บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อุไรพรรณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อุไรพรรณ
ชื่อ อุไรพรรณ ความหมาย แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงดงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อุ-รัย-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า U Rai Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อุไรพรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อุไรพรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อุไรพรรณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อุไรพรรณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ อุไรพรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อุไรพรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อุไรพรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อุไรพรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อุไรพรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อุไรพรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อุไรพรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อุไรพรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อุดลย์ 31 อุ-ดน-ละ U Don La ไม่ระบุ -
นงอุตสาห์ 39 นง-อุด-สา Nong Ut Sa ไม่ระบุ -
อิงอุษา 24 อิง-อุ-สา Ing U Sa หญิง ยามเช้าที่น่าพึ่งพา
อุธร 15 อุ-ทอน U Thon ชาย ท้อง
อุบลพรรณ 36 อุ-บน-พัน U Bon Phan หญิง -
อุระษา 20 อุ-ระ-สา U Ra Sa ไม่ระบุ -
อุ่นเรือน 37 อุ่น-เรือน Un Ruean ไม่ระบุ -
อุทาโน 18 อุ-ทา-โน U Tha No ไม่ระบุ -
อุลรัตน์ 38 อุน-รัด Un Rat หญิง -
อุไลพร 34 อุ-ลัย-พอน U Lai Phon หญิง -
อุษยา 20 อุด-สะ-ยา Ut Sa Ya หญิง -
อุรริษา 24 อุ-ระ-ริ-สา U Ra Ri Sa หญิง อ้อมอกพระอิศวร
อุดมพงษ์ 36 อุ-ดม-พง U Dom Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเป็นเลิศ
ขจรอุษา 24 ขะ-จอน-อุ-สา Kha Chon U Sa หญิง รุ่งเช้าที่เลื่องลือ
อุทัยภรณ์ 39 อุ-ทัย-พอน U Thai Phon ไม่ระบุ -
อุ้มทอง 23 อุ้ม-ทอง Um Thong ไม่ระบุ -
นัทธ์อุนนดา 42 นัด-อุ-นน-ดา Nat U Non Da หญิง ผู้มีความยิ่งใหญ่ผูกพัน, ผู้ผูกพันความยิ่งใหญ๋
อุ่นเฮือน 38 อุ่น-เฮือน Un Huean ชาย -
อุถรรย์ 33 อุ-ถัน U Than ชาย -
ฐปนัทอุทัย 41 ทะ-ปะ-นัด-อุ-ทัย Tha Pa Nat U Thai ชาย ดวงอาทิตย์ผู้ให้การดำรงมั่น
อุมารินทร์ 40 อุ-มา-ริน U Ma Rin หญิง พระแม่อุมาเทวีอันเป็นเจ้า
อุลา 14 อุ-ลา U La หญิง แกะ
อุริส 22 อุ-ริด U Rit ไม่ระบุ -
ผลอุดม 27 ผน-อุ-ดม Phon U Dom ชาย ผลสะพรั่ง
อุไรวรรณ 39 อุ-ไร-วัน U Rai Wan หญิง ผิวทอง
ซาอุดิ์ 29 ซา-อุ Sa U ไม่ระบุ -
อุรชา 14 อุ-ระ-ชา U Ra Cha หญิง ลูกสาว
อุดมการณ์ 33 อุ-ดม-กาน U Dom Kan ชาย -
อุ่นเรื่อน 38 อุ่น-เรื่อน Un Ruean หญิง -
อุดชิติ 21 อุด-ชิ-ติ Ut Chi Ti หญิง ชัยชนะ
ลาอุแฮ 21 ลา-อุ-แฮ La U Hae ชาย -
อุมารัตน์ 38 อุ-มา-รัด U Ma Rat ไม่ระบุ -
อุทัยวรรณ์ 48 อุ-ทัย-วัน U Thai Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง
อุดมรัก 22 อุ-ดม-รัก U Dom Rak ชาย -
อุเทพ 18 อุ-เทบ U Thep ไม่ระบุ -
อุ๊ 14 อุ๊ U หญิง -
กรอุบล 20 กอน-อุ-บน Kon U Bon ไม่ระบุ -
อุปสรา 21 อุบ-สะ-รา Up Sa Ra ไม่ระบุ -
ศรีอุทัย 38 สี-อุ-ทัย Si U Thai ชาย ความรุ่งเรืองเกิดขึ้น
อุดมศักดิ์ 39 อุ-ดม-สัก U Dom Sak ชาย ผู้มีอำนาจมาก