Teng หญิง -
เตชพัฒน์ 36 เตด-พัด Tet Phat ชาย -
บุญเตียว 33 บุน-เตียว Bun Tiao ชาย -
เตชิดา 13 เต-ชิ-ดา Te Chi Da ไม่ระบุ มีอำนาจ, มีเดช
หมี่เตอะ 33 หมี่-เตอะ Mi Toe ไม่ระบุ -
เตชน์ 21 เตด Tet ชาย ว่องไว, ฉลาด, ลูกศร
บุญเต็ง 22 บุน-เต็ง Bun Teng ไม่ระบุ -
มาซีเต๊าะห์ 51 มา-ซี-เต๊าะ Ma Si To หญิง ชื่อของหญิงคนหนึ่งที่มีอีม่าน
น้ำเต้า 16 น้าม-เต้า Nam Tao หญิง -
เต๊ะ 16 เต๊ะ Te หญิง -
เติ่ง 12 เติ่ง Toeng ชาย -