บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ เขมขนิษฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ เขมขนิษฐ์
ชื่อ เขมขนิษฐ์ ความหมาย แปลว่า น้องสาวที่มีความเกษม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า เขม-ขะ-นิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Khema Kha Nit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เขมขนิษฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ เขมขนิษฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เขมขนิษฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ เขมขนิษฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ เขมขนิษฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ เขมขนิษฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ เขมขนิษฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ เขมขนิษฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เขมมิกา 20 เขม-มิ-กา Khema Mi Ka หญิง ผู้มีความสุขสบาย
เข็ม 17 เข็ม Khem หญิง -
เขียด 20 เขียด Khiat ชาย -
เข่ง 7 เข่ง Kheng หญิง -
เขมนิจ 24 เขม-มะ-นิด Khema Ma Nit หญิง ผู้มีความสุขที่ยั่งยืน
เขริกา 14 เข-ริ-กา Khe Ri Ka หญิง -
คำเขน 14 คัม-เขน Kham Khen หญิง -
เขมชุดา 14 เขม-ชุ-ดา Khema Chu Da หญิง ความสุขอันเรืองรอง
คงเขต 13 คง-เขด Khong Khet ไม่ระบุ ทรงไว้ซึ่งเขตแดน
เขมฑัต 19 เข-มะ-ทัด Khe Ma That ชาย ผู้มองเห็นความสุข
เขมฤดี 18 เข-มะ-รึ-ดี Khe Ma Rue Di ไม่ระบุ มีความสุขใจ
เขมราฐ 23 เข-มะ-ราด Khe Ma Rat ชาย ความเกษมสุข
เขมพนต์ 34 เขม-มะ-พน Khema Ma Phon ไม่ระบุ ผู้มีความสงบ
เข็มมอน 33 เข็ม-มอน Khem Mon หญิง -
เขิม 13 เขิม Khoem ชาย -
เขมจิรัฏฐ์ 54 เข-มะ-จิ-รัด Khe Ma Chi Rat ชาย ตั้งอยู่ในความสบายใจ
เข็มอัปสรณ์ 54 เข็ม-อับ-ปะ-สอน Khem Ap Pa Son หญิง เข็มที่มีน้ำเป็นที่พึ่ง
เขมมณี 26 เข-มะ-มะ-นี Khe Ma Ma Ni ไม่ระบุ แก้วแห่งความสุข
เขาลัก 16 เขา-ลัก Khao Lak ชาย -
เขตโสภณ 24 เขด-โส-พน Khet So Phon ชาย งามด้วยเนื้อนาบุญ
เขือง 19 เขือง Khueang ชาย -
เขื่อนแก้ว 34 เขื่อน-แก้ว Khuean Kaeo ชาย -
เขตโสภน 24 เขด-สะ-โพน Khet Sa Phon ชาย -
เขมจิร 23 เข-มะ-จิ-ระ Khe Ma Chi Ra ไม่ระบุ ผู้มีความสุขอันยั่งยืน
เขมญาณัท 24 เขม-ยา-นัด Khema Ya Nat หญิง ผู้ให้ความรู้อย่างมีความสุข, ผู้มีสุขในการให้ความรู้
ใบเขียว 33 บัย-เขียว Bai Khiao หญิง -
เขมญา 14 เข-มะ-ยา Khe Ma Ya หญิง ความรู้ที่ทำให้เกิดความสุข
เขมินตรา 26 เข-มิน-ตรา Khe Min Tra หญิง เครื่องหมายแห่งความสุข
เขมรัศมี 36 เข-มะ-รัด-สะ-หมี Khe Ma Rat Sa Mi หญิง รัศมีแห่งความเกษม
เขมกร 14 เข-มะ-มะ-กอน Khe Ma Ma Kon ชาย ที่ให้ความเกษม, สร้างความสำราญ
เขมอัมพร 36 เข-มะ-อัม-พอน Khe Ma Am Phon หญิง -
เขตพงษ์ 30 เขด-พง Khet Phong ชาย -
เขมณิช 20 เข-มะ-นิด Khe Ma Nit หญิง มีความสุขอันบริสุทธิ์
มูลเขียว 38 มูน-เขียว Mun Khiao ไม่ระบุ -
เขตต์ตะวัน 41 เขด-ตะ-วัน Khet Ta Wan หญิง เขตแดนและพระอาทิตย์
เขมนันท์ทัต 41 เข-มะ-นัน-ทัด Khe Ma Nan That ชาย ผู้ให้ความสุขความยินดี
เขมขนิษฐ์ 42 เข-มะ-ขะ-หนิด Khe Ma Kha Nit หญิง น้องสาวที่มีความเกษม
เขมกมล 21 เข-มะ-กะ-มน Khe Ma Ka Mon ไม่ระบุ ใจที่มีความสุข
บุญเขียน 31 บุน-เขียน Bun Khian หญิง -
เข็มพร 29 เข็ม-พอน Khem Phon หญิง เข็มที่ประเสริฐ