บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เจนวัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เจนวัฒน์
ชื่อ เจนวัฒน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความเจริญอย่างแท้จริง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เจน-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chen Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เจนวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เจนวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เจนวัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เจนวัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ เจนวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ เจนวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เจนวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ เจนวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เจนวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ เจนวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เจนนิภา 24 เจน-นิ-พา Chen Ni Pha ไม่ระบุ ผู้งดงามด้วยความเชียวชาญ
เจนสินี 36 เจน-สิ-นี Chen Si Ni หญิง หญิงผู้มีความเชี่ยวชาญ
เจนรบ 19 เจน-รบ Chen Rop ชาย ผู้ชำนาญในการต่อสู้
บุญเจน 20 บุน-เจน Bun Chen ชาย -
เจนธรรม 30 เจน-ทัม Chen Tham ไม่ระบุ ผู้จัดเจน, ผู้เชี่ยวชาญในธรรม
เจนฤทธิ์ 32 เจน-ริด Chen Rit ไม่ระบุ เชี่ยวชาญในอำนาจ
เจนจัด 24 เจน-จัด Chen Chat ไม่ระบุ ชำนาญ
เจนนิตา 26 เจน-นิ-ตา Chen Ni Ta ไม่ระบุ ผู้ชำนาญเนื่องจากได้รับการฝึกอบรม
เจน 13 เจน Chen ชาย -
เจนณรงค์ 37 เจน-นะ-รง Chen Na Rong ชาย เชี่ยวชาญในการรบ
เจนจิลา 30 เจน-จิ-ลา Chen Chi La หญิง -
เจนจรินทร์ 46 เจน-จะ-ริน Chen Cha Rin ไม่ระบุ -
ชัดเจน 20 ชัด-เจน Chat Chen ชาย ถูกต้อง
เจนตาพร 29 เจน-ตา-พอน Chen Ta Phon ไม่ระบุ ถนัดตาและประเสริฐ
เจนนิชา 25 เจน-นิ-ชา Chen Ni Cha ไม่ระบุ -
เจนกิจ 24 เจน-กิด Chen Kit ชาย -
เจนนที 26 เจน-นะ-ที Chen Na Thi ไม่ระบุ ผู้เชี่ยวชาญทางน้ำ
เจนสุดา 23 เจน-สุ-ดา Chen Su Da ไม่ระบุ ลูกสาวผู้มีความเชี่ยวชาญ
เจนวัฒน์ 40 เจน-วัด Chen Wat ไม่ระบุ -
เจนภา 15 เจน-พา Chen Pha หญิง -
หนูเจน 25 หนู-เจน Nu Chen หญิง -
เจนวิชญ์ 38 เจน-วิด Chen Wit ชาย ผู้เชียวชาญและมีความรู้
เจนศักดิ์ 39 เจน-สัก Chen Sak ชาย -
เจนจิรา 28 เจน-จิ-รา Chen Chi Ra หญิง เชี่ยวชาญตลอดกาล
เจนนภา 20 เจน-นะ-พา Chen Na Pha ไม่ระบุ -
เจรญ 16 เจน Chen ไม่ระบุ -
เจนวุฒิ 27 เจน-วุด Chen Wut ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ความชำนาญ
เจนจิตร 30 เจน-จิด Chen Chit หญิง ผู้ชำนาญในความงาม
เจนเนตร 27 เจน-เนด Chen Net ไม่ระบุ ชินตา
เจบจบ 18 เจน-จบ Chen Chop ไม่ระบุ ชำนาญ รอบรู้
เจนกร 18 เจน-กอน Chen Kon ชาย -
เจนภพ 22 เจน-พบ Chen Phop ชาย ชำนาญเรื่องทางโลก
เจนศิรา 29 เจน-สิ-รา Chen Si Ra ไม่ระบุ -
เจนวิทย์ 41 เจน-วิด Chen Wit ชาย ผู้เชียวชาญและมีความรู้
เจนธิดา 23 เจน-ทิ-ดา Chen Thi Da ไม่ระบุ ลูกสาวผู้ชำนาญ
เจรวรรณ 31 เจน-ระ-วัน Chen Ra Wan ไม่ระบุ -
เจนนิสา 30 เจน-นิ-สา Chen Ni Sa ไม่ระบุ ผู้เชียวชาญยามค่ำคืน
สมเจน 25 สม-เจน Som Chen ไม่ระบุ -
เจนจักรณ์ 42 เจน-จัก-กระ Chen Chak Kra ไม่ระบุ -
เจนฏา 23 เจน-ตา Chen Ta ชาย -