บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เตชะสินธุ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เตชะสินธุ์
ชื่อ เตชะสินธุ์ ความหมาย แปลว่า มีเดชดั่งสายน้ำใหญ่ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เต-ชะ-สิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Te Cha Sin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เตชะสินธุ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เตชะสินธุ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เตชะสินธุ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เตชะสินธุ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 83
หมายเลข 83 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของตัณหาและความแตกหัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดเรื่องราวรุนแรง โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว มักจะเอาอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเป็นที่ตั้ง ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของหมายเลขนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆ เรื่อง ทั้งคดีความ การเชื่อใจคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ที่สำคัญเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง จะหันไปพึ่งสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาที่กระตุ้นกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชะตาชีวิตในระยะยาวเลย
ชื่อ เตชะสินธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เตชะสินธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เตชะสินธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ เตชะสินธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เตชะสินธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ เตชะสินธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เตชะสินธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เตชะสินธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
คำเต็ม 23 คัม-เต็ม Kham Tem หญิง -
เตชิต 14 เต-ชิด Te Chit ชาย คมกล้าหรือฉลาดเฉียบแหลม
เต้ก 8 เต้ก Tek ชาย -
เต้ย 15 เต้ย Tey หญิง -
สะเตน 21 สะ-เตน Sa Ten ชาย -
เตอ 11 เตอ Toe หญิง -
เตชทัต 15 เต-ชะ-ทัด Te Cha That ชาย ผู้ให้เดช, ผู้ให้อำนาจ, มีเดชมาก
ชินเตชินทร์ 41 ชิน-เต-ชิน Chin Te Chin ชาย เจ้าแห่งอำนาจมาแต่เดิม, เจ้าแห่งเดชแต่ก่อนเก่า
เตือนจิตร์ 49 เตือน-จิด Tuean Chit หญิง เตือนความงาม
เตี้ยง 24 เตี้ยง Tiang หญิง -
เตชะ 11 เต-ชะ Te Cha ชาย อำนาจ(รากศัพท์มาจากคำว่า เตช)
เต๊อะ 22 เต๊อะ Toe ชาย -
เตียน 25 เตียน Tian หญิง -
เตี้ยงแก้ว 35 เตี้ยง-แก้ว Tiang Kaeo หญิง -
เตือนตา 27 เตือน-ตา Tuean Ta หญิง -
หมี่เตอะ 33 หมี่-เตอะ Mi Toe ไม่ระบุ -
เตียมต๋า 32 เตียม-ต๋า Tiam Ta หญิง -
ทองเติม 23 ทอง-เติม Thong Toem หญิง -
ลำเตือน 30 ลัม-เตือน Lam Tuean หญิง -
เตือนใจ 35 เตือน-จัย Tuean Chai หญิง สอนตัวเอง
จันทร์เต้า 37 จัน-เต้า Chan Tao หญิง -
สมเจตร์ 36 สม-จะ-เต Som Cha Te ชาย -
เจตศพงษ์ 41 จะ-เตด-พง Cha Tet Phong ชาย -
เตือนทิวา 35 เตือน-ทิ-วา Tuean Thi Wa หญิง -
เตชินท์วิทย์ 54 เต-ชิน-นะ-วิด Te Chin Na Wit ชาย ความรู้อันทำที่ให้ยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจ
เต็ก 14 เต็ก Tek ชาย -
เตชวัฒน์ 34 เต-ชะ-วัด Te Cha Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญในอำนาจ
เตโชทัย 24 เต-โช-ทัย Te Cho Thai ชาย ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
สายเตียน 41 สาย-เตียน Sai Tian หญิง -
เตียว 26 เตียว Tiao หญิง -
เตชภัทร์ 26 เตด-พัด Tet Phat ไม่ระบุ -
เตชวิช 19 เตด-วิด Tet Wit ชาย -
บัวเตียว 38 บัว-เตียว Bua Tiao ไม่ระบุ -
เต้ 7 เต้ Te หญิง -
มณิเตชินท์ 40 มะ-นิ-เต-ชิน Ma Ni Te Chin หญิง -
เตี๊ยะ 31 เตี๊ยะ Tia ไม่ระบุ -
เตือน 23 เตือน Tuean ชาย -
เตียวต๋า 33 เตียว-ต๋า Tiao Ta หญิง -
บุญเตียว 33 บุน-เตียว Bun Tiao ชาย -
บุญเต็ง 22 บุน-เต็ง Bun Teng ไม่ระบุ -