บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เจนิสสรา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เจนิสสรา
ชื่อ เจนิสสรา ความหมาย แปลว่า เทวดาที่นามว่าเจนิส เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เจ-นิด-สะ-รา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Che Nit Sa Ra
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เจนิสสรา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เจนิสสรา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เจนิสสรา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เจนิสสรา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ เจนิสสรา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เจนิสสรา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เจนิสสรา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ เจนิสสรา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เจนิสสรา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ เจนิสสรา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เจม 13 เจม Chem หญิง -
เจษฏาวิทย์ 50 เจด-ตา-วิด Chet Ta Wit ไม่ระบุ -
สมเจต 23 สม-เจด Som Chet ชาย -
บานเจิด 21 บาน-เจิด Ban Choet ชาย -
เจตรวินท์ 40 เจด-ระ-วิน Chet Ra Win ไม่ระบุ พบความงดงาม
เจษฎายุทะ 32 เจด-สะ-ดา-ยุ-ทะ Chet Sa Da Yu Tha ไม่ระบุ -
เจษฎาพร 30 เจด-สะ-ดา-พอน Chet Sa Da Phon ไม่ระบุ เป็นผู้ใหญ่อันประเสริฐ, พรอันยิ่งใหญ่
เจือใจ 33 เจือ-จัย Chuea Chai ไม่ระบุ -
เจนรบ 19 เจน-รบ Chen Rop ชาย ผู้ชำนาญในการต่อสู้
เจมสันพ์ 46 เจ-มะ-สัน Che Ma San ไม่ระบุ -
เจียรศักดิ์ 53 เจียน-สัก Chian Sak ไม่ระบุ มีอำนาจยืนนาน
บุญเจือง 30 บุน-เจือง Bun Chueang หญิง -
เจือ 21 เจือ Chuea หญิง -
เจะมารีนา 35 เจะ-มา-รี-นา Che Ma Ri Na หญิง -
เจวารี 26 เจ-วา-รี Che Wa Ri ไม่ระบุ -
สมเจตร 27 สม-เจ-ตะ-ระ Som Che Ta Ra ชาย -
เจษฎาพล 32 เจด-สะ-ดา-พน Chet Sa Da Phon ชาย -
เจนภพ 22 เจน-พบ Chen Phop ชาย ชำนาญเรื่องทางโลก
เจนศักดิ์ 39 เจน-สัก Chen Sak ชาย -
เจตนิพิธ 36 เจด-นิ-พิด Chet Ni Phit ไม่ระบุ มีความคิดมั่นคง
เจนเนตร 27 เจน-เนด Chen Net ไม่ระบุ ชินตา
เจษฏา 22 เจด-สะ-ตา Chet Sa Ta ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่สุด, ผู้เจริญที่สุด
เจนภา 15 เจน-พา Chen Pha หญิง -
จิราเจตน์ 40 จิ-รา-เจด Chi Ra Chet ไม่ระบุ มีความคิดเป็นยอด
เจ็มจิรา 36 เจ็ม-จิ-รา Chem Chi Ra หญิง -
แกละเจ๊ะ 32 แกละ-เจ๊ะ Klae Che หญิง -
เจียมเกรง 37 เจียม-เกรง Chiam Kreng หญิง -
ปาเจรา 16 ปา-เจ-รา Pa Che Ra หญิง ครูของครู
เจนศิรา 29 เจน-สิ-รา Chen Si Ra ไม่ระบุ -
เจตรินทร์ 38 เจด-ตะ-ริน Chet Ta Rin ชาย ความคิด ความตั้งใจ
สมเจ 20 สม-เจ Som Che ชาย -
เจ็ดมณี 34 เจ็ด-มะ-นี Chet Ma Ni หญิง -
เจตน์ณรงค์ 49 เจ-นะ-รง Che Na Rong ไม่ระบุ ผู้ทำการต่อสู้ด้วยความคิด
เจนจรินทร์ 46 เจน-จะ-ริน Chen Cha Rin ไม่ระบุ -
เจมวุฑฒ์ 35 เจ-มะ-วุด Che Ma Wut ไม่ระบุ -
เจี๊ยบ 32 เจี๊ยบ Chiap ชาย -
เจตน์ธนะพนต์ 63 เจ-ทะ-นะ-พน Che Tha Na Phon ไม่ระบุ ผู้คิดมีทรัพย์
เจนธิดา 23 เจน-ทิ-ดา Chen Thi Da ไม่ระบุ ลูกสาวผู้ชำนาญ
เจตน์เมธา 37 เจ-เม-ทา Che Me Tha ไม่ระบุ ความคิดเห็นของนักปราชญ์
ประเจตน์ 35 ประ-เจ Pra Che ชาย -