บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อเนกคุณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อเนกคุณ
ชื่อ อเนกคุณ ความหมาย แปลว่า คุณผู้เป็นหนึ่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-เหนก-คุน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Nenk Khun
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อเนกคุณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อเนกคุณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อเนกคุณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อเนกคุณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ อเนกคุณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อเนกคุณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อเนกคุณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อเนกคุณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อเนกคุณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อเนกคุณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อเนกคุณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ อเนกคุณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อดิรถ 16 อะ-ดิ-รด A Di Rot หญิง นักรบเด่น, จอมทัพ
อริญชัย 32 อะ-ริน-ไช A Rin Chai ชาย ผู้ชนะศัตรู
อภิสรดา 24 อะ-พิ-สอน-ดา A Phi Son Da หญิง -
อระสา 22 อะ-ระ-สา A Ra Sa ไม่ระบุ -
อธิวัฒย์ 44 อะ-ทิ-วัด A Thi Wat ชาย ความเจริญที่ยิ่งใหญ่
อรัศยา 30 อะ-รัด-สะ-ยา A Rat Sa Ya ไม่ระบุ ผู้เป็นที่อาศัยของหญิงสาว
อนิรชิต 28 อะ-นิ-ระ-ชิด A Ni Ra Chit ชาย ไม่มีอะไรชนะได้
อรุณสวัสดิ์ 54 อะ-รุน-สะ-หวัด A Run Sa Wat ไม่ระบุ -
นุตอนงค์ 35 นุด-อะ-นง Nut A Nong หญิง -
อนันตพงค์ 46 อะ-นัน-ตะ-พง A Nan Ta Phong ไม่ระบุ -
อโณทัย 28 อะ-โน-ทัย A No Thai หญิง พระอาทิตย์พึ่งขึ้น
พงศ์อภิลาศ 51 พง-อะ-พิ-ลาด Phong A Phi Lat ชาย -
อมิตคุณ 28 อะ-มิด-ตะ-คุน A Mit Ta Khun ชาย มีความดีล้นเหลือ
อรุศศรี 36 อะ-รุด-สี A Rut Si หญิง -
อธิสิษฐิ 42 อะ-ทิ-สิด-ถิ A Thi Sit Thi ไม่ระบุ -
อธิคม 23 อะ-ทิ-คม A Thi Khom ชาย ประสบผล
อะนันท์ 34 อะ-นัน A Nan ชาย ผู้ไม่มีหนี้
อภัสนันท์ 42 อะ-พัด-นัน A Phat Nan หญิง ผู้ยินดีในความมืด
อมลรัต 28 อะ-มน-รัด A Mon Rat ไม่ระบุ ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
อลงกต 18 อะ-ลง-กด A Long Kot หญิง ตกแต่ง, ประดับ
อนุทิต 20 อะ-นุ-ทิด A Nu Thit ชาย ทิศน้อย, ทิศเฉียง
อนวัชร 27 อะ-นะ-วัด A Na Wat ชาย ผู้ปราศจากความเจริญ
อนพินท์ 38 อะ-นะ-พิน A Na Phin หญิง -
อนันทศักดิ์ 47 อะ-นัน-ทะ-สัก A Nan Tha Sak ชาย -
อนันธชัย 38 อะ-นัน-ทะ-ชัย A Nan Tha Chai ชาย -
ศักดิ์อนงค์ 52 สัก-อะ-นง Sak A Nong ชาย -
อชิรวัฒน์ 43 อะ-ชิ-ระ-วัด A Chi Ra Wat ชาย -
ธออลัดดา 29 ทอ-อะ-ลัด-ดา Tho A Lat Da หญิง -
กัญจน์อมร 44 กัน-อะ-มอน Kan A Mon ไม่ระบุ ทองที่มั่นคง
อภิสิทธิ์ 40 อะ-พิ-สิด A Phi Sit ชาย สิทธิพิเศษ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
พงศ์อนุกรม 48 พง-อะ-นุ-กรม Phong A Nu Krom ชาย ลำดับเชื้อสาย
อทิป 13 อะ-ทิบ A Thip ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่
อราภร 16 อะ-รา-พอน A Ra Phon ไม่ระบุ -
เอกอนันต์ 41 เอก-อะ-นัน Ek A Nan ชาย -
อรุญณี 27 อะ-รุน-นี A Run Ni ไม่ระบุ -
อภิภูมิ 23 อะ-พิ-พู-มิ A Phi Phu Mi ชาย -
กันต์เอนก 36 กัน-อะ-เหนก Kan A Henok ไม่ระบุ ผู้มากด้วยความน่ารัก
อลิตา 20 อะ-ลิ-ตา A Li Ta หญิง -
อชีรณา 25 อะ-ชี-ระ-นา A Chi Ra Na หญิง ไม่แก่
อติกันต์ 35 อะ-ติ-กัน A Ti Kan ชาย น่ารักยิ่ง