บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เฉลิมวงศ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เฉลิมวงศ์
ชื่อ เฉลิมวงศ์ ความหมาย แปลว่า ยินดีปรีดาในวงศ์ตระกูล เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ฉะ-เลิม-วง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Loem Wong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เฉลิมวงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เฉลิมวงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เฉลิมวงศ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เฉลิมวงศ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ เฉลิมวงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ เฉลิมวงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เฉลิมวงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เฉลิมวงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เฉลิมพันธุ์ 53 ฉะ-เหลิม-พัน Cha Helim Phan ชาย ผู้ยกย่องวงศ์ตระกูล
ฉล้อน 24 ฉะ-ล่อน Cha Lon หญิง -
ฉลาด 13 ฉะ-หลาด Cha Lat ชาย มีปัญญา
เฉลิมวัน 37 ฉะ-เหลิม-วัน Cha Helim Wan หญิง -
ฉลอด 18 ฉะ-หลอด Cha Lot ชาย -
เฉวตสรร 31 ฉะ-เหวด-สัน Cha Wet San ไม่ระบุ -
ลัญฉนา 25 ลัน-ฉะ-นา Lan Cha Na ไม่ระบุ -
ฉมารัตน์ 36 ฉะ-หมา-รัด Cha Ma Rat หญิง แมวแก้ว, แมวมงคล
ฉลาก 13 ฉะ-หลาก Cha Lak หญิง -
อัจฉบุณณ์ 43 อัด-ฉะ-บุน At Cha Bun ไม่ระบุ เปื่ยมด้วยความบริสุทธิ์
โฉลก 16 ฉะ-โหลก Cha Lok ไม่ระบุ -
อ้อยอัจฉรา 48 อ้อย-อัด-ฉะ-รา Oi At Cha Ra หญิง -
อัจฉรัตน์ 46 อัด-ฉะ-รัด At Cha Rat หญิง รัตนะสีขาวใส่
อัฉฉรารัก 34 อัด-ฉะ-รา-รัก At Cha Ra Rak หญิง -
อัจฌญาภรณ์ 45 อัด-ฉะ-ยา-พอน At Cha Ya Phon หญิง -
เฉลิมทอง 31 ฉะ-เหลิม-ทอง Cha Helim Thong หญิง -
เฉลิมราช 29 ฉะ-เหลิม-ราด Cha Helim Rat ชาย -
ฉวีวงษ์ 39 ฉะ-หวี-วง Cha Wi Wong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความงาม
ฉมามาศ 24 ฉะ-หมา-มาด Cha Ma Mat หญิง แผ่นดินทอง
ฉมา 11 ฉะ-หมา Cha Ma ไม่ระบุ แผ่นดิน
อาฉะ 16 อา-ฉะ A Cha ไม่ระบุ -
ฉงวน 18 ฉะ-หงวน Cha Nguan ชาย -
ฉวีวรรณ์ 46 ฉะ-วี-วัน Cha Wi Wan หญิง ผิวพรรณงาม
เฉลิมวุฒิ 36 ฉะ-เหลิม-วุด Cha Helim Wut ชาย เชิดชูความรู้
เฉวียง 30 ฉะ-เหวียง Cha Wiang ชาย เฉียง เอียง ตะแคง ทแยง
เฉลิมพร 34 ฉะ-เหลิม-พอน Cha Helim Phon หญิง การยกย่องอันประเสริฐ
นวลฉวี 35 นวน-ฉะ-หวี Nuan Cha Wi หญิง -
ฉมาพร 23 ฉะ-หมา-พอน Cha Ma Phon ไม่ระบุ แผ่นดินอันประเสริฐ
เฉลี่ย 29 ฉะ-เหลี่ย Cha Lia หญิง -
เฉลิมลาภ 30 ฉะ-เห-ลิม-ลาบ Cha He Lim Lap ชาย เพิ่มลาภ
ฉฎาภา 13 ฉะ-ดา-พา Cha Da Pha ไม่ระบุ สายฟ้าแลบ
โฉนด 15 ฉะ-โหนด Cha Not หญิง -
สีฉลาด 27 สี-ฉะ-หลาด Si Cha Lat หญิง -
อัจฉรา 26 อัด-ฉะ-รา At Cha Ra หญิง นางฟ้า
เฉลียว 34 ฉะ-เหลียว Cha Liao ชาย รู้เร็ว, เข้าใจอะไรได้เร็ว, มีปัญญาไว
ชาติเฉลิม 32 ชาด-ฉะ-เหลิม Chat Cha Helim ชาย -
จิตฉลาด 26 จิด-ฉะ-หลาด Chit Cha Lat ไม่ระบุ ความคิดอันเฉียบแหลม
เฉวก 14 ฉะ-เหวก Cha Wek ชาย -
เฉลิมเกียรติ 51 ฉะ-เหลิม-เกียด Cha Helim Kiat ชาย ยกย่องและเชิดชูเกียรติ
จตุรเฉลิม 36 จะ-ตุ-ระ-ฉะ-เหลิม Cha Tu Ra Cha Helim ชาย ยกย่องสรรเสริญ 4 ประการ