บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อิสราลักษณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อิสราลักษณ์
ชื่อ อิสราลักษณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีลักษณะแห่งความยิ่งใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อิ-สะ-รา-ลัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า I Sa Ra Lak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อิสราลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อิสราลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อิสราลักษณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อิสราลักษณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 131 หรือ 31
หมายเลข 31 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชีวิตที่ดีและจะประสบความสำเร็จในตอนต้นแต่จะร้ายในตอนปลาย เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตพานพบแต่เรื่องทุกข์ยากลำบากใจ มีความล้มเหลวในชีวิตจนกลายเป็นคนอมทุกข์ ด้านความรักมักไม่ค่อยสมหวัง มีโอกาสไม่ได้แต่งงาน หรือมีรักสามเส้า มีเรื่องรักซ้อน หน้าที่การงานไม่ก้าวกระโดด การเงินติดขัด สุขภาพไม่แข็งแรง พลังของหมายเลขจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ การผ่าตัดและโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
ชื่อ อิสราลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อิสราลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อิสราลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อิสราลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อิสราลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อิสราลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
แสงอินทร์ 40 แสง-อิน Saeng In ชาย -
อินเกต 21 อิน-เกด In Ket ชาย -
อินทพร 28 อิน-ทะ-พอน In Tha Phon ชาย -
เอิญ 16 เอิน Oen หญิง -
อินโต 22 อิน-โต In To ชาย -
อิทธิศักดิ์ 45 อิด-ทิ-สัก It Thi Sak ชาย อำนาจแห่งความสำเร็จ, อำนาจแห่งความเจริญ
อินทร์ศร 40 อิน-สอน In Son ไม่ระบุ -
อิตศักดิ์ 39 อิด-สัก It Sak ชาย -
ศุอินทรา 29 สุ-อิน-ทรา Su In Thra ไม่ระบุ -
อิทธิเดช 24 อิด-ทิ-เดด It Thi Det หญิง -
อินทธิลา 31 อิน-ทะ-ทิ-ลา In Tha Thi La ไม่ระบุ -
อิงประภา 24 อิง-ประ-พา Ing Pra Pha ไม่ระบุ -
อิทธิพงศ์ 45 อิด-ทิ-พง It Thi Phong ชาย -
อินอรา 26 อิน-อะ-รา In A Ra ไม่ระบุ -
อินเกตุ 22 อิน-เกด In Ket ชาย -
อิฐถารมณ์ 44 อิด-ถา-รม It Tha Rom หญิง -
อินศวร 32 อิน-สวน In Suan ชาย -
อิศราพงษ์ 45 อิ-สะ-รา-พง I Sa Ra Phong ชาย -
อิบรเฮม 28 อิ-บน-เฮม I Bon Hem ชาย -
อิรวัชร์ 39 อิ-ระ-วัด I Ra Wat ชาย -
อิ๋ม 18 อิ๋ม Im หญิง -
อินทุกาล 25 อิน-ทุ-กาน In Thu Kan หญิง วงพระจันทร์
อิริยนา 32 อิ-ริ-ยะ-นา I Ri Ya Na ไม่ระบุ -
อิศริยา 34 อิ-สิ-ยา I Si Ya ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่
มะอินู 26 มะ-อิ-นู Ma I Nu ไม่ระบุ -
อิสระภาพ 35 อิด-สะ-หระ-พาบ It Sa Ra Phap ชาย -
อิ๊ต 20 อิ๊ด It ไม่ระบุ -
อินจร 25 อิน-จอน In Chon ชาย -
อิทธิณัฏฐ์ 55 อิด-ทิ-นัด It Thi Nat ชาย อำนาจแห่งนักปราชญ์
อินเนตร 29 อิน-เนด In Net ไม่ระบุ -
อิชิต 19 อิ-ชิด I Chit ไม่ระบุ -
อิศวีร์ภรณ์ 62 อิด-สะ-วี-พอน It Sa Wi Phon หญิง ผู้ที่มีเทพคุ้มครอง
อิบรอรีม 38 อิบ-รอ-รีม Ip Ro Rim ไม่ระบุ -
อินธเนตร 33 อิน-ทะ-เนด In Tha Net ไม่ระบุ -
โคอิจิ 28 โค-อิ-จิ Kho I Chi ไม่ระบุ -
อิฐชยาพร 42 อิด-ชะ-ยา-พอน It Cha Ya Phon หญิง -
อินหวัน 35 อิน-หวัน In Wan หญิง -
อินใจ 27 อิน-จัย In Chai ชาย -
อินหนำ 26 อิน-หนัม In Nam ชาย -
อิสรพงษ์ 44 อิด-สะ-หระ-พง It Sa Ra Phong ไม่ระบุ -