บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อุไรพรรณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อุไรพรรณ
ชื่อ อุไรพรรณ ความหมาย แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงดงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อุ-รัย-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า U Rai Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อุไรพรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อุไรพรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อุไรพรรณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อุไรพรรณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ อุไรพรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อุไรพรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อุไรพรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อุไรพรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อุไรพรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อุไรพรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อุไรพรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อุไรพรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อุ๊ 14 อุ๊ U หญิง -
อุทุมพร 26 อุ-ทุม-พอน U Thum Phon หญิง -
อุมารุจี 31 อุ-มา-รุ-จี U Ma Ru Chi ไม่ระบุ -
อุบแก้ว 20 อุบ-แก้ว Up Kaeo ชาย -
อุดมพร 25 อุ-ดม-พอน U Dom Phon หญิง -
อุดทา 10 อุด-ทา Ut Tha หญิง -
อุริต 18 อุ-ริด U Rit ไม่ระบุ -
อุ้ย 17 อุ้ย Ui หญิง -
อุ่นเรือน 37 อุ่น-เรือน Un Ruean ไม่ระบุ -
อุษณิภา 22 อุด-สะ-นิ-พา Ut Sa Ni Pha ไม่ระบุ ศูนย์รวมแห่งความอบอุ่น
อุดล 14 อุ-ดน U Don ชาย -
อุมากรณ 23 อุ-มา-กอน-นะ U Ma Kon Na หญิง -
ชะอุ้ม 20 ชะ-อุ้ม Cha Um หญิง -
อุทรณ์ 26 อุ-ทน U Thon ชาย -
อุปกรณ์ 28 อุ-ปะ-กอน U Pa Kon ชาย -
อรอุไร 30 ออน-อุ-รัย On U Rai หญิง -
อุพันธุ์ 38 อุ-พัน U Phan ไม่ระบุ -
อุไรวรรร 38 อุ-รัย-วอน-รน U Rai Won Ron ไม่ระบุ -
ศันส์อุษา 44 สัน-อุ-สา San U Sa ไม่ระบุ ยามเช้า(การเริ่มต้น)ที่น่าสรรเสริญ
อุรวิยา 30 อุ-ระ-วิ-ยา U Ra Wi Ya หญิง ความกว้างขวาง
อุมา 13 อุ-มา U Ma หญิง -
อุไรศรี 38 อุ-รัย-สี U Rai Si หญิง -
นงอุตสาห์ 39 นง-อุด-สา Nong Ut Sa ไม่ระบุ -
อุรณี 23 อุ-ระ-นี U Ra Ni ไม่ระบุ -
จันทร์อุษา 41 จัน-อุ-สา Chan U Sa หญิง -
อุลิท 18 อุ-ลิด U Lit หญิง -
อุหมัด 22 อุ-หมัด U Mat ชาย -
อุทัยวรรณ 39 อุ-ทัย-วัน U Thai Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง
อุย 15 อุย Ui ชาย -
อุญารัตน์ 37 อุ-ยา-รัด U Ya Rat ไม่ระบุ -
แสงอุไร 31 แสง-อุ-รัย Saeng U Rai ไม่ระบุ -
จริยาอมาอุด 43 จะ-ริ-ยา-อะ-มา-อุด Cha Ri Ya A Ma Ut หญิง -
เพียงอุษา 39 เพียง-อุ-สา Phiang U Sa หญิง -
อุปลา 16 อุบ-ปะ-ลา Up Pa La หญิง รัตนะมีค่า
อุจิดา 19 อุด-จิ-ดา Ut Chi Da หญิง เหมาะสม
อุสิชา 21 อุ-สิ-ชา U Si Cha หญิง ผู้มีเสน่ห์เป็นที่น่ารักน่าปรารถนา
อุ่นใจ 25 อุ่น-จัย Un Chai หญิง -
อุกฤต 12 อุ-กริด U Krit ชาย ประเสริฐสุด, เลิศลอย, ดีเยี่ยม
อุ๊ด 15 อุ๊ด Ut ชาย -
อุป 9 อุบ Up ชาย -